29. 9. 2015

Tribute to the "British Schindler" in Czech Republic / Hommage au "Schindler britannique" en République Tchèque

A peine 2 mois après sa disparition (le 1er juillet 2015), la poste tchèque a mis en circulation le 2 septembre 2015 un timbre spécial afin de rendre hommage à Sir Nicholas George Winton (1909-2015), un citoyen britannique qui organisa le sauvetage de 669 enfants juifs tchécoslovaques pendant la 2ème guerre mondiale.
C'est ce timbre (13 CZK), conçu par Zdeněk Netopil, qui figure sur le FDC officiel de Prague ci-dessous (tirage : 4000), avec une gravure sur l'enveloppe (par Václav Fajt) symbolisant des mains jointes et une étoile de David.
Le timbre montre un portrait de Nicholas Winton (à partir d'une photographie prise en 2007 à Prague) avec des enfants près d'un train dans le fond... http://timbredujura.blogspot.com/2015/09/tribute-to-british-schindler-in-czech.html
--

--
Only two months after his death (on July 1, 2015), the Czech Post has released on September 2, 2015 a special stamp to pay tribute to Sir Nicholas George Winton (1909-2015), a British citizen who organized the rescue of 669 Czechoslovak Jewish children during the second world war.
It is that stamp (13 CZK), designed by Zdeněk Netopil, which appears on the official FDC below from Prague (print run : 4,000), with an engraving on the envelope (by Václav Fajt) symbolizing joined hands and with a star of David.
That stamp depicts a portrait of Nicholas Winton (from a photograph taken in 2007 in Prague) with children and a train in the background... http://timbredujura.blogspot.com/2015/09/tribute-to-british-schindler-in-czech.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

28. 9. 2015

Kunst in Prag

Václav Zapadlík steht in diesen Tagen im Postmuseum der tschechischen Hauptstadt im Mittelpunkt. Zu Ehren des Malers und Zeichners wurde eine Ausstellung auf die Beine gestellt, die seine Werke einem breiten Publikum vorstellen soll.
Die tschechische Post gibt anlässlich der Kunstausstellung einen Sonderstempel (Nummer 50) heraus. Eine Abstempelung erhalten Sie auf Ihrem mit 25 Kc freigemachten Beleg bis zum 3. Oktober. Schicken Sie Ihre Karte oder Ihren Brief an: pošta 110 00 Praha 1! ... http://d-b-z.de/web/2015/09/24/tschechischer-sonderstempel-vaclav-zapadlik/
DBZ+SE: http://d-b-z.de/web/
--
Poštovní muzeum Praha:
https://www.postovnimuzeum.cz/-/vaclav-zapadlik-znamky-s-vuni-benzinu
--

Evropské sovy - dopisnice s kašetem pro pražskou ZOO

Moudré řešení nalezli manželé Knotkovi, kteří připravili pro uvítání Evropských sov v pražské ZOO dopisnici s rytinou a kašetem. Kašet nemůže znehodnotit poštovní známku a také to doslova a do písmene neudělal, nicméně svým umístěním a tvarem na první pohled vypadá jako příležitostné razítko. Domicil by ovšem nemohl znít jako "ZOO PRAHA". :)
B. J.

Poštovní věstník 9/2015

UNPA special postmark from Sběratel Fair 2015 in Prague / Cachet de l'APNU à la foire Sběratel 2015 de Prague

Comme les années précédentes, l'administration postale des Nations Unies (APNU) a participé à la 18ème édition de la foire internationale des collectionneurs "Sběratel" organisée à Prague du 3 au 5 septembre 2015.
A cette occasion, la poste tchèque a mis en circulation le samedi 5 septembre 2014 (qui est comme de coutume la "journée des Nations Unies" lors de cette foire), une oblitération spéciale représentant l'emblème des Nations Unies.
C'est cette oblitération (conception : Progres partners advertising), incluant la mention "Poštovní správa spojených národů" ("administration postale des Nations Unies" en tchèque) qui a été apposé 2 fois sur cette jolie lettre ci-dessous... http://timbredujura.blogspot.com/2015/09/unpa-special-postmark-from-sberatel.html
--

