30. 12. 2008

POUR FÉLICITER 2009

Šťastný a úspěšný rok 2009

... všem čtenářům a návštěvníkům Exponet fora upřímně přejí zakladatelé Exponetu - Milan Černík a Břetislav Janík.

Věříme, že v Novém roce budete mít dostatek zdraví, spokojenosti a nálady na náš společný elektronický filatelistický koníček, který Vám mimo jiné umožní aktivně se zapojit do spolupráce s námi zasíláním článků, ohlasů, tipů nebo přímo exponátů.

Věřte, že provozovat tak časově náročné projekty jakými jsou: Japhila magazín + EXPONET + Exponet forum již mnohdy bývá nadlidský výkon. Tím spíše, je-li jako v našem případě provozován nezištně a jen v rámci idealistického nadšení (v obecný prospěch filatelistů).

Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a tolik potřebnou - Vaši zpětnou reakci.
V úctě
Milan Černík & Břetislav Janík :)

30. 11. 2008

Sjednocující se Evropa


Čtyřrámový exponát třídy mládeže zaslal Jan Regula ze Znojma: Sjednocující se Evropa. Jan Regula má web s podobnou tematikou "Euro-Phila", navštívit jej lze zde >>>>> http://euro-phila.blogspot.com/ a samotný exponát si lze prohlédnout opakovaně na tomto místě >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0452/index0452a.htm

B. J.

Czeslaw Slania a jeho práce


Poštovní známky jako doklady grafické a rytecké práce Mistra Czeslawa Slanii - Poláka ve švédských (nejenom) službách.
Velmi zajímavý exponát pro všechny milovníky grafického umění je připraven trvale ke shlédnutí díky vystavovateli Stephanu Pompovi ze švédské Uppsaly >>>>>


http://www.japhila.cz/hof/0451/index0451a.htm
B. J.

Cizí (zahraniční) poštovní úřady v Číně


Jednorámový exponát Karla Bičovského má velmi, velmi těžkou úlohu. Je to pro nás zde ve střední Evropě těžké území - nedostatkem kvalitního materiálu, nedostatkem povědomí a literatury, nedostatkem sběratelů, kteří by si mohli předávat vědomosti a zkušenosti. Přesto je zde pokus poprat se s osudem těžko čitelného písma a tak artefaktů poštovního provozu, jakož i množstvím padělaných celistvostí. Karel Bičovský jen v posledním roce exponátek několikrát předělal a kvalitní materiál shání stále >>>>>
http://www.japhila.cz/hof/0450/index0450a.htm

B. J.

II. světová válka - oficiální pošta spojenců


Dvanáctým exponátem Američana Jay T. Carrigana je spojenecká pošta - doklady zásilek zúčastněných států na straně vítězů. Jak vystavovatel uvádí, zatím jde o pokus o vyčerpávající hodnotu, autor potřebuje koupit další materiál.
Přesto je exponát již dnes zajímavý mnohými celistvostmi, posuďte sami >>>>>
B. J.

Zbrojovák: Filatelistická rubrika


Mnohokráte vystavený a oceněný exponát třídy filatelistické literatury formou propagační filatelistické rubriky v závodních novinách pracovníků Zbrojovky Brno. Té Zbrojovky, která v těchto letech (1977 - 1984) měla 16 tisíc zaměstnanců.
Rubrika obdržela mimo jiné Blahopřání jury v čele se Zdeňkem Kvasničkou (Oblastní výstava Mikulov 1979), byla vystavena na mezistátní výstavě ČSSR - Kuba Gottwaldov 1979 ve Zlíně (Gottwaldov) a ČSSR - PLR Žilinfila 1980 (Žilina). Na clostátní výstavě BRNO 1984 obdržela postříbřenou medaili.
Nabízíme 100 stránkový výběr rozsáhlého exponátu. Exponát je zařazen ve tříde, kterou posytuje snad jen Exponet - exponáty propagující filatelii >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0337/index0337a.htm
Břetislav Janík

Kurýrní služba ny výstavě "Družba ČSSR - NDR", Brno 1968

Dokumentární mládežnický exponát popisující zákulisí kurýrní doručovací služby na mezistátní výstavě Družba ČSSR - NDR (Německá demokratická republika) >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0330/index0330a.htm
B. J.

Nejkrásnější pařížské mosty

Tématická powerpointová prezentace o emisích francouzské pošty, zobrazující nejkrásnější (takže všechny) pařížské mosty )zatím otištěné na známkách): zatím druhý a poslední exponát třídy filatelistické literatury na pomezí třídy otevřené. Nicméně, domníváme se, že jde spíše o zvláštní exponát filatelistické literatury.

Posuďte sami >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0448/index0448a.htm

B. J.

Tiskové desky Gambie 1886 - 3d poštovní známky

Pro Exponet netradiční exponát, pro filatelistickou literaturu moderní forma prezentace formou ppt (powerpointové) prezentace. Bonusový exponát popisuje tiskové desky jedné z gambijských emisí.

Zveme na tuto adresu >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0447/index0447a.htm

B. J.

Astrofilatelisté na výstavě PRAGA 2008

V tomto článku přináším pár postřehů ze světové výstavy, která se konala ve dnech 12.-14. září v Průmyslovém paláci v areálu holešovického výstaviště.
Výstava byla specializovaná a zahrnovala třídy poštovní historie, tradiční filatelie, jednorámové exponáty a filatelistickou literaturu, která byla vystavena v Poštovním muzeu. Prohlídku výstavy bylo vhodné spojit s návštěvou veletrhu Sběratel, který byl umístěn v levém křídle Průmyslového paláce. Proto jsem se rozhodl, že výstavě věnuji dva dny. V pátek jsem hledal něco pěkného do sbírky na Sběrateli a až v samém závěru jsem se přesunul na výstavu. Musím konstatovat, (a na tomto jsme se shodli spolu s dalšími kolegy, kteří slídili po tomtéž), že na letošním Sběrateli bylo materiálů s námětem kosmos nejvíce za posledních mnoho let! Naše jediné vysvětlení bylo to, že vzhledem k výstavě Praga přijeli noví obchodníci. Všichni jsme odcházeli s nějakými přírůstky a po dlouhé době u nás tentokrát vládla spokojenost.Sobotní odpoledne jsem si vyhradil pouze výstavě....

Celý text >>>>> http://space-phila.blogspot.com/2008/11/nvtva-na-vstav-praga.html
Petr Fencl

Nejen pro aerofilatelisty: Zahájení pravidelné letecké dopravy v Československu v roce 1923 a počasí

1. ÚVOD
V říjnových dnech roku 2003 jsme si připomněli 80. výročí zavedení pravidelné letecké dopravy mezi Prahou a Bratislavou, kterou zahájil svou činnost národní dopravce, Československé státní aerolinie (ČSA). Jubileum je významné z hlediska hospodářského a technického pokroku, který nastal poměrně brzy po nabytí naší samostatnosti, ale je zajímavé i z hlediska meteorologického, protože již do prvních leteckých spojení rušivě zasáhlo počasí. Při sledování paralelního vývoje letectví a meteorologie na našem území lze konstatovat, že vzrůstající potřeby leteckých provozovatelů urychlovaly rozvoj povětrnostní služby, která získala díky letectví do té doby nebývalé finanční prostředky a postupně dosáhla i celospolečenského uznání [3].

2. VÝZNAM VNITROSTÁTNÍHO LETECKÉHO SPOJENÍ A VZNIK LETECKÉ
METEOROLOGICKÉ SLUŽBY
Potřebám mladého státu nevyhovoval železniční systém, zděděný po zhroucené rakousko-uherské monarchii, protože v českých zemích byl orientován na Vídeň a na Slovensku na Budapešť. Chybělo přímé a rychlé spojení mezi západní a východní částí republiky, které by vládě sídlící v Praze umožňovalo operativní správu státu, zejména kontakt s odlehlými a vůči Čechám zaostalými východními oblastmi. Dopravní nevýhodou spojení byl protáhlý tvar československého území, které po připojení Podkarpatské Rusi v roce 1919 měřilo ve směru západ -východ téměř 1000 km. Automobilismus byl v počátcích a prašné silnice se hodily více pro povozy než pro auta. Důležitým zdrojem informací byl denní tisk, jehož distribuci bylo třeba urychlit, protože pravidelné vysílání československého rozhlasu v Praze bylo zahájeno teprve 18.5. 1923 a počet koncesionářů byl velmi nízký.
Velké vzdálenosti bylo možno rychleji překonávat jen pomocí letadel, která po skončení války vlastnila pouze armáda. Letecký sbor v polovině listopadu 1918 měl k dispozici jen asi deset letadel a několik desítek pilotů, vycvičených během války, v krátké době však počet letadel přesáhl stovku. Konaly se přípravy na zavedení vojenské letecké kurýrní služby a také se objevily snahy ministerstva pošt a telegrafů o zřízení civilní letecké pošty. Důležitost poštovního spojení zdůraznil i prezident T. G. Masaryk v přípise z 8. července 1919, v němž napsal: " Na jedno bych chtěl upozorniti zvláště: Na zbudování vzducholodní pošty. Naše vzdálenější země, obzvláště Slovensko a Rusínsko, musejí býti s Čechami komunikačně úžeji spojeny" [1]...


