30. 11. 2008

Sjednocující se Evropa


Čtyřrámový exponát třídy mládeže zaslal Jan Regula ze Znojma: Sjednocující se Evropa. Jan Regula má web s podobnou tematikou "Euro-Phila", navštívit jej lze zde >>>>> http://euro-phila.blogspot.com/ a samotný exponát si lze prohlédnout opakovaně na tomto místě >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0452/index0452a.htm

B. J.

Czeslaw Slania a jeho práce


Poštovní známky jako doklady grafické a rytecké práce Mistra Czeslawa Slanii - Poláka ve švédských (nejenom) službách.
Velmi zajímavý exponát pro všechny milovníky grafického umění je připraven trvale ke shlédnutí díky vystavovateli Stephanu Pompovi ze švédské Uppsaly >>>>>


http://www.japhila.cz/hof/0451/index0451a.htm
B. J.

Cizí (zahraniční) poštovní úřady v Číně


Jednorámový exponát Karla Bičovského má velmi, velmi těžkou úlohu. Je to pro nás zde ve střední Evropě těžké území - nedostatkem kvalitního materiálu, nedostatkem povědomí a literatury, nedostatkem sběratelů, kteří by si mohli předávat vědomosti a zkušenosti. Přesto je zde pokus poprat se s osudem těžko čitelného písma a tak artefaktů poštovního provozu, jakož i množstvím padělaných celistvostí. Karel Bičovský jen v posledním roce exponátek několikrát předělal a kvalitní materiál shání stále >>>>>
http://www.japhila.cz/hof/0450/index0450a.htm

B. J.

II. světová válka - oficiální pošta spojenců


Dvanáctým exponátem Američana Jay T. Carrigana je spojenecká pošta - doklady zásilek zúčastněných států na straně vítězů. Jak vystavovatel uvádí, zatím jde o pokus o vyčerpávající hodnotu, autor potřebuje koupit další materiál.
Přesto je exponát již dnes zajímavý mnohými celistvostmi, posuďte sami >>>>>
B. J.

Zbrojovák: Filatelistická rubrika


Mnohokráte vystavený a oceněný exponát třídy filatelistické literatury formou propagační filatelistické rubriky v závodních novinách pracovníků Zbrojovky Brno. Té Zbrojovky, která v těchto letech (1977 - 1984) měla 16 tisíc zaměstnanců.
Rubrika obdržela mimo jiné Blahopřání jury v čele se Zdeňkem Kvasničkou (Oblastní výstava Mikulov 1979), byla vystavena na mezistátní výstavě ČSSR - Kuba Gottwaldov 1979 ve Zlíně (Gottwaldov) a ČSSR - PLR Žilinfila 1980 (Žilina). Na clostátní výstavě BRNO 1984 obdržela postříbřenou medaili.
Nabízíme 100 stránkový výběr rozsáhlého exponátu. Exponát je zařazen ve tříde, kterou posytuje snad jen Exponet - exponáty propagující filatelii >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0337/index0337a.htm
Břetislav Janík

Kurýrní služba ny výstavě "Družba ČSSR - NDR", Brno 1968

Dokumentární mládežnický exponát popisující zákulisí kurýrní doručovací služby na mezistátní výstavě Družba ČSSR - NDR (Německá demokratická republika) >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0330/index0330a.htm
B. J.

Nejkrásnější pařížské mosty

Tématická powerpointová prezentace o emisích francouzské pošty, zobrazující nejkrásnější (takže všechny) pařížské mosty )zatím otištěné na známkách): zatím druhý a poslední exponát třídy filatelistické literatury na pomezí třídy otevřené. Nicméně, domníváme se, že jde spíše o zvláštní exponát filatelistické literatury.

Posuďte sami >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0448/index0448a.htm

B. J.

Tiskové desky Gambie 1886 - 3d poštovní známky

Pro Exponet netradiční exponát, pro filatelistickou literaturu moderní forma prezentace formou ppt (powerpointové) prezentace. Bonusový exponát popisuje tiskové desky jedné z gambijských emisí.

