30. 10. 2013

L'Arte del Francobollo: Praga e Berlino unite contro Napoleone

Fabio Bonacina
servizi giornalistici

EXPONET - srpen, září 2013

Exponát, kterým dnešní přehled novinek na virtuální výstavě EXPONET ( www.exponet.info ) začínáme, se setkal mezi našimi sběrateli s velkým ohlasem. Svědčí o tom 708 návštěvníků, kteří si jej prohlédli krátce po zveřejnění. Pod číslem 833 je totiž vystaven Specializovaný katalog celin České republiky 1993-2010. Autor Jan STAREC, dlouholetý předseda Společnosti sběratelů celin Svazu českých filatelistů (SSC SČF) a předseda KF 00-123 Praha, nám připravil pomůcku trvalé hodnoty, zpracovanou podle nejlepších zásad tradiční filatelie. Podle množství získaných poznatků a podrobností je zřejmé, že se opíral o další zkušené členy své Společnosti, a že poznatky shromažďoval dlouhodobě a vždy hned po vydání každé celiny. Jak víme z vlastní sběratelské praxe, mnohé z údajů, v katalogu uvedených, bychom dnes už mohli jen velmi stěží vypátrat. Celkem 112 stran katalogu tvoří na Exponetu vítaný přírůstek, potřebný i sběratelům jiných filatelistických oborů. Jury mezinárodní výstavy poštovních známek CROATIA 2013 v chorvatském Záhřebu udělila letos v červnu této publikaci zlatou medaili ve třídě filatelistické literatury. Blahopřejeme!
--
Pod číslem 834 vystavil londýnský sběratel Anthony S. BARD jednorámový exponát Poštovní historie severní Koreje během korejské války 1950-1953. Obtížné téma z obtížné doby, kdy na sebe v jednom z prvních přímých konfliktů studené války narazily zájmy USA a SSSR. Dochované severokorejské známky s přetiskem, poštovně použité na dočasně obsazeném území Jižní Koreje, patří jistě mezi rarity, zvláště když oficiální podklady k poštovnímu provozu z KLDR chybějí. Napětí mezi dvěma nově vzniklými státy, rozdělenými 38. rovnoběžkou, trvá dodnes.
--
Válečné téma má i další jednorámový exponát číslo 835, tentokrát z Indie. Ashok Kumar BAYANWALA, jej nazval „V“ pro Vítězství. V exponátu dokládá na různém materiálu, včetně propagačních zálepek na dopisy, symbolické písmeno „V“, jehož zavedení ve významu Viktoria – Vítězství, se připisuje Winstonu Churchillovi, ministerskému předsedovi Velké Británie v době 2. světové války. Ve tvaru dvou vztyčených prstů jej měl začít užívat po zahájení bombardování britských měst nacistickou Luftwaffe v srpnu 1940, aby podpořil morálku svého národa. Německá propaganda naopak využívala písmeno „V“ pro kontrapropagandu – viz četné protektorátní celistvosti s tímto červeným písmenem a sloganem: Říše vítězí na všech frontách! Lze předpokládat, že představený materiál bude pro mnohé naše poštovní historiky příjemným překvapením.
--
Exponát číslo 836 s názvem Použití služebních známek na Slovensku vystavil pražský filatelista Vladimír MALOVÍK. Na letošní 1. slovensko-české výstavě poštovních známek NITRAFILA 2013 za něj obdržel 85 bodů a tím i zlatou medaili ve třídě Poštovní historie. Exponát je plný zajímavostí. Hned na jednom z prvních listů vidíme krásný dopis z 20.10.1945 s doplatními známkami Slovenského štátu, emise z roku 1942, která jako jediná ze známek tohoto bývalého státního útvaru platila provizorně i po osvobození. Nové služební známky, platné po válce pouze na Slovensku, vyšly ve dvou emisích. První v roce 1945, druhá v dubnu 1947; v obou dohromady 15 známek.  Mnohamilionové náklady (u hodnoty 2,40 Kč dokonce 10 milionů kusů) a nakonec i nedlouhá doba platnosti v poštovním provozu, jen do 30.6.1948, způsobily minimální zájem o jejich sbírání. Proto je dnes koupíte v kompletní sestavě neupotřebené za pouhou dvacetikorunu. Autor exponátu se dlouhodobě soustředil právě na tyto známkové Popelky a jejich užití v poštovním provozu. Zaplnil pět výstavních rámů pestrými celistvostmi všeho druhu, často velice vzácnými, s důkladným popisem poštovních a filatelistických aspektů. Přes naprostou absenci odborné literatury tak na základě vlastního studia vytvořil svým exponátem příručku pro všechny, kteří se stejnými služebními emisemi buď již zabývají, nebo zabývat budou. I tento objevný exponát zaslouží blahopřání.
--
Poslední dosud zařazený exponát má číslo 837 a název Železniční pošta v Čechách 1851-1950 a její razítka. Vystavovatel Karel ŠPAČEK z Poběžovic, bývalý předseda našich poštovních historiků a bývalý člen předsednictva SČF (a dosud nadšený včelař - což se málo ví), se precizně vyrovnal s oblíbeným sběratelským úsekem jak co do materiálu a odborného popisu, tak i nápadité grafické úpravy. Vlastním studiem dokázal doplnit i Votočkovu monografii, což je přáním každého filatelisty. Jak známo, byla základem zvýšeného zájmu o razítka mezi našimi filatelisty německy psaná publikace Friedricha Leitenbergera, popisující všechny typy rakouských a maďarských razítek na známkách nově vzniklého Československa. Vlaková razítka podchytil záhy nato Zdeněk Kvasnička v sešitě čís. 14 edice Filatelistické příručky, s názvem ...
--
Celý text ve Filatelii z pera dr. Josefa Šolce si můžete přečíst ZDE.