Celý text >>>>> http://www.chmi.cz/meteo/olm/Archiv/Poc_dopr.htm

Karel Krška (ČHMÚ)

21. 11. 2008

Vladimír Bystrov: "...Směrš unášel a deportoval naše obyvatele do sovětských gulagů"


Před časem jsme nabídli 3 excelentní poštovně historické exponáty Davida M. Skiptona (USA) přímo na Exponetu. Nyní jsme ale v elektronickém magazínu fragmenty.cz nalezli plné znění referátu Vladimíra Bystrova (mimo jiné též známého pražského filatelisty) na Mezinárodní konferenci "Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945 - 1980" konané od 19. do 21. listopadu v Senátu České republiky. Materiál obsahuje kromě jiného i fotografie i z konference.
"Rutinní sovětská demonstrace imperiální síly – SMĚRŠ unášel a deportoval naše obyvatele do sovětských gulagů - Vladimír Bystrov
Do aktivit zvláštních oddílů Lidového komisariátu vnitra SSSR, tzv. SMĚRŠe, po vstupu Rudé armády do Československa v závěru druhé světové války nebyly naše orgány zasvěceny! Československá společnost byla odsouzena do postavení králíčka ustrašeně přihlížejícího nezadržitelně se blížící zmiji. V češtině máme úsloví „nalejme si čistého vína“. A právě to musíme učinit, než se začneme zabývat okolnostmi únosů a deportací obyvatel Československa do sovětských represivních táborů po skončení druhé světové války. Musíme si totiž nejprve uvědomit, že nešlo o aktivitu, která by byla součástí dlouhodobých strategických záměrů sovětské politiky, či sovětských tajných služeb, ale zrodila se teprve potom, když vývoj druhé světové války stále jasněji začal směřovat k postupu Rudé armády přes hranice Sovětského svazu do východní a střední Evropy, tedy v době někdy po Teheránské konferenci a před koncem roku 1944. Kromě fanatiků ideje sovětského impéria, zaštítěného ideály světové sociální revoluce, předtím nikdo v Sovětském svazu nepomýšlel na plošnou likvidaci protisovětsky smýšlejícího obyvatelstva v jiných zemích, a nejméně o tom uvažovali racionální a pragmatičtí stratégové NKVD. V prvních letech druhé světové války byla činnost NKVD za hranice Sovětského svazu namířená - stále jako po celá dvacátá a třicátá léta - především na rozvracení a rozbíjení protisovětských hnutí v hlavních politických a ekonomických centrech tehdejšího světa. Na jejich kompromitování vůči demokratickým či naopak různými vlastními zájmy spoutaným společenstvím, státům a vládám, a nově pouze na bránění přílišnému spojenectví zemí bojujících proti nacistické totalitě, aby se neproměnilo ve spojenectví pro zápas se sovětskou totalitou. A dominující součástí této činnosti NKVD tradičně byly individuální teroristické akce...".
Celý text >>>>> http://www.fragmenty.cz/iy357.htm

Kromě toho, že Victor Manta na usenetu velmi doporučoval návštěvu exponátu o ruském carském vězeňství
http://www.japhila.cz/hof/0436/index0436a.htm , viz:
"This is a great exhibit about how could function the first large and very consistent implementation of socialist ideas, the Union of Soviet Socialists Republics, which could survive and expand only thanks to the work of about 10 % of its population, that was reduced to slavery in the immense work and extermination camp system (the infamous GULAG).The postal documents of that time are very often difficult to get, because the population feared to keep them. So bigger is the merit of Mr. David M. Skipton, who could put together such a wonderful collection and presentation. Highly recommended!
Victor Manta, PWO, AIJP October 9, 2008 21:52 CET" >>>>> http://www.japhila.cz/hof/guestbook.htm ,

připomeňme ještě, že David M. Skipton je na Exponetu zastoupen 3 PH exponáty >>>>>

ZEK - Sovětské nápravně-pracovní tábory a jejich nástupníci, 1917 - 2000 >>>>>
http://www.japhila.cz/hof/0432/index0432a.htm
Synopse >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0432/synopsis.htm

Vojenská cenzura v carském Rusku 1904 - 1917 >>>>>
http://www.japhila.cz/hof/0428/index0428a.htm
Synopse >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0428/synopsis.htm

Pohled přes "špehýrku", ruské carské vězeňské systémy a cenzura >>>>>
http://www.japhila.cz/hof/0436/index0436a.htm
Synopse >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0436/synopsis.htm

Doporučujeme referát Vladimíra Bystrova i všechny ilustrativní exponáty Davida M. Skiptona ke studiu.
Současně nezapomeňme na exponát "Ruské zemské pošty" - studijní sbírku Lady-Jakuševiče věnovanou pražskému Poštovnímu muzeu, který se rovněž osobně setkal s příslušníky Směrše přímo v Praze již 15. května 1945 a následně byl odvlečen do pracovních táborů v Sovětském svazu. Jeho exponát nabízíme zde >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0250/index0250a.htm a osobní příběh Lady-Jakuševiče (stručně) zde >>>>> http://www.japhila.cz/hof/index_cestny_dvur.htm
Břetislav Janík

18. 11. 2008

Sammler (Briefmarken) Forum

Lieber Freund der gezackten Schönheiten

Ich erlaube mir, Sie auf unsere Forum-Gemeinde
http://www.briefmarken-forum.com/
hinzuweisen.

Hier treffen Sie Sammlerfreunde die besondere Stücke aus deren Sammlungen zeigen.
Disskussionen über das schönste Hobby der Welt finden statt, mit Rat und Tat wird bei kniffligen Fragen geholfen.

Man freut sich wenn Sie sich und Ihre Sammlung vorstellen, oder auch Ihren Verein, oder Ihre Arbeitsgemeinschaft und deren Homepage!
Termine für Tauschtage können ebenfalls gerne öffentlich gemacht werden.

Natürlich ist alles absolut kostenfrei und das Forum steht nur im Dienste zur Förderung der Philatelie.

Ich würde mich freuen Sie schon bald begrüssen zu dürfen!

Beste Sammlergrüsse
Markus Leindecker
http://www.briefmarken-forum.com/

15. 11. 2008

Ivana Šárová hostem pořadu Jana Krause


Jako třetí v pořadí (po Noře Fridrichové a frontmanovi skupiny gipsy.cz) byla "zpovídána" filatelistická autorka a vystavovatelka Ivana Šárová. Populární komentátor však segment filatelie rozjet nenechal a tak se kromě malé zmínky jen kniha v podstatě na chvíli objevila na kameře. Přesto ihned po skončení pořadu došlo k první objednávce monografie a v následujících 24 hodinách ještě ke třem dalším. Detaily k monografii jsou zde >>>>> http://www.japhila.cz/tgm/ a záznam velmi sledovaného pořadu - talking show - České televize zde >>>>> http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/14.11.2008/208522161800037-21:35-1-uvolnete-se-prosim-nora-fridrichova-radoslav-gipsy-banga-ivana-sarova.html
B. J.

12. 11. 2008

Poštovní styk v Protektorátu Čechy a Morava


Ing. Michal Příkazský z Brna nám dal exklusivní souhlas k vystavení jeho exponátu Poštovní styk v Protektorátu Čechy a Morava 1939 - 1945 >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0446/index0446a.htm

Jedná se o první exponát, který uceleným způsobem sleduje stav a změny poštovního provozu po vzniku Protektorátu Čechy a Morava a dopady válečné situace na tento provoz v průběhu války. Přechodné období v roce 1939 dokumentuje velkou rozmanitost použití československých poštovních cenin včetně přetiskové emise. Definitivní období sleduje používání nových poštovních cenin, změny poštovního provozu v důsledku germanizace, vliv Říšké pošty a důsledky válečné situace na poštovní provoz, včetně ukázky služební a polní pošty. Exponát obsahuje mnoho mimořádných a neobyčejných dokladů a také mnoho zvláštností a jedinečností.