Zveme na tuto adresu >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0447/index0447a.htm

B. J.

Astrofilatelisté na výstavě PRAGA 2008

V tomto článku přináším pár postřehů ze světové výstavy, která se konala ve dnech 12.-14. září v Průmyslovém paláci v areálu holešovického výstaviště.
Výstava byla specializovaná a zahrnovala třídy poštovní historie, tradiční filatelie, jednorámové exponáty a filatelistickou literaturu, která byla vystavena v Poštovním muzeu. Prohlídku výstavy bylo vhodné spojit s návštěvou veletrhu Sběratel, který byl umístěn v levém křídle Průmyslového paláce. Proto jsem se rozhodl, že výstavě věnuji dva dny. V pátek jsem hledal něco pěkného do sbírky na Sběrateli a až v samém závěru jsem se přesunul na výstavu. Musím konstatovat, (a na tomto jsme se shodli spolu s dalšími kolegy, kteří slídili po tomtéž), že na letošním Sběrateli bylo materiálů s námětem kosmos nejvíce za posledních mnoho let! Naše jediné vysvětlení bylo to, že vzhledem k výstavě Praga přijeli noví obchodníci. Všichni jsme odcházeli s nějakými přírůstky a po dlouhé době u nás tentokrát vládla spokojenost.Sobotní odpoledne jsem si vyhradil pouze výstavě....

Celý text >>>>> http://space-phila.blogspot.com/2008/11/nvtva-na-vstav-praga.html
Petr Fencl

Nejen pro aerofilatelisty: Zahájení pravidelné letecké dopravy v Československu v roce 1923 a počasí

1. ÚVOD
V říjnových dnech roku 2003 jsme si připomněli 80. výročí zavedení pravidelné letecké dopravy mezi Prahou a Bratislavou, kterou zahájil svou činnost národní dopravce, Československé státní aerolinie (ČSA). Jubileum je významné z hlediska hospodářského a technického pokroku, který nastal poměrně brzy po nabytí naší samostatnosti, ale je zajímavé i z hlediska meteorologického, protože již do prvních leteckých spojení rušivě zasáhlo počasí. Při sledování paralelního vývoje letectví a meteorologie na našem území lze konstatovat, že vzrůstající potřeby leteckých provozovatelů urychlovaly rozvoj povětrnostní služby, která získala díky letectví do té doby nebývalé finanční prostředky a postupně dosáhla i celospolečenského uznání [3].

2. VÝZNAM VNITROSTÁTNÍHO LETECKÉHO SPOJENÍ A VZNIK LETECKÉ
METEOROLOGICKÉ SLUŽBY
Potřebám mladého státu nevyhovoval železniční systém, zděděný po zhroucené rakousko-uherské monarchii, protože v českých zemích byl orientován na Vídeň a na Slovensku na Budapešť. Chybělo přímé a rychlé spojení mezi západní a východní částí republiky, které by vládě sídlící v Praze umožňovalo operativní správu státu, zejména kontakt s odlehlými a vůči Čechám zaostalými východními oblastmi. Dopravní nevýhodou spojení byl protáhlý tvar československého území, které po připojení Podkarpatské Rusi v roce 1919 měřilo ve směru západ -východ téměř 1000 km. Automobilismus byl v počátcích a prašné silnice se hodily více pro povozy než pro auta. Důležitým zdrojem informací byl denní tisk, jehož distribuci bylo třeba urychlit, protože pravidelné vysílání československého rozhlasu v Praze bylo zahájeno teprve 18.5. 1923 a počet koncesionářů byl velmi nízký.
Velké vzdálenosti bylo možno rychleji překonávat jen pomocí letadel, která po skončení války vlastnila pouze armáda. Letecký sbor v polovině listopadu 1918 měl k dispozici jen asi deset letadel a několik desítek pilotů, vycvičených během války, v krátké době však počet letadel přesáhl stovku. Konaly se přípravy na zavedení vojenské letecké kurýrní služby a také se objevily snahy ministerstva pošt a telegrafů o zřízení civilní letecké pošty. Důležitost poštovního spojení zdůraznil i prezident T. G. Masaryk v přípise z 8. července 1919, v němž napsal: " Na jedno bych chtěl upozorniti zvláště: Na zbudování vzducholodní pošty. Naše vzdálenější země, obzvláště Slovensko a Rusínsko, musejí býti s Čechami komunikačně úžeji spojeny" [1]...


Celý text >>>>> http://www.chmi.cz/meteo/olm/Archiv/Poc_dopr.htm

Karel Krška (ČHMÚ)

21. 11. 2008

Vladimír Bystrov: "...Směrš unášel a deportoval naše obyvatele do sovětských gulagů"