EXPONET - červen, červenec 2013

Pravidelní návštěvníci virtuální přehlídky světové filatelie, kterou se EXPONET ( www.exponet.info ) díky trpělivé práci svých autorů a jejich spolupracovníků skutečně stal, si jistě už prohlédli exponát číslo 823 s názvem Tádž Mahal – architektonická pýcha Indie. Jeho autor JYOTI Jeevan, Kullu, Himachal Pradesh, Indie, v něm na ploše jednoho rámu popisuje historii vzniku této prvořadé památky své země, zaznamenané mezi unikáty světového kulturního dědictví UNESCO. Mauzoleum z bílého mramoru, zdobené drahokamy a reliéfy z černého mramoru, stavěné dvaadvacet let pro Mumtáz Mahal, zesnulou manželku vládnoucího šáha Šáhdžáhána, je dominantou města Ágry ve státě Uttarpradéš. Od svého dokončení v roce 1653 se stalo místem i mogulova posledního odpočinku. Filatelistického materiálu ze všech koutů světa je pro tento stavební skvost dostatek i na rozsáhlejší exponát.
--
Místo pro dalších šest exponátů zaplnil George T. Kriegel z USA. Prvním je pětirámový číslo 824, s názvemBritská Východní Afrika – známky a jejich poštovní užití, 1890-1902. Jde o poštovní známky z území, které dnes tvoří Keňa a Uganda. Britské koruně jej v podstatě získala Britská východoafrická společnost, jejíž přetisková provizória také celou sbírku uvozují. Složitý politický vývoj celého území v uvedených dvanácti letech nám exponát přehledně ilustruje. Vzácný materiál ve špičkové kvalitě dává za pravdu všem, kteří považují teritoriální filatelii a specializaci za klasiku našeho sbírání.
I všechny další Kriegelovy exponáty se zabývají stejnou exponovanou částí východního pobřeží Afriky, zatíženou svého času čilým obchodem s otroky. Právě zde se organizovaly karavany do vnitrozemí a ze zanzibarského přístavu pak vyplouvaly do severní Ameriky lodě přeplněné černochy. Historické prameny dokládají, že jich na místo určení obvykle více než polovina nedoputovala. 
--
Exponátu číslo 825 dal autor název Indická pošta v Zanzibaru 1878-1895. Tento ostrov v Indickém oceánu je dnes spolu se sousedním ostrovem Pemba jedním z turistických lákadel Tanzánie. V 19. století, po období samostatného sultanátu, zažil Zanzibar německý a britský protektorát. Působila zde nejen německá a francouzská pošta, ale s jednou přestávkou dlouhodobě i indická pošta, používající známky Indie. Vše dobře dokladuje uvedený exponát.
--
Místní problematiku dále rozvíjí exponát číslo 826 - Sultán Seyyid Hamed Bin Thwain – výplatní a provizorní vydání Zanzibaru a Britské východní Afriky 1896-1898. První výplatní známky Zanzibaru i s chybnými přetisky a unikátně dochovanými celistvostmi mnozí vidíme takto detailně poprvé.
--
Dalším exponátem 827 navazuje autor George T. Kriegel volně na dokumentovanou regionální tématiku:Uganda. Královna Viktorie, vydání 1898. Uvedené známky byly z britské tiskárny De La Rue dodány v listopadu 1898, ale do provozu přišly až po vypotřebování předchozích přetiskových vydání. Do UPU (Světová poštovní unie) byla Uganda přijata 1. 9. 1901.
--
Sérii svých exponátů z exotického afrického pobřeží dovršuje americký filatelista exponátem číslo 828 s názvem Uganda – přetisk na známkách Britské východní Afriky a dalším jednorámovým exponátem 829: Německá východní Afrika za 1. světové války. Jsou zde ukázána poštovní opatření, vyvolaná zavedením britské blokády Německé Východní Afriky. Všechny Krieglovy exponáty jsou významným obohacením virtuální výstavy EXPONET.
--
Pod číslem 830 si můžeme prohlédnut dva propagační panely odboru známkové tvorby České pošty, s. p., s názvem Poštovní známky České republiky 2010-2012. Jde o dvě výstavní plochy, kterými jsme se letos představili na 10. soutěžní výstavě UPU v ruském Petrohradu. Světová poštovní unie spolu s FIP udělily naší poště bronzovou medaili. Prohlídku obou prezentovaných ploch – troufám si říci pohodovou – je možno doporučit i těm, kteří mívají k některým českým emisním počinům výhrady. Známková tvorba, razítka, po všech stránkách umělecky vypracované obálky dne vydání, to vše nás utvrzuje v přesvědčení, že česká známková tvorba je v současnosti námětově i co do uměleckého ztvárnění na špičkové úrovni. Tento exponát rozhodně nepřehlédněte.
--
Setkání s pracemi známého nizozemského „pana filatelisty“ Hanse van Dooremalena znamená vždy setkání s kvalitou. Tentokrát se pochlubil exponátem USA – celiny pro cizinu 1879 (číslo 831). Jednoduše ho lze komentovat jako celinářskou učebnici.
--
Obzvláštní zážitek musí každému našemu sběrateli připravit setkání s exponátem číslo 832 Petra Radosty z Horního Slavkova, oceněným na mezistátní družební výstavě NITRAFILA 2013 ve třídě tradiční filatelie zlatou medailí. Pod názvem Velká Británie 1840-1873 představuje obě první známky světa i slavné obálky. Mulreadyho celinu ONE PENNY má dokonce vypsanou v první den platnosti a odeslanou druhý den, tedy 7. 5. 1840...
Celý text z Filatelie od dr. Josefa Šolce ZDE.

400 ans de la Bible de Kralice en Rép. Tchèque / 400 years of the Bible of Kralice in Czech Rep.

A l'initiative des Frères Tchèques ("Unitas Fratrum"), une branche du protestantisme issue de l'église hussite,
la première traduction complète en tchèque de la bible (à partir des langues bibliques originales: l'hébreu, l'araméen et le grec) a été imprimée dans la ville de Kralice en Moravie.
La 1ère édition, qui contenait 6 volumes, a été publiée entre 1579 et 1593 mais c'est la troisième traduction, datant de 1613, qui est la plus largement connue aujourd'hui.
400 ans plus tard, la poste tchèque a émis un timbre (17 CZK) le 16 octobre 2013 consacré à cette Bible de Kralice.
J'ai eu la chance de recevoir le FDC officiel ci-dessous, avec TAD de Kralice (représentant l'emblème des Frères Tchèques), concernant ce timbre... http://timbredujura.blogspot.com/2013/10/400-ans-de-la-bible-de-kralice-en-rep.html
--

--
At the initiative of the Czech Brethren ("Unitas Fratrum"), a branch of Protestantism from the Hussite Church, the first complete Czech translation of the Bible (from the original biblical languages: Hebrew, Aramaic and Greek) was printed in the city of Kralice in Moravia.
The first edition, which contained six volumes, was published between 1579 and 1593 but it is the third translation, dating from 1613, that is the most widely known today.
400 years later, the Czech Post issued a stamp (17 CZK) on October 16, 2013 devoted to this Bible of Kralice.
I was lucky to receive the official FDC below, with a postmark from Kralice (depicting the emblem of the Czech Brethren), regarding that stamp... http://timbredujura.blogspot.com/2013/10/400-ans-de-la-bible-de-kralice-en-rep.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/

28. 10. 2013

Hommage à Břetislav Pojar - TAD spécial tchèque / Tribute to Břetislav Pojar - Special Czech postmark

Avant d'évoquer ce TAD émis le 7 octobre 2013, le jour anniversaire de la naissance du réalisateur de films d'animation tchèque Břetislav Pojar il y a 90 ans (1923-2012). J'ai déjà évoqué sur ce blog les 3 différents timbres composant cet affranchissement dont le timbre EUROPA (9 Kč) à gauche, émis le 4 mai 2005, consacré au thème de la gastronomie.
La poste tchèque avait choisi un dessin simple montrant un repas typique tchèque: oie ou canard rôti accompagné de quenelles de pommes de terre ou de pains et de chou rouge ou blanc cuit ainsi qu'une des nombreuses bières tchèques...  http://timbredujura.blogspot.com/2013/10/hommage-bretislav-pojar-tad-special.html
--


--
Before writting about this postmark issued on October 7, 2013, the anniversary of the birth of the Czech director of animated films Břetislav Pojar 90 years ago (1923-2012).
I have already mentioned on this blog the three different stamps of this postage including the EUROPA stamp (9 Kč) to the left, issued on May 4, 2005, devoted to the theme of gastronomy.
The Czech Post had chosen a simple design showing a typical Czech meal: roasted goose or duck with potatoes or bread dumplings and red or white stewed cabbage, as well as one of the many Czech beers...  http://timbredujura.blogspot.com/2013/10/hommage-bretislav-pojar-tad-special.html
--
Eric Contesse:  http://timbredujura.blogspot.com/

23. 10. 2013

Sběratel 2014

Poohlédnutí za Sběratelem 2013
Vážená paní a pane, podívejte se prosím na newsbulletin o 16. mezinárodním veletrhu Sběratel,  který se konal v Praze od 5. do 7. září 2013
http://www.sberatel.info
Belmondo, Kafka nebo předválečná vozidla - to byl letošní Sběratel
Úspěch konference „Investice do sběratelství 2013“ 
Na jakém sběratelském veletrhu nás můžete v nejbližší době potkat?
Nezapomeňte si poznamenat, že příští veletrh Sběratel se koná 4. – 6. září 2014!
Děkuji 
Petr Jirásek, výkonný ředitel

Sammler 2014

Sehr geehrte Damen und Herren, Sehen Sie, bitte, die neuessten Nachrichten ueber die Messe Sberatel / Sammler in Prag am 5. – 7. September 2013.
http://www.sberatel.info/de
Rückblick auf die Messe SBERATEL/SAMMLER 2013
Belmondo, Kafka und Vorkriegsfahrzeuge – das war diesjährige Messe
Erfolg der Konferenz „Investitionnen in Sammeltätigkeitsbereichen 2013“
Auf welcher Sammlermesse können Sie uns in nächsten Tagen treffen?
Vergessen Sie, bitte, nicht, dass der nächste Termin der Mense | SBERATEL/SAMMLER in Prag von 4. bis 6. September 2014 ist!
Danke schoen
Petr Jirasek, executive director

Collector 2014

Dear Madam and Sir, please have a look at the newsbulletin of the 16th International Trade Fair Sberatel / Collector, which was in Prague on September 5 - 7th, 2013.
http://www.sberatel.info/en
Looking back at the SBERATEL/COLLECTOR 2013 Fair
Belmondo, Kafka or pre-war vehicles – that was the SBERATEL/COLLECTOR 2013 Fair
Success of the “Investments into Collector’s Items 2013” conference 
Where can you meet us next?  
Do not forget to write down that the next SBERATEL / COLLECTOR fair will take place between September 4 and 6, 2014!
Thank You
Petr Jirásek, Executive Director

Na co se abonenti mohou těšit?