Exponát je na 84 listech a je trvale k dispozici na výše uvedené adrese. Zveme Vás ke studiu a budeme rádi, pokud na Exponet a podobné exponáty upozorníte i své známé.
Břetislav Janík

6. 11. 2008

Doklady a systém poštovních vztahů v a s Maďarskem


Gabor Vysniovszki z Maďarska nám vzápětí zaslal i osmirámový poštovně historický exponát s doklady tarifikace a ukázek poštovní instradace uvnitř i v mezinárodním styku Maďarska. Exponát získal na Světové výstavě známek v Rakousku - WIPA 2008 velkou pozlacenou medaili.
Na průvodní ilustraci je jedna z překrásných celistvostí kolujících mj. i v našem Těšínsku. Zásilky tohoto typu patří jistě k nejoblíbenějším mezi sběrateli a budiž řečeno, že podobných je v exponátu Vysniovszkého více.
Zveme Vás k filatelistickému zážitku >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0445/index0445a.htm
B. J.

5 krejcarová litografie "Uhersko"


Specializace jedné emise a pokus o rekonstrukci archu, to vše lze nalézt v jednorámovce zaslané maďarským vystavovatelem. Je jím známý maďarský vystavovatel Gabor Visnyovszki. Exponet tak má možnost studia klasických maďarských známek, které zatím čeští návštěvníci mohli prohlížet okrajově z dokladů Rakouska Uherska platných také na našem území.

Exponát byl zařazen k trvalému studiu na svou 444. pozici >>>>>
http://www.japhila.cz/hof/0444/index0444a.htm
B. J.

Poštovní historie města Komárom (Komárno) 1749 až 1900


Péter Csicsay ze Slovenska nám již poslal jeden exponát o poštovní historie rozsáhlé lokality, kterou známe pod jménem Žitný ostrov >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0423/index0423a.htm

Nyní nám zaslal poštovně historický exponát věnující se zejména předfilatelistickým dokladům Z a DO Komárna (Slovensko i Maďarsko). Komárno je totiž hraniční město na Dunaji, které Dunaj dělí na slovenské Komárno a maďarské Komárom. Téměř šestirámový exponát (84 listů podle rámů s jiným počtem listů, ale užívaných v souladu s řády FIP) přináší doklady rozvoje poštovnictví v této oblasti. Doporučujeme Vám jej ke studiu na této trvalé adrese >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0443/index0443a.htm
B. J.

Seznam tiskopisů České pošty z roku 1931


Unikátní "exponát", který lze vystavit tímto způsobem jenom na Exponetu. Jenom Exponet má totiž podtřídu filatelistické literatury, která soustřeďuje raritní nebo naprosto nedostupné filatelistické tisky. A tímto exponátem se Exponet trefil skutečně do černého. Svědčí o tom Vaše každodenní ústní reakce a dokonce i písemné, z nichž jedna přišla ze Slovenska a na důkaz mezinárodního zájmu jsme ji umístili do Pamětní knihy Exponetu - Guestbooku >>>>> http://www.japhila.cz/exponet/guestbook.htm

"Exponát" k obecnému zveřejnění zaslal Miroslav Štefek, který je spoluautorem on line elektronického katalogu československých celistvostí na Exponetu >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm a je i spoluautorem odborného seriálu statí na stejné téma >>>>> http://www.japhila.cz/2008/index_clanku.htm

Sám Miroslav Štefek k tomuto nalezenému seznamu napsal (přetiskujeme bez české diakritiky) >>>>>
"SEZNAM VSEOBECNYCH TISKOPISU POSTOVNI, TELEGRAFNI A TELEFONNI SLUZBY, PRAHA 1931 >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0442/index0442a.htm

Ve Filatelii 10/2008 byl uverejnen clanek dnes jiz zesnuleho Frantiska Benese starsiho ze serialu Zastaveni na ceste filatelie a cs. postovni spravy (53), ve kterem se zabyva filatelisty okrajove vnimanou problematikou postovnich formularu a tiskopisu. V clanku jsou popisovany snahy Ministerstva post a telegrafu o provadeni soupisu a zavadeni jednotneho systemu postovnich tiskopisu a formularu a o obtizich s tim spojenych. V zaveru clanku konstatuje ze, cit: "Pres usilovne patrani v archivu, ale i v konzultacich s pracovniky Postovniho muzea, se mi nepodarilo najit celkovy oficialni seznam vsech uzivanych formularu, tiskopisu a vzorcu vc. jazykovych mutaci a oblasti cele cinnosti cs. postovni spravy" konec citace.

Pred nekolika lety jsem se zacal zabyvat problematikou postovnich formularu a tiskopisu. Tyto aktivity vyvrcholily serialem clanku o postovnich pruvodkach a poukazkach, ktery vychazel v Merkur Revue 2005 a 2006 a dnes tvori jednu kapitolu o formularich a tiskopisech v E-katalogu celistvosti. Logicky jsem zacal patrat po nejakem soupisu postovnich formularu a tiskopisu a studiem Vestniku ministerstva post a telegrafu jsem zjistil, ze seznam postovnich tiskopisu byl zpracovan a vydan v letech 1921 a 1931, nebyl vsak prilohou VMPT.

Nasledne se mi podarilo prostrednictvim meziknihovni vypujcni sluzby Statni vedecke knihovny v Ostrave sehnat kopii "Seznam vseobecnych tiskopisu postovni, telegrafni a telefonni sluzby", ktery vydalo Ministerstvo post a telegrafu v roce 1931. Tento seznam obsahuje postovni tiskopisy, tzn. ty tiskoviny, ktere jsou v levem dolnim rohu oznaceny poradovym cislem a rokem vydani a v postovnim provozu byly k dispozici zdarma (na rozdil od napr. korespondencnich listku (celin), postovnich pruvodek a poukazek, obalek cennych psani, atp., ktere posta prodavala, a ktere jsou souhrnne oznacovany jako postovni ceniny). Tento seznam byl vyuzit pri tvorbe prislusne kapitoly E-katalogu k systematickemu zatrideni znamych tiskopisu, viz adresa: http://www.japhila.cz/hof/0064/WEB_galerie/PR_a_SOU_formulare/Prehled_galerie_formulare_verze01.doc

Srovnavanim dostupneho materialu bylo zjisteno, ze citovany cs. seznam postovnich tiskopisu vychazel z puvodniho podobneho seznamu Rakouske c. a k. posty, ktery vsak nemame k dispozici. Logicky musel take existovat seznam tiskopisu Uherske kralovske posty, ktery nebyl s rakouskym identicky (cisla identickych uherskych tiskopisu se lisi).".

A společně s Miroslavem Štefkem Vás nyní zveme k návštěvě Exponetu. Podle počtu stažení exponátu a dokonce rekordním podílu "Seznamu" na celkovém stahování z Exponetu dne 3. listopadu 2008 - přes 8 GB dat za jeden den (kdy bylo na exponát upozorněno news e-mailem) >>>>> http://www.japhila.cz/exponet/pictures/statistika.jpg Vás nyní také zveme k potřebné lahůdce. Prostřeno je zde >>>>>
http://www.japhila.cz/hof/0442/index0442a.htm

Břetislav Janík

Kouzlo poštovního užití bulharské emise balkánské Olympiády 1933


Nikolay Penev z Bulharska je vystavovatelem dalšího sportovně olympijského jednorámového exponátu. Vybral si jednu emisi a tou dokládá fascinující ("mysteriozní") možnosti nejrůznějších kombinací, užití a krásy celistvostí.
Poučení ze známek běžného dne lze jistě vztáhnout i k dnešním dnům. Vyrábíte zajímavé a pěkné frankatury z českých známek, které brzo (za pár let) přestanou platit a vznikne ukončená časová řada známkové země Česko? V souvislosti s eurem to tak bude (viz Slovensko) a na podobném exponátu lze vzít inspiraci >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0441/index0441a.htm
B. J.

Celinová dopisnice pro cizinu CDV 117 Exponet 17 Kč


Jaroslav Konečný z Prahy si dal tu práci a prohlédl stovky dopisnic, aby určil typologii korespondenčního lístku EXPONET. Zajímavý studijní exponát pro nás a hlavně celináře má rozsah necelého jednoho rámu, ale na druhé straně, krátce po vydání dopisnice se aktuálně a trvale s celinou Exponet dostáváme do podvědomí československých specialistů.

Tento exponát je svým způsobem nejen celinářský a studijní, ale také propagační :-) >>>>>
http://www.japhila.cz/hof/0440/index0440a.htm
B. J.

Zálepky na území Česka a SlovenskaJaroslav Petrásek z Českého Brodu je nejen aktivním sběratelem sportovních a zejména olympijských námětů, ale také předsedou agilní společnosti Olympsport. Na Exponetu se ale také představuje jako celinář. Vybral si k tomu zálepky, které na našem pzemí platily od 1. června 1886.

Pětirámový exponát přináší velmi zajímavé kousky a sběratel celin či poštovní historie v něm jistě najde velmi zajímavé poznatky a pro oči lahodící kousky.