Před časem jsme nabídli 3 excelentní poštovně historické exponáty Davida M. Skiptona (USA) přímo na Exponetu. Nyní jsme ale v elektronickém magazínu fragmenty.cz nalezli plné znění referátu Vladimíra Bystrova (mimo jiné též známého pražského filatelisty) na Mezinárodní konferenci "Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945 - 1980" konané od 19. do 21. listopadu v Senátu České republiky. Materiál obsahuje kromě jiného i fotografie i z konference.
"Rutinní sovětská demonstrace imperiální síly – SMĚRŠ unášel a deportoval naše obyvatele do sovětských gulagů - Vladimír Bystrov
Do aktivit zvláštních oddílů Lidového komisariátu vnitra SSSR, tzv. SMĚRŠe, po vstupu Rudé armády do Československa v závěru druhé světové války nebyly naše orgány zasvěceny! Československá společnost byla odsouzena do postavení králíčka ustrašeně přihlížejícího nezadržitelně se blížící zmiji. V češtině máme úsloví „nalejme si čistého vína“. A právě to musíme učinit, než se začneme zabývat okolnostmi únosů a deportací obyvatel Československa do sovětských represivních táborů po skončení druhé světové války. Musíme si totiž nejprve uvědomit, že nešlo o aktivitu, která by byla součástí dlouhodobých strategických záměrů sovětské politiky, či sovětských tajných služeb, ale zrodila se teprve potom, když vývoj druhé světové války stále jasněji začal směřovat k postupu Rudé armády přes hranice Sovětského svazu do východní a střední Evropy, tedy v době někdy po Teheránské konferenci a před koncem roku 1944. Kromě fanatiků ideje sovětského impéria, zaštítěného ideály světové sociální revoluce, předtím nikdo v Sovětském svazu nepomýšlel na plošnou likvidaci protisovětsky smýšlejícího obyvatelstva v jiných zemích, a nejméně o tom uvažovali racionální a pragmatičtí stratégové NKVD. V prvních letech druhé světové války byla činnost NKVD za hranice Sovětského svazu namířená - stále jako po celá dvacátá a třicátá léta - především na rozvracení a rozbíjení protisovětských hnutí v hlavních politických a ekonomických centrech tehdejšího světa. Na jejich kompromitování vůči demokratickým či naopak různými vlastními zájmy spoutaným společenstvím, státům a vládám, a nově pouze na bránění přílišnému spojenectví zemí bojujících proti nacistické totalitě, aby se neproměnilo ve spojenectví pro zápas se sovětskou totalitou. A dominující součástí této činnosti NKVD tradičně byly individuální teroristické akce...".
Celý text >>>>> http://www.fragmenty.cz/iy357.htm

Kromě toho, že Victor Manta na usenetu velmi doporučoval návštěvu exponátu o ruském carském vězeňství
http://www.japhila.cz/hof/0436/index0436a.htm , viz:
"This is a great exhibit about how could function the first large and very consistent implementation of socialist ideas, the Union of Soviet Socialists Republics, which could survive and expand only thanks to the work of about 10 % of its population, that was reduced to slavery in the immense work and extermination camp system (the infamous GULAG).The postal documents of that time are very often difficult to get, because the population feared to keep them. So bigger is the merit of Mr. David M. Skipton, who could put together such a wonderful collection and presentation. Highly recommended!
Victor Manta, PWO, AIJP October 9, 2008 21:52 CET" >>>>> http://www.japhila.cz/hof/guestbook.htm ,

připomeňme ještě, že David M. Skipton je na Exponetu zastoupen 3 PH exponáty >>>>>

ZEK - Sovětské nápravně-pracovní tábory a jejich nástupníci, 1917 - 2000 >>>>>
http://www.japhila.cz/hof/0432/index0432a.htm
Synopse >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0432/synopsis.htm

Vojenská cenzura v carském Rusku 1904 - 1917 >>>>>
http://www.japhila.cz/hof/0428/index0428a.htm
Synopse >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0428/synopsis.htm

Pohled přes "špehýrku", ruské carské vězeňské systémy a cenzura >>>>>
http://www.japhila.cz/hof/0436/index0436a.htm
Synopse >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0436/synopsis.htm

Doporučujeme referát Vladimíra Bystrova i všechny ilustrativní exponáty Davida M. Skiptona ke studiu.
Současně nezapomeňme na exponát "Ruské zemské pošty" - studijní sbírku Lady-Jakuševiče věnovanou pražskému Poštovnímu muzeu, který se rovněž osobně setkal s příslušníky Směrše přímo v Praze již 15. května 1945 a následně byl odvlečen do pracovních táborů v Sovětském svazu. Jeho exponát nabízíme zde >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0250/index0250a.htm a osobní příběh Lady-Jakuševiče (stručně) zde >>>>> http://www.japhila.cz/hof/index_cestny_dvur.htm
Břetislav Janík

18. 11. 2008

Sammler (Briefmarken) Forum

Lieber Freund der gezackten Schönheiten

Ich erlaube mir, Sie auf unsere Forum-Gemeinde
http://www.briefmarken-forum.com/
hinzuweisen.

Hier treffen Sie Sammlerfreunde die besondere Stücke aus deren Sammlungen zeigen.
Disskussionen über das schönste Hobby der Welt finden statt, mit Rat und Tat wird bei kniffligen Fragen geholfen.

