31. 10. 2007

Černý otisk Postalie na poslední den výstavy


Poslední den výstavy v jejím soutěžním období - 30. listopadu 2007 - bude na poště v Praze 6, Kafkově ulici používán otisk Postalia s propagačním štočkem Sport-O-Net'07, EXPONET a logem SČF v barvě černé.
Otisk je doplněn přímou adresou internetové výstavy >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/
B. J.

Dopisnice na poslední den Sport-O-Netu'07


Další informaci o nové dopisnici nám zaslal Jaroslav Petrásek - předseda organizačního výboru a tajemník jury 1. mezinárodní virtuální filatelistické soutěžní výstavy na světě - Sport-O-Net'07 >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/
Dopisnice společně s otiskem Postalia (černá barva) bude k dispozici poslední den výstavy Sport-O-Net'07 na poště v Praze 6, Kafkově ulici - tedy 30. listopadu 2007.
B. J.

30. 10. 2007

Červená postalia ke Sport-O-Netu'07 jen ve čtvrtek


Jak bude vypadat Postalia k mezinárodní výstavě Sport-O-Net'07 můžete vidět z mustru výše reprodukovaného. Otisk v barvě červené má i "svého bratříčka" - otisk černý.
Výplatní otisk Postalia v červené barvě k výstavě Sport-O-Net'07 bude k dispozici pouze ve čtvrtek - v den zahájení výstavy 1. 11. 2007 - na poště v Praze 6, Kafkově ulici.

Otisk je doplněn adresou internetové výstavy, tedy http://www.japhila.cz/sportfila/
B. J.

Dopisnice k zahájení Sport-O-Netu'07


První informaci o nové dopisnici si můžete udělat z výše reprodukované dopisnice, kterou nám zaslal Jaroslav Petrásek - předseda organizačního výboru a tajemník jury 1. mezinárodní virtuální filatelistické soutěžní výstavy na světě.

Dopisnice bude k dispozici první den zahájení výstavy Sport-O-Net'07 na poště v Praze 6, Kafkově ulici.
B. J.

SPORT-O-NET'07 spuštěn


1. Mezinárodní virtuální filatelistická soutěžní výstava SPORT-O-NET'07 byla právě zahájena na adrese >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/

Soutěžní část mezinárodní výstavy bude probíhat od čvrtka 1. listopadu do 30. listopadu 2007. Hodnocení mezinárodní jury bude probíhat on line v prvních dvou dekádách měsíce. Hodnocení bude uzavřeno a zveřejněno k 20. listopadu 2007.

Virtuální (on line) výstava SPORT-O-NET'07 je první pokus ve světovém měřítku o soutěžní filatelistickou výstavu na internetu. Jistě stojí za Vaši pozornost i návštěvu.

Autorem výstavního loga je Jaroslav Petrásek.
B. J.

Československý kosmonaut


Námětový exponát věnovaný 1. československému kosmonautovi Vladimíru Remkovi zaslal autor - Petr Fencl z Vysokého Mýta.

Exponát, byť jednorámový, má pozlacené medaile z Rumunska a Maďarska a je 3. v pořadí od téhož vystavovatele >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0320/index0320a.htm
B. J.

29. 10. 2007

EXPONET a SPORT-O-NET´07


jsou názvy poněkud odtažité, ale zasvěcení filatelisté již vědí určitě své. Pro ty ostatní přidejme pár dalších řádek. Nejprve tedy co je to EXPONET?

"EXPONET je název pro výstavu. Je to sousloví, složenina dvou slov EXPOnát nebo EXPOzice a NET = interNET, pro trvalou nesoutěžní on line filatelistickou výstavu dobrých a nejlepších exponátů z celého světa na jakékoliv téma. Tato výstava již existuje! Zkuste se podívat na internetovou adresu
http://www.exponet.info, kde je virtuální filatelistická výstava EXPONET umístěná. Tak nejlépe pochopíte, oč tu běží. Je určena pro veřejnou prezentaci kvalitních filatelistických exponátů ze všech oblastí a období.

Organizátoři EXPONETU, Svaz českých filatelistů a Česká asociace pro sportovní filatelii se rozhodli, že společnými silami zkusí uspořádat na Exponetu první soutěžní virtuální výstavu s názvem SPORT-O-NET´07, věnovanou výhradně exponátům se sportovní tématikou."

No vidíte a význam obou záhadných slov v názvu našeho článku je objasněn. Podívejme se na druhou část našeho názvu poněkud podrobněji. Pod heslem „VIRTUÁLNĚ A ZDARMA“ chceme uspořádat výstavu, která se snad stane jednou z nových cest filatelie a mimo jiné podpoří vznik nových kvalitních exponátů. Vidíme řadu výhod tohoto způsobu prezentace filatelistických exponátů:


- umožnit sportovním filatelistům celého světa trvalou možnost seznámit se v klidu domova s těmi nejlepšími filatelistickými exponáty,

- tím také podporovat vznik exponátů nových a zlepšovat exponáty stávající,

- vystavovatelé neplatí žádné výstavní poplatky,

- hodnocení exponátů provede mezinárodní jury, každý z jurymanů hodnotí rovněž doma, výsledný počet bodů je průměrem jednotlivých hodnocení,

- cestovní náklady na práci jury jsou tedy rovněž nulové,

- odpadají celní problémy, pronájem sálu, náklady na poštovné a propagaci,

- výstava může trvat libovolnou dobu, nehrozí nebezpečí poškození exponátů slunečním světlem apod.

Prostě vše je řešeno virtuálně, i diplomy na medaile dostanou vystavovatelé elektronicky a sami si je doma vytisknou. Je to skutečně první na světě provedený pokus o uspořádání filatelistické výstavy bez jakýchkoliv nákladů.

Věc má i háčky a jsme si jich samozřejmě vědomi. Exponát vystavovatel má doma ve skříni a pošle jenom jeho elektronicky nasnímanou kopii. Jak tedy můžeme vědět, zda pro vytvoření exponátu nepoužil padělky, či reprodukce? To samozřejmě vědět nemůžeme, jednak však věříme v čestnost vystavovatelů, (nakonec "špičkové kalibry" olympijské a sportovní tematiky jsou z jiných výstav dostatečně známé), jednak na přihlášce autentičnost exponátu potvrzuje příslušný národní svaz vystavovatele.

Výstava SPORT-O-NET´07 zahájí 1. listopadu a potrvá do 30. listopadu, případně ještě déle. Naleznete ji na internetové adrese
http://www.japhila.cz/sportonet/

Filatelisticky ji budou připomínat dva otisky výplatního stroje Postalia. V den zahájení bude pošta Praha 6 v Kafkově ulici v Dejvicích používat výplatní otisk s propagační vložkou podle přiložené reprodukce a v den oficiálního zakončení 30. 11. bude stejný štoček namontován do znehodnocovacího strojku Postalia na téže poště. Výsledky hodnoceni jury budou na webu zveřejněny 20. listopadu 2007.

A na co bychom vás měli upozornit jako na nejzajímavější? Ve třídě exponátů členů jury je to exponát Romana Babuta z Polska, který věnuje svoji pozornost táborové poště v koncentračních táborech (OFLAGY). Zásilky, přepravené touto poštou s olympijskými frankaturami jsou zpracovány opravdu dokonale.

V olympijské soutěžní třídě stojí za pozornost exponát Václava Slavíka Panorama olympijské historie, který je nově přepracován a obsahuje řadu vynikajících materiálů. Ve třídě sportovní doporučujeme Vojty Jankoviče z Bratislavy exponát Svět pedálů a určitě si nenechte ujít exponát Švéda Dahlwiga Tenis, starý a moderní sport, označený již zlatými medailemi na FIP výstavách.

Mezi mládežníky doporučujeme exponát filipinské vystavovatelky Alcalyové, věnovaný kopané. I mezi jednorámovými exponáty jsou takové, které zasluhují vaši pozornost. Marie Justýnová se prezentuje exponátem Olympijské hry 1924 v Paříži a Československo, ověnčený již rovněž zlatou medailí na národní výstavě ve Žďáru a americký vystavovatel Mark Maestrone s jeho exponátem Mužská gymnastika - oblečením k vítězství.

První pokusy vystavovatelů ve třídě premiéra můžeme sledovat u exponátu B. Poláka Praha sportovní a J. Wirknera Šachové olympiády. Instalovány jsou i exponáty třídy literatury. Zde je jednoznačným favoritem na vítězné vavříny publikace Řeka M.Tsironise Olympijská vydání 1906. O ní se dočtete více v samostatné recenzi.

Jaroslav Petrásek

28. 10. 2007

A znovu: Poštovna na SněžceNa náš příspěvek o Sněžce reagoval Jiří Škaloud zasláním pohlednice s pěknou víceznámkovou hradčanskou frankaturou a otiskem kulatého denního razítka Sněžky s datem 16. 9. 1920. Tento doklad posouvá doloženou dobu používání tohoto razítka v roce 1920 skoro o měsíc.

Další zajímavý doklad (na reprodukci výše) předložil Pavel Janata. Jde o pohlednici odeslanou 6. 8. 1921 z německé agentury, na které se nachází řádkové razítko Sněžka-Schneekoppe. Proč a jak se na zásilku toto razítko dostalo, nelze jednoznačně zjistit. Buď bylo otisknuto na bianko pohlednici před jejím prodejem v České boudě, nebo až po jejím poštovním podání v německé agentuře. Pohlednice je adresovaná do Prahy a bylo tedy logické, že asi putovala z německé poštovní agentury do poštovny v České boudě, kde na zásilku mohlo být otištěno toto razítko. I když žádné úřední informace o výměně pošty mezi oběma poštovními služebnami nemáme, lze se domnívat, že se uskutečňovala, a to velmi neformálně, když vedoucím obou služeben byla tatáž osoba.