--
As it was the case in previous years, the United Nations Postal Administration (UNPA) participated in the 18th edition of the international collectors fair "Sběratel" organized in Prague from 3 to 5 September 2015.
On this occasion, the Czech Post has put into circulation on Saturday, September 5, 2014 (which is as usual the "United Nations Day" at this fair), a special postmark depicting the United Nations emblem.
It is that cancellation (design : Progres Partners advertising), including the words "Poštovní správa spojených národů" ("Postal Administration of the United Nations" in Czech) that was applied two times on this nice letter below... http://timbredujura.blogspot.com/2015/09/unpa-special-postmark-from-sberatel.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Poštovní noviny 19/2015

Fotoreportážní publikace o výstavě Chomutov 2015

Více než 80 barevných stran plných fotografií představuje "povýstavní" publikace o mezinárodní česko-německé filatelistické výstavě Euregia Egrensis Chomutov 2015. Velký dík patří pořadatelům v čele s Václavem Svobodou, kteří i pro ostatní zprostředkovali fotodokumentaci úspěšné výstavy. Pořadatelé výstavy si "museli vytvořit" finanční prostředky, aby na podobnou knihu na konci vůbec zbylo. A navíc, což není vůbec běžné - pořadatelé vrátili dotaci Svazu českých filatelistů, kterou obdrželi do těžkých začátků.
Blahopřejeme.
B. J.

Poslední vláček Jiřího Boudy

Údajně poslední kresbou nedávno zesnulého Jiřího Boudy je tato železniční momentka vytištěná na dopisnici "A" s poštovní trubkou. Potvrdil nám to Antonín Dostálek, sám sběratel železničních motivů na známkách, který si údajně tuto kresbu ke 150. výročí Trutnovsko-kralupské železnice u Jiřího Boudy objednal. Navíc jde o původní železniční most, který již ve skutečnosti na trati dnes není.
--
Další informace: http://expo-net.blogspot.cz/2015/08/zemrel-vytvarnik-autor-desitek.html
B. J.

26. 9. 2015

Special air mail transport during the 2015 Sběratel Fair in Prague / Transport postal aérien spécial pendant la foire Sběratel 2015 à Prague

J'ai déjà évoqué sur ce blog la carte pré-timbrée mise en circulation le 24 juin 2015 par la poste tchèque pour annoncer ce transport de lettres le 5 septembre 2015, le dernier jour de la 18ème Foire internationale "Sběratel" des collectionneurs à Prague, à bord d'un ancien modèle d'avion "Praga E-114 Air Baby".
Pour rappel, ce transport spécial avait lieu entre les aérodromes Točná et Letňany de Prague puis le courrier devait être transporté à bord d'un voiture ancienne (modèle "Praga Super Piccolo") jusqu'au lieu de cette foire "Sběratel".
Ce vol a bien eu lieu ce 5 septembre 2015 même si le courrier a été finalement transporté à bord d'un véhicule "Praga Lady" à son arrivée à l'aérodrome de Letňany... http://timbredujura.blogspot.com/2015/09/special-air-mail-transport-during-2015.html
--

--
I've already mentioned on this blog the prepaid card put into circulation on June 24, 2015 by the Czech Post to announce this flight of the vintage airplane "Praga E-114 Air Baby" carrying airmail on September 5, 2015, the last day of the 18th International Collectors Fair "Sběratel" in Prague.
As a reminder, this special delivery took place between the Točná and Letňany airports in Prague and then the mail had to be carried aboard a vintage car (model "Praga Super Piccolo") to the place of this "Sběratel" Fair.
This flight did take place this September 5, 2015 even if the mail was finally transported aboard a "Praga Lady" vehicle on its arrival at the Letňany airport... http://timbredujura.blogspot.com/2015/09/special-air-mail-transport-during-2015.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