Man freut sich wenn Sie sich und Ihre Sammlung vorstellen, oder auch Ihren Verein, oder Ihre Arbeitsgemeinschaft und deren Homepage!
Termine für Tauschtage können ebenfalls gerne öffentlich gemacht werden.

Natürlich ist alles absolut kostenfrei und das Forum steht nur im Dienste zur Förderung der Philatelie.

Ich würde mich freuen Sie schon bald begrüssen zu dürfen!

Beste Sammlergrüsse
Markus Leindecker
http://www.briefmarken-forum.com/

15. 11. 2008

Ivana Šárová hostem pořadu Jana Krause


Jako třetí v pořadí (po Noře Fridrichové a frontmanovi skupiny gipsy.cz) byla "zpovídána" filatelistická autorka a vystavovatelka Ivana Šárová. Populární komentátor však segment filatelie rozjet nenechal a tak se kromě malé zmínky jen kniha v podstatě na chvíli objevila na kameře. Přesto ihned po skončení pořadu došlo k první objednávce monografie a v následujících 24 hodinách ještě ke třem dalším. Detaily k monografii jsou zde >>>>> http://www.japhila.cz/tgm/ a záznam velmi sledovaného pořadu - talking show - České televize zde >>>>> http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/14.11.2008/208522161800037-21:35-1-uvolnete-se-prosim-nora-fridrichova-radoslav-gipsy-banga-ivana-sarova.html
B. J.

12. 11. 2008

Poštovní styk v Protektorátu Čechy a Morava


Ing. Michal Příkazský z Brna nám dal exklusivní souhlas k vystavení jeho exponátu Poštovní styk v Protektorátu Čechy a Morava 1939 - 1945 >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0446/index0446a.htm

Jedná se o první exponát, který uceleným způsobem sleduje stav a změny poštovního provozu po vzniku Protektorátu Čechy a Morava a dopady válečné situace na tento provoz v průběhu války. Přechodné období v roce 1939 dokumentuje velkou rozmanitost použití československých poštovních cenin včetně přetiskové emise. Definitivní období sleduje používání nových poštovních cenin, změny poštovního provozu v důsledku germanizace, vliv Říšké pošty a důsledky válečné situace na poštovní provoz, včetně ukázky služební a polní pošty. Exponát obsahuje mnoho mimořádných a neobyčejných dokladů a také mnoho zvláštností a jedinečností.

Exponát je na 84 listech a je trvale k dispozici na výše uvedené adrese. Zveme Vás ke studiu a budeme rádi, pokud na Exponet a podobné exponáty upozorníte i své známé.
Břetislav Janík

6. 11. 2008

Doklady a systém poštovních vztahů v a s Maďarskem


Gabor Vysniovszki z Maďarska nám vzápětí zaslal i osmirámový poštovně historický exponát s doklady tarifikace a ukázek poštovní instradace uvnitř i v mezinárodním styku Maďarska. Exponát získal na Světové výstavě známek v Rakousku - WIPA 2008 velkou pozlacenou medaili.
Na průvodní ilustraci je jedna z překrásných celistvostí kolujících mj. i v našem Těšínsku. Zásilky tohoto typu patří jistě k nejoblíbenějším mezi sběrateli a budiž řečeno, že podobných je v exponátu Vysniovszkého více.
Zveme Vás k filatelistickému zážitku >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0445/index0445a.htm
B. J.

5 krejcarová litografie "Uhersko"


Specializace jedné emise a pokus o rekonstrukci archu, to vše lze nalézt v jednorámovce zaslané maďarským vystavovatelem. Je jím známý maďarský vystavovatel Gabor Visnyovszki. Exponet tak má možnost studia klasických maďarských známek, které zatím čeští návštěvníci mohli prohlížet okrajově z dokladů Rakouska Uherska platných také na našem území.

Exponát byl zařazen k trvalému studiu na svou 444. pozici >>>>>
http://www.japhila.cz/hof/0444/index0444a.htm
B. J.

Poštovní historie města Komárom (Komárno) 1749 až 1900


Péter Csicsay ze Slovenska nám již poslal jeden exponát o poštovní historie rozsáhlé lokality, kterou známe pod jménem Žitný ostrov >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0423/index0423a.htm

Nyní nám zaslal poštovně historický exponát věnující se zejména předfilatelistickým dokladům Z a DO Komárna (Slovensko i Maďarsko). Komárno je totiž hraniční město na Dunaji, které Dunaj dělí na slovenské Komárno a maďarské Komárom. Téměř šestirámový exponát (84 listů podle rámů s jiným počtem listů, ale užívaných v souladu s řády FIP) přináší doklady rozvoje poštovnictví v této oblasti. Doporučujeme Vám jej ke studiu na této trvalé adrese >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0443/index0443a.htm
B. J.