Prosíme sběratele, aby prohlédli své sbírky a ozvali se s dalšími poznatky k této velmi zajímavé problematice.

Celý materiál o Poštovně na Sněžce >>>>> http://www.japhila.cz/2007/Exponet_forum012.htm

Jiřík Bejsta a Petr Gebauer

Otto Hornung: Klasické perly z Karpatské Ukrajiny


Známý publicista Otto Hornung publikoval v nedávné době ve filatelistických časopisech v několika zemích rozsáhlý článek věnovaný "perlám z hor" - vzácným klasickým celistvostem z Lichtenštejnska a z Karpatské Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že druhé z těchto území je našim filatelistům z historických důvodů blízké, přinášíme po krátkém úvodu ve stručné podobě část věnovanou Karpatské Ukrajině.

Lichtenštejnsko i Karpatská Ukrajina měly v polovině 19. století, kdy vyšly v Rakousku první poštovní známky, víc společného, než by se na první pohled mohlo zdát. Obě území, ležící na opačných koncích tehdejší monarchie, byla poměrně zaostalá a hornatá. Jejich obyvatelé se živili převážně zemědělstvím, průmysl tam prakticky neexistoval a většina obyvatel byla tehdy negramotná. Tomu odpovídá i malý počet známých dopisů s rakouskými známkami první emise - z Lichtenštejnska jich je evidováno 26, z Karpatské Ukrajiny 49.
Přesto se zejména rakouští (ale i jiní západoevropští) filatelisté dívají na dopisy z obou území značně rozdílně. Zatímco dopisy se známkami první rakouské emise z Lichtenštejnska dosahují na filatelistickém trhu cen v řádu 35 až 50 tisíc euro, dopisy z Karpatské Ukrajiny jsou stále nedoceněné a jsou nabízeny za pouhý zlomek těchto částek.
Důvodem zřejmě je, že Lichtenštejnsko je dnes bohatý stát, jedno z center evropského bankovnictví a mezinárodních obchodu, finančně a hospodářsky těsně navázané na sousední Švýcarsko. Samostatnou známkovou zemí je nepřetržitě od roku 1912 a jeho známky patří mezi oblíbené a hojně sbírané. Zájem je tedy i o jejich předchůdce.
Naproti tomu Karpatská Ukrajina byla známkovou zemí jeden den - 15. března 1939 a potom několik měsíců v roce 1945. Dodnes je Zakarpatská oblast chudou okrajovou částí Ukrajiny a zůstává do značné míry zapomenutým koutem Evropy...
Celý text a ilustrace překladu Miroslava Langhammera >>>>> http://www.japhila.cz/2007/Exponet_forum014.htm
Exponát Otty Hornunga z Virtuální mezinárodní filatelistické výstavy EXPONET >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0034/index0034a.htm

Panoráma olympijské filatelie


Exponát Václava Slavíka z Poděbrad na 5 rámech je dalším důstojným příspěvkem olympijské filatelie pro Sport-O-Net'07.

Jeho bezesporu velkou výhodou je anglický popis, který jej "sebevražedně nesnižuje" v očích mezinárodní jury a návštěvníků z celého světa >>>>>
http://www.japhila.cz/hof/0319/index0319a.htm
B. J.

Československo - příležitostné dopisnice 1975 - 1979


Jen několik málo dopisnic bývalé československé federace z let 1975 - 1979 stačilo ke 4 rámům vystavovateli ve třídě mládeže (a celin) - Janu Krátkému z Prahy. Exponát totiž pochází z popisovaného období a otevřenost Exponetu umožňuje zobrazit i starší exponáty nebo exponáty nežijících osob či exponáty před jejich rozprodejem apod. Tím podle našeho názoru získává body navíc oproti standardním filatelistickým výstavám.

Exponát s mírnou specializací si můžete prohlédnout zde >>>>>
http://www.japhila.cz/hof/0318/index0318a.htm
B. J.

Česká sportovní razítka


Malou ukázkou katalogu příležitostných razítek z let 1993 až 2006 se prezentuje Ladislav Janoušek z Prahy.

I tento katalog bude soutěžit na Sport-O-Netu'07 >>>>>
http://www.japhila.cz/hof/0317/index0317a.htm
B. J.

Zpravodaj Olympsportu 2006


Ukázkou titulní strany jednoho z čísel zpravodaje Olympsportu 2006 ohlašujeme exponát Jana Petráse z Brna, zástupce agilní sportovní filatelistické společnosti.

I zde máte možnost vidět téměř polovinu stran loňského ročníku. I zde pochopitelně držíme palce >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0316/index0316a.htm
B. J.

Přehled vydaných známek k olympiádě v Sydney 2000


Katalog "Přehled vydaných známek ke hrám XXVII. olympiády SYDNEY 2000" může mít ve své knihovničce nejedn český filatelista. Na naše stránky ji poslal za autorský tandem Jan Petrás a Ladislav Janoušek prvně jmenovaný. Jedná se o exponát mezinárodní soutěžní výstavy Sport-O-Net'07.

Na stránkách výstavy, která bude spuštěna již následující středu, můžete spatřit téměř polovinu katalogu >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0315/index0315a.htm
B. J.

27. 10. 2007

Poštovna na Sněžce 2007


Poštovna na Sněžce přitahuje pozornost sběratelů už celou řadu let. V poslední době se myšlenky sběratelů upírají jednak k událostem nedávno minulým a jednak k historii dávnější.

Začněme tedy tím nedávným, a to bylo otevření nové budovy poštovny na Sněžce dne 10. 8. 2007 za účasti presidenta republiky Václava Klause. Z tohoto dne je lístek, který vám jako obrázek posíláme v příloze k tomuto e-mailu. Jak z obrázku vidíte, je lístek podepsaný Václavem Klausem. Za zapůjčení lístku děkujeme panu Mgr. Jaroslavu Malečkovi, tajemníku Svazu českých filatelistů, a za pořízení obrázku panu Vladimíru Münzbergerovi.

Poštovně na Sněžce jsme se věnovali též dne 6. 9. 2007 na neformální besedě na první klubové schůzce v nové sezóně 2007 - 2008, kdy nám o svém nedávném pobytu v Krkonoších, včetně výletu na nejvyšší vrchol České republiky, vyprávěl člen našeho klubu pan Mgr. Jan Baptista. Pro zájemce máme připraveny fotografie ze Sněžky a další naskenované celistvosti, jakož i řadu internetových odkazů, které se Sněžky a nové poštovny týkají. Kdo má o tyto informace zájem, nechť si o ně napíše, abychom našimi zprávami a zejména přílohami nezahlcovali schránky ostatních členů a přátel klubu.

Nyní bychom vás však chtěli ještě upozornit na příspěvek Jiříka Bejsty a Petra Gebauera ze dne 21.10.2007 na hlavní stránce aktualit portálu Japhila >>>>>
http://www.japhila.cz/index_cz.htm s názvem "POŠTOVNA NA SNĚŽCE - MŮŽETE POMOCI?", ze kterého vyjímáme do této informace dvě úvodní věty:

"Když Vojtěch Maxa před bezmála 30 lety uveřejnil článek "Poštovna na Sněžce a záhady kolem ní" (Filatelie 1978/18, str. 564), jistě nepředpokládal, že většina zde zformulovaných otázek zůstane nezodpovězena po tak dlouhou dobu. Protože nejasnosti trvají v mnoha ohledech dodnes, předkládáme sběratelské veřejnosti existující problémy znovu, uvedené na současný stav našich znalostí. ..."

s tím, že celý text připojeného článku "POŠTOVNA NA SNĚŽCE" Jiříka Bejsty a Petra Gebauera si můžete najít na stránce >>>>>
http://www.japhila.cz/2007/Exponet_forum012.htm

Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15

26. 10. 2007

Literatura: Magazín sportovní filatelie


Exponát třídy literatury přišel pro Sport-O-Net'07 z Kalifornie, ze San Diega. Mark Maestrone zaslal excelentní čtvrtletník věnovaný tematické sportovní filatelii.

Předkládáme Vám z něj v podstatě polovinu, každé číslo má 40 stran a my Vám přinášíme vždy prvních 20 stran formou pdf souboru. Mimoto přinášíme z každoho čísla čtvrtletníku 4 fyzické strany.

Pro naše vydavatele zpravodajů odborných sekcí může sloužit tento magazín jako velmi reálný vzor (i když i na českém filatelistickém nebi se minimálně 1 zpravodaj této úrovni velmi blíží).

Doporučujeme k návštěvě >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0314/index0314a.htm
B. J.

Hradčany - poštovní použití první kresby


Zlatý exponát z regionální výstavy TRUTNOV 2006 "Hradčany - poštovní použití první kresby" je nově na Exponetu od vystavovatele Pavla Boudy z Veselí nad Moravou.

Exponát přináší velké množstvé zajímavých celistvostí s různými variantami, páskami a odlišnostmi jak použití, tak frankování.

Exponát je připraven také pro Světovou výstavu poštovních známek PRAGA 2008. Návštěvníci Exponetu si jej mohou nastudovat již nyní a na "Praze" jít jenom na vlastní oči po detailech >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0313/index0313a.htm
B. J.