J. Sedlák "Jak připravit exponát pro zlatou medaili"

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout další klubovou schůzku ve čtvrtek 1. 10. 2015 od 16 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (Život 90), v Praze 1, ulice Karoliny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou, mapku naleznete v příloze), jejíž součástí bude přednáška Ing. Jiřího Sedláka "Jak připravit exponát pro zlatou medaili", jak jsme již avizovali našimi předchozími informacemi, m.j. příspěvkem na klubových internetových stránkách http://www.kf0015.cz/?p=32253. Přednáška bude zahájena v 16.30 hod.
Vítáme všechny zájemce o filatelii a poštovní historii - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.
Těšíme se na Vaši účast.
Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha vás zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel

25. 9. 2015

Tribute to French actor Alain Delon at the Sběratel Fair in Prague / Hommage à Alain Delon lors de la Foire Sběratel à Prague

Après Jean-Paul Belmondo (80ème anniversaire) en 2013 et Louis de Funès (100ème anniversaire de sa naissance) en 2014, un autre acteur français populaire, Alain Delon, était à l'honneur lors de la 18ème édition de la foire internationale des collectionneurs "Sběratel" organisée à Prague du 3 au 5 septembre 2015.
L'entier postal ci-dessous (tarif permanent domestique 'A', tirage : 4600, prix de vente : 18 CZK) a en effet été émis lors de cette foire pour célébrer le 80ème anniversaire (le 8 novembre exactement) de la naissance d'Alain Delon, un des acteurs les plus célèbres et rentables du cinéma français (il a joué dans plus de 90 films)... http://timbredujura.blogspot.com/2015/09/tribute-to-french-actor-alain-delon-at.html
--

--
After Jean-Paul Belmondo (80th anniversary) in 2013 and Louis de Funès (100th anniversary of his birth) in 2014, another popular French actor, Alain Delon, was honored at the 18th edition of the International Fair of collectors "Sběratel" organized in Prague from 3 to 5 September, 2015.
The postal stationery below (domestic Permanent rate 'A', print run : 4,600, sale price : CZK 18) was actually put into circulation during this Fair to celebrate the 80th anniversary (on November 8th to be exact) of Alain Delon's birth, one of the most famous and profitable actors of French cinema (he played in over 90 films)... http://timbredujura.blogspot.com/2015/09/tribute-to-french-actor-alain-delon-at.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

24. 9. 2015

FilaTarsie 3/září 2015

Upřesnění dat vydání emisí do konce roku 2015

14. 10. 2015 vyjde příležitostná poštovní známka Jan Jakub Ryba (13 Kč), Dalimilova kronika (21 Kč), aršík o českou státnost kopírující rok 1915 (2 x 27 Kč) a výplatní samolepicí známka Česká státní vlajka ("A").
--
11. 11. 2015 vyjde příležitostná poštovní známka Jan Opletal (13 Kč) a příležitostná dopisnice k výročí firmy Laurin & Klement ("A").
--
16. 12. 2015 vyjde emise Umění 2015 zahrnující díla výtvarníků Antonína Strnadela (27 Kč), Bohumíra Matala (30 Kč) a Karla Nepraše (34 Kč). Současně vyjde devítiblok výplatních známek ("Z") s kupony pro přítisky "Poštovnictví v dobové fresce"). V prvním vydání na známkách i kuponech je fresková výzdoba dvorany hlavní pošty v Praze, Jindřišské 14.
--
Vedle toho vyjdou dopisnice Postfila: Berlin 2015 ("E") - 17. 10. 2015 a Sindelfingen 2015 ("E") 29. 10. 2015.
B. J.