Seznam tiskopisů České pošty z roku 1931


Unikátní "exponát", který lze vystavit tímto způsobem jenom na Exponetu. Jenom Exponet má totiž podtřídu filatelistické literatury, která soustřeďuje raritní nebo naprosto nedostupné filatelistické tisky. A tímto exponátem se Exponet trefil skutečně do černého. Svědčí o tom Vaše každodenní ústní reakce a dokonce i písemné, z nichž jedna přišla ze Slovenska a na důkaz mezinárodního zájmu jsme ji umístili do Pamětní knihy Exponetu - Guestbooku >>>>> http://www.japhila.cz/exponet/guestbook.htm

"Exponát" k obecnému zveřejnění zaslal Miroslav Štefek, který je spoluautorem on line elektronického katalogu československých celistvostí na Exponetu >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm a je i spoluautorem odborného seriálu statí na stejné téma >>>>> http://www.japhila.cz/2008/index_clanku.htm

Sám Miroslav Štefek k tomuto nalezenému seznamu napsal (přetiskujeme bez české diakritiky) >>>>>
"SEZNAM VSEOBECNYCH TISKOPISU POSTOVNI, TELEGRAFNI A TELEFONNI SLUZBY, PRAHA 1931 >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0442/index0442a.htm

Ve Filatelii 10/2008 byl uverejnen clanek dnes jiz zesnuleho Frantiska Benese starsiho ze serialu Zastaveni na ceste filatelie a cs. postovni spravy (53), ve kterem se zabyva filatelisty okrajove vnimanou problematikou postovnich formularu a tiskopisu. V clanku jsou popisovany snahy Ministerstva post a telegrafu o provadeni soupisu a zavadeni jednotneho systemu postovnich tiskopisu a formularu a o obtizich s tim spojenych. V zaveru clanku konstatuje ze, cit: "Pres usilovne patrani v archivu, ale i v konzultacich s pracovniky Postovniho muzea, se mi nepodarilo najit celkovy oficialni seznam vsech uzivanych formularu, tiskopisu a vzorcu vc. jazykovych mutaci a oblasti cele cinnosti cs. postovni spravy" konec citace.

Pred nekolika lety jsem se zacal zabyvat problematikou postovnich formularu a tiskopisu. Tyto aktivity vyvrcholily serialem clanku o postovnich pruvodkach a poukazkach, ktery vychazel v Merkur Revue 2005 a 2006 a dnes tvori jednu kapitolu o formularich a tiskopisech v E-katalogu celistvosti. Logicky jsem zacal patrat po nejakem soupisu postovnich formularu a tiskopisu a studiem Vestniku ministerstva post a telegrafu jsem zjistil, ze seznam postovnich tiskopisu byl zpracovan a vydan v letech 1921 a 1931, nebyl vsak prilohou VMPT.

Nasledne se mi podarilo prostrednictvim meziknihovni vypujcni sluzby Statni vedecke knihovny v Ostrave sehnat kopii "Seznam vseobecnych tiskopisu postovni, telegrafni a telefonni sluzby", ktery vydalo Ministerstvo post a telegrafu v roce 1931. Tento seznam obsahuje postovni tiskopisy, tzn. ty tiskoviny, ktere jsou v levem dolnim rohu oznaceny poradovym cislem a rokem vydani a v postovnim provozu byly k dispozici zdarma (na rozdil od napr. korespondencnich listku (celin), postovnich pruvodek a poukazek, obalek cennych psani, atp., ktere posta prodavala, a ktere jsou souhrnne oznacovany jako postovni ceniny). Tento seznam byl vyuzit pri tvorbe prislusne kapitoly E-katalogu k systematickemu zatrideni znamych tiskopisu, viz adresa: http://www.japhila.cz/hof/0064/WEB_galerie/PR_a_SOU_formulare/Prehled_galerie_formulare_verze01.doc

Srovnavanim dostupneho materialu bylo zjisteno, ze citovany cs. seznam postovnich tiskopisu vychazel z puvodniho podobneho seznamu Rakouske c. a k. posty, ktery vsak nemame k dispozici. Logicky musel take existovat seznam tiskopisu Uherske kralovske posty, ktery nebyl s rakouskym identicky (cisla identickych uherskych tiskopisu se lisi).".