Exponát je k trvalé dispozici >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0439/index0439a.htm
B. J.

Cesta ke Světové výstavě známek PRAGA 2008


Exponát určený hlavně pro propagaci filatelie mezi laiky se jmenuje Cesta ke Světové výstavě známek PRAGA 2008 a zaslal jej (jako svůj třetí exponát) Plzeňák Emanuel Lukeš. Na jednom z listů jednorámového exponátu se věnuje i našemu Exponetu, který má svůj hmatatelný filatelistický artefakt, která Exponetu zajistila "nesmrtelnost" - totiž vlastní dopisnici.

Exponet má zřízenu speciální třídu propagačních exponátů, což lze číst jako Filatelii propagující exponáty. Ta je samozřejmě třídou bonusovou a nemá svoji obdobu ani v řádech FIP či národních svazů. Exponát lze prohlédnout >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0438/index0438a.htm
B. J.

Moderní Československo, příležitostné emise z let 1943 až 1983


Osmirámový exponát Němce George Wilhelma vzbudil zaslouženou pozornost specialistů na Československo. Obsahuje větší množství zkusmých tisků, nepoužitých návrhů a ryteckých zkoušebních otisků.

Na průvodním ilustrativním listu jsou velmi málo známé barevné tiskové zkoušky v podobě otisku negativů Košických známek. Podobného materiálu je však v exponátu více. Doporučujeme >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0437/index0437a.htm
B. J.

4. 11. 2008

Jak je to s počítáním přístupů?

Zdálo by se, že s počítáním přístupů na internetové stránky nemůže být problém. Přesto jsou lidí zvídaví a vrtá jim to hlavou. Po reakci jednoho z nich dávám argumenty k dispozici i ostatním...
--
V podstatě existují dva přístupy počítání přístupů na stránky a oba jsou masivně používány.


Jeden směr počítá přístupy z jednotlivých (unikátních) počítačů 1 x denně, tedy i kdyby jste šli na takový web 5 x denně v různou dobu, započte se Vám jen jedno počitadlo a po celý den (24 hodin) se nezmění. Takovou praxi zvolil např. dr. Petr Gebauer, který má odborný PH web a s českým handicapem jenom v angličtině, avšak ještě o maličkou trochu déle než existuje Japhila, přesto má počitadlo na "něco kolem 18.000 přístupů": http://phist.webpark.cz/
--
Druhá varianta hojně používaná např. zpravodajskými portály nebo komerčními weby (od Neviditelného psa po IDnes (že je zde skryté počitadlo je samozřejmé) apod.) - a současně od prvního dne vydání Japhily (od 17. května 1999 dodnes), je počítání každého přístupu. Tedy i opakovaného. Jak z toho vyplývá, tento způsob jsem zvolil já pro svůj charakteristický komunitní web, rozcestník a nejnověji (5. rokem) i vystavovatelský web Exponet:
http://www.japhila.cz/index2.htm

Nikdo, kdo poctivě sleduje Japhilu nemůže říci, že počítání bylo nebo je manipulované. Narůstající počet přístupů je dostatečně průkazný každému návštěvníkovi. Dny, kdy počitadlo za téměř 10 let nefungovalo se počítají na dny (a v tyto dny skutečně nepočítalo = nepřipisovalo). Od samého počátku jde o počitadlo identické od jednoho subjektu - mě neznámého poskytovatele (na počátku studenta ČVUT v Praze).
--
Žádný způsob počítání není lepší nebo horší, oba jsou legitimní a korektní. Skutečné individuální přístupy počítačů (tzv. unikátních návštěvníků) dokládají jiné a přesné způsoby měření (včetně konkrétních IP adres. tedy návštěvníků) a jsou určeny především obchodním partnerům webu. Poznáme, z které adresy se kdo na web dívá, ale nevíme, komu ta adresa patří.


Například rozsáhlost Japhily a potažmo Exponetu je tak masivní, že každá z více než 35.000 internetových stránek Japhily může být kteroukoliv vteřinu vstupní: jinudy na Japhilu jde ten, kdo je z Česka, kdo hovoří anglicky nebo německy, koho zajímá jen inzerce, kdo se zajímá o odborné články, koho zajímá Exponet a zde zase, koho zajímá poštovní historie, námětové exponáty, razítka ... atd. atd. Stovky různých motivací si každý dosadí sám. Byli tito lidé na Japhile? Prokazatelně byli a proč by tedy neměli být započítáni a třeba opakovaně když otevírají a zobrazují stránky opakovaně? Když to obrátím, na kterou jedinou a správnou stranu bych měl počitadlo dát? A je jisté, že všichni by k tomu co je zajímá chodíli jen tou jedinou správnou cestou? A když vystavovatel z Bolívie, bude navštěvovat jenom svůj exponát (například), byl na Japhile/Exponetu? Byl.

Dávám k dispozici 3 obrázky:

Na prvním je dnešní statistika přístupů počítaná od 1. do 3. listopadu (stop čas je ráno 4. 11. 2008 v 01:30 CET). Nejvíce různých stránek Japhily/Exponetu za první 3 dny listopadu shlédl(i) sběratelé z Makedónie - 17.544 stránek a shlédli je opakovaně, takže je Makedonci zobrazili celkem 64.127 x (hity). Přitom si na své počítače stáhli 4,56 GB (gigabyte, čti gigabajtů) dat - textu a obrázků. Na 2. místě to byli v první tři listopadové dny Češi, kteří shlédli 8.480 různých stránek a zobrazili si je celkem 104.467 x (hity). Stáhli si na svá PC data ve velikosti 3,87 GB. Tato statistika je pouze za první 3 dny listopadu 2008!

(Klikněte prosím na obrázek pro jeho celé zobrazení - týká se všech 3 obrázků).

Na druhém obrázku je situace na Japhile od počátku roku (1.-10. měsíc + 3 dny v 11/2008), kdy Japhilu/Exponet navštívilo (dosud) 125.874 unikátních návštěvníků z různých počítačů. Ti ovšem navštívili Japhilu/Exponet ve skutečnosti dohromady 211.815 x, shlédli (zobrazili) přitom dohromady 2,856.786 různých stránek. Opět počítáno součtem, tedy dohromady, je všichni otevřeli 20,344.467 x !!! Jde Vám z těch miliónů hlava kolem? Ale to jsou skutečně doložitelná čísla internetového provozu na serveru a doméně japhila.cz, počítána podle jednotné a závazné metodiky nezávislého auditora. A ještě pár čísel z poslední rubriky "Bajtů": Celkem všichni návštěvníci stáhli na svůj počítač (zobrazili) 598,16 gigabajtů dat za prvních 10 měsíců a 3 dny, což při velikosti 1 DVD = 4,7 GB, dává pro porovnání a měřitelnost našich představ počet plných 127 stažených DVD disků!A ještě třetí obrázek (níže): zde, úplně dole je maličkatý obrázek/čtvereček - logo měřicího webu "navrcholu", u kterého Japhila již jednou byla a před léty s ní byla ukončena spolupráce, protože překročila povolený počet návštěv, který byl akceptovatelný pro měření návštěv webu zdarma (v dnešní době je již hranice povolených počtů přístupů posunuta, Japhila však pod svou doménou Japhila magazínu přístupy již "navrcholu" neměří).

Tentokráte jsme ale nezařadili Japhilu jako takovou, ale pouze Exponet a to ještě pouze z 6 nejpravděpodobnějších stran, odkud směřují návštěvy Exponetu. Znamená to, že přístupy jsou tedy měřeny jenom ze 6 internetových (html) stránek a zbývajících 34.994 internetových stran počitadlo "navrcholu" (ostatně obdobně ani "japhila/Exponet") nemá. Důvodem bylo jenom otevření dalšího propagačního kanálu, kterým se nezaujatý a Japhily/Exponetu neznalý návštěvník může na Exponet dostat. Přes navštěvované žebříčky navrcholu v kategorii "Neziskové organizace": http://navrcholu.cz/Statistika/117774/Je pravda, že tyto přístupy jsou podstatně menší, než uvádíme v celkovém měření přístupů Japhily. Není v tom ale žádný rozpor (!!!), sledují se zde pouze přístupy z těch 6 stránek na kterých vidíte to maličkaté čtverečkové logo. Když se vrátím k příkladu o pár řádků výše: např. Bolivijec, který se bude dívat jenom na své exponáty, statistikou "navrcholu" vůbec neprojde, protože na exponátech ani třídách Exponetu statistika "navrcholu" není přidána.