23. 10. 2007

Deset číslovaných expedičních pošt v carském Sv. Petersburgu (Petrohradu)


René Hillesum, Nizozemí. Není to ani na Exponetu neznámé jméno, jedná se již o 3. exponát v pořadí. Významný nizozemský filatelistický aukcionář tentokráte představuje razítka carského Sv. Petrohradu (počínaje rokem 1914, kdy se Sv. Petersburg přejmenovával na Petrohrad.

Velmi zajímavý klasický exponát mapuje pouze 10 expedičních oddělení v jednom časovém období z hlavního poštovního úřadu.

Doporučujeme tento skutečně hodnotný a mezinárodní exponát k Vašemu důkladnému prostudování: http://www.japhila.cz/hof/0312/index0312a.htm
B. J.

Rajonové známky Jižní Austrálie 1868 - 1874


Pozlacený exponát zaslal po delší době další Australan - Anthony Dean Presgrave. Jde o tzv. rajonové známky, což by se dalo vysvětlit či pojmenovat jinak, jako oborové či úsekové známky místní vlády - např. známky vyjadřující přetištěným symbolem, že pošta je od advokáta, architekta, šerifa, vodáren atd. Jsou svým charakterem velmi podobné perfinům jen s tím rozdílem, že známky nemají monogram propíchnutý, ale vytištěný - známkový motiv vlastně přetiskují.

Australská klasika z druhé poloviny 19. století má vysoké hodnocení z mezinárodních výstav a pro Exponet je bezesporu velkým přínosem hned v mnoha směrech.

Exponát jistě stojí za Vaši důkladnou pozornost >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0311/index0311a.htm
B. J.

22. 10. 2007

Výstavě zbývá 5 dní: 120 let od založení prvního filatelistického spolku

V letošním roce si česká filatelie připomíná význačné výročí: 120 let od založení prvního filatelistického spolku – Klubu českých filatelistů, který se tak stal základem naší organizované filatelie.

Při této příležitosti uspořádá Poštovní muzeum v Praze ve spolupráci se Svazem českých filatelistů výstavu. Část exponátů zapůjčil SČF – jde se hlavně o medaile a diplomy, které dokumentují úspěchy spojené s činností klubu. Poštovní muzeum vybralo ze svých sbírek zajímavosti - jako například žertovné menu z hostiny filatelistů v roce 1893 nebo fotografie z filatelistické výstavy u Zlaté Husy v Praze v roce 1914.

Vystaveno bude také množství materiálů týkajících se různých akcí KČF z let 1906 – 1937. Bez zajímavosti nejsou ani exponáty, které zapůjčilo oddělení periodik Knihovny Národního muzea v Praze. Jsou to články v dobových novinách a časopisech, které se věnují nejrůznějším událostem ze světa filatelie. K výstavě bude vydána příležitostná poštovní dopisnice s přítiskem a 20. října 2007 bude v Poštovním muzeu od 9:00 do 15:00 hod otevřena příležitostná poštovní přepážka, kde bude možné dopisnici opatřit příležitostným razítkem. Výstava potrvá od 17. do 27. října 2007.

V. Halabrín, Poštovní muzeum Praha

"Praha sportovní"


Pětirámový exponát ve třídě Premiéra listopadové on line mezinárodní soutěžní výstavy Sport-O-Net'07 přichází od Bedřicha Poláka.

Na stovkách méně známých i notoricky známých materiálů "přistihuje" Prahu jako sportovní město. Zajímavý exponát ve chvíli, kdy se společensky skloňuje Olympiáda ANO či NE v Praze.

Škoda, že text exponátu je pouze český, takže dává zahraničnímu návštěvníkovi možnosti jen tzv. "obrazové". Není tedy učen pro "nedůvtipné" diváky.

Exponát lze prostudovat i na Exponetu >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0310/index0310a.htm

B. J.

20. 10. 2007

J. Bejsta a P. Gebauer: Poštovna na Sněžce


Když Vojtěch Maxa před bezmála 30 lety uveřejnil článek „Poštovna na Sněžce a záhady kolem ní“ (Filatelie 1978/18, str. 564), jistě nepředpokládal, že většina zde zformulovaných otázek zůstane nezodpovězena po tak dlouhou dobu. Protože nejasnosti trvají v mnoha ohledech dodnes, předkládáme sběratelské veřejnosti existující problémy znovu, uvedené na současný stav našich znalostí. Těžištěm citovaného článku byly události v popřevratovém období 1918/1921, ke kterým chyběla oficiální data i dostatek sběratelských dokladů. Jaká jsou tedy oficiální fakta: na české straně Sněžky existoval od roku 1899 letní poštovní úřad Schneekoppe (Böhmen) s provozem od 1. 6. do 30. 9. každého roku. Ten v roce 1918 přešel pod československou poštovní správu (není jasné, zda jeho provoz v době války byl či nebyl přerušen). Čs. pošta tento poštovní úřad převzala, avšak poměrně brzy jej přeměnila na poštovnu. Velkou neznámou je datum provedení této přeměny. Muselo k ní dojít nejpozději koncem roku 1920, neboť Mapa poštovních spojů v Čechách, která sice není datována, ale podle zde zaznačených služeben a jejich názvů zobrazuje prokazatelně stav z prosince 1920, již na Sněžce uvádí sezónní poštovnu. Také v úředním Seznamu poštovních služeben ke dni 28. 2. 1921 je na Sněžce uvedena poštovna (i když – asi omylem – nikoliv sezónní).

Prostřednictvím Pavla Klimeše, organizátora setkání s potomkem poštovných ze Sněžky panem Heinrichem Pohlem, se podařilo získat důležité informace, které některé věci kolem pošty a poštovny na Sněžce osvětlují. Rodina Pohlových, která vedla na Sněžce nejen poštovní agenturu v Německé boudě, ale i poštu a později poštovnu v České boudě, bydlela v Německu v Karpaczi. V době Rakouska měla smlouvu s rakouskou poštou na provozování pošty na české straně hory. Po vzniku ČSR 28. 10. 1918 už pošta nepracovala (měla jen letní provoz) a v roce 1919 nová smlouva s československou poštou uzavřena nebyla. O důvodech se můžeme dohadovat (porevoluční neklid, možná neochota čs. úřadů pověřit vedením čs. poštovního úřadu říšského Němce, tedy občana jiného státu, malá aktivita Pohlových ...). Ale provoz pošty na Sněžce byl pro rodinu finančně zajímavý, a tak smlouva na letní sezónu 1920 již uzavřena byla. Tato smlouva se uzavírala každoročně nová, a to vždy jen na letní sezónu. Z toho plyne, že poprvé byla čs. poštovní služebna v provozu až v době 1. 6. - 30. 9. 1920 s tím, že zda šlo o poštu nebo poštovnu, není zcela jasné. V druhé sezóně v roce 1921 pak podle výše uvedených čs. pramenů mělo již jít téměř určitě o poštovnu.

Co ukazuje konfrontace uvedených fakt se sběratelskými doklady? Z roku 1919 žádné celistvosti s razítkem ze Sněžky nejsou doloženy, což by potvrzovalo výpověď pana Pohla. Z roku 1920 je doloženo dvojkruhové denní razítko běžného typu (obr. 1), a to z období 19. 7. - 17. 8. Vzhledem k tomu, že jde o razítko přidělované poštovním úřadům, dalo by se usuzovat, že v roce 1920 na Sněžce pracoval letní poštovní úřad. Nejasná je výpověď dokladů z roku 1921. Předně je nutno zmínit razítko z obr. 2, které má tvar razítka nádražní poštovní schránky, ale podle textu náleží poštovně (je uveden vyúčtovací poštovní úřad). Toto razítko je však známo jen v kresbě ze článku Z. Kvasničky (Český filatelista 1934, str. 14) a na dokladu zatím nebylo nalezeno. Proto je nutno existenci tohoto razítka brát s jistými pochybnostmi, i vzhledem k neobvykle časnému (květnovému) datu. Jinak je z prakticky celé sezóny roku 1921 doloženo opět razítko č. 1, známá data použití leží mezi 21. 6. a 15. 9. Vzhledem k tomu, že podle výše uvedených úředních zdrojů měla v roce 1921 na Sněžce fungovat již poštovna (to koresponduje s datem uvedeným v Monografii 20, které autor převzal z přehledu poštoven v tomto zpravodaji kdysi uveřejněném Vojtěchem Maxou, který rovněž vycházel z těchto úředních podkladů), můžeme použití razítka č. 1 v roce 1921 pravděpodobně hodnotit jako provizorní použití razítka poštovního úřadu poštovnou. To tím spíše, že ještě koncem sezóny 1921 je již doloženo použití definitivního razítka poštovny (č. 3, na dokladu z 29. 9. 1921). Razítko č. 3 nemá standardní provedení razítek poštoven a je to jediné místní a denní razítko poštovny té doby. Důvodem jeho dodání byla pravděpodobně skutečnost, že poštovna předávala zásilky adresované do Německa přímo německé poštovní agentuře, což vyžadovalo řádné znehodnocení známek. Proto také asi bylo dočasně poštovnou v roce 1921 používáno razítko č. 1 namísto běžného gumového razítka, které šlo vyrobit téměř okamžitě...