Všichni příznivci analogických pohlednic, kteří kladně reagovali na zprávu o vydávání cartes maximum, se již dnes mohou těšit na vydání dalších dvou analogických pohlednic, které byli (pokud by se našel dostatečný počet zájemců) v plánu vydat sekcí sběratelů analogických pohlednic při SČF. Počet zájemců nakonec předčil očekávání, což je do budoucna pozitivní zpráva, ale zároveň také závazek pokračovat v trendu vydávání kvalitních a sběratelsky zajímavých cartes maximum. A o jaké dva tituly se vlastně jedná? V minulém týdnu, přesně ve dnech 16. až 19. října 2013, uplynulo 200 let od bitvy u Lipska, o které jsem se blíže zmiňoval v jednom z minulých příspěvků. Jako předloha k vydání pohlednice byl použit obraz J. P. Kraffta - Siegesmeldung nach der Schlacht bei Leipzig z roku 1839. Obraz visí v Německém historickém muzeu v Berlíně. Pražské poštovní razítko znehodnocující poštovní známku je s motivem rytecké destičky s textem Známková tvorba a datem 18. října, dnem, který rozhodl o vítězství spojeneckých vojsk nad Napoleonem...  http://cartesmaximum.blogspot.cz/2013/10/na-co-se-abonenti-mohou-tesit.html
--
Pavel Kancnýř:  http://cartesmaximum.blogspot.cz/

Vítězství českých sportovců na MS ve vodním slalomu

Dne 11. - 15. září proběhl v Praze Troji světový šampionát ve vodním slalomu. Celkově se jednalo o 35. mistrovství světa ve vodním slalomu a druhý světový šampionát konaný v Praze. Umělá slalomová dráha, na které se závodilo, je situována na pravé straně řeky Vltavy říčního km 45.70 v Praze Troji. Kanál byl dostavěn v devadesátých letech a skládá se z měnitelných překážkových pneumatik vyplněných betonem, z betonových panelů a dřevěných trámů. Kanál je využívaným místem pro množství závodů na světové úrovni. Délka zdejší slalomové tratě je 410 metrů, šířka 12 až 14 metrů, celkové převýšení činí 3,6 metrů a průměrný průtok vody dosahuje 16 m3/s. V letošním klání tvořilo českou výpravu 12 mužů a 6 žen. Výsledkem byly doslova medailové žně: zlato 3xK1 ženy (Hilgertová, Kudějová, Ornstová), 3xC2 muži Karlovský/Jáně, Kašpar/Šindler, Volf/Štěpánek), K1 (Hradilek) a stříbro 3xC1 ženy (Hošková, Jančová, Koblencová), C2 Volf/Štěpánek a K1 (Prskavec)...  http://cartesmaximum.blogspot.cz/2013/10/vitezstvi-ceskych-sportovcu-na-ms-ve.html
--
Pavel Kancnýř:  http://cartesmaximum.blogspot.cz/

21. 10. 2013

Postcrossing II. - čekání na 20ti milióntou pohlednici

Když jsem Vás před několika dny oslovil s informací o Postcrossingu, netušil jsem, že si k počítači na toto téma sednu znovu tak brzo.
Během následujících 24 hodin totiž padne rekordní číslo, které bude dokladovat, že v rámci této světové výměny bude reálně směněno již 20.000.000 pohlednic. V tuto chvíli do jubilejní výměny zbývá zhruba 133 tisíc pohlednic. Postcrossing díky digitální době můžete ostřížím zrakem sledovat skutečně v každou reálnou chvíli, kdy si zamanete.
Na ukázku 3 ilustrace. Automatický překlad Google překladače není jistě dokonalý, ale všichni Češi budou jistě rozumět.
--

Na statistice vidíte, že do systému Postcrossing se přihlásilo zatím 8.422 Čechů (!), kteří odeslali 312.255 pohlednic (za 5 minut to bude při počtu Čechů již nepřesné číslo) a přijali 323 tisíc pohlednic z 218 států světa. V celkovém počtu jsme nyní na 14. místě. 
Je vidět, že poštovní známky a pošta se schránkou na rohu ulice dokáží zaujmout tisíce lidí i v naší zemi - asi především mladších - jsou na internetu a přitom posílají listovní poštu.
To vše při cenách známek 25 Kč a 30 Kč (Evropa a zámoří) + cena pohlednic.
Systém je prolinkován na Wikipedii a Českou poštu (stejná praxe je u všech států)...
--

Ohromující statistiky se opět posunuly a uvádějí ve chvíli psaní blogu přes 446 tisíc členů. Po celých 24 hodin se mění počet odeslaných pohlednic za hodinu, zřejmě nejsilnější období našeho středoevropského času je pozdní odpoledne a podvečer. Některé poštovní správy již na tato gigantická čísla reagovaly a přišly s nabídkou poštovních známek, personalizovaných tisků či razítek. V systému si můžete po krátkém čase vybrat, do kterých zemí nechcete posílat, na přijaté dopisnice to však vliv nemá.
--
Jak se dá česky pohybovat po Postcrossingu vidíte z další ukázky. To vše se dočtete na velkoryse vedených stránkách v češtině. Stále nemáte chuť si to alespoň prohlédnout? Zapojení formou registrace není povinné. Jak vidíte právě z této ilustrace - horní věková hranice není stanovena, zapojit se můžete i v devadesátišesti, pokud na došlou pohlednici ze světa na oplátku zašlete svoji... A podpora (dar/donate) - není povinná (stejně jako u našeho Exponetu :). 
--
Co tedy jako organizovaní filatelisté děláme špatně? 
Břetislav Janík  -  http://www.postcrossing.com/
--
Starší článek:  
"Postcrossing: Moderní směna pohlednic bortí mýty o listovní poště": 
http://expo-net.blogspot.cz/2013/10/postcrossing-moderni-vymena-pohlednic.html
...
Všichni z nás starších si pamatujeme konec 60. a začátek 70. let, kdy v Československu probíhala pyramidová hra o pohlednice. Není to nic zlého ani pejorativního, i ta moderní současná hra o výměnu pohlednic je vlastně vršením pohlednic, na základě pravidla: čím více jich pošlete, tím více jich dostanete. Vše se řídí ale přísnými a jednoznačnými pravidly a všichni účastníci systému "pošli/dostaneš" jsou generováni elektronicky.
Z prostého profesního zájmu jsem se stal členem a ihned zapojil. První podmínkou je odeslat prvních 5 pohlednic na prvních 5 adres. Jen pár afrických zemí není zapojeno, jinak v podstatě celý svět. Ve svém profilu si nastavíte, že Vás zajímají známky či cartes maxima a pokud na druhé straně máte štěstí na filatelistu, budete spokojeni. Povoleno je i vzájemné dopisování s někým, kdo Vás dokázal pohlednicí či známkou v rámci Postcrossingu zaujmout, anebo se na pohlednici/dopisnici vyznává k lásce k pěkným, potažmo českým známkám. V těchto souvislostech se nabízejí i specializované skupiny sběratelů pohlednic a filatelistů k tomu, kteří vytvářejí svoje samostatné výměny. Za tuto korespondenci však již systém Postcrossing nebere záruku a výměna je již ve Vaší režii...
--
Jakmile první z pěti prvních adresátů obdrží Vaši pohlednici, je jeho povinnost (totéž platí i pro Vás) ji co nejdříve zaregistrovat. Na základě registrace jste načteni náhodnému odesílateli a přijde Vám pohlednice odkudkoliv. Jakmile se zaregistrují první adresáti Vašich pohlednic, smíte odeslat další navíc. To se pak pyramidově rozšiřuje s počtem Vašich zaregistrovaných pohlednic u Vašich adresátů. Za rok se můžete dostat na permanentně 30-40 odeslaných pohlednic, za něž pak již dostáváte obden pohlednice z celého světa. Princip je jednoduchý a počítačová korektnost je opravdu spravedlivá. Jakékoliv porušení pravidel se nedoporučuje, alfou a omegou pravidel je slušnost, korektnost a vzájemnost.
--
Zajímalo mě, co to může udělat s klesající listovní poštou (celosvětový problém).
Prezentovaná data jsou i na mě velmi vysoká a zajímavá:
Postcrossing má aktuálně více než 442 tisíc členů z 219 zemí světa! Počet členů každou hodinu roste. Průměrně se každou hodinu odešle po celém světě 1.500 pohlednic. Momentálně více než 483 tisíc pohlednic je na cestě odněkud někam. Dosud bylo doručeno téměř 20 miliónů pohlednic - 102 miliard km (na základě členství v Postcrossingu). A Češi? Statistiky Postcrossingu uvádějí 1,9 % Čechů v celkovém počtu účastníků. Potom se bavíme o aktuálním čísle 8.405 Čechů zapojených do výměny pohlednic Postcrossing!
Pro pošty celého světa lahodné informace, že listovní zásilky ještě nejsou odpískány digitální technikou a mobily. Totéž platí pro filatelisty.
--
Vstupní podmínky:
Korektnost, poctivost, nezdržování, přísné odesílání na vygenerovanou adresu. 
Peníze anebo členské příspěvky, věk? Finance a podmínky žádné! Jen nutnost mít počítač (anebo pravidelný přístup k němu) a chuť se přihlásit a ihned zapojit. 
Potřebné jazykové znalosti? Vítány, ale jen ty podprůměrné, například prohlížeč Google Chrome (zdarma), ve kterém si zobrazujete internet, Vám vše pohodlně a v mžiku přeloží do češtiny, stejně jako překladače Vás naučí napsat 2-3 věty na pohlednici v libovolné řeči ...
--
Co jsem chtěl říci: 
Ideální způsob jak do našeho hobby zapojit manželky, děti, vnoučata anebo starší rodiče. Pro filatelisty, kteří disponují množstvím poštovních známek na korespondenci potom i zajímavý způsob jak přitáhnout k pohlednicím a známkám nenápadně rodinné příslušníky a ještě tu a tam odčerpat velmi zajímavé známky a razítka. Navíc - chlubit se členstvím kamarádům a známým nemusíte (pokud nechcete, jako já), členství je anonymní a je známo recipročně jenom náhodnému (počítačem vybranému) odesílateli. Snad je tu i možnost, že se některé z dětí, kamarádů dětí, kolegů či známých (i Vašich babiček a dědečků) přimknou ke známkám. Zkuste to, prodělat se na tom nedá (nikdo se neobohacuje, všichni mají stejný cíl - dostávat pohlednice z celého světa) a možná se opět začnete těšit co Vám dnes pošťák doručí. Prázdnou schránku na dopisy opravdu nemám rád.

