21. 7. 2010

Česko : Rakousko: Alfons Mucha - Zodiac/Zvěrokruh


Klikněte na obrázek

Klikněte na obrázek

Velmi sympatické a neočekávané klání se děje na českém a rakouském známkovém trhu. "Souboj" v dobrém slova smyslu je dán sympatickou snahou obou poštovních správ připomenoout významné výročí, které by jinak asi uniklo. Stalo se to u příležitosti 150. výročí narození Alfonse Muchy.

Česká pošta (jako producent poštovních známek) si vybrala známku - litografii Zodiac / Zvěrokruh a vydala vše formou novinky - výplatních známkových sešitků se známkou nominální hodnoty 18 Kč - se symbolem "Z". Tzv. písmenová známka "Z" má trvalou platnost a je určena pro prioritní poštovní zásilky do 20 g do mimoevropských zemí i v případě, že by došlo ke zdražení mezinárodních tarifů poštovních služeb. Známka je tištěna Poštovní tiskárnou cenin Praha, a.s. ofsetem v kombinaci kruhového rastru o vysokém rozlišení (650 dpi) s variantou stochastického rastru (tzv. "Spekta 2"). Autorem grafické úpravy je prof. Zdeněk Ziegler, sešitek byl aktuálně k dnešnímu datu vytištěn v nákladu 70 tisíc ks (1. náklad) a 100 tisíc kusů (2. náklad). Prvním dnem vydání byl 26. květen 2010. Sešitek obsahuje 6 známek s nominální hodnotou "Z" - to je 18 Kč (celkem tedy k dnešnímu dni 1,020.000 ks). Česká pošta, s.p. spolupracovala s Nadací Alfonse Muchy, resp. vnukem Johnem Muchou, dříve bankéřem a nyní prezidentem výše zmíněné nadace. Nadace poskytla velmi kvalitní podklady pro zhotovení poštovní známky a na první pohled je kvalita reprodukce vidět. Česká známka je samolepicí.
http://www.pismenoveznamky.cz/znamky-alfons-mucha.html

Rakouská pošta vybrala stejnou známku a známku vydala samostatně ofsetem. Zajímavé je, že na stránkách Rakouské pošty je psáno o litografii s názvem "La Plume" (Peříčko). A tím je myšlena zřejmě ona kudrlina z vlasů. Nicnémě správným názvem je Zodiac / Zvěrokruh. A popravdě řečeno nejhezčí je skutečnost, že Rakušané takovou známku mají, aniž by se obě sousední poštovní správy domluvily či připravily společné vydání! Známka má hodnotu 115 centů, neboli 1,15 Euro. Autorem grafické úpravy je Michael Rosenfeld, známka je tištěna Rakouskou státní tiskárnou nákladem 250.000 kusů. Rakouská příležitostná známka vychází 27. července 2010, tedy dva měsíce po známce české a 3 dny po výročí. Rakouská známka je na papíře s lepem.
http://www.post.at/eshop/philatelieshop/detail.php?prod=210330

Závěrem: Obě známkové země použily secesní písmo na svůj domicil, eventuálně doplňkové texty :) Velmi sympatické také je, že Rakouská pošta ono významné a kulaté výročí vůbec připomenula novou a jistě vyhledávanou poštovní známkou. Pro nás Čechy má význam ještě skutečnost, že tyto známky patří do tzv. škatulky "Bohemistika" a sběratelé po celém světě ji mohou zařadit nejen jako hezkou poštovní známku s námětem "Umění" či "Malířství", ale také do kolonky významný Čech/Česko/Československo/secese/nový styl/...

Bravo Rakousko!
B. J.