Letecká pošta Točná – Letňany u příležitosti veletrhu Sběratel 2015 (aktualizace)

V sobotu 5. 9. 2015, v závěrečný den veletrhu Sběratel 2015 se konala poslední doprovodná akce “Letecká pošta” – přílet nově zrekonstruovaného letadla Praha E.114 Air Baby na Letiště Letňany (kde se konal Den Letiště Letňany) v těsném sousedství Výstaviště PVA Expo Praha – Letňany. Letadlo přivezlo poštovní zásilky z letiště Točná. Na letňanském letišti převzal poštovní pytel se zásilkami Břetislav Janík, vedoucí známkové tvorby České pošty, s.p., který jej spolu s řidičem historického automobilu Praga Lady (namísto původně předpokládaného automobilu Praga Super Piccolo) odvezl na výstaviště na stánek České pošty, kde měly zásilky získat výstavní příležitostné razítko vedle podacího razítka a otisku kašetu s textem SBĚRATEL 2015 / Přepraveno letecky. Odtud pak byly tyto letecké zásilky vypraveny k další poštovní přepravě adresátům.
Letoun Praga E.114 Air Baby, který s poštou přiletěl, byl na veřejnosti včera představen poprvé po kompletní rekonstrukci ze zcela dezolátního nálezového stavu. Byl vyroben v Letadlovém oddělení ČKD Praga v roce 1947 a je jedním z deseti strojů, vyvezených do Francie. V roce 1952 byl prodán do Švýcarska. Aktivní činnost ukončil s nepůvodním leteckým motorem Rolls Royce A 325 v roce 1987. Renovátorem letadla a pilotem tohoto letu byl pan Marcel Sezemský...  http://www.kf0015.cz/?p=31396
--
Na snímku v popředí ředitel veletrhu Sběratel Jindřich Jirásek. Zobrazené auto Praga Lady je v původním stavu, v jakém s autem jezdila jeho první majitelka, herečka Lída Bárová. Na webu KF 00-15 je větší množství fotografií zachycující jízdu vozu Praga Lady na letiště a z letiště s převáženou poštou včetně video snímku.
KF 00-15: http://www.kf0015.cz/
--

Fotoreportáž z 63. výstavky v budově Hlavní pošty Praha 1 – 23. 9. 2015

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 23. 9. 2015 uskutečnila 63. výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, cartes maxima, FDC a razítek na FDC, které vyšly 23. 9. 2015. Ke konci zahájení dorazil i Pavel Sivko (dělal typografii známek) a závěrem Břetislav Janík oznámil změnu v jeho týmu, z mateřské dovolené se vrací Mgr. Marta Girgle a tím se loučí Ing. Sylva Škardová. Pan Štěpán Rusňák z PPS se objevil až v rámci autogramiády. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba... http://www.kf0015.cz/?p=32265
--
KF 00-15: http://www.kf0015.cz/
--

Již zítra Eva Hašková a Martin Říha v Jilemnici

Další informace: http://expo-net.blogspot.cz/2015/09/jilemnice-2015-jiz-v-patek-mimo-program.html

Klub skautských sběratelů Junáka

Klub skautských sběratelů Junáka zve všechny na tradiční velké setkání (jubilejní XXV.) spojené s burzou historických i současných skautských a foglarovských artefaktů. Na své si přijdou sběratelé knih a časopisů, filatelie, turistických známek, odznaků, nášivek, pohledů, kalendáříků, skautské výstroje … http://www.kf0015.cz/?p=31887

Nové maxikarty České pošty: tramvaj T3 a kolesový parník Primátor Dittrich a totéž na soukromých CM

Ve středu 23. září 2015 vydává Česká pošta, s.p., odbor Postfila dvě maxikarty k emisi Historické dopravní prostředky - tramvaj T3 a kolesový parník Primátor Dittrich... http://cartesmaximum.blogspot.cz/
--
Pavel Kancnýř: http://cartesmaximum.blogspot.cz/
--

Náklady nových známek

Historické dopravní prostředky:
Tramvaj T3 a Parník Primátor Dittrich: soutisk 25 000 TL, tj. 1 250 000 známek (tj. 625 000 známek tramvaj a stejný počet známek parník,

Cartes Maximum à 3 200 ks od každé známky
FDC à 3 500 ks od každé známky.