A společně s Miroslavem Štefkem Vás nyní zveme k návštěvě Exponetu. Podle počtu stažení exponátu a dokonce rekordním podílu "Seznamu" na celkovém stahování z Exponetu dne 3. listopadu 2008 - přes 8 GB dat za jeden den (kdy bylo na exponát upozorněno news e-mailem) >>>>> http://www.japhila.cz/exponet/pictures/statistika.jpg Vás nyní také zveme k potřebné lahůdce. Prostřeno je zde >>>>>
http://www.japhila.cz/hof/0442/index0442a.htm

Břetislav Janík

Kouzlo poštovního užití bulharské emise balkánské Olympiády 1933


Nikolay Penev z Bulharska je vystavovatelem dalšího sportovně olympijského jednorámového exponátu. Vybral si jednu emisi a tou dokládá fascinující ("mysteriozní") možnosti nejrůznějších kombinací, užití a krásy celistvostí.
Poučení ze známek běžného dne lze jistě vztáhnout i k dnešním dnům. Vyrábíte zajímavé a pěkné frankatury z českých známek, které brzo (za pár let) přestanou platit a vznikne ukončená časová řada známkové země Česko? V souvislosti s eurem to tak bude (viz Slovensko) a na podobném exponátu lze vzít inspiraci >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0441/index0441a.htm
B. J.

Celinová dopisnice pro cizinu CDV 117 Exponet 17 Kč


Jaroslav Konečný z Prahy si dal tu práci a prohlédl stovky dopisnic, aby určil typologii korespondenčního lístku EXPONET. Zajímavý studijní exponát pro nás a hlavně celináře má rozsah necelého jednoho rámu, ale na druhé straně, krátce po vydání dopisnice se aktuálně a trvale s celinou Exponet dostáváme do podvědomí československých specialistů.

Tento exponát je svým způsobem nejen celinářský a studijní, ale také propagační :-) >>>>>
http://www.japhila.cz/hof/0440/index0440a.htm
B. J.

Zálepky na území Česka a SlovenskaJaroslav Petrásek z Českého Brodu je nejen aktivním sběratelem sportovních a zejména olympijských námětů, ale také předsedou agilní společnosti Olympsport. Na Exponetu se ale také představuje jako celinář. Vybral si k tomu zálepky, které na našem pzemí platily od 1. června 1886.

Pětirámový exponát přináší velmi zajímavé kousky a sběratel celin či poštovní historie v něm jistě najde velmi zajímavé poznatky a pro oči lahodící kousky.

Exponát je k trvalé dispozici >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0439/index0439a.htm
B. J.

Cesta ke Světové výstavě známek PRAGA 2008


Exponát určený hlavně pro propagaci filatelie mezi laiky se jmenuje Cesta ke Světové výstavě známek PRAGA 2008 a zaslal jej (jako svůj třetí exponát) Plzeňák Emanuel Lukeš. Na jednom z listů jednorámového exponátu se věnuje i našemu Exponetu, který má svůj hmatatelný filatelistický artefakt, která Exponetu zajistila "nesmrtelnost" - totiž vlastní dopisnici.

Exponet má zřízenu speciální třídu propagačních exponátů, což lze číst jako Filatelii propagující exponáty. Ta je samozřejmě třídou bonusovou a nemá svoji obdobu ani v řádech FIP či národních svazů. Exponát lze prohlédnout >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0438/index0438a.htm
B. J.

Moderní Československo, příležitostné emise z let 1943 až 1983


Osmirámový exponát Němce George Wilhelma vzbudil zaslouženou pozornost specialistů na Československo. Obsahuje větší množství zkusmých tisků, nepoužitých návrhů a ryteckých zkoušebních otisků.

Na průvodním ilustrativním listu jsou velmi málo známé barevné tiskové zkoušky v podobě otisku negativů Košických známek. Podobného materiálu je však v exponátu více. Doporučujeme >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0437/index0437a.htm
B. J.

4. 11. 2008

Jak je to s počítáním přístupů?

Zdálo by se, že s počítáním přístupů na internetové stránky nemůže být problém. Přesto jsou lidí zvídaví a vrtá jim to hlavou. Po reakci jednoho z nich dávám argumenty k dispozici i ostatním...
--
V podstatě existují dva přístupy počítání přístupů na stránky a oba jsou masivně používány.