A jak je to s přístupy přes mobily? Každé připojení přes mobil, tzv. dial upem, je nové, čili unikátní. Je to proto, že mobilní síť přiděluje mobilu dynamické číslo, které je právě volné, nebo se uvolnilo. Pokaždé jde o jinou IP adresa připojovatele. Tato nic neříkající skutečnost je zmíněna jen proto, že neznám filatelistu, který by se telefonicky připojoval a odpojoval jen proto, aby se stal nově unikátním hostem a zlepšoval si tak statistiku webu. Pominu-li vstupní poplatky na uskutečnění hovoru a desítky vteřin trvající obstrukci, prakticky bez hmatatelného efektu... Spíše se tak bude dít v případech, že "spadne" díky slabému nebo nekvalitnímu signálu mobilní připojení a člověk se musí připojit opětovně, chce-li jít třeba na Japhilu/Exponet.

U širokopásmového internetového připojení (pevná linka, wi-fi nebo kabelové připojení apod.) sice poskočí počitadlo x krát, ale pro obchodníky je směrodatné (jak se říká ve filmu Vrchní prchni "směroplatné") číslo (počet) unikátních hostů. U širokopásmového přístupu (broadbandu) se IP adresa zpravidla nikdy nemění, i kdybyste šli na Japhilu/Exponet 25 x denně. Za 24 hodin tedy budete stále jenom 1 x unikátní. A to je právě podstatné procento v rozdílu mezi číslem "Počet unikátních návštěv" a "Počtem návštěv".

Každý z Vás ví, kolikrát týdně Japhilu/Exponet navštíví a z toho může usoudit kde je jeho osobní pozice vůči průměru. Na Japhile/Exponetu není důležité počitadlo, to je jenom němým svědkem a trvalým důkazem zájmu o nabízené informace. Důležité jsou INFORMACE soustředěné na jednom místě (doméně japhila) v obrovském datovém toku obrázků a textu směrem k Vám čtenářům a návštěvníkům. Pro tento obsah 10 let Japhilu/Exponet navštěvují desetitisíce lidí měsíčně. A za to Vám všem patří můj dík!!!

Břetislav Janík

Mimořádné jednoznámkové frankaturyKdyž před léty pánové J. Kypast společně s V. Schödelbauerem a dnes již zesnulým O. Tovačovským připravovali rozsáhlý seriál o jednoznámkových a násobných frankaturách československých prvorepublikových známek, který vycházel na pokračování ve Filatelii v letech 2000 až 2002, stanovili, které jednoznámkové frankatury byly v té době z pohledu četnosti výskytu tak málo zastoupené, že je označili za mimořádně vzácné či nedoložené. Uvažovali při tom teoreticky možné frankatury na základních druzích zásilek vyjma cenná psaní, dobírky, peněžní poukázky a balíkové průvodky.

Podívali jsme se na stejnou problematiku s odstupem několika let a do níže uvedené tabulky provedli soupis mimořádných a nedoložených jednoznámkových frankatur dle seriálu článků viz výše a doplnili sloupec, ve kterém je uvedeno, zda jsou tyto frankatury zastoupeny v E-katalogu celistvostí Československo 1918 – 1939...

Celý článek >>>>> http://www.japhila.cz/2008/Exponet_forum016.htm

Miroslav Štefek a Jan Kypast

24. 10. 2008

Olina Táborská: "Ivana Šárová - Pronikla i mezi filatelisty"

... Ivana Šárová si udělala jméno díky filatelistické publikaci jubilejních známek nazvané T. G. M. 1923. Je v mnohém objevná. Mimo jiné i v tom, že autorka uvádí zcela nové poznatky o tzv. deskových vadách.

Jak známo, filatelisté hledají různé odchylky, chybotisky a v podstatě tiskové zmetky. I zde platí pravidlo: čeho je málo, to je vzácné, tedy ceněné a ve finále drahé. Okamžitě po vydání známky začínají hledat jakékoli chyby a většinou je záhy objeví, ale u série známek z roku 1923 jim to uniklo. Deskové vady popsala až za 85 let od vydání známek právě Ivana.

Práce s publikací jí zabrala rok a půl. Zrovna ideální podmínky však neměla. Ve firmě byli už nějaký čas nespokojeni s ředitelkou a vyhrotilo se to zrovna v době, kdy se Iva těšila, jak si prací na publikaci zpříjemní mateřskou dovolenou.

„Museli jsme jí dát výpověď a já nastoupila za ni. Fungovala jsem jako šéfka, máma, manželka a filatelistická badatelka v jednom. Hodiny a hodiny jsem trávila v archívu Poštovního muzea i konzultacemi s mnoha odborníky,“ vzpomíná na podmínky, v nichž publikace vznikala. Na její kvalitě to však vidět není, naopak za ni získala zlatou medaili na nedávné mezinárodní výstavě Praga 2008...


Celý text >>>>> http://www.novinky.cz/clanek/151955-ivana-sarova-foti-umelecke-akty-a-vyvraci-myty-o-hloupych-modelkach.html

Olina Táborská
Právo >>>>> http://pravo.novinky.cz/

Vítězslav Houška: Mystérium Modrého Mauritia

Největším „tahákem“ právě skončené Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008 byla nesporně dvojice nejslavnějších známek světa – červený a modrý Mauritius –, zapůjčená sem královnou Alžbětou II. z britské královské sbírky. Filatelisté i ti, kdo se o známky jinak nezajímají, trpělivě stáli hodiny a hodiny ve frontě, aby je mohli alespoň na pár okamžiků spatřit. A není divu, o publicitu těchhle rarit se postaraly noviny a časopisy, televize i rádio, které neúnavně pátraly po každé podrobnosti a pak do detailu informovaly o jejich příletu, transportu z letiště, uložení v trezoru, instalaci v Průmyslovém paláci a s tím souvisejících bezpečnostních opatřeních. Mezi povrchními aktualitami se však objevily i zasvěcené články, věnující se jejich historii. Jeden z nich – z pera našeho bývalého šéfredaktora, který vyšel v časopisu Reflex – vám nyní (s laskavým souhlasem autora i Reflexu) v poněkud rozšířené podobě předkládáme. Vešel do historie i historek filatelie a snad i do přísloví. Vznikla domněnka, že je to nejvzácnější, nejcennější, nejkrásnější známka všech dob. Současnost však mýtům nepřeje, takže se jen znovu smutně dovídáme, že to bylo všechno poněkud jinak.

Především: úžasně vzácný není pouze proslulý mauritius modrý, nýbrž stejných pár milionů byste museli vyklopit i za mauritia červeného. Za druhé: modrý mauritius není nejvzácnější známkou světa; například unikát jednocentové známky Britské Guayany z roku 1858 je mnohem cennější. A za další: krásná známka to určitě není; portrét královny Viktorie (vlastně nápodoba první známky světa) je dosti nezdařilý; přísní posuzovatelé označují profil britské královny dokonce za karikaturu.

A přece – A přece je to filatelistický skvost. A krása nesmírná, která nepatří do říše bajek a podpovídek, nýbrž do živého organismu světové filatelie i do jejího Pantheonu. Ale chceme-li už přece jen bortit předsudky, prosím, teď máme možnost. Traduje se totiž, že filatelie je výhradně doménou mužů a že paním a dívkám příroda odepřela pochopení pro tuto speciální zálibu. Že je to mylný názor, dokládá například objev modrého i červeného mauritia pro filatelistickou veřejnost, u kterého na samém začátku stojí dvě ženy. Vlastně tři. K těm dvěma prvním dámám se za chvilku vrátíme, ale teď se podívejme na tu třetí, která se prý o první známky ostrova Mauritius velmi zasloužila...

Celý text >>>>> http://www.stamps.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=298&Itemid=68

Vítězslav Houška

12. 10. 2008

Krádež celistvostí Rumunska a Rakouské Levanty na výstavě WIPA 2008--Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, Dear Ladies and Gentlemen,
The Pictured Romania- and Austrian Levant cover went missing in WIPA 2008 from the stand of Soler y Llach, Barcelona. If you have any information - kindly contact Mr Xavier Llach
Tel 0034 93 201 8733
Mit freundlichen Grüssen und besten Dank, Thank you for your cooperation, with Best Regards
Philasearch for Soler y Llach
--
Philasearch.com GmbH
Lindnenweg 1
63877 Sailauf
Tel +49 89 726 30 122
Fax +49 89 726 30 123

Email
franz.fedra@philasearch.com
Internet www.philasearch.com

Geschäftsführer: Walter Christ, Wolfram Eisert, Franz Fedra
HRB 7960 Aschaffenburg
Steuer-Nr: 204 135 10911 Finanzamt Aschaffenburg
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 112 156 180

Ruské carské vězeňské systémy a cenzura


Plným názvem "Pohled přes špehýrku, ruské carské vězeňské systémy a cenzura" se jmenuje třetí z trilogie studijně poštovně-historických exponátů z USA - jejichž vystavovatelem je David M. Skipton. (Pozn.: Špehýrka znamená kukátko ve dveřích).