20. 10. 2013

Exposition "Vladimír Suchánek" à Jilemnice / A Vladimír Suchánek's exhibition in Jilemnice

Après des expositions consacrées aux oeuvres des concepteurs et graveurs Miloš Ondrácek en 2011 et Oldřich Kulhánek en 2012, la ville tchèque de Jilemnice, en collaboration avec le musée des Monts des Géants (Krkonošské muzeum) et le musée postal de Prague, organise cette année une nouvelle manifestation philatélique consacrée cette fois au graphiste et concepteur de timbres-poste, Vladimír Suchánek (né en 1933).
Intitulée "Suchánek's Graphic and Stamp Design", cette exposition, organisée au musée des Monts des Géants, permet de découvrir de nombreux dessins préparatoires à la conception de timbres par Vladimír Suchánek, qui fête son 80ème anniversaire cette année...  http://timbredujura.blogspot.com/2013/10/exposition-vladimir-suchanek-jilemnice.html
--
After the previous exhibitions devoted to the works of designers and engravers Miloš Ondráček in 2011 and Oldřich Kulhánek in 2012, the Czech town of Jilemnice, in collaboration with the Museum of Giant Mountains (Krkonošské Muzeum) and the Postal Museum in Prague, organizes this year a new philatelic event devoted this time to the graphic artist and stamp designer, Vladimír Suchánek (b. 1933).
Entitled "Suchánek's Graphic and Stamp Design", this exhibition, organized at the Museum of Giant Mountains, reveals numerous preparatory drawings for the design of stamps by Vladimír Suchánek, who celebrates its 80th anniversary this year...  http://timbredujura.blogspot.com/2013/10/exposition-vladimir-suchanek-jilemnice.html
--
Eric Contesse:  http://timbredujura.blogspot.com/

Vydání pamětních listů Známkové tvorby

Nabídka odboru známková tvorby
27. 11. 2013 (středa) – PLZ č. 38: „Max Švabinský – 140. výročí narození (17. 10. 1873, Kroměříž)“, poř. č. 84001 – ? (náklad ještě není ukončen), s nalepenou příležitostnou známkou (k. č. 794, nominál 35,- Kč) „Umělecká díla na známkách – Max Švabinský (1873 – 1962)“ a otiskem pamětního razítka.
Prodej u přepážek Známkové tvorby č. 29 a č. 30 v den vydání, prodejní cena 30,- Kč.
Pokud máte zájem o navýšení svého abonomá na odběr tohoto PLZ, sdělte to prosím nejpozději do 25. 10. 2013. Jakmile je objednaná výroba, nelze již počet navyšovat.
-- 
Marie Chábová
vedoucí oddělení prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 131 420
GSM: +420 605 220 617

14. 10. 2013

200 ans de la Bataille de Leipzig - Bloc tchèque / 200 years of the Battle of Leipzig - Czech m/s

Le 2 octobre 2013, la poste tchèque a mis en circulation un splendide bloc-feuillet pour commémorer le 200ème anniversaire de la bataille de Leipzig, la plus importante confrontation n'ayant jamais eu lieu dans le cadres des guerres napoléoniennes en Europe (de 1803 à 1815).
C'est ce bloc-feuillet, composé d'un timbre (53 CZK), conçu par Zdeněk Ziegler et en partie gravé par Václav Fajt, qui a été utilisé pour affranchir cette jolie lettre ci-dessous envoyée en recommandé le 1er jour d'émission de Prague.
J'ai déjà évoqué sur ce blog le timbre à gauche (26 CZK), émis le 29 mai 2013, consacré à cette splendide croix reliquaire en or Záviš de Vyšší Brod (début du 13ème siècle)...
http://timbredujura.blogspot.cz/2013/10/200-ans-de-la-bataille-de-leipzig-bloc.html
--
On October 2, 2013, the Czech Post has released a beautiful souvenir sheet to commemorate the 200th anniversary of the Battle of Leipzig, the largest battle of the Napoleonic wars in Europe (from 1803 to 1815).
It is that souvenir sheet consisting of one stamp (53 CZK), designed by Zdeněk Ziegler and partly engraved by Václav Fajt, that was used to frank this nice letter below sent by registered mail on the first day of issue from Prague.
I've already mentioned on this blog the other stamp to the left (26 CZK), issued on May 29, 2013, dedicated to this splendid gold reliquary Záviš cross of Vyšší Brod (early 13th century)...
http://timbredujura.blogspot.cz/2013/10/200-ans-de-la-bataille-de-leipzig-bloc.html
--
Eric Contesse: 
http://timbredujura.blogspot.com/

Due secoli fa la battaglia di Lipsia: La grande sconfitta di Napoleone celebrata oggi da Praga: emesso un foglietto in vendita a 53 corone