Celý text >>>>>
http://www.japhila.cz/2007/Exponet_forum012.htm

Klíčová slova: Sněžka, Schneekoppe, poštovna, poštovní historie, poštovní razítko, Bejsta, Gebauer, Votoček

Poštovní minigalerie: Po stopách Hefaista na Islandu, v Itálii i v Čechách

Club gentlemanů Žižkov a Česká pošta Praha 33 Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy obrazů

Jany Haasové

Po stopách hefaista na Islandu, v Itálii i v Čechách, která proběhne ve čtvrtek 25. října v 19 hod.
v Poštovní minigalerii v ulici Zelenky-Hajského č. 12 na Žižkově. Vernisáž hudbou doprovodí Lucie Šťavíková.


Pravoslav Kukačka

17. 10. 2007

Dopisnice: Poštovna Josefa Lady v Hrusicích


Česká pošta, s.p. - POSTFILA vydává do oběhu 26. října 2007 dopisnici s přítiskem ke zřízení poštovny v Hrusicích, rodné obci národního umělce Josefa Lady (1887 - 1957).

Celé znění >>>>> http://www.japhila.cz/pdf/hrusice.pdf
B. J.

Jubilejní veletrh Sběratel 2007 minulostí


Celkem 11.624 sběratelů poštovních známek, historických pohlednic, mincí, bankovek, minerálů a telefonních karet z celé republiky i ze zahraničí se sešlo od 14. - 16. září 2007 na pražském Výstavišti, kde se uskutečnil desátý jubilejní ročník mezinárodního veletrhu Sběratel. Veletrh je největším setkáním sběratelů ve střední a východní Evropě a letos hostil 221 vystavovatelů z 36 zemí.

Album Freddie Mercuryho

Velký mediální ohlas vzbudila expozice Britského poštovního muzea, které poprvé od roku 1999 zapůjčilo na výstavu do zahraničí unikátní album zpěváka skupiny Queen Freddie Mercuryho. Muzeum album získalo do svých sbírek v dražbě v roce 1993 za 3 500 liber. Album si přišel prohlédnout i Peter Freestone, který byl dvanáct let osobním asistentem Freddie Mecuryho a dnes žije trvale v České republice. Tzv. modré album obsahuje i známky z bývalého Československa, mimo jiné známku s Antonínem Zápotockým. Dnes je jeho hodnota více jak dvojnásobná. Bližší informace o právě skončeném veletrhu najdete na webu:
www.sberatel.info.

Přípravy na rok 2008 hned začaly

Už během posledního veletrhu začaly přípravy na rok 2008. Ve dnech 12. – 14.září 2008 se totiž bude mezinárodní veletrh Sběratel konat společně se Světovou výstavou poštovních známek PRAGA 2008 ( www.praga2008.cz ). Ta byla naposledy v Praze před 20 lety. Zajištěním výstavy Praga byla pověřena tatáž firma co pořádá veletrh Sběratel – tedy Progres Partners Advertising. Soutěž filatelistických exponátů zajišťuje Svaz českých filatelistů (
secretariat@praga2008.cz).

Ještě na letošním veletrhu odevzdalo přihlášky na příští rok přes 40 vystavovatelů. Další přicházejí denně poštou. Vedoucí veletrhu Sběratel Jindřich Jirásek očekává, že v roce 2008 se společné akce účastní přes 30 poštovních správ, minimálně 20 mincoven a celkový počet vystavovatelů-prodejců jistě přesáhne číslo 250. Pro veletrh Sběratel i výstavu Praga, na něž bude jen jedno vstupné, budou k dispozici mnohem větší výstavní prostory. Pořadatelé očekávají v roce 2008 na 30 tisíc návštěvníků.


Jindřich Jirásek

Walter Müller: Ještě k hradecké výstavě

Rád bych se vrátil k článku kolegy Vladimíra Dražana „Hradec Králové 2007 očima vystavovatele“, zveřejněnému ve Filatelii 6/2007 – i když jsem se v něm probíranou problematikou zabýval v příspěvku „Zkušenosti s novým Výstavním řádem SČF“ (Filatelie 5/2007). Řada dotazů k postupu jury na Národní výstavě poštovních známek Hradec Králové 2007 mě podnítila se k věci ještě jednou podrobně vyjádřit.

Každá soutěžní filatelistická výstava spadá do souboru veřejných soutěží. Současné i minulé encyklopedie (a další literatura) téměř shodně definují veřejnou soutěž jako jednostranný právní akt, vyhlašovaný právnickou nebo fyzickou osobou na určité dílo nebo konkrétní výkon. Definice zároveň požaduje, aby byl uveden kdo, jakým způsobem a v jaké lhůtě posoudí splnění podmínek veřejné soutěže. Bývá proto zcela běžné, že se případní zájemci seznámí s podmínkami soutěže před podáním přihlášek – koneckonců je to přece v jejich zájmu. Přesto se zdá, že někteří filatelisté jsou jiného názoru.

V našem oboru je dosavadní praxe taková, že pořadatelem soutěžních filatelistických výstav na území České republiky je Svaz českých filatelistů (SČF). Řešení organizačních otázek s tím souvisejících zpravidla přenáší na svou základní organizační jednotku formou zřízení organizačního výboru výstavy. Závazným předpisem pro konání soutěžních filatelistických výstav je Výstavní řád SČF, k jeho aplikaci pro každou konkrétní filatelistickou výstavu pak slouží výstavní propozice.

Hradecká výstava byla výstavou národní, proto na ní mohly být hodnoceny pouze exponáty, které pro ni splnily požadovanou kvalifikaci – v tomto případě získání minimálně pozlacené medaile na některé z předchozích výstav regionálních. V. Dražan má zcela pravdu v tom, že při výběru exponátů nepostupoval organizační výbor hradecké výstavy jednotně – některé nekvalifikované exponáty přijal, jiné odmítl.

Celou situaci totiž zásadním způsobem ovlivnily chybně vyplněné průkazy exponátů z posledních trutnovských výstav. Ve stejném termínu (16. – 19. 11. 2006) se totiž v Trutnově souběžně konaly DVĚ samostatné výstavy se společným organizačním výborem – Regionální výstava poštovních známek TRUTNOV 2006 a výstava poštovních známek Premiéra TRUTNOV 2006. Trutnovský organizační výbor výstav však tuto důležitou skutečnost z nepochopitelných důvodů při vyplňování průkazů exponátů pominul a ve sloupci „výstava“ vyplnil shodně pro obě výstavy název „regionální“ (místo správného „premiéra“ u části z nich) a ve sloupci „kategorie“ název soutěžní třídy, v níž exponát soutěžil. Tak se stalo, že exponáty oceněné na výstavě Premiéra – která nebyla kvalifikační pro výstavy národní, ale jen pro výstavy regionální – byly v průkazech trestuhodným nedopatřením označeny jako exponáty oceněné na regionální výstavě – zdánlivě tedy kvalifikované na výstavu národní.

Po zjištění této skutečnosti jury hradecké výstavy provedla důslednou kontrolu kvalifikace přihlášených exponátů. Údaje o kvalifikaci uvedené v podaných přihláškách či průkazech exponátů porovnala s výsledky, uvedenými v protokolech jury z výstav poštovních známek, konaných v České republice od roku 2001, které měla k dispozici v elektronické podobě – a zjistila přitom zásadní rozpory vyplývající ze zmíněného nedopatření na trutnovské výstavě.

Hradecká jury si přitom samozřejmě uvědomovala závažnost vzniklé situace, zejména v návaznosti na možnost kvalifikace exponátů pro Světovou výstavu poštovních známek PRAGA 2008. Stála přitom před nutností volby mezi dvěma vzájemně se vylučujícími možnostmi:
– buď dělat, že přehlédla zařazení některých vystavených exponátů bez požadované kvalifikace do soutěže a vystavit se oprávněné kritice, že porušila Výstavní řád SČF (a tím mimo jiné i poškodila ty potencionální vystavovatele bez kvalifikace, kteří se z tohoto důvodu na hradeckou výstavu vůbec nepřihlásili),
– nebo postupovat přesně podle pravidel Výstavního řádu SČF.
V následném hlasování jury jednomyslně rozhodla, že v soutěži musí pro všechny vystavovatele platit stejná pravidla, bez ohledu na další okolnosti, jakými jsou například délka vystavovatelské praxe. Proto všechny nekvalifikované exponáty přeřadila do třídy mimosoutěžní.

Mezi vystavovateli i dalšími zájemci o filatelistické výstavnictví je všeobecně známou věcí, že Výstavní řád SČF obsahuje požadavek kvalifikace z výstavy nižší kategorie na výstavu vyšší kategorie. Nejnižší (kvalifikační) kategorií je výstava premiérová, vyšší výstava regionální a nejvyšší výstava národní. Ziskem minimálně pozlacené medaile se exponát kvalifikuje vždy na výstavu vyššího stupně, tedy z výstavy premiérové na regionální, z regionální na národní a z národní na mezinárodní či světovou výstavu, pořádanou pod patronací FIP nebo FEPA.

Současně platný Výstavní řád SČF opustil zásadu hodnocení exponátů z roku 1988, kdy pro všechny kategorie výstav platila jednotná bodovací stupnice schválená FIP. K získání určité medaile na výstavách nižší kategorie nyní stačí zisk nižšího počtu bodů než na výstavě vyšší kategorie. Například pozlacenou medaili na premiérové výstavě získá vystavovatel už za 65 bodů, na regionální za 70 bodů, na národní výstavě za 75 bodů a na výstavě pod patronací FIP/FEPA za 80 bodů. Praxe ukazuje, že takovéto získání vyššího stupně hodnocení exponátů na výstavách nižších kategorií – tedy mnohdy v počátcích vystavovatelské praxe - podporuje i rozvoj filatelie a samozřejmě i zájem o filatelistické výstavnictví. Při pohovorech s vystavovateli jsem měl možnost několikrát si ověřit, že ziskem vyšší medaile na výstavě premiérové nebo regionální získali výraznější podnět ke zlepšení a doplnění exponátu než v období, kdy se v hodnocení střídaly „pouhé“ medaile bronzová s postříbřenou.