I zde najdete celou řadu jedinečných textů a pohledů na téma, o kterém toho nikdo moc nevím (jistě naštěstí). Exponát má rovněž 160 listů a tedy 10 rámů po 16 listech nabitých cennými dokumenty doby. I když se nutně nemusítě zajímat o carské či ruské vězeňství, dokumenty byly stejným způsobem cenzrovány až po začátek 90. let minulého století. Jistě poučné čtení pro každého naleznete na adrese >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0436/index0436a.htm
B. J.

Dánské reklamní známkové sešitky


Mezi léty 1927 až 1934 vydávala Dánská pošta známkové sešitky s plochou (kupony) pro reklamní účely. Alespoň těchto sešitků z předmětné doby si dánský vystavovatel Preben Joergenson všímá a filatelisticky nám vše dokladuje na 6 rámech svého exponátu.
Zajímavé téma lze navštívit kdykoliv >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0435/index0435a.htm
B. J.

Perfiny z českého a slovenského území


Julius Píša ze slovenských Piešťan dal k dispozici pro Exponet pětirámový exponát perfinů použitých mezi lety 1878 - 1949. Druhý list je přitom věnován zv. "předperfinovému" období před rokem 1878, kdyby byly známky firemně znehodnoceny ještě před předáním na poštovní úřad firemním oválným razítkem.
Zajímavý poštovně historický exponát má celou řadu identifikačních celistvostí. Stojí za Vaše shlédnutí kdykoliv na tomto místě >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0434/index0434a.htm
B. J.

Automobil


Devíti zlatými medailemi z mezinárodních s světových výstav FIP a FEPA ověnčený exponát "Automobil" je na Exponetu. Rozhodl se tak vystavovatel Jiří Horák, který ze začátku patřil ke spektikům virtuálního vystavování a zpočátku vystavování na Exponetu také zamítal.

Letos se zúčastnil i Světové výstavy známek PRAGA 2008, ale vzhledem k absenci námětové třídy zde vystavil pouze 3rámové torzo exponátu.

Naštěstí se ing. Horák přesvědčil, že trvalé vystavení na Exponetu nebude na závadu a my jsme jeho zájem rádi opětovali. Exponát je trvale k dispozici (díky angličtině) komukoliv >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0433/index0433a.htm
B. J.

ZEK - Sovětské nápravně-pracovní tábory a jejich nástupníci, 1917 - 2000


Druhým exponátem z trilogie Davida M. Skiptona (USA) o poštovně historických dopadech a souvislostech carského a sovětského vězeňství je věnován tzv. ZEKům. Historický záběr dokumentuje tyto tábory i v době daleko přes pád Sovětského svazu, téměř do současnosti - roku 2000.

Přestože tyto exponáty obsahují také velké množství fotografií a textu, ponechali jsme je ve třídě poštovní historie. Všechny tři exponáty zaslané pořadatelům výstavy EXPONET mají rozsah 160 listů, tedy 10 rámů >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0432/index0432a.htm
B. J.

Americká polní pošta v Československu 1945


Exponát číslo 2 od Pavla Hauznera z Plzně je z otevřené třídy pro dokumentaci velkého množství nefilatelistických průvodních artefaktů, zejména ramenních a rukávových nášivek jednotlivých amerických jednotek dislokovaných nebo operujících na našem území.

Exponát je příjemným zpestřením a hezkou vzpomínkou na léta zamlčovaný podíl americké armády na osvobození části Československa. Je vystavován hojně v zahraničí, zejména ve Spojených státech amerických >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0431/index0431a.htm
B. J.

Poštovní razítka v Čechách a na Moravě po II. světové válce


Předseda Arge - Společnosti sběratelů československých známek při Německém svazu filatelistů (BdPH) - Hartmut Liebermann zaslal stříbrný pětirámový exponát z éry revolučních razítek a poštovnictví na našem území. Exponát má celé množství doporučených a skutečně prošlých, zejména firemních, celistvostí.
Exponát můžete studovat či porovnat se svými doklady na adrese >>>>>
B. J.

Doprava spěšných zpráv německé Říšské pošty


Pavel Hauzner z Plzně dal k dispozici jednorámový exponát o bezplatných dopisnicích "Jsem na živu", které byly používány bezprostředně po náletech na sklonku 2. světové války.
Jde o další pozlacený exponát ze Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008 >>>>>
B. J.

Vojenská cenzura v carském Rusku 1904 - 1917První z trojice studijních poštovně historických exponátů z historie carského Ruska zpřístupnil pro Exponet David M. Skipton z americké poštovně historické společnosti Rossica.

>>>>> http://www.japhila.cz/hof/0428/index0428a.htm
B. J.

Československo 1944 - 1955Předseda Společnosti sběratelů československých známek, Ing. Jiří Sedlák z Kladna zpřístupnil první exponát tzv. druhého Československa. Vybral si první úsek ohraničený lety 1944 a 1955. Specializovaný exponát získal na Světové výstavě známek PRAGA 2008 pozlacenou medaili.

Pětirámový exponát lze studovat zde >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0427/index0427a.htm
B. J.

Německo 1923, vzor košíkového víkaPetr Langer z Nového Bydžova vystavuje svůj stříbrný exponát ze Světové výstavy známek PRAGA 2008: Německo 1923, emise se vzorem košíkového víka.

K dispozici je na adrese >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0426/index0426a.htm
B. J.

26. 9. 2008

Výstavu Praga a veletrh Sběratel navštívilo 45 tisíc lidí


Obrovskému zájmu sběratelské ale i laické veřejnosti se těšily Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008 a mezinárodní veletrh Sběratel, které v neděli 14. září skončily na Výstavišti v Praze. Za tři dny obě spojené akce navštívilo na 45 tisíc lidí ze všech koutů republiky i ze zahraničí. Pro filatelisty byly největším lákadlem soutěžní exponáty ze 61 zemí, pro veřejnost zase možnost vidět část sbírky britské královny Alžběty II. včetně slavného modrého Mauritia. Vzhledem k velkým bezpečnostním opatřením však Mauritia mohlo v nedobytné, několikanásobně jištěné a klimatizované expozici vidět jen asi pět tisíc návštěvníků, kteří vystáli až čtyřhodinovou frontu. Neočekávaným zájmem nejen o exponáty ve Dvoraně slávy, ale i v soutěžních třídách, byly překvapeni především zahraniční vystavovatelé včetně kurátora královské filatelistické sbírky Michaela Sefiho. Podle jeho slov nikde jinde filatelie nepřiláká tolik příznivců jako v České republice. Výstava Praga jistě přispěje ke zvýšenému zájmu o tohoto krásného koníčka především u mladé generace.

Pražské Výstaviště bylo po dvaceti letech napěchováno nejen filatelistickými skvosty, ale také poštovními správami z 21 zemí včetně České pošty. Na veletrhu Sběratel, který se koná každý rok a zahrnuje nejen filatelii, ale i staré pohlednice, numismatiku, notafilii, telefonní karty, minerály a drahé kameny, rychle vyprodalo svou nabídku 250 obchodníků ze 40 zemí. Společná akce – Praga i veletrh Sběratel – skončily velikým úspěchem. Dík patří Svazu českých filatelistů, organizátorovi – firmě Progres Partners Advertising, a především České poště, která celý projekt financovala...
Celý text a fotografie >>>>> http://www.praga2008.cz/

22. 9. 2008

PRAGA 2008 - Palmare

K dispozici je Palmare - Výsledky hodnotilské komise ze světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008 >>>>> http://www.praga2008.cz/images/File/Palmares.pdf

B. J.

18. 9. 2008

Ivana Šárová: Monografie TGM 1923


Ukázka (2 rámy) ze 120ti stránkoév tříjazyčné monografie elévky filatelistické publicistiky - Ivany Šárové je k dispozici nejen k zakoupení, ale též na Exponetu.

Sama autorka k tomu emotivně píše - citace výňatku:
"...dne 13. 9. 2008 proběhl oficiální křest knihy T.G.M. 1923 při světové výstavě známek PRAGA 2008. Kmotrem knihy byl moderátor Aleš Cibulka a věnoval mi známku s portrétem Václava Klause, kde se prezident mírně usmívá. Prý je to desková vada a námět na další knihu... :-)

Výše zmíněná kniha získala na výstavě Praga 2008 "Vermeil medal" (pozlacenou medili) s ohodnocením 83 bodů. Z ocenění mám opravdu velkou radost a velmi si vážím, že hodnotící komise pro literaturu, složená ze samých cizinců, takto štědře obodovala českou knihu o českých známkách a navíc od v podstatě neznámé autorky.Dovoluji si přiložit fototografie ze křtu knihy a předání medaile panem Malečkem...".