La grande sconfitta di Napoleone celebrata oggi da Praga: emesso un foglietto in vendita a 53 corone
Il quadro del pittore austro-tedesco Johann Peter Krafft (1780-1856), realizzato praticamente a ridosso degli eventi, è stato trasformato in francobollo da 53 corone. E poi, sul bordo del foglietto, disegnato da Zdeněk Ziegler ed inciso da Václav Fajt, figurano il resto del dipinto ed una schematizzazione degli scontri.
Così oggi la Repubblica Ceca ricorda i due secoli trascorsi dalla battaglia di Lipsia, conosciuta anche come dei Giganti o delle Nazioni; rappresenta uno dei maggiori e decisivi combattimenti contro Napoleone Bonaparte.
Da una parte si schierarono Austria, Inghilterra, Prussia, Russia e Svezia, riunite nella sesta coalizione; dall’altra la Francia e gli alleati minori, fra cui i sassoni, che poi passarono le linee unendosi agli avversari. Sul campo, dal 16 al 19 ottobre 1813, finirono 270mila uomini contro 130mila. La sconfitta provocò la liberazione della Germania fino al Reno e, per il personaggio corso, costituì l’inizio della fine. Tra i protagonisti, il feldmaresciallo Karl Philipp von Schwarzenberg, considerato principe ceco. Ma bisogna sapere -sottolineano da Praga, per motivare la scelta postale- che nessun altro confronto del periodo coinvolse così tanti connazionali a tale, alto livello...  http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=15084

--
“Vaccari news” about You
Hello! We are glad to inform You that our daily web magazine “Vaccari news - philately in real time”, specialized in postage stamps and post, has published a piece of information relevant to You.
You can read it at:
http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=15084
Just share it! Vaccari facebook page click “mi piace” http://www.facebook.com/VaccariFilatelia
--
“Vaccari news”
Available since 2003, the first daily web magazine specialized, registered by the Law Court of Modena, it can also be received free by e-mail weekly.
At 360 degrees the subjects treated, which highlight the importance of the Post in all its aspects: politics, regulations, historical development, economic outcomes, technology, art, collecting...
Reference point is always topicality, through synthetic news proposed in real time, often enriched by one or more images.
* Main meetings and exhibitions
* News from the Italian area with all the issues
* News from the collecting and postal world
* News and updates from abroad
* Publications, reviews
* News from the companies (advertising articles)
* Vaccari srl activities
besides
* Issue programmes from Italy, San Marino, Smom, Vatican
* Shows and exhibitions
* Press releases
* News archives
At Your disposal for further information.
Best regards
The staff
home page:
www.vaccarinews.it

Filatelistický týden nachystal:

Vážení přátelé, dovolte nám upozornit Vás na následující filatelistické akce a akce se vztahem k poště a filatelii konané v průběhu příštího týdne:
--
Každý pracovní den od 8 do 18 hod. až do začátku listopadu si můžete prohlédnout výstavu obrazů Václava Králíčka "Moře ... má láska" v Poštovní minigalerii na poště Praha 33, Přemyslovská ul. 2, vchod z nám. Jiřího z Poděbrad 17, Praha 3, Vinohrady. Fotografie z vernisáže výstavy, která proběhla 9.10., můžete vidět na našich internetových stránkách http://www.kf0015.cz/?p=7415 . Poštovní minigalerie je unikátním projektem Clubu gentlemanů Žižkov a České pošty, s.p., pošty Praha 33.
--
V pondělí 14.10. t.r. od 18 hod. proběhne vernisáž výstavy Jana Hlavatého a Petra Tošovského "Světy možného" v Galerii Nového sdružení pražských umělců (NSPU), Husinecká 8, Praha 3, Žižkov. Členy našeho klubu bude jistě zajímat, že členem NSPU, které nás na vernisáž i na poté probíhající výstavu zve, je pan Karel Dvořák, malíř a grafik, autor loga a logotypu našeho Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha. Bližší informace k výstavě naleznete v pozvánce, která je na našich stránkách http://www.kf0015.cz/?p=7296 . Zde naleznete i odkaz na internetové stránky NSPU.
--
V úterý 15.10. t.r. od 17 hod. se koná další odborná přednáška Klubu filatelistů 00-65 Apollofila Praha v Domě Filatelie, Klimentská 6, Praha 1. Přednášku "Tiskové techniky ČSR I." přednese p. Vladimír Malovík. Hosté jsou vítání - viz naše internetové stránky http://www.kf0015.cz/?p=7219
--
Ve středu 16.10. t.r. od 14.30 do 16.45 hod. se bude konat již 38. výstavka přípravy tisku vydávaných poštovních známek v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou). Výstavka, kterou pořádá odbor známkové tvorby České pošty, s.p., bude doplněna o vystavení všech dosud vydaných "vlastních známek“ v kompletních arších. Podrobnější informace naleznete v příspěvku na našich stránkách http://www.kf0015.cz/?p=7337
--
V sobotu 19.10. t.r. od 9 do 12 hod se bude konat podzimní LV. setkání členů a přátel Společnosti sběratelů celin (SSC) Svazu českých filatelistů ve velké zasedací místnosti Domu odborových svazů, náměstí W. Churchilla 2, Praha 3 - Žižkov. Současně ve stejný den dopoledne se bude v malé zasedací místnosti téže budovy konat setkání Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin. Více na našich internetových stránkách http://www.kf0015.cz/?p=7481 , tam též nejdete odkaz na mapu a fotogalerii budovy Domu odborových svazů.
--
V sobotu 19.10. t.r. ve 14 hod. bude na zámku v Zámrsku odhalena pamětní deska Ferdinandu Antonínovi, hraběti z Bubna a Litic, veliteli 2. lehké divize spojenecké armády Rakouska, Pruska, Ruska a Švédska v bitvě u Lipska (16. - 19.10.1813). Součástí prohlídky zámku po odhalení pamětní desky bude představení známkového aršíku 200. výročí bitvy u Lipska, k němuž promluví starostka Zámrsku Zuzana Tvrzníková. Podotýkáme, že nepůjde o křest aršíku, jak bylo původně avizováno, protože se nepodařilo zajistit účast autora prof. Zdeňka Zieglera ani rytce Václava Fajta. Podle našich informací nebude k akci vydán žádný filatelistický materiál ani pošta v Zámrsku nebude otevřena. Naše internetové stránky http://www.kf0015.cz/?p=7463 přinášejí více informací, jakož i odkazy na program celé akce. 
--
Až do 17.11. t.r. probíhá v Poštovním muzeu výstava "95 let pošty českých skautů“ - viz naše stránky http://www.kf0015.cz/?p=1478 a internetové stránky Poštovního muzea http://www.postovnimuzeum.cz/cz/vystavy/95-let-posty-ceskych-skautu-id41334/
--
Za Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha Vás zdraví
Ivan Leiš, předseda,
Pravoslav Kukačka, jednatel a správce klubové e-mailové schránky, a Jiří Marko, webmaster.

13. 10. 2013

38. výstavka odboru známkové tvorby zve na středu 16. 10. 2013

Srdečně Vás zveme na 38. výstavku odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Bude pořádána ve středu 16. října v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vycházejí 16. října 2013. U přepážek č. 29/30 si můžete zakoupit známky a FDC pro následnou autogramiádu.
- Příležitostná známka „Osobnosti: Otto Wichterle, český vynálezce kontaktních čoček (1913 – 1998)“, nominální hodnota 21,- Kč, autor Oldřich Kulhánek, rytec Miloš Ondráček.
- Příležitostná známka „400 let Bible kralické“, nominální hodnota 17,- Kč, autor Josef Dudek, rytec liniové kresby a FDC  Jaroslav Tvrdoň.
Výstavka bude doplněna o vystavení všech dosud vydaných „Vlastních známek“ v kompletních arších. Seznámíme Vás také s konkrétními vydáními sešitkových vlastních známek v měsíci říjnu až listopadu.
--
Účast přislíbili: výtvarník Josef Dudek a rytec Jaroslav Tvrdoň. Autor Josef Dudek k představení nové poštovní známky pozval i modelku z předlohy poštovní známky.
K dnešnímu dni svoji účast nepotvrdil: Miloš Ondráček.
Program:
ve  14:30 hod. otevření výstavky pro veřejnost
v  15:15 hod. zahájení s autory
v  16:30 hod. ukončení akce
--
Přizpůsobte, prosíme, počet svých materiálů pro autogramiádu tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora!
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM: +420 605 220 617