Jeden směr počítá přístupy z jednotlivých (unikátních) počítačů 1 x denně, tedy i kdyby jste šli na takový web 5 x denně v různou dobu, započte se Vám jen jedno počitadlo a po celý den (24 hodin) se nezmění. Takovou praxi zvolil např. dr. Petr Gebauer, který má odborný PH web a s českým handicapem jenom v angličtině, avšak ještě o maličkou trochu déle než existuje Japhila, přesto má počitadlo na "něco kolem 18.000 přístupů": http://phist.webpark.cz/
--
Druhá varianta hojně používaná např. zpravodajskými portály nebo komerčními weby (od Neviditelného psa po IDnes (že je zde skryté počitadlo je samozřejmé) apod.) - a současně od prvního dne vydání Japhily (od 17. května 1999 dodnes), je počítání každého přístupu. Tedy i opakovaného. Jak z toho vyplývá, tento způsob jsem zvolil já pro svůj charakteristický komunitní web, rozcestník a nejnověji (5. rokem) i vystavovatelský web Exponet:
http://www.japhila.cz/index2.htm

Nikdo, kdo poctivě sleduje Japhilu nemůže říci, že počítání bylo nebo je manipulované. Narůstající počet přístupů je dostatečně průkazný každému návštěvníkovi. Dny, kdy počitadlo za téměř 10 let nefungovalo se počítají na dny (a v tyto dny skutečně nepočítalo = nepřipisovalo). Od samého počátku jde o počitadlo identické od jednoho subjektu - mě neznámého poskytovatele (na počátku studenta ČVUT v Praze).
--
Žádný způsob počítání není lepší nebo horší, oba jsou legitimní a korektní. Skutečné individuální přístupy počítačů (tzv. unikátních návštěvníků) dokládají jiné a přesné způsoby měření (včetně konkrétních IP adres. tedy návštěvníků) a jsou určeny především obchodním partnerům webu. Poznáme, z které adresy se kdo na web dívá, ale nevíme, komu ta adresa patří.


Například rozsáhlost Japhily a potažmo Exponetu je tak masivní, že každá z více než 35.000 internetových stránek Japhily může být kteroukoliv vteřinu vstupní: jinudy na Japhilu jde ten, kdo je z Česka, kdo hovoří anglicky nebo německy, koho zajímá jen inzerce, kdo se zajímá o odborné články, koho zajímá Exponet a zde zase, koho zajímá poštovní historie, námětové exponáty, razítka ... atd. atd. Stovky různých motivací si každý dosadí sám. Byli tito lidé na Japhile? Prokazatelně byli a proč by tedy neměli být započítáni a třeba opakovaně když otevírají a zobrazují stránky opakovaně? Když to obrátím, na kterou jedinou a správnou stranu bych měl počitadlo dát? A je jisté, že všichni by k tomu co je zajímá chodíli jen tou jedinou správnou cestou? A když vystavovatel z Bolívie, bude navštěvovat jenom svůj exponát (například), byl na Japhile/Exponetu? Byl.

Dávám k dispozici 3 obrázky:

Na prvním je dnešní statistika přístupů počítaná od 1. do 3. listopadu (stop čas je ráno 4. 11. 2008 v 01:30 CET). Nejvíce různých stránek Japhily/Exponetu za první 3 dny listopadu shlédl(i) sběratelé z Makedónie - 17.544 stránek a shlédli je opakovaně, takže je Makedonci zobrazili celkem 64.127 x (hity). Přitom si na své počítače stáhli 4,56 GB (gigabyte, čti gigabajtů) dat - textu a obrázků. Na 2. místě to byli v první tři listopadové dny Češi, kteří shlédli 8.480 různých stránek a zobrazili si je celkem 104.467 x (hity). Stáhli si na svá PC data ve velikosti 3,87 GB. Tato statistika je pouze za první 3 dny listopadu 2008!

(Klikněte prosím na obrázek pro jeho celé zobrazení - týká se všech 3 obrázků).

Na druhém obrázku je situace na Japhile od počátku roku (1.-10. měsíc + 3 dny v 11/2008), kdy Japhilu/Exponet navštívilo (dosud) 125.874 unikátních návštěvníků z různých počítačů. Ti ovšem navštívili Japhilu/Exponet ve skutečnosti dohromady 211.815 x, shlédli (zobrazili) přitom dohromady 2,856.786 různých stránek. Opět počítáno součtem, tedy dohromady, je všichni otevřeli 20,344.467 x !!! Jde Vám z těch miliónů hlava kolem? Ale to jsou skutečně doložitelná čísla internetového provozu na serveru a doméně japhila.cz, počítána podle jednotné a závazné metodiky nezávislého auditora. A ještě pár čísel z poslední rubriky "Bajtů": Celkem všichni návštěvníci stáhli na svůj počítač (zobrazili) 598,16 gigabajtů dat za prvních 10 měsíců a 3 dny, což při velikosti 1 DVD = 4,7 GB, dává pro porovnání a měřitelnost našich představ počet plných 127 stažených DVD disků!A ještě třetí obrázek (níže): zde, úplně dole je maličkatý obrázek/čtvereček - logo měřicího webu "navrcholu", u kterého Japhila již jednou byla a před léty s ní byla ukončena spolupráce, protože překročila povolený počet návštěv, který byl akceptovatelný pro měření návštěv webu zdarma (v dnešní době je již hranice povolených počtů přístupů posunuta, Japhila však pod svou doménou Japhila magazínu přístupy již "navrcholu" neměří).