Kniha je mimořádně zdařilá a kromě vystavené ukázky >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0425/index0425a.htm ji lze ještě zakoupit >>>>> http://www.japhila.cz/tgm/index.htm Foto autorky přebírající pozlacenou medaili z rukou tajemníka Svazu českých filatelistů, Jaroslava Malečka >>>>> http://www.japhila.cz/philagallery/praga08/pic00308.htm

Břetislav Janík

Dopisnice USA 1873 - 1913


Druhým exponátem Hanse van Dooremalena z Nizozemí je celinářský exponát Dopisnice USA 1873 - 1913. Osmirámový exponát je napěchován variantami dnes již klasických (severo)amerických dopisnic čistých, razítkovaných i dofrankovaných, standardních i odpovědních. V Česku nevídaný exponát je k dispozici všem milovníkům poštovní historie a především celinářům >>>>> ttp://www.japhila.cz/hof/0424/index0424a.htm
B. J.

Razítka poštoven Žitného ostrova 1902 - 1921


Slovák Peter Csicsay dal k dispozici jednorámový poštovně historický exponát, který stojí za shlédnutí. Obsahem je materiál - celistvosti, výstřižky, formuláře - z přelomu 20. století na slovensko-maďarském Žitném ostrově >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0423/index0423a.htm
B. J.

11. 9. 2008

Rádio Devín: Praga 2008 a Exponet

Rádio Devín – 11. 9. 2008
Praga 2008 a Exponet
(správa o celosvetovej výstave poštových známok)
autor: Tomáš Rec

MOD: V piatok sa začína v hlavnom meste Českej republiky celosvetová výstava poštových známok „PRAGA 2008“, ktorá potrvá celý víkend. Tento filatelistický sviatok sa v Prahe koná raz za 10 rokov a tradične sa na ňom zúčastňuje aj množstvo zberateľov zo Slovenska. Výstavy poštových známok „PRAGA“ majú dlhoročnú tradíciu a sú filatelistami z celého sveta uznávané pre svoju vysokú úroveň a výbornú organizáciu. Tento rok bude súčasťou výstavy, po prvý krát na svete, originálny a nápaditý projekt, ktorého cieľom je propagácia filatélie v najširšom okruhu záujemcov – najväčšia virtuálna výstava filatelistických exponátov na svete. Myšlienka sprístupniť prakticky každému človeku, ktorý má prístup na internet, pohľad na tie najcennejšie a najzaujímavejšie poštové známky, korešpondenčné lístky a vôbec poštovo-historické dokumenty od 16. storočia po súčasnosť, vznikla pred štyrmi rokmi v hlavách niekoľkých filatelistických nadšencov z Čiech. V súčasnosti neziskový projekt EXPONET ponúka takmer 33 tisíc internetových súborov s exponátmi zo 41 krajín sveta. Významnú časť pritom tvoria aj sprístupnené najlepšie časti zbierok slovenských zberateľov. Autorom výstavy sa podarilo za 4 roky dať dokopy množstvo skutočných unikátov a filatelistických lahôdok, ktoré ocenia ako odborníci, tak aj všetci záujemci o históriu a súčasnosť sveta poštovných známok. Mnohé z nich sú pritom už prístupné iba vďaka Exponetu. Pokiaľ sa v tomto zaujímavom svete chcete poprechádzať, zažiť niečo naozaj výnimočné a pridať sa k už dvom miliónom návštevníkov tohto unikátneho projektu, stačí navštíviť internetovú stránku projektu Exponet –
www.exponet.info.

9. 9. 2008

Plánek světové výstavy PRAGA 2008


Přinášíme plánek světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008 a mezinárodního veletrhu SBĚRATEL 2008. Plánek je z výstavního katalogu.
B. J.

Jiří Sedlák: EXPONET - virtuální mezinárodní filatelistická výstava

Filatelisté ke svému koníčku rádi využívali technické vynálezy – známky zprvu fotografovali, zvětšovali, porovnávali; ale také propichovali (kvůli desinfekci či zlodějům), zkoumali průsvitky v benzinové koupeli, osvětlovali známky různými zdroji světla ... Známky stále dokola řadili, oceňovali a hlavně – prohlíželi. V době „před internetem“ nadšenci za některými známkami najezdili stovky či tisíce kilometrů po světových výstavách. Studovat vynikající exponáty či jednotlivé kousky? To šlo snad jen v muzeích či v monografiích. Ovšem i těch bylo (a je) jako šafránu.

V poslední dekádě jsme aktéry masivního informačního boomu, který nakonec logicky nevynechal ani filatelii. Počítač s internetovým připojením a skenerem je již běžnou součástí civilizovaného života. Zprvu se prosadili skuteční průkopníci, kombinující dobrý vztah k výpočetní technice s filatelistickou vášní, přidali se obchodníci a v českých zemích jsme si brzo zvykli i na filatelistické on line magazíny. Novinkou pro všechny se ale stal ambiciózní projekt z léta 2004. Praha jednoduše nabídla: EXPONET –
www.exponet.info

Exponet vyšel z filatelistického internetového portálu Japhila, na kterém byl původně vystaven exponát jednoho ze zakladatelů – Čs. odpovědní dopisnice z let 1918 – 39. Tento precedens pár měsíců uzrával, až se postupně (se zvyšující návštěvností) zrodil plán nabídnout rozsáhlý internetový projekt s desítkami a možná stovkami exponátů. Tedy záměr provozovat trvalou, průběžně se rozšiřující virtuální filatelistickou výstavu, která se nejen sveze na vlnách technického pokroku, ale také nezištně nabídne mezinárodní prostor vystavovatelům nejrůznějších filatelistických směrů. U jeho vzniku stáli Břetislav Janík a Milan Černík, kteří se odhodlali nastartovat celosvětový projekt v rozsahu, na který si až dosud netroufl nikdo jiný. Později se ke dvojici zakladatelů přidal Vít Vaníček, který prezentuje myšlenku Exponetu v zahraničí, především na oficiální úrovni.

Záměrem Exponetu je digitální formou v reálném čase nabídnout (a dokonce do budoucna zachovat) to nejlepší ze současných filatelistických sbírek a expozic. Exponáty filatelistů představují zpravidla cenný zdroj informací a autorův studijní profit může být zajímavý i pro ostatní. Exponáty mívají limitovaný život. Zřídkakdy exponáty, fyzicky ucelené a utříděné, přežijí déle než jejich tvůrce. I tento vývoj a handicap lidské smrtelnosti, ruku v ruce s badatelským úsilím či finančními možnostmi sběratele v konfrontaci s jeho subjektivním pohledem, chce jako dílčí cíl pokrýt Exponet.

Zprvu byl ustaven klasický organizační výbor, později i nevládní nezisková společnost stejného jména. Vše motivováno snahou vylepšit mezinárodní virtuální výstavu, návštěvnicky ji přívětivě uspořádat a hlavně se připravit na rozvoj výstavy všemi směry. Začátky byly pro internetovou výstavu těžké: získat první desítky vystavovatelů. Nicméně podařilo se získat ke spolupráci několik sběratelů z USA. Ti Exponetu přidali mezinárodní punc, později osobně pomohli přivést vystavovatele dalších zemí křížem krážem světadíly.

Na Exponetu bude v době konání výstavy PRAGA 2008 okolo 2 000 výstavních rámů (po 16 listech). Již v aktuální chvíli při psaní těchto řádků nabízí Exponet přes 32 tisíc albových listů nejrůznějšího obsahu ve velkém grafickém rozlišení. Exponet získal exklusivitu od více než dvou stovek vystavovatelů z 37 zemí, další dvě desítky využívají svého práva vystavit exponát anonymně. Nespornou výhodou Exponetu jsou relativně široké mantinely nesvazující pořadatele například rozsahem exponátů či jeho striktně daným obsahem. Díky tomu zde najdeme i mimořádné a ucelené sbírky/exponáty v rozsahu 35 (Argentina), ale také 108 rámů (II. světová válka), vedle množství exponátů jednorámových. Průměrně na 1 exponát připadá 78 albových listů (cca 400 exponátů) a to jsou čísla jistě zaznamenáníhodná. Nespornou výhodou je i to, že Exponet umožňuje vystavovat neomezený počet stejně zaměřených exponátů (např. námětem Skauting se zabývá 5 exponátů ze 3 zemí) a návštěvník může snadno porovnávat jejich záměr, zpracování i odborné znalosti majitelů. Exponet ale nabízí i historický vývoj exponátů - u řady z nich jsou k dispozici i starší verze, které umožňují porovnávat jejich postupný vývoj.