V. Malovík: Tiskové techniky ČSR I

Klub filatelistů KF-00-65 Apollofila pořádá  v úterý 15. října od 17:00 hodin v prostorách Domu Filatelie, Klimentská 6, Praha 1 další odbornou přednášku. Přednášku s názvem „Tiskové techniky ČSR I“ přednese Vladimír Malovík. Hosté jsou samozřejmě vítáni. Těšíme se na Vaši účast.
Za KF-00-65 Vladimír Münzberger

Václav Zapadlík oslavil 70. narozeniny

Když jsem přišel na svět, byl rok 1943. Ještě jsme nebyli osvobozeni, a tak jsem se stal nejmladším členem v pražské rodině živnostníka. V této rodině jsem byl dobře zaopatřený, neboť sestra i moji dva bratři mě dokázali včas poskytnouti žádané, ale i včas mě umlčet. Vývoj batolete zde popisovat nebudu, ale často jsem slýchával, že jsem byl v porodnici vyměněn. Školní léta jsem absolvoval již jako osvobozený, a tak mohu říci, že jsem se proto ve škole snažil. 
Denně jsem nosil domů poznámku v Žákovské knížce "Vyrušuje při vyučování" a z toho je patrné, jak veliká byla moje intenzivní snaha při studiu školních učebnic. Čítanku jsem obdivoval tak velice, že dva krásné portréty státníků Stalina a Gottwalda umístěné vpředu učebnice mě již jako žáka fascinovaly natolik, abych je ještě vylepšil. A stalo se! Klementu Gottwaldovi jsem tužkou přimaloval stejné vousy, jaké měl jeho kolega soudruh Stalin. Tím se stalo, že tato učebnice mi byla ihned odebrána a učitelský sbor, spatřiv toto dílo, záhy pochopil můj výtvarný talent, který tím pádem byl na světě. 
Byli to indiáni, vétřiesky a nahé ženy, které provázeli jako ilustrace mé školní sešity. V pravdě nutno sdělit, že označení sešit je přehnané, protože často málo oděné ženy v mých kresbách jsem musel vytrhnout, takže nikoliv sešit, ale rozšit. Jak příjemné bylo učit se ve škole hrát karty pod lavicí či studovat Ušákovu školu hry na trombón! Byl to Oscar Peterson, Count Basie a Jimmy Smith, kteří podpořili mé hudební cítění natolik, abych se v pubertálním věku rozhodl pro hudební kariéru ...
Druhou pětiletku jsem plnit nechtěl, avšak vítězství pracujícího lidu mě zavazovalo k tomu, abych se stal řádným členem společnosti s uvědomělým vztahem k ní. Hudba převážně dixielandová a swingová byla mezi orgány chápána jako úpadková, a tak po trombónu přišlo i na kontrabas. Neznám větší rozkoš, než hrát ve swingující partě! Musím také poznamenat, že vedle jazzu jsem navštěvoval Žižkovskou školu bytové tvorby, kterou jsem absolvoval se třemi trojkami a s výučním listem. Toto píši proto, abych mohl říci, že školy mě nic nenaučily. Jsem autodidakt! Cit pro swing je od narození, cit pro písmo, cit pro barvu atd., mě škola nenaučila. 
Přišla vojna, kterou jsem opovrhoval. Zdatní velitelé to včas poznali a již po týdnu mé prezence mě k velkému smutku samopal odebrali. Za tento čin jsem se jim odměnil třímetrovým ryšavým V. I. Leninem s rukama v kapsách. Toto dílo bylo na přání nejvyšších a zajistilo mně funkci plukovního výtvarníka. Jelikož pocházím z motoristické rodiny, rozhodl jsem se státi se k velkému zděšení mé rodiny automobilovým kreslířem.
A teď už jen telegraficky, protože je již známé moje snažení v tomto oboru, kterým se živím drahná léta. Spolupráce s časopisem Automobil, Svět motorů a dalšími periodiky. Spolupráce s Ing. J. Hausmanem, s Ing. M. Jozífem, s profesorem Skořepou a Adolfem Kubou. 
Zahraniční spolupráce: Blackhawk Museurn (USA), Super Car Grafic (Japonsko), Orbis Publishing London (Anglie), Daimler Benz (Německo). Jaké bylo mé překvapení, když si na mne vzpomněla i Česká pošta. Díky ní mohu dělat návrhy na známky s automobilovou tématikou.
Sedmdesátka je pro mě čas bolestí a ztráty trpělivosti s prací, jakož i s neodolatelnou touhou nic nedělat. Lenost je tak krásná a krásné je nudit se! Závěrem musím dodat, že jsem se mezi umělce nikdy nehrnul a za umělce nikdy nepovažoval, ale faktem zůstává, že člověk může dělat cokoliv a to já nechtěl, chtěl jsem tvořit, nikoliv dělat a ten, kdo tvoří, je zpravidla umělec. 
VÁCLAV ZAPADLíK

Když se řekne nostalgie ...

... tak se mi také vybaví populární nostalgické jízdy vlaků vedených historickými lokomotivami. U jedné z nich jsem nedávno stál v Technickém muzeu. Naprosto mne ohromila svojí velikostí. Vedle té masy železa si připadáte jako ve snu. Ještě dlouho poté jsem si kladl otázku, jak působivé by bylo sledovat průjezd takového kolosu některým z nádraží ...
Neuplynul ani měsíc od návštěvy NTM a já sedím v jednom z historických vagonů, taženým historickou parní mašinkou s označením 310.072. Tedy, v porovnání s velikostí lokomotivy z muzea, je jen její "chudou příbuznou", přesto ve mne zanechala velký dojem, umocněný přítomností blízkých osob a také pěkným doprovodným programem. A o čem vlastně hovořím? Uplynulý víkend proběhly v Turnově oslavy výročí 110 let místní dráhy Jičín - Turnov, 110 let parní lokomotivy 310.0134 a 20 let od založení Klubu přátel železnice Českého ráje. K této příležitosti se v sobotu konaly jízdy zvláštních parních vlaků po jubilující trati tažené parními lokomotivami 310.072 z Plzně a turnovskou 310.0134. ... http://cartesmaximum.blogspot.cz/2013/10/kdyz-se-rekne-nostalgie.html
Pavel Kancnýř:  http://cartesmaximum.blogspot.cz/

100ème édition de la "Primátorky" à Prague, le retour! / The 100th "Primátorky" in Prague is back!

Dans un message publié le 3 juillet 2013, je partageais avec vous quelques plis concernant la 100ème édition de la course d'aviron "Primátorky" qui devait avoir lieu du 7 au 9 juin 2013 sur la rivière Vltava au centre de la capitale tchèque... A cette occasion, un timbre personnalisé ainsi que plusieurs flammes illustrées spéciales avaient été émis.
Mais en raison de terribles inondations, cette manifestation sportive avait été annulée et reportée au 20 septembre 2013 ...  http://timbredujura.blogspot.com/2013/10/100eme-edition-de-la-primatorky-prague.html
--
In a post published on July 3, 2013, I shared with you several covers devoted to the 100th edition of the "Primátorky" ("Prague Mayors Eights") rowing race that had to be held from 7 to 9 June 2013 on the Vltava River in the center of the Czech capital... On this occasion, a personalized stamp as well as some special pictural cancellations were issued. But due to severe flooding, this event was canceled and postponed to September 20, 2013 ...  http://timbredujura.blogspot.com/2013/10/100eme-edition-de-la-primatorky-prague.html
Eric Contesse:  http://timbredujura.blogspot.com/