Lidová architektura Salajna konečně na CM

V rámci výplatní emise Lidová architektura vyšla v roce 2013 poštovní známka zobrazující štít jedné z chalup z vesnice Salajna. Nachází se asi tři kilometry na severozápad od Dolního Žandova v Karlovarském kraji. Od roku 2004 je vyhlášena vesnickou památkovou zónou. Ve vsi se zachovalo množství usedlostí dvorcového typu s hrázděnými patry. Na známce je zobrazen hrázděný štít kolny, který tvoří protějšek obdobného štítu obytného domu čp. 13... http://cartesmaximum.blogspot.cz/2015/09/lidova-architektura-salajna-konecne-na.html
--
Pavel Kancnýř: http://cartesmaximum.blogspot.cz/

23. 9. 2015

Fotogalerie ze zahájení výstavy Václava Zapadlíka – Známky s vůní benzínu

Ve čtvrtek 17. 9. 2015 proběhla od 17 hodin v Poštovním muzeu v Praze vernisáž výstavy Václava Zapadlíka – Zámky s vůní benzínu. Výstava potrvá až do 14. 2. 2016 a můžete ji navštívit v otevíracích hodinách Poštovního muzea. Návštěvníci výstavy se mohou rovněž těšit na zajímavé exponáty zapůjčené z Národního technického muzea, například motor motocyklu Praga 350, automobilové houkačky, reflektory či tachometry pocházející z automobilů vyrobených v letech v letech 1905–1940. Součástí expozice bude unikátní pojízdný model kapotovaného autíčka, vyrobený v roce 1940 karosárnou Sodomka (ze sbírky Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě), který bude v průběhu výstavy vystřídán legendárním motocyklem značky Čechie 33/Böhmerland (opět ze sbírky Národního technického muzea). Přinášíme vám fotogalerii vytvořenou Ing. Tomášem Chudobou... http://www.kf0015.cz/?p=32131
--
KF 00-15 Praha: http://www.kf0015.cz/
--

22. 9. 2015

Jilemnice 2015 již v pátek mimo program nabídne

Vážení přátelé filatelie, dovoluji si sdělit Vám, že v pátek 25. 9. 2015 jsou v Jilemnici očekáváni výtvarníci a rytci: Eva Hašková, Adolf Absolon, Jan Maget, Vlasta Matoušová, Jan Kavan, Jaromír a Libuše Knotkovi, Miloš Ondráček, Marina Richterová, Pavel Sivko, Marie Svobodová, Vladimír Suchánek.
Autogramiáda Evy Haškové se bude konat od 10:00 do 11:30 hod a od 14:30 hod do 16:00 hod. Její odpolední část se bude konat za účasti Martina Srba, Jaromíra a Libuše Knotkových, (obě autogramiády jsou plánovány do spodní budovy muzea, kde bude i příležitostná přepážka s příležitostným razítkem  a příležitostnou R-nálepkou) a to zejména s ohledem na emisi Evropské sovy z 2. 9. 2015. Podařilo se mi zajistit malou část materiálů vydaných při příležitosti křtu tohoto aršíku v pražské ZOO Troja, tyto materiály budou nabízeny jen v Jilemnici 25. 9. 2015 a s výjimkou černotisků budou prodávány jen v počtu 1 ks na jednu osobu, protože k dispozici je maximálně cca 15 ks od každého
materiálu. Jedná se o:
- dopisnici C - sovy - ocelotisk - čistá za 120.00 Kč
- dopisnici C - sovy - ocelotisk s příležitostným razítkem sova Praha 1; 5. 9. 2015 - 130.00 Kč (tuto variantu nelze získat jiným způsobem, nikdo další ji nenabízí)
- grafický list  sovy - ocelotisk - 150.00 Kč číslovaný a podepsaný J. a L. Knotkovými a M. Srbem
- černotisk sovy číslovaný - 140.00 Kč
- černotisk sovy s nulami - 160.00 Kč
Plánuji i vydání listu známky Pof. 745 s přítiskem P s námětem sovy, bude-li tento list realizován, bude k dispozici jak 25. 9. 2015 v Jilemnici, tak na základě písemných objednávek (jen jako celý list) za 390.00 Kč.
Všechny nepodepsané materiály s námětem sovy budou manželé Knotkovi i Martin Srb podepisovat, k dispozici bude i kašet navržený manžely Knotkovými s textem 7. 9. 2015 ZOO Praha Evropské sovy.
Tolik pro dnešek, budu se těšit na Vaši návštěvu.
Slavomil Strnad