Pro přiznání medaile nebo diplomu na medaili je třeba ve všech výstavních třídách získat Výstavním řádem SČF stanovený počet bodů. Každá kategorie výstavy má svou bodovací stupnici, která však platí pouze pro hodnocení exponátů na ní vystavených. Obecně platí zásada, že počet přidělovaných bodů není závislý na kategorii výstavy a s počtem bodů přidělených na výstavě jiné kategorie není srovnatelný.

Zisk pozlacené medaile z výstavy premiéra má tedy pouze jednu vypovídací schopnost – daný exponát získal kvalifikaci na výstavu regionální. Analogicky: zisk zlaté medaile z premiérové výstavy vypovídá, že daný exponát je jen o něco lepší, než se vyžaduje pro kvalifikaci na regionální výstavu. Jiný výklad je mylný. Porovnávat medaile z premiérové výstavy s medailemi získanými na národní výstavě či výstavách pořádaných pod patronací FIP a FEPA je zcela nesprávné – jsou to prostě naprosto jiné „váhové“ kategorie.

Získaná kvalifikace není kvalifikací „na věčné časy“, protože má své časové omezení. Filatelie jako celek i každé její odvětví se neustále vyvíjejí. V každé soutěžní třídě se uplatňují nové trendy sbírání, které mění pohled na obsah čtyř základních hodnotících kritérií: Zpracování a filatelistický význam – Filatelistické a odborné znalosti, osobní studium a výzkum – Stav a vzácnost materiálu – Prezentace. Vždy je proto nutné posoudit, zda vystavovatel uvedené trendy zachytil, jak se s nimi vypořádal a jak svůj exponát v jejich duchu rozvinul a popřípadě i přepracoval. Jsou známy případy, kdy nepřepracovaný, původně vysoce hodnocený exponát, po letech zcela propadl. Kvalifikace dosažená na výstavách SČF platí po dobu 5 let, z výstav pod patronací FIP a FEPA po dobu 10 let. Kvalifikace a zápočtové lhůty, dosažené vystavovateli před nabytím účinnosti novelizovaného Výstavního řádu SČF, zůstaly v uvedených lhůtách v platnosti.

Stávající Výstavní řád SČF byl v uplynulých šesti letech dvakrát novelizován, současnou verzi schválilo předsednictvo SČF 20. 11. 2004. Jedním z úkolů novelizace bylo sjednotit zásady pro vystavování a hodnocení exponátů SČF a Svazu německých filatelistů (BDPh) na základě dohody obou svazů tak, aby mohly bezproblémově probíhat vzájemné bilaterální periodicky se opakující výstavy typu Euregio Egrensis a OSTROPA. Stejné zásady vystavování a hodnocení exponátů dnes používají kromě obou uvedených svazů i filatelistické svazy Lichtenštejnska, Nizozemí, Polska, Rakouska, Švédska a Švýcarska - a jak jsem byl informován, o jejich přijetí uvažují i další evropské svazy.

Zásadně nemohu souhlasit s názorem, že zásada dvoustupňové kvalifikace je špatná a zastaralá. Naopak, jde o zásadu, jejímž úkolem je co nejvíce eliminovat:
– konkurenční prostředí, v němž je exponát vystaven,
– případné chyby hodnotitelů.Na našem území byla zavedena 4. 10. 1975 a s výjimkou období 14. 6. 1977 – 31. 12. 2001 platí dodnes. Právě uvedené přednosti způsobily, že se k ní naše filatelistické výstavnictví po určitém období experimentování nakonec vrátilo. Je očividné, že případné opětovné zrušení dvoustupňové kvalifikace v době, kdy se podařilo maximálně sblížit pravidla vystavování a hodnocení soutěžních exponátů – a to i na mezinárodní scéně - by přispělo jen k nové izolaci SČF v této oblasti.

V. Dražan ve svém příspěvku uvedl důležitý a pravdivý poznatek: Jakosti většiny filatelistických materiálů častější vystavování rozhodně neprospívá. A kdyby z uvedeného důvodu přestal své velmi dobré exponáty vystavovat, zcela bych ho pochopil. Jeho exponáty však, jak informoval čtenáře Filatelie, byly na posledních významných výstavách vystaveny v mimosoutěžní třídě. V tom však vidím určitý rozpor - je přece jasné, že materiál vystavený v mimosoutěžní třídě je případným nežádoucím fyzikálním vlivům (zejména světlu) vystaven stejně, jako ve třídách soutěžních – ta první však má určitou výhodu, že se v ní nemusí hradit výstavní poplatky, což pro některé vystavovatele jistě hraje určitou roli.

Ne zcela přesně je v citovaném článku interpretována úloha průkazu exponátu: „Problémem tohoto exponátu ale je, že nemá platný průkaz a tudíž podle současných propozic ani potřebnou kvalifikaci“. Vystavením průkazu nezíská exponát žádnou kvalifikaci. Průkaz exponátu slouží k evidenci získaných ohodnocení na výstavách a jury ho využívá ke kontrole správnosti údajů získané kvalifikace, uvedené v přihlášce. Jeho vystavení není žádným problémem – novému exponátu se vydává na premiérové výstavě, případné vystavení jeho duplikátu řeší vystavovatel s tajemníkem SČF.

V práci jury na hradecké výstavě došlo k záměně seznamů vystavovatelů, která se bohužel promítla do protokolu jury. Proto došlo k nedostatkům o nichž V. Dražan hovoří ve svém článku. Když mě pak těsně před zahájením palmáre upozornil na vzniklou chybu, nedalo se v tu chvíli bohužel už nic udělat. To jsme ještě oba nevěděli o vystavení chybných diplomů. Na přání organizačního výboru hradecké výstavy totiž předseda jury nepodepisoval vystavovatelům diplomy ručně, jak bývá běžně zvykem, ale jeho podpis se na formuláře tiskl z elektronické podoby. Tím odpadla poslední kontrola, která mohla zabránit zmíněnému trapnému nedostatku. Panu Vladimíru Dražanovi jsem se okamžitě omluvil a jemu – i všem dalším případným postiženým – se tímto omlouvám ještě jednou. Jde o první chybu tohoto druhu, která se objevila za 32 let mé jurymanské praxe a dám si velký pozor, aby byla chybou poslední.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem začal výkonný výbor SČF neprodleně hledat možnosti, které by umožnily přeřazeným exponátům v souladu s Výstavním řádem SČF získat potřebnou kvalifikaci pro Světovou výstavu poštovních známek PRAGA 2008. Při Národní výstavě mladých filatelistů Mladá Boleslav 2007 zřídil Regionální výstavu Boleslav 2007 se soutěžními třídami tradiční filatelie a poštovní historie. Pozval do ní nejen exponáty přeřazené do mimosoutěžní třídy na hradecké výstavě, ale i exponáty, ohodnocené pozlacenou medailí na výstavě Premiéra EUREGIO EGRENSIS Karlovy Vary 2006, které nepokračovaly v dalších kvalifikačních soutěžích.

Bylo pro mne určitým překvapením, že účast přijali jen 4 vystavovatelé, kteří po získání kvalifikace z regionální výstavy postoupili na trilaterální výstavu Polsko – Česko – Německo LUBIN 2007 (1. stupně). Tři z nich (Pavel Bouda, František Dusbábek a Václav Košťál) na ní získali kvalifikaci pro Světovou výstavu poštovních známek PRAGA 2008. Blahopřeji jim touto cestou. Jejich úspěch je o to významnější, že exponáty v Lubinu posuzovala dvanáctičlenná mezinárodní jury, v níž bylo 6 jurymanů FIP.

Bez výhrad souhlasím s kritickými připomínkami Vladimíra Dražana, které poukázaly na původní nekoncepčnost výstavní činnosti SČF. Systém jedné výstavy ročně v pořadí premiéra – regionální – národní (každá z nich tedy jen jednou za tři roky) byl pro všechny vystavovatele, nejen pro seniory, „během na příliš dlouhou trať“. Vyhlídky na úspěch ztratili zejména ti, kteří při vystavení nového exponátu na premiérové výstavě ihned nezískali kvalifikaci na výstavu regionální.

Výkonný výbor proto přijal usnesení konat každoročně výstavu premiéra. Byla schválena výstava premiéra v Hluboši u Příbrami (26. – 29. 6. 2008) a připravuje se premiéra v Zooparku v Chomutově (jaro 2009). Na ně by měly navazovat regionální výstava v Havířově (podzim 2009 nebo jaro 2010) a celostátní výstava s mezinárodní účastí BRNO 2010. K získání kvalifikace mohou vystavovatelé využít i IV. filatelistickou výstavu EUREGIO EGRENSIS (Schwarzenberg 3. – 4. 10. 2009), výstavu OSTROPA Plzeň 2009 (asi 1. pololetí 2009) či bilaterální výstavu Polsko – Česko v Lubině (září 2009).