Výstava Vladimíra Suchánka v Jilemnici

Každoročně se těším, až zase s rodinou vyrazím na tradiční podzimní "filatelistický pátek" v Jilemnici. A ani tentokrát jsem své účasti nelitoval, protože se akce pořadatelům opět velmi povedla. Letošní pátek 4. října se nesl především v duchu vernisáže výstavy malíře a grafika Vladimíra Suchánka, který v únoru oslavil 80. narozeniny. Nechyběla také účast řady dalších osobností z řad výtvarníků a jeden významný host, naše vynikající gymnastka Věra Čáslavská. Již od ranních hodin se na zřízené poštovní přepážce v prostorách Krkonošského muzea čile razítkovalo dvěma příležitostnými razítky. Opět ve výborné kvalitě zhotovovala pracovnice tamní pošty otisky razítek na přinesené zásilky. K dispozici na poštovní přepážce byly i příležitostné R nálepky. Současně byla k pořádané akci připravena spousta filatelistického materiálu. Dopoledne se neslo tradičně ve znamení autogramiád. Pozdní odpoledne bylo věnované vernisáži výstavy grafik a známkové tvorby výtvarníka Vladimíra Suchánka, instalované v prostorách zámku... http://cartesmaximum.blogspot.cz/2013/10/vystava-vladimira-suchanka-v-jilemnici.html
Pavel Kancnýř:  http://cartesmaximum.blogspot.cz/

95 let pošty českých skautů - výstava a setkání sběratelů

U příležitosti připomínky 95. výročí pošty českých skautů probíhá v pražském Poštovním muzeu od 18. září výstava s názvem 95 let pošty českých skautů, navazující na tradici skautských výstav, které se v Poštovním muzeu konají každých pět let již od roku 1993.
Návštěvníci výstavy se mohou těšit na prezentaci dobových deníků a kronik, zachycující první dny Československé republiky. K prohlédnutí jsou zde i filatelistické sbírky se skautskou tématikou a řada dalších zajímavých skautských exponátů... http://cartesmaximum.blogspot.cz/2013/10/95-let-posty-ceskych-skautu-vystava.html
--
Pavel Kancnýř:  http://cartesmaximum.blogspot.cz/

Tapis oriental et timbre de distributeur sur lettre de Prague / Oriental carpet and ATM stamp on a cover from Prague


Un grand merci pour cette lettre ci-dessous postée le 18 septembre 2013 de Prague :-)
A noter la marque "FD" ("Fausse Direction") apposée en France suite à une erreur dans le code postal...
Bret a utilisé à droite un timbre (12 Kč) faisant partie d'une série de 2 timbres, émise le 1er octobre 2003, représentant des tapis orientaux conservés dans des musées tchèques. Ce timbre, conçu par Jan Kavan et gravé par Václav Fajt, est consacré à un tapis confectionné au 18ème siècle en Turquie, utilisé dans la vie de tous les jours.
Ce tapis est conservé au musée Náprstek de Prague, consacré aux cultures d'Asie, d'Afrique et d'Amérique...  http://timbredujura.blogspot.com/2013/10/tapis-oriental-et-timbre-de.html
-- 
A big thank for this letter below mailed on September 18, 2013 from Prague :-)
To note the inkmark "FD" ("Wrong Direction" in French) applied in France due to an error in the postal code...
Bret used to the right a stamp (12 Kč) being part of a set of two stamps, issued on October 1, 2003, depicting some oriental carpets kept in Czech museums.
That stamp, designed by Jan Kavan and engraved by Václav Fajt, is devoted to a carpet crafted in the 18th century in Turkey, used in everyday life.
This carpet is kept at the Náprstek Museum in Prague, devoted to Asian, African and American cultures...  http://timbredujura.blogspot.com/2013/10/tapis-oriental-et-timbre-de.html
--
Eric Contesse:  http://timbredujura.blogspot.com/