21. 9. 2015

APS Senior Staffers Join World Stamp Show-NY 2016

Two recent hires of the American Philatelic Society are joining current APS Chief Operating Officer Ken Martin as ex-officio members of the World Stamp Show-NY 2016 team.
Scott English is the newly named American Philatelic Society Executive Director, assuming the helm on August 10.  From January through August he was the Chief of Staff of U.S. Representative Mark Sanford of South Carolina.  Scott served as the Chief Operating Officer of that state’s Department of Education from 2011-2015, before which he was then Governor Sanford’s Chief of Staff.  He held numerous positions with Sanford beginning in 1996.  Scott is a graduate of the University of Maryland College Park with a Bachelor of Arts degree in History.
Megan Orient was appointed the APS Manager of Shows and Exhibitions in May.  For over 15 years she has been serving nonprofit organizations in a variety of management and operational roles.  Her collegiate background was in secondary education, receiving a BS degree from Penn State, and later graduating from the Southeast Tourism Society’s program for Tourism Marketing Professionals.  Megan’s forte has been in event planning, both domestically and internationally, as well as grant writing and project/facilities management.
Their backgrounds in these broad areas compliment the experience already on the WSS-NY 2016 Organizing Committee.  Quoting show President Wade Saadi, “We are very fortunate to have their participation.  These APS leaders will play a significant role in making our show a success.  We thank all three and welcome them to our organization.”
World Stamp Show-NY 2016 takes place May 28-June 4 at New York City’s Javits Center.
Read more information about the international exhibition on the web at www.ny2016.org, or check out the show’s Facebook, Twitter and Pinterest accounts.
Thomas M. Fortunato
Chairman, Marketing & Public Relations
28 Amberwood Place
Rochester, NY 14626-4166
(585) 225-6822 evenings and weekends
thomas.fortunato@ny2016.org
stamptmf@frontiernet.net

20. 9. 2015

Europa 2015: s námětem "Dětské hračky" vyhrála ruská známka

Jak vyplývá z předchozího příspěvku z Francie, od Erica Contesse, který byl členem jury, vyhrála zde zobrazená ruská známka: http://timbredujura.blogspot.cz/2015/09/best-europa-2015-stamp-jury-prize.html

Prozatím neznáme bližší údaje, protože jako každoročně byla veřejnost vyzvána především k hlasování elektronickému, nikoli k hlasování jury. 
Každopádně gratulujeme vítězům.
Českou republiku zastupovala kresba Pavla Sivka - Dětská polytechnická stavebnice MERKUR:
Další informace: http://expo-net.blogspot.cz/2015/06/2015-europa-stamp-from-czech-republic.html
Myslím, že naše (a rakouská známka s podobnou stavebnicí) ostudu neudělala. Podle nás velmi dobře vyjádřila a přeplnila hlavní téma evropské emise: Dětské hračky. Edukativní stavebnice z Police nad Metují zůstane naším favoritem, přestože mohou mít odborní posuzovatelé - jurymani anebo laická celoevropská veřejnost jiný názor :)
B. J.

Best EUROPA 2015 stamp (Jury Prize Competition) revealed today! / Meilleur timbre EUROPA 2015 (vote du jury) dévoilé aujourd'hui!