Současně výkonný výbor SČF uložil předsedovi výstavní komise SČF a tajemníkovi SČF podrobně konzultovat před každou výstavou s předsedou jejího organizačního výboru, aby se zabránilo vzniku dalších nedostatků. Předpokládám, že konzultace se zúčastní i gestor výstavy. Pro budoucí organizační výbory se též připravuje podrobný pracovní postup (tzv. kuchařka, obsahující i zkušenosti organizačních výborů předchozích výstav) včetně popisu úkolů, které bude nezbytné splnit.

V opakujících se dotazech a komentářích k hradecké výstavě zazněly i připomínky k hodnocení některých konkrétních exponátů, ať absolutně či v porovnání hodnocení exponátů téže soutěžní třídy. Obávám se, že vzhledem k subjektivitě vlastního hodnocení v každé soutěžní třídě se těmto námitkám nevyhneme ani v budoucnu. Nicméně všem, kdo se domnívají, že by hodnotili exponáty lépe a mnohem objektivněji, navrhuji, aby se přihlásili k jurymanskému řízení. Každého takového zájemce rád uvítám v komisi jurymanů SČF.

Osobně si velmi vážím nabídky pana Vladimíra Dražana na spolupráci při případné další novelizaci Výstavního řádu SČF, neboť účinný výstavní řád lze vytvořit jen za úzké spolupráce výstavní komise SČF, komise jurymanů SČF, zkušených funkcionářů organizačních výborů filatelistických výstav a v neposlední řadě i vystavovatelů. Pravděpodobně po příštím kongresu FIP k přípravě takové novelizace přikročíme.

Walter Müller

16. 10. 2007

Šachové olympiády


Pětirámový, anglicky popsaný, exponát Františka Wirknera z Klášterce nad Ohří je novým přírůstkem Sport-O-Netu'07 a Exponetu současně.

Námětový exponát Šachové olympiády dokumentuje postupně všechny šachové olympiády mužů i žen od IV. šachové olympiády 1931 v Praze (a založení mezinárodní šachové federace FIDE). Filatelistický materiál končí XXXVII. šachovou olympiádou v Turíně (2006).

Exponát můžete navštívit >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0309/index0309a.htm
B. J.

15. 10. 2007

50 let dobývání vesmíru


Námětový exponát na 3 necelých rámech, s názvem "50 let dobývání vesmíru" přišel z Ukrajiny od Alexsandra Karaneviche. Počet listů není na Exponetu určen a proto můžete vidět jak atypické exponáty stran počtu směrem nahoru, tak i dolů.

Ukrajina je 36. zemí, jejíž sběratelé vystavují na mezinárodní výstavě EXPONET >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0308/index0308a.htm
B. J.

Celistvosti prvního dne


Zajímavosti a vzácnosti československých celistvostí z let 1918 – 1939 (13)

Prvních dní, něčím významných, je možno v životě člověka stejně jako v historii společnosti nalézt mnoho. Jsou to první narozeniny, první školní den, první den v zaměstnání a tak podobně v životě člověka, první den vzniku samostatného státu a mnoho dalších prvních dní významných událostí odvíjejících se od tohoto dne v životě společnosti.

Za takovýto významný den, po dni vzniku Československé republiky 28. října 1918*), je z filatelistického hlediska možno považovat první den platnosti československých známek. Těmito známkami se staly výplatní známky emise Hradčany, vydané 18. prosince 1918.


Přinášíme poštovně historickou ukázku celistvostí, podaných první den existence ČSR na poštách v českých zemích a na Slovensku.

Na reprodukci: Ústřižek rakouské dobírkové poukázky odeslaný z pošty Turčianský sv. Martin (Turóczszentmárton), 28. 10. 1918, první den ČSR.

Celý text >>>>>
http://www.japhila.cz/2007/Exponet_forum011.htm

Miroslav Štefek a Jan Kypast

14. 10. 2007

Řecko 1906 - Olympijské vydání


Exklusivním exponátem filatelistické literatury se dostáváme do Řecka na počátku minulého století. Objevil se zde pokus, aby se olympijské hry konaly stále na stejném místě, tame kde vznikly.

Historie a pokusy jsou zachycen i ve filatelistických materiálech a tyto velmi cenné, nedostupné a nevídané materiály zase přináší rozsáhlá a velkoryse pojatá kniha Řeka Michalise E. Tsironise, významného filatelistického funkcionáře, jurymana a filatelistického publicisty.

Protože víme, že velkou recenzi této knihy připravuje Jaroslav Petrásek, vrátíme se k titulu znovu a zprostředkujeme Vám objektivní recenzi.

S ukázkou knihy na 2 výstavních rámech se můžete seznámit také >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0307/index0307a.htm

B. J.

Medaile střelců Česka a Slovenska na olympijských hrách 1956 - 2004


Druhým jednorámovým exponátem pro Sport-O-Net'07 je filatelistická dokumentace o získaných medailích českými a slovenskými střelci. Obdobím, kterému se exponát věnuje, jsou Olympijské hry od roku 1956 do roku 2004.

Exponát patří opět Ladislavu Janouškovi z Prahy >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0306/index0306a.htm
B. J.

ZS 03/2007 - Ukončení analogového TV vysílání na Domažlicku


Český telekomunikační úřad (národní regulátor poštovních služeb) vydal v září 2007 známkový sešitek číslo 03/2007 s názvem "31. 8. 2007 / Ukončení analogového televizního vysílání na Domažlicku" >>>>> http://www.ctu.cz/main.php?pageid=32&page_content_id=3609

Známkový sešitek má formát 150 x 105 mm (pro obálku A6 na šířku). Známkové sešitky jsou provedeny tzv. digitálním tiskem na bílém matovém kartonu. První strana a čtvrtá strana je čtyřbarevná (CMYK) a věnována tématu ukončení analogového televizního vysílání - mapa jihozápadních Čech - Domažlicka, na 2. straně (ČB) je popis vypnutí vysílání ananlogového a následného 100 % vysílání digitálního televizního signálu. Na straně 3 (ČB) je copyright vydavatele s číslem sešitku (03/2007). Text je: "Známkový sešitek 03/2007 vydal © Český telekomunikační úřad, Praha 2007". Kompletní sešitek je k dispozici ve formátu pdf (velikost 3 MB) >>>>>
http://www.japhila.cz/exponet/pictures/ctu/CTU_03_2007.pdf

Sešitky mají velmi nízký garantovaný celkový náklad 300 ks, z toho 240 kusů obsahuje vždy 10 příležitostných známek (varianta ZS) hodnoty 7,50 Kč (Pof. č. 457 - Tradice známkové tvorby, letecký pohled na Hradčany od Jaroslava Lukavského, tzv. známka na známce. Všechny desetipásky jsou přilepeny za horní okraj a je respektováno místo v archu. Známky vylepené v sešitku tedy mají i služební údaje na okrajích a barevné soutiskové značky. Před vylepením je však odtrhnut úzký okraj s knihařskou úpravou archu známek v distribučním archu. Existence desetipásky s knihařským okrajem je naprosto vyloučena. Bližší informace jsou patrné z reprodukce >>>>>
http://www.japhila.cz/exponet/pictures/ctu/CTU03_b.jpg

Zbývajících 60 ks obsahuje 9 známek + 9 kupónů kompletního složeného tiskového listu pro přítisky "Brána s pávem" nominální hodnoty 7,50 Kč. V místech pro přítisk je 9x barevné logo ČTÚ a v místech pro text na kuponech je přitištěno "31. 8. 2007 Domažlice / Vypnutí analogového digitálního signálu". Tiskový list má katalogové číslo P0000029073 a je ve známkové části trojnásobně složen; přilepen je za okraj na levé části tiskového listu >>>>>
http://www.japhila.cz/exponet/pictures/ctu/CTU03_pritisk.jpg

Tato varianta je použita prémiérově a nemá dosud katalogové označení (viz např. ZS nebo ZSt).

Autorem grafického návrhu je Břetislav Janík.

Český telekomunikační úřad vydal tyto známkové sešitky výhradně pro mezinárodní a tuzemské reprezentační účely a známkové sešitky nejsou v prodeji.

Břetislav Janík

Známkový sešitek ČTÚ 02/2007Český telekomunikační úřad (národní regulátor poštovních služeb) vydal v září 2007 známkový sešitek číslo 02/2007 s názvem "Rada Českého telekomunikačního úřadu oceněna Českou asociací kompetitivních komunikací za analýzy relevantních trhů".

„Český telekomunikační úřad (ČTÚ) na 8. výroční konferenci České asociace kompetitivních komunikací (ČAKK), v pražském hotelu Diplomat, převzal Výroční cenu ČAKK za rok 2006. Radě Českého telekomunikačního úřadu ji udělil prezident asociace Zdeněk Vaníček. Jak se píše v odůvodnění, asociace ocenila zejména „splnění důležité úlohy v rámci implementace evropského předpisového rámce elektronických komunikací — dokončení prvního kola analýzy relevantních trhů podle Doporučení Komise 2003/311/ES“.“.