NEWS from Philasearch.com

New:
- W. Fuerst 16th Int. Stamp Auction
- H. R. Harmer Auction
- Chiani-Auction, major international Sale
- Merkurphila 15th Auction
- Cherrystone: U.S. & Worldwide
- Karl Pfankuch & Co 203rd Auction
- Hodam 23rd Auction
- HBA 62nd Auction
- Hadersbeck 51st Auction
- Bach 10th Mail Sale Auction
- Phoenix 25th Auction - George V Period Auction
- Phoenix 24th Auction - Hardy Collection
- Leininger Auktionshaus - 6th Auction
- Asbit 13th Auction
- Filetelia Llach 100th Auction
- 42nd Auktionshaus Gut Bernstorf 42nd Auction
Last call:
- Eisenhammer 80th stamp auction
- Ginhart Art & Antiques - Anniversary Auction - 35 Years Art & Auction House
- Philadria 10th Auction
- Christoph Gärtner 26th Auction
- Badisches Auktionshaus - Arts, Antiques, Coins & Stamps
- Filatelia Monster 32nd Mail Auction
- Götz 354th Auction
- Öphila 72nd Auction
--
42nd Auktionshaus Gut Bernstorf 42nd Auction October 19th, 2013, Arts and Antiques.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9281&set_auktionnr=741
--
Filetelia Llach 100th Auction, October 23th, 2013
Welcome to our sale 100. This sale offers classic and important sets of most countries, including Spain and Spanish area, with strong classic issues, 4 cuartos (Specialized collection), high quality material from 1900 to 1960, Civil War, Republican and Nacionalist issues, including postal history, nice and strong collection; Germany; France and Colonies; G.B. and Colonies and value sets and covers worlwide. Also Lots and Collections.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9238&set_auktionnr=3337
--
Asbit 13th Auction, October 23rd, 2013
Auction specialized in Danzig and Poland.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9339&set_auktionnr=743
--
Phoenix 24th Auction - Hardy Collection, October 25th, 2013
This is the the third and final auction of the fabulous Stuart Hardy Commonwealth of Australia collection. It contains a few roos and KGV Heads including 1d red strip of 3 with the top unit being No Wmk and 1d violet imperf on 3 sides. The strength of the auction is in the KGVI to QEII period with plate numbers, imperfs, missing colours etc. The are also a fantastic group of booklets including 2 complete £1 booklets and a comprehensive range of Postage dues. The sale end with a small group of Netherlands Indies Japanes occupation stamps and covers
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9381&set_auktionnr=747
--
Leininger Auktionshaus - 6th Auction, October 25th - 26th, 2013
Our 6th Auction offers over 2,500 lots from areas such as stamps, coins, jewelry, rare porcelain, and many other areas.
From 18:00 on Friday 25th of October are stamps, coins and postcards up for auction (lot numbers 1-518).
From 10:00 on Saturday 26th of October are all other lot numbers up for auction.
Live online auction on philasearch.com
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9331&set_auktionnr=746
--
Phoenix 25th Auction - George V Period Auction October 26th, 2013
This is a specialised Australian Commonwealth Auction with just the KGV-period issues. There are 452 lots of Kangaroo & Map stamps, 297 lots of KGV Heads and and 26 lots of KGV commemoratives. The most spectacular lot is the newly discovered and  unique 1d KGV Head with Sideways Watermark. 
There is a ‘set’ of 6 different Perkins Bacon Die proofs of the 1d red, a fantastic group of 4d and 1/4d issues, a 2d orange No Watermark and an amazing 5/- Sydney Harbour Bridge block of 4 on cover.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9381&set_auktionnr=748
--
Hadersbeck 51st Auction, October 30th - November 1st, 2013
The sale features over 7600 lots. Included is a extended coin section and as tradition many lots and collections.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9212&set_auktionnr=2501
--
HBA 62nd Auction, October 30th - November 2nd, 2013
Our anniversary auction "30 Years of HBA" (62nd International Stamp and Coin Auction) of the Hanseatic Stamp Auctions oHG on 30 October to 2 November 2013 in Hamburg,offers a diverse and quality range for philatelists and numismatists with over 4,300 lots.
Included among other things are over 390 selected stamps from estates, over
800 first-class Country and special collections as well as coin single lots and various coin collections from around the world.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9201&set_auktionnr=742
--
Hodam 23rd Auction, November 2nd, 2013
Our 23rd auction puts its focus on German postal stationery including covers from all German territories. We also dissolve a collection of Former German Territories goods including pre-philatelic items, Baden and a strong Thurn & Taxis section that are mostly certified or come with a report as well as a Württemberg postmark collection on "Pfennig" covers. There is also an extensive section holding post-1945 Occupation Zone covers bearing many scarce postage variations.
About 500 bulk lots and collections starting at resonable prices round up the auction.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9211&set_auktionnr=2498
--
Karl Pfankuch & Co 203rd Auction, November 6th - 7th, 2013
General sale of 3,621 lots including the large amount of 777 Former German Territories and postal history lots with starting prices ranging from 20 to
5000 Euros. 587 German Reich lots include excellent se-tenants, interesting prisoner of war, camp and concentration camp post, army postal service, air mail and Zeppelin mail. A total of 650 lots of Occupation zones, Federal Republic, Sowjet Occupation Zone, GDR, local issues, sea mail and marine mail. Colonies and foreign post offices section holding 421 lots, including
173 German South West Africa lots.
Europe A-Z 447 lots, Overseas 58 lots and 421 bulk lots and collections with small starting prices.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9241&set_auktionnr=1644
--
Cherrystone: U.S. & Worldwide, November 6th - 7th, 2013
We are pleased to present our November 6-7 sale of Rare Stamps and Postal History of the World. You are invited to browse through this select offering of 1,627 lots representing virtually every area of International Philately. The United States section ranges from Special Printings to better cacheted FDCs. Foreign Countries include Western Europe, with Austria, France and Colonies, and specialized German Area (with excellent Locals and Occupation Issues). Great Britain and British Commonwealth are also well represented. In addition, there are numerous rarities from South America, Asia, including China and Japan, Eastern Europe with Poland (highlighted by two examples of 10kr Krakow) and Russia, including the scarce unused 1932 souvenir sheet bearing a three line inscription (one of only 25 printed). As always there are over 130 large lots and collections, balances of estates and much more.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=13&set_auktionnr=745
--
Merkurphila 15th Auction, November 10th, 2013
Our 15th auction is consistently very detailed and contains high-quality single lots of Austria, Lombardy/Venetia, Levant and Germany as well as many classic lots from throughout Europe, the British territories and overseas. Bulk lots and collections include sample images. We hope that you will find satisfaction while searching through this treasure comprised for specialists and enthusiasts of high-quality individual pieces and collections.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9214&set_auktionnr=2499
--
Chiani-Auction, major international Sale November 10th - 13th, 2013
Large auction with 2586 Lots including international rarities Collections with substance and many untouched estates.
Live online auction on philasearch.com
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9078&set_auktionnr=7823
--
H. R. Harmer Auction, November 14th - 16th, 2013
international auction with strong section USA.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9357&set_auktionnr=744
--
W. Fuerst 16th Int. Stamp Auction, December 6th - 7th 2013
Auction with large section Switzerland and aerea
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9210&set_auktionnr=2497
--
last call:
--
Eisenhammer 80th stamp auction, October 11th, 2013
Auction sale with strong offer in German material as well as large selection of small lots starting at 6 Euro.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9215&set_auktionnr=740
--
Ginhart Art & Antiques - Anniversary Auction - 35 Years Art & Auction House October 12, 2013
It is our pleasure to welcome you to our Anniversary auction. This auction contains over 450 lots from all areas.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9359&set_auktionnr=738
--
10th Philadria Auction, October 12th 2013
Auction specialized in Yugoslavia and Balkan states.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9250&set_auktionnr=2495
--
Christoph Gärtner 26th Auction, October 14 - 18, 2013
Large international auction sale. Special catalogue Asian banknotes and the picture postcard collection of Karl Stehle. Many international rarities as well as large lots and collections.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9081&set_auktionnr=1643
--
Badisches Auktionshaus - Arts, Antiques, Coins & Stamps October 14th, 2013
From various estates and private consignments we are auctioning about 1,000 items of Art & Antiques, Stamps and Coins.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=19195&set_auktionnr=737
--
Filatelia Monster 32nd Mail Auction, October 14th, 2013
Monster Stamps GmbH present their 32nd online auction on October 14, 2013 (bidding deadline 05:00 PM) including the dissolution of the following general collections:
Germany with many extraordinary things such as plate errors, internal processing number (HAN), color errors; about 500 lots Austria and many side territories; about 400 lots Italy and territories; about 900 lots
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9389&set_auktionnr=286
--
354th Götz Auction, Oktober 15th - 17th 2013
large international auction sale.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9383&set_auktionnr=734
--
Öphila 72nd Auction, October 17th. 2013
We offer highlights such as proofs and essays from the 1st and 2nd republics of Austria and a more than complete collection of postage. There are several Habsburg emperor letters, a wide selection of classic issues (bisected #2 and more) as well as ship mail with many postmarks unseen and unknown to catalogs.
Europe issues include Bulgaria varieties and especially interesting Hungarian lithographs.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9235&set_auktionnr=2496
--
Deider 53rd Stamps- and Coins Auction, October 18th - 19th, 2013
A extensive range of large and small treasures, divided into nearly 4,500 lots is for sale in our 53rd Auction BAYERN, particularly rich and worldly with outstanding individual pieces, including Lot 303 gorgeously decoratived Ladies ornamental letter or postage stamp No. 9 without overprint (Lot 781), rare frankings, eg Lot 271, post in the Piedmont.
Old German states, German, Empire, German Foreign Post Offices and Colonies, with many rarities, including SAXONY essays and sample-rarities, German Colonies with LONGJI and PONAPE-provisional.
Germany after 1945, high-quality single lots Soviet occupation zone, including blocks, French Occupation zone Baden sheet 1 with missing color dark-gray-violet Europe / overseas, large and small specialties from all continents Austria, fine selection of nearly 1,500 individual lots, etc. Last day stamp VIENNA Issue 1850, high quality franking and foreign destinations, rare cancellations.
Collections, lots, estates, original offer from private hands, with many well-developed country collections and valuable estates Gold and silver coins, extensive range, including rare Japanese coins from
1573-1865 (lot 4000), Fabergé egg "Neuschwanstein Castle" (lot 4106)
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9260&set_auktionnr=732
--
Rosslau Auctionh. 2nd live online auction October 18th, 2013
Small collection of commercial covers Germany / All World
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9194&set_auktionnr=735
--
Leininger Auktionshaus - Special Auction Coins and Stamps October 19th 2013
Special Auction: resolution of a large estate with stamps and coins including many high quality lots.
Including many gold coinsfrom the german empire, silver coins and double florins, as well as lots of good individual stamps.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9331&set_auktionnr=728
--
Veuskens Auktionshaus 83rd Auction, October 25th - 26th, 2013
Large international offer with a focus on Germany and German territories.
Included are many rarities from numerous areas, an extensive offer of collections and bulk lots as well as a strong section with coins and medals.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=43&set_auktionnr=1291
--
Bach 10th Mail Sale Auction, October 27, 2013
Auction sale with strong section of offers from Switzerland.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9208&set_auktionnr=2492
--
Drei Löwen 8th Auction, November 5th, 2013
An exceptional selection of German Colonies and Post Offices Abroad, a wide range of Croatia and over 600 collections from all areas and many other very interesting single lots are waiting for your bids.
Convince yourself of the brand quality from Baden-Wuerttemberg! We will be accepting bids 30% under the starting price for all lots at the 8th Auction of the Drei Löwen GmbH.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9196&set_auktionnr=1443
--
Viennafil 20th Auction, November 8th - 9th, 2013
The two highlights of the November auction are the collections of "British occupation of the Italian colonies in Africa" and "Italian Air Mail".
The auctions holds approximately 2,700 lots from the following areas:
Postal History:
- Italian colonies (over 200 lots),
- Italian air mail (100 lots),
- Old Italy with Lombardy Venetia (approximately 400 lots)
- General air mail (approximately 160 lots) Stamps
- Austria with side territories (approximately 500 lots)
- Europe
Collections
- About 300 collections from private hands with emphasis on Italy
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=9087&set_auktionnr=15899
--
Hartmut Raith 62nd Auction, November 9th, 2013
62nd auction for picture postcards, postal stationery and covers. Sale with excellent selection in all topical and topographical areas. Last but not least many lots and collections from private hands.
Here you can view all auction lots at philasearch.com:
http://www.philasearch.com/en/country_topic.html?set_anbieter=25&set_auktionnr=731
--
Enjoy browsing through our offers. Your PhilaSearch.com team
contact Philasearch:
mailto: Franz.Fedra@philasearch.com
--
Impressum:
Philasearch.com GmbH
Lindenweg 1
63877 Sailauf
E-Mail: service@philasearch.com