Le grand jour est enfin arrivé !
Le meilleur timbre EUROPA de l'année 2015 (vote du jury) est officiellement dévoilé aujourd'hui lors d'une cérémonie officielle organisée par ProPost (Association pour le développement de la philatélie en Belgique) et PostEurop à l'hôtel de ville de Bruxelles.
Les Grands Prix de l'Art philatélique 2014 y seront également remis à cette occasion.
J'ai eu l'honneur de faire partie cette année de ce jury d'experts (!) et à ce titre, étais invité à assister à cette cérémonie. Je n'ai malheureusement pas pu m'y rendre... http://timbredujura.blogspot.com/2015/09/best-europa-2015-stamp-jury-prize.html
--

--
At last, the big day arrived !
The best EUROPA stamp issued in 2015 (Jury Prize) is officially unveiled today during an official ceremony organized by ProPost (Association for the Development of Philately in Belgium) and PostEurop at the Brussels Town Hall.
The "Grands Prix de l'Art philatélique 2014" will also be awarded at this occasion.
I had the great honor to be part this year of this jury of experts (!) and as such, was invited to attend this ceremony. I unfortunately was not able to be there... http://timbredujura.blogspot.com/2015/09/best-europa-2015-stamp-jury-prize.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

19. 9. 2015

Originální rytina na dopisnici Jilemnice 2015

Nová dopisnice je připravena na výstavu Evy Haškové a Martina Říhy do severočeské Jilemnice v pátek 25. září 2015.
Autorkou kresby Karel IV. a pražské siluety je právě výtvarnice Eva Hašková a rytinu na dopisnici (!) provedl rytec Martin Srb. Dopisnice s kresbou a rytinou na ní je velmi zdařilou a jistě se bude právem těšit velkému zájmu sběratelů.
Bližší informace o dopisnice sice zatím nemáme, nicméně víme, že si ji budou moci zakoupit všichni návštěvníci Jilemnické výstavy, alespoň pokud si pospíší a přijedou na slavnostní zahájeni v 17:00 hodin v jilemnickém Krkonošském muzeu.
Za ukázku děkujeme agilnímu pořadateli filatelistických výstav Mgr. Slavomilu Strnadovi.
Další informace: http://expo-net.blogspot.cz/2015/08/pozvanka-na-vystavu-evy-haskove-do.html
B. J.

Neznámá litevská známka Postcrossingu?

Na základě článku Erica Contesse z francouzského Lyonu - viz předchozí příspěvek: http://timbredujura.blogspot.fr/2015/09/first-postcrossing-stamp-from-czech.html, jsme se podívali na stránky UPU, oficiální číslování známek světa - WADP: http://www.wnsstamps.post/en. Potvrdilo se, že česká známka je tedy až 8. v pořadí poštovních správ světa (nikoliv 7.), protože v roce 2013 vyšla celkem neznámá známka Postcrossingu z Litvy:

Na věci to samozřejmě nic nemění, ale jsme rádi za pozornost vydavatele webu E. Contesse. Zajímavé je, že vzdor účasti zakladatelů na slavnostním uvedení známky jsme nebyli na malou změnu pořadí upozorněni samostatnými zakladateli :)
A za pár dnů tedy vyjde známka desátá, protože na říjen je ohlášena známka Postcrossing z Ukrajiny:
A jak si vede v úspěšnosti a názorech známka česká? Zde posuďte sami: https://www.postcrossing.com/blog/2015/09/02/czech-postcrossing-stamp-launch
B. J.

First Postcrossing stamp from Czech Republic! / Premier timbre consacré à Postcrossing en République Tchèque!

Sauf erreur de ma part, la poste tchèque est la 8ème administration postale à émettre un timbre spécial consacré au projet Postcrossing depuis 2011, après les Pays-Bas, la Finlande, le Belarus, la Lituanie, Guernesey, la Russie, la Slovénie et en attendant l'Ukraine en octobre prochain...
A noter que la poste tchèque avait toutefois déjà émis des oblitérations spéciales évoquant Postcrossing en 2014.
Pour rappel, Postcrossing est un projet créé en 2005, consistant à envoyer et à recevoir des cartes postales en provenance du monde entier.
A ce jour, ce site internet regroupe 575000 membres provenant de 214 pays ou territoires différents, mais reste plutôt confidentiel en France.
Plus de 31 millions de cartes postales ont été reçues depuis 2005 et 450000 sont actuellement en cours de distribution. Les pays les plus actifs sont les USA, l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Russie... http://timbredujura.blogspot.com/2015/09/first-postcrossing-stamp-from-czech.html
--