Tentokráte jsme ale nezařadili Japhilu jako takovou, ale pouze Exponet a to ještě pouze z 6 nejpravděpodobnějších stran, odkud směřují návštěvy Exponetu. Znamená to, že přístupy jsou tedy měřeny jenom ze 6 internetových (html) stránek a zbývajících 34.994 internetových stran počitadlo "navrcholu" (ostatně obdobně ani "japhila/Exponet") nemá. Důvodem bylo jenom otevření dalšího propagačního kanálu, kterým se nezaujatý a Japhily/Exponetu neznalý návštěvník může na Exponet dostat. Přes navštěvované žebříčky navrcholu v kategorii "Neziskové organizace": http://navrcholu.cz/Statistika/117774/Je pravda, že tyto přístupy jsou podstatně menší, než uvádíme v celkovém měření přístupů Japhily. Není v tom ale žádný rozpor (!!!), sledují se zde pouze přístupy z těch 6 stránek na kterých vidíte to maličkaté čtverečkové logo. Když se vrátím k příkladu o pár řádků výše: např. Bolivijec, který se bude dívat jenom na své exponáty, statistikou "navrcholu" vůbec neprojde, protože na exponátech ani třídách Exponetu statistika "navrcholu" není přidána.

A jak je to s přístupy přes mobily? Každé připojení přes mobil, tzv. dial upem, je nové, čili unikátní. Je to proto, že mobilní síť přiděluje mobilu dynamické číslo, které je právě volné, nebo se uvolnilo. Pokaždé jde o jinou IP adresa připojovatele. Tato nic neříkající skutečnost je zmíněna jen proto, že neznám filatelistu, který by se telefonicky připojoval a odpojoval jen proto, aby se stal nově unikátním hostem a zlepšoval si tak statistiku webu. Pominu-li vstupní poplatky na uskutečnění hovoru a desítky vteřin trvající obstrukci, prakticky bez hmatatelného efektu... Spíše se tak bude dít v případech, že "spadne" díky slabému nebo nekvalitnímu signálu mobilní připojení a člověk se musí připojit opětovně, chce-li jít třeba na Japhilu/Exponet.

U širokopásmového internetového připojení (pevná linka, wi-fi nebo kabelové připojení apod.) sice poskočí počitadlo x krát, ale pro obchodníky je směrodatné (jak se říká ve filmu Vrchní prchni "směroplatné") číslo (počet) unikátních hostů. U širokopásmového přístupu (broadbandu) se IP adresa zpravidla nikdy nemění, i kdybyste šli na Japhilu/Exponet 25 x denně. Za 24 hodin tedy budete stále jenom 1 x unikátní. A to je právě podstatné procento v rozdílu mezi číslem "Počet unikátních návštěv" a "Počtem návštěv".

Každý z Vás ví, kolikrát týdně Japhilu/Exponet navštíví a z toho může usoudit kde je jeho osobní pozice vůči průměru. Na Japhile/Exponetu není důležité počitadlo, to je jenom němým svědkem a trvalým důkazem zájmu o nabízené informace. Důležité jsou INFORMACE soustředěné na jednom místě (doméně japhila) v obrovském datovém toku obrázků a textu směrem k Vám čtenářům a návštěvníkům. Pro tento obsah 10 let Japhilu/Exponet navštěvují desetitisíce lidí měsíčně. A za to Vám všem patří můj dík!!!

Břetislav Janík

Mimořádné jednoznámkové frankaturyKdyž před léty pánové J. Kypast společně s V. Schödelbauerem a dnes již zesnulým O. Tovačovským připravovali rozsáhlý seriál o jednoznámkových a násobných frankaturách československých prvorepublikových známek, který vycházel na pokračování ve Filatelii v letech 2000 až 2002, stanovili, které jednoznámkové frankatury byly v té době z pohledu četnosti výskytu tak málo zastoupené, že je označili za mimořádně vzácné či nedoložené. Uvažovali při tom teoreticky možné frankatury na základních druzích zásilek vyjma cenná psaní, dobírky, peněžní poukázky a balíkové průvodky.

Podívali jsme se na stejnou problematiku s odstupem několika let a do níže uvedené tabulky provedli soupis mimořádných a nedoložených jednoznámkových frankatur dle seriálu článků viz výše a doplnili sloupec, ve kterém je uvedeno, zda jsou tyto frankatury zastoupeny v E-katalogu celistvostí Československo 1918 – 1939...

Celý článek >>>>> http://www.japhila.cz/2008/Exponet_forum016.htm

Miroslav Štefek a Jan Kypast