Známkový sešitek má formát 150 x 105 mm (pro obálku A6 na šířku). Známkové sešitky jsou provedeny tzv. digitálním tiskem na bílém matovém kartonu. První strana a čtvrtá strana je čtyřbarevná (CMYK) a věnována skutečnosti ocenění (2 fotografie z předání), na 2. straně (ČB) je zobrazen předaný diplom. Na straně 3 (ČB) je copyright vydavatele s číslem sešitku (02/2007). Text je: "Známkový sešitek 02/2007 vydal © Český telekomunikační úřad, Praha 2007". Kompletní sešitek je k dispozici ve formátu pdf (velikost 6 MB) >>>>>
http://www.japhila.cz/exponet/pictures/ctu/CTU_02_2007.pdf

Sešitky mají velmi nízký garantovaný celkový náklad 300 ks, z toho 240 kusů obsahuje vždy 10 příležitostných známek (varianta ZS) hodnoty 7,50 Kč (Pof. č. 484 a 485 - Kaktusy. Všechny desetipásky jsou přilepeny za horní okraj a je respektováno místo v archu. Známky vylepené v sešitku tedy mají i služební údaje na okrajích a barevné soutiskové značky. Bližší informace jsou patrné z reprodukce >>>>> http://www.japhila.cz/exponet/pictures/ctu/CTU02_b.jpg
Zbývajících 60 ks obsahuje 9 známek + 9 kupónů kompletního složeného tiskového listu pro přítisky "Brána s pávem" nominální hodnoty 7,50 Kč. V místech pro přítisk je 9x barevné logo ČTÚ a v místech pro text na kuponech je přitištěno "Analýzy relevantních trhů / Výroční cena ČAKK 2006". Tiskový list má katalogové číslo P0000029074 a je ve známkové části trojnásobně složen; přilepen je za okraj na levé části tiskového listu >>>>> http://www.japhila.cz/exponet/pictures/ctu/CTU02_pritisk.jpg Tato varianta je použita prémiérově a nemá dosud katalogové označení (viz např. ZS nebo ZSt).

Autorem grafického návrhu je Břetislav Janík.
Český telekomunikační úřad vydal tyto známkové sešitky výhradně pro mezinárodní a tuzemské reprezentační účely a známkové sešitky nejsou v prodeji.

Břetislav Janík

13. 10. 2007

Úloha Českého telekomunikačního úřadu v poštovnictví


Podmínky pro provozování poštovních služeb

Základní normou pro provozování poštovních služeb je zákon o poštovních službách č. 29/2000 Sb.
http://www.ctu.cz/1/download/Postovni_sluzby/zakon_29-2000_ZPSL_aktualni_zneni.pdf , ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb.
S účinností od 1. 4. 2005 je provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb samostatnou volnou živností (viz čl. I bod 2 a čl. II bod 5 nařízení vlády č. 100/2005 Sb. – http://www.ctu.cz/1/download/Postovni_sluzby/NVL_100_zivnosti.pdf . „Zahraniční poštovní službou“ se přitom podle zákona o poštovních službách rozumí služba, jejímž účelem je dodání v České republice, která se od běžné poštovní služby liší pouze tím, že její poskytnutí bylo sjednáno v zahraničí.
„LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI POŠTOVNÍCH SLUŽEB
Dne 1. dubna 2005 nabývá účinnosti zákon č. 95/2005 Sb., kterým se mění zákon o poštovních službách a některé další zákony. K tomuto dni dochází k celé řadě zásadních změn v oblasti poštovních služeb.
Funkce regulačního úřadu, kterou až dosud vykonávalo Ministerstvo informatiky ČR, přechází na Český telekomunikační úřad. Současně se dosavadní pravomoci regulačního úřadu podstatně rozšiřují tak, aby odpovídaly požadavkům Evropské unie podle Směrnice 97/67/ES.
Nejdůležitějším úkolem Českého telekomunikačního úřadu je regulace podmínek, za nichž Česká pošta, s. p. poskytuje základní služby. Vyhláška o základních službách držitele poštovní licence č. 286/2004 Sb., jejímž prostřednictvím Ministerstvo informatiky ČR základní služby až dosud regulovalo, se ke dni 1. 4. 2005 zrušuje. Napříště si bude poštovní podmínky základních služeb stanovovat Česká pošta, s .p. sama; Český telekomunikační úřad bude s nimi pouze vyslovovat souhlas. Český telekomunikační úřad dále stanoví základní kvalitativní požadavky, jejichž splněním je podmíněno dosažení odpovídající kvality základních služeb.
Dalším úkolem Českého telekomunikačního úřadu je dohled na způsob, jakým Česká pošta, s. p. poskytuje základní služby. V rámci dohledu se Český telekomunikační úřad bude zabývat i podněty, s nimiž se na něj budou obracet zákazníci České pošty, s. p. Výsledky dohledu bude Český telekomunikační úřad jednou ročně zveřejňovat tak, aby s nimi byla seznámena širší veřejnost.
Český telekomunikační úřad bude rovněž zaujímat odborné stanovisko v těch případech, v nichž se spor mezi Českou poštou, s. p. a jejími zákazníky nepodaří vyřešit jiným způsobem. V neposlední řadě bude Český telekomunikační úřad dohlížet na to, aby byl respektován zákonný monopol České pošty, s.p.
Vydávání poštovních známek zůstává v kompetenci Ministerstva informatiky ČR. Na Český telekomunikační úřad však přechází vydávání Poštovního věstníku.
Změnou zákona o poštovních službách se nic nemění na platnosti poštovní licence, která byla České poště, s. p. pro období roku 2005 udělena rozhodnutím Ministerstva informatiky ČR. Řízení o udělení poštovní licence na období počínaje dnem 1. 1. 2006 však již bude vést Český telekomunikační úřad.
Součástí Českého telekomunikačního úřadu se k dnešnímu dni stává nově zřízený odbor regulace poštovních služeb.
Ing. David Stádník, v. r., předseda Českého telekomunikačního úřadu
Praha 18. března 2005“.
Možnost podnikání je omezena tím, že některé poštovní služby smí poskytovat výhradně jen jediný provozovatel – ten, který zajišťuje dostupnost nejdůležitějších poštovních služeb na celém území ČR (v současnosti je takovým provozovatelem Česká pošta, s.p.).
Výše uvedený monopol se vztahuje jen na vnitrostátní poštovní zásilky obsahující písemnosti, a to jen tehdy, jestliže je hmotnost poštovní zásilky nižší než 50 g a současně cena nižší než 18 Kč (viz nařízení vlády č. 512/2005 Sb.). Monopol se tedy nevztahuje na zásilky s hmotností alespoň 50 g, nebo na služby s cenou nejméně 18 Kč http://www.ctu.cz/1/download/Postovni_sluzby/NVL_512_monopol.pdf , a to i tehdy, jsou-li obsahem poštovních zásilek písemnosti. Monopol se nevztahuje ani na jakékoliv poštovní zásilky do zahraničí nebo ze zahraničí.
Další podrobnosti vyplývají ze zákona o poštovních službách.
Český telekomunikační úřad vydává „Poštovní věstník“
Poštovní věstník vydává Český telekomunikační úřad podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.
Poštovní věstník je vydáván v papírové formě, zpravidla měsíčně. Toto znění je závazné.Poštovní věstník je též zveřejňován v elektronické formě na internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu. Obsahová náplň je v současné době zajišťována 2 státními subjekty - ČTÚ a MPO ČR (konkrétně):
1. Českým telekomunikačním úřadem, odborem regulace poštovních služeb – pod vedením Ing. Eduarda Prandstattera (náplň národního oborového regulátora pošty).
2. Vydavatelem českých poštovních známek – Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR – odborem poštovních služeb – pod vedením Ing. Jiřího Řeholy, pověřeného řízením odboru (náplň vydavatele poštovních známek ČR).
Od částky Poštovního věstníku 06/2006 je odpovědným redaktorem Ing. Břetislav Janík.
Informace o předplatném jsou k dispozici u České pošty, s.p., se sídlem v Praze 3, Olšanská 38/9, poštovní adresa: 225 99, Praha 025. Drobný prodej zajišťuje Česká pošta, s.p. OZ Dodavatelské a obchodní služby.
Elektronická verze Poštovního věstníku je k dispozici na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu – http://www.ctu.cz/ a současně průběžně na elektronickém magazínu Japhila – http://www.japhila.cz/index_cz.htm
Poštovní věstník bývá nesprávně zaměňován s „Věstníkem – Informace pro veřejnost“, který vydává Česká pošta, s.p. – viz http://www.cpost.cz/ (viz Věstníky).
Současným předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu je PhDr. Pavel Dvořák, CSc., členy jsou Bc. Michal Frankl,Ing. Jana Fürstová, Ing. Petr Štěpánek a Ing. Zdeněk Švrček ( http://www.ctu.cz/main.php?pageid=4 ).
Břetislav Janík

Poštovní věstník


Poštovní věstník

Poštovní věstník vydává Český telekomunikační úřad podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Poštovní věstník je vydáván v papírové formě, zpravidla měsíčně. Toto znění je závazné.

Poštovní věstník je též zveřejňován v elektronické formě na internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu. Obsahová náplň je v současné době zajišťována 2 státními subjekty - ČTÚ a MPO ČR (konkrétně):
1. Českým telekomunikačním úřadem, odborem regulace poštovních služeb – pod vedením Ing. Eduarda Prandstattera (náplň národního oborového regulátora pošty), který je i autorem grafické podoby věstníku.
2. Vydavatelem českých poštovních známek – Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR – odborem poštovních služeb – pod vedením Ing. Jiřího Řeholy, pověřeného řízením odboru (náplň vydavatele poštovních známek ČR).

Od částky Poštovního věstníku 06/2006 je odpovědným redaktorem Ing. Břetislav Janík.