--
If I'm not wrong, the Czech Post is the 8th postal administration to issue a special stamp dedicated to the Postcrossing project since 2011, after the Netherlands, Finland, Belarus, Lithuania, Guernsey, Russia, Slovenia and before Ukraine in October...
To note that the Czech Post, however, had already issued special cancellations referring to Postcrossing in 2014.
As a reminder, Postcrossing is a project created in 2005, allowing its members to send and receive postcards from all over the world. 
To date, this website includes about 575,000 members from 214 different countries or territories, but is rather confidential in France. 
Over 31 million postcards have been received since 2005 and 450 000 cards are traveling at this exact moment. The most active countries are the USA, Germany, the Netherlands or Russia... http://timbredujura.blogspot.com/2015/09/first-postcrossing-stamp-from-czech.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--
Other information: 
https://www.postcrossing.com/blog/2015/09/02/czech-postcrossing-stamp-launch 
http://expo-net.blogspot.cz/2015/08/nova-znamka-859-postcrossing-vyplatni.html
--

Výstava v PM: dopisnice k výstavě Známky s vůní benzínu

Dnešní dopisnice prodávaná v Poštovním muzeu přilákala hodně sběratelů tím spíše, že k dispozici bylo příležitostné poštovní razítko s portrétem Václava Zapadlíka.
Bohužel dlouhodobě nepřijatelný zdravotní stav V. Zapadlíka neumožnil jeho dnešní návštěvu a rádi zprostředkováváme jeho velkou omluvu všem sběratelům, kteří přijeli a čekali na jeho podpis. 
Jistě bude další příležitost, aby to Václav Zapadlík rád "napravil".
B. J.

Nová kresba Václava Zapadlíka k výročí Elišky Junkové

Pamětní list ke 115. výročí narození automobilové závodnice Elišky Junkové se k nám dostal díky Karlu Mrázovi, autorovi dnešního razítka v Poštovním muzeu k výstavě Václav Zapadlík - známky s vůní benzínu. Autorem velké a přitom nedávné kresby z roku 2014 (reprodukce níže) je právě Václav Zapadlík.
Eliška Junková-Khásová, narozená jako Alžběta Pospíšilová, (16. listopadu 1900, Olomouc – 5. ledna 1994, Praha) byla česká automobilová závodnice. Závodila na vozech Bugatti, a to nejprve jako spolujezdkyně svého manžela Čeňka Junka a posléze sama. Ve dvacátých letech byla nejrychlejší ženou světa a jako jediná žena v historii Grand Prix se dokázala vyrovnat nejlepším jezdcům této soutěže. Jejím největším úspěchem bylo páté místo z její samostatné éry v závodě Targa Florio, kterého dosáhla v roce 1928. Vedle toho vyhrála i několik dalších závodů (Lochotín – Třemošná či závod do vrchu Klausenpassu). Mezinárodní závod Zbraslav – Jíloviště vyhrála v roce 1926 v absolutní klasifikaci a stala se tak první ženou na světě, které se to povedlo. Svou závodnickou kariéru ukončila roku 1928 v reakci na smrt manžela a dále se věnovala organizační práci v motoristickém sportu (podílela se například na přípravách výstavby brněnského Masarykova okruhu). V šedesátých letech 20. století psala motoristické sloupky do časopisu Za volantem a v roce 1972 vydala v nakladatelství Olympia knihu Má vzpomínka je Bugatti. Za své úspěchy získala ocenění Zasloužilá mistryně sportu... https://cs.wikipedia.org/wiki/Eli%C5%A1ka_Junkov%C3%A1

Nové známky 861 a 862: Historické dopravní prostředky