Informace o předplatném jsou k dispozici u České pošty, s.p., se sídlem v Praze 3, Olšanská 38/9, poštovní adresa: 225 99, Praha 025. Drobný prodej zajišťuje Česká pošta, s.p. OZ Dodavatelské a obchodní služby.
Elektronická verze Poštovního věstníku je k dispozici na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu – http://www.ctu.cz/main.php?pageid=18 a současně průběžně na elektronickém magazínu Japhila – http://www.japhila.cz/index_cz.htm

Poštovní věstník bývá nesprávně zaměňován s „Věstníkem – Informace pro veřejnost“, který vydává Česká pošta, s.p. – viz
http://www.cpost.cz/ (viz Věstníky).
Břetislav Janík

Známkový sešitek národního regulátora poštovních služeb


Český telekomunikační úřad (národní regulátor poštovních služeb) vydal v září 2007 známkový sešitek číslo 01/2007 s názvem "Český telekomunikační úřad laureátem soutěže "The Computerworld Honors Program 2007" >>>>> http://www.ctu.cz/main.php?pageid=32&page_content_id=4005

Známkový sešitek má formát 150 x 105 mm (pro obálku A6 na šířku). Známkové sešitky jsou provedeny tzv. digitálním tiskem na bílém matovém kartonu. První strana a čtvrtá strana je čtyřbarevná (CMYK) a věnována tématu ASMKS, na 2. straně (ČB s podtiskem) je popis tématu ("Mezinárodní porota ocenila 4. 6. 2007 ve Washingtonu DC projekt Českého telekomunikačního úřadu - ASMKS (Automatizovaný Systém Monitorování Kmitočtového Spektra" a následuje cíl projektu). Na straně 3 (ČB) je copyright vydavatele s číslem sešitku (01/2007). Text je: "Známkový sešitek 01/2007 vydal © Český telekomunikační úřad, Praha 2007". Kompletní sešitek je k dispozici ve formátu pdf (velikost 2,3 MB) >>>>> http://www.japhila.cz/exponet/pictures/ctu/CTU_01_2007.pdf

Sešitky mají velmi nízký garantovaný celkový náklad 300 ks, z toho 240 kusů obsahuje vždy 10 příležitostných známek (varianta ZS) hodnoty 7,50 Kč (Pof. č. 508 - PRAGA 2008 - Langweillův model Malé Strany v Praze. Všechny desetipásky jsou přilepeny za horní okraj a je respektováno místo v archu. Známky vylepené v sešitku tedy mají i služební údaje na okrajích a barevné soutiskové značky. Před vylepením je však odtrhnut úzký okraj s knihařskou úpravou archu známek v distribučním archu. Existence desetipásky s knihařským okrajem je naprosto vyloučena. Bližší informace jsou patrné z reprodukce >>>>> http://www.japhila.cz/exponet/pictures/ctu/CTU01_b.jpg

Zbývajících 60 ks obsahuje 9 známek + 9 kupónů kompletního složeného tiskového listu pro přítisky "Brána s pávem" nominální hodnoty 7,50 Kč. V místech pro přítisk je 9x barevné logo ČTÚ a v místech pro text na kuponech je přitištěno "ASMKS / The Computerworlds Honors Program 2007". Tiskový list má katalogové číslo P0000029075 a je ve známkové části trojnásobně složen; přilepen je za okraj na levé části tiskového listu >>>>> http://www.japhila.cz/exponet/pictures/ctu/CTU01_pritisk.jpg

Tato varianta je použita prémiérově a nemá dosud katalogové označení (viz např. ZS nebo ZSt) >>>>> http://www.japhila.cz/exponet/pictures/ctu/CTU01_a.jpg

Autorem grafického návrhu je Břetislav Janík.

Český telekomunikační úřad vydal tyto známkové sešitky výhradně pro mezinárodní a tuzemské reprezentační účely a známkové sešitky nejsou v prodeji.

Břetislav Janík

Biatlon na zimních olympijských hrách


Nový jednorámový exponát pro Sport-O-Net'07 přichází z Prahy a je od Ladislava Janouška.

Na 16 listech se pokusil vyjádřit myšlenku tohoto druhu zimního (olympijského) sportu. Jak se mu to podařilo lze zjistit nejen na chystaném Sport-O-Netu'07, ale také na Exponetu, který je současně pro tyto exponáty určen.
Doporučujeme k návštěvě >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0305/index0305a.htm
B. J.

2. Symposium der thematischen Philatelie - St. Pölten


28. - 29. September 2007

Nach dem erfolgreichen Seminar 2006 in Rankweil hat sich Peter Riedl die Mühe gemacht hochgradige Referenten zum 2. Symposium nach St. Pölten einzuladen. Leider hatte dieses Symposium nicht den Zuspruch, den es sich verdient hätte, obwohl Teilnehmer aus Tschechien, der Slowakei, Slowenien; Deutschland, Oberösterreich, Niederösterreich und Wien und einige Teilnehmer auch aus der näheren Umgebung ihr großes Interesse an den Fachvorträgen zeigten.

So traf man sich am Vorabend bereits gemütlich beim Abendessen im Seminarhotel Seeland in St. Pölten. Der Präsident des BSV St. Pölten begrüßten dann am Samstag die Referenten und Teilnehmer. In seinem Einführungsvortrag stellte Peter Riedl die Anforderungen vor, die einen Aussteller eines thematischen Exponats erwarten und ging dann auch auf die Frage ein „Welche Themen eignen sich besonders für thematische Exponate?“ Dr. Wolfgang Hess aus Ratingen, D, verblüffte die Besucher mit hochwertigen postgeschichtlichen Belegen und diskutierte über deren möglichen Einsatz in einem thematischen Exponat. René Berberat aus Biel, CH erklärte in seinem Referat „Was ist unter Innovation zu verstehen“, dass dieser Begriff, „Erneuerung, neue Ideen, Erfindungen....“ bedeuten kann, in der Bewertung sowohl von den Juroren, aber auch von den Ausstellern selbst oft falsch interpretiert wird. Anschließend gab es eine rege Diskussion zum Thema „Neue Trends in der Thematik“, bei der auch die personalisierten Marken zur Sprache kamen. Weiters wurde auch über die jetzt in großer Menge auf den Markt kommenden Entwürfe, Proben etc. der aufgelassenen Firmen Courvoisier und Fournier berichtet und diskutiert.

Den Nachmittag eröffnete Mag. Erich Böck mit seinem Referat „Absenderfreistempel erzählen Geschichten“, in dem er auf oft von Thematikern unbeachtete Details der Freistempel aufmerksam machte und besondere Stücke vorstellen konnte. Frau Amtsdirektor Klampferer berichtete über den großen Erfolg der personalisierten Marken, über den aktuellen Stand und die verschiedenen Ausgaben und Möglichkeiten. In der Diskussion wurde auch über den Einsatz der personalisierten Marken in Thematikobjekten gesprochen. Der Abschluss gehörte dem Halleiner Siegfried Nestler, der sowohl im Original, als auch per Lichtbild „Probedrucke und Präsentationsausgaben der französischen Staatsdruckerei ab 1939“ vorstellte und dabei auch auf Wert und Wertigkeit im thematischen Exponat einging. Der Abend wurde dann noch beim gemütlichen Beisammensein mit regen Diskussionen beschlossen.

Fotografien von Symposium >>>>> http://www.japhila.cz/2007/Exponet_forum010.htm

Mag. Erich Böck

12. 10. 2007

Výstava filatelistické literatury LIPSIA 2007

Výstava filatelistické literatury LIPSIA 2007 se konala v Lipsku ve dnech 28. – 30. 9. 2007. Vystaveno bylo 284 exponátů, z toho 51 ze 17 zemí Evropy. Exponáty byly oceněny celkem 9 velkými zlatými, 21 zlatými, 45 velkými pozlacenými, 57 pozlacenými medailemi (atd.). Nejvyšší ocenění dostaly vesměs odborné studie, u nichž hodnotný, do hloubky zpracovaný obsah doprovází kvalitní polygrafické provedení a perfektní ilustrace.

Nejvyšší hodnocení získala publikace Manfreda Wieganda Výplatní známky PFENNIG Deutsches Reich 1880 (katalog a příručka) – vedle velké zlaté medaile (95 bodů) ještě hlavní cenu věnovanou předsedou saské zemské vlády. Mezi exponáty elektronické literatury (CD) byl nejlépe ohodnocen exponát Clause Geislera 20. století – století válek v zrcadle filatelie. Obdržel velkou pozlacenou medaili (83 body) a věcnou cenu.

Z České republiky byly vystaveny dva exponáty. Kniha Miroslava Langhammera Filatelie je víc než jen známky si z Lipska odnesla velkou pozlacenou medailí (81 bod), publikace Julia Cacky Kosmodrom Bajkonur – poznámky k poštovní historii dostala postříbřenou medaili (62 body). U nás známý německo–anglicko–český filatelistický slovník vydaný ArGe Tschechoslowakei dostal stříbrnou medaili (68 bodů).

V rámci doprovodného programu výstavy se uskutečnil kongres Mezinárodního svazu filatelistických novinářů AIJP. Byli zde také zvoleni členové výboru, kteří jej doplnili v souladu s novými stanovami. Výbor nyní pracuje ve složení: prezident Wolfgang Maassen (SRN), viceprezidenti Aad Knikman (Nizozemí) a Giancarlo Morolli (Itálie), generální tajemník Jochen Stenzke (SRN), pokladník Hans Schwarz (Švýcarsko), členové Herbert Judmaier (Rakousko), Han Vermeulen (Nizozemí) a Miroslav Langhammer (ČR).

Miroslav Langhammer