Exponet slouží libovolným návštěvníkům, vystavovatelům, znalcům, jurymanům, obchodníkům… Vytvořila se z něj rozsáhlá databáze filatelistického materiálu a vědění, která v současné době existuje. A to i přesto, že se dosud nepodařilo vytvořit potřebný a pro Internet nezastupitelný systém třídění a vyhledávání všech nabízených informací. Kladem je, že si to pořadatelé uvědomují. Mezi nejcennější aspekty patří rychlá, neomezená a okamžitá přístupnost obrazové databáze každému z jakéhokoliv místa.

Každý z tisíců filatelistů po celém světě nemá možnost navštěvovat velké filatelistické výstavy, aby mohl shlédnout materiál, o který má zájem. Na Exponetu si může prohlédnout vystavené exponáty v míře, kterou sám uzná za vhodnou, porovnávat svoji sbírkou s tím, co má šťastnější sběratel z vedlejší ulice nebo možná z nejvzdálenějšího kontinentu.

Vraťme se ještě jednou k zajímavé možnosti virtuálních výstav. Mnozí z nás si pamatují exponáty, které byly budovány desítky let a s koncem aktivního života majitele zmizely nenávratně pryč. Takový exponát bývá rozdělen, či jsou z něho vybrány nejzajímavější položky (které se rychle a dobře prodají). Studijní práce majitele a vystavovatele bývá šmahem znehodnocena a pro ostatní nedostupná. Nový majitel nemusí mít zájem podělit se o unikátní kousky – alespoň prostřednictvím veřejné prezentace. Právě pro tyto případy je virtuální výstava nejvhodnějším místem. Exponet slibuje zachovat exponáty i pro příští generace a má vytvořeny mechanismy, které by fungovaly i po změně současného status quo pořadatelů.

Tato vlastnost Exponetu mimo jiné několikrát zprostředkovala prestižní exponáty aukčních domů (Varšavské povstání 1944; Olympijské hry 1896 – 1930). Na jedné straně stojí trvalý zájem Exponetu uchovat exponáty v původní podobě, na straně druhé hledání účinné prezentace prodávaných exponátů. Exponet nabízí mezinárodní bod s 99 % návštěvností filatelistů. Přijatelným výsledkem pro všechny je nadstandardní prezentace exponátu, který mezitím v podstatě „rozparcelován zmizel ze světa“ či změnil majitele. Na Exponetu je však zachován on line v původním stavu. Díky fenoménu celosvětově rozrůstajícího se celkového počtu uživatelů internetu, roste i cílený zájem filatelistů (v současné době počitadlo Exponet ukazuje průměrný přírůstek 3000 návštěvníků denně). Exponet je vhodným místem pro soustředění vynikajících a nejzajímavějších filatelistických exponátů (i když se nevyhnul ani zveřejnění exponátů/studijních sbírek méně hodnotných). Výrazné postavení z hlediska návštěvnosti mezi vystavovanými exponáty si získal elektronický katalog celistvostí Československa. Filatelistická literatura je průkopnicky zastoupena i prezentací nejstarších a raritních tisků, které normální sběratel nemá možnost vidět, a to ani na sálových výstavách známek. Právě striktní nevymezení kategorií a škatulek dává ojedinělou možnost nahlédnout, jak se sbíralo a psalo o filatelii a sběratelství na konci 19. či v počátcích 20. století.

Vystavování známek oslovuje mnohého filatelistu a přitahuje mnohem větší množství těch, kteří exponát nikdy nevytvoří. Odborné ocenění individuálního úsilí vedle nezbytného laického „obdivu“, společně se snahou po objektivní měřitelnosti jsou hnacím motorem vystavovatelů i pořadatelů výstav. Jediným účelem není „pochlubit“ se, ale poskytnout ostatním možnost okouknout shromážděný filatelistický materiál a ukázat způsob jeho zpracování a výsledky vlastních výzkumů. Řada sběratelů může mít svůj exponát elektronicky uchovaný v počítači, ale prakticky není jednoduché zprostředkovat individuální prohlídku dalším zájemcům. Mnozí si nechtějí platit internetový prostor, mnozí nevědí, jak to všechno pro Internet „poskládat“. Všem těmto sběratelům může nyní stačit jen odkaz na Exponet.

Exponet nemá ambici nahradit klasické výstavy s vyhledávaným společenským stykem sběratelů. Exponet nabízí – alespoň očima svých pořadatelů – mnohem více. Pestrou mozaiku sběratelských pohledů na filatelii s velkým „F“, střídání a prolínání historických období, známkových teritorií a poštovně historických okolností. Malý babylon jazyků v nadnárodním zájmu, tisíce všedních denních situací či dramatických osudů v ose času. Přátelskou atmosféru nespoutanou soutěžní aritmetikou a možnost blýsknout se skvostným kouskem, který se jen ztěžka vidí. Pořadatelé, vystavovatelé i návštěvníci z celého světa se 24 hodin denně setkávají na místě, které jim je blízké a nabízí všem jimi vyhledávaný zážitek. Každý svým způsobem spoluvytváří místo, které stojí v souhrnu všech přívlastků za opakovanou návštěvu. Exponet není budován promyšleně jako „komerční tah na bránu“. Naopak, vše, co je na něm k dispozici, je výsledkem nezištného fandovství a zápalu pro věc. Pro všechny je filatelistickým bodem, který neokázale a pro všechny stejně dostupně oživuje fyzické sbírání známek, zvyšuje zájem a aktivitu filatelistů bez ohledu na věk, rasu a pohlaví, aktivně se snaží držet krok s novými či módními trendy. Exponet přispívá k tomu, aby návštěvník přijel na jakoukoliv klasickou národní či mezinárodní výstavu poučený, dává šanci na vlastní oči ověřit si také to, co se mu již důvěrně vykresluje z maličkých digitálních pixelů na monitoru.
Zakladatelé Exponetu přivítají spolupráci s národními svazy i průřezovými odbornými filatelistickými společnostmi z celého světa a jsou připraveni s nimi uzavřít smlouvu (podobnou té, kterou uzavřeli se Svazem českých filatelistů). K dispozici nabízejí nezpoplatněnou a nevyčerpatelnou on line kapacitu, know–how, nezbytný elán, čas, „drive“ – rychlost a kvalitu zpracování a nezapomeňme na chuť. Do blízké budoucnosti pořadatelé připravují komplexní redesign stránek s novou přidanou hodnotou, kterou zatím návštěvníci nemohli využít.


Exponet byl zřízen filatelisty – a především pro filatelisty. Snahou všech pořadatelů je, aby se Exponet nadále rozvíjel nejen do šíře, ale zejména do hloubky. Aby každý návštěvník měl možnost studovat vystavené exponáty, lehce vyhledával nabízené informace, či je interaktivně doplňoval, měl možnost požádat o zpřístupnění svého exponátu online… Aby se každý mohl do projektu Exponet zapojit podle svých možností a schopností. Přemýšlejte o tom – možná právě Vy byste se mohl stát oficiálním zástupcem Exponetu ve Vaší zemi či v odborné společnosti, třeba Vy byste mohl zaslat svůj dobrý či vynikající exponát. Nebo třeba Vaše společnost může on line vystavené exponáty využít v rámci jurymanské přípravy…?

Těšíme se na spolupráci a Vaši návštěvu. Budeme kdykoliv na stejném místě >>>>> http://www.exponet.info

--
Poznámka B. J.:
Exponet se od června, kdy Jiří Sedlák psal tento článek pěkně rozrostl. Momentálně má 418 exponátů z 41 zemí, 2 081 rámů po 16 listech, 30 446 listů (bez filatelistické literatury). Průměrný počet listů na 1 exponát je 77 atd., atd. Každé číslo je však několikrát týdně překonáno, protože Exponet je mimořádně velká a stále se rozšiřující databáze filatelistikých vědomostí.

7. 9. 2008

Jubilejní 1908 na potrubní poště


Antonín Šmíd z Prahy je našim sběratelům dostatečně znám, především jako sběratel a vystavovatel pražské potrubní pošty. I tentokráte svým exponátem ukázal své zaujetí potrubní poštou. Jednorámový exponát je věnován jubilejní rakouské emisi z roku 1908, respektive jejímu použití na celistvostech pražské "potrubky".
Exponát stojí za prostudování a Vaši návštěvu >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0422/index0422a.htm
B. J.

Poštovní známky České republiky 2005 - 2007


Exponát České pošty, resp. Poštovního muzea, Praha je určen především laikům, k propagaci sbírání známek a současně je reprezentativním názorným příkladem vydavatelské role České pošty. Ukázka používaných tiskových technik v soudobé známkové tvorbě však může zaujmout nejenom laiky >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0421/index0421a.htm
B. J.

Naposledy Leonard Jenssen: Předfilatelistická pošta do, z a po Belgii


René Hillesum je majitelem aukčního domu v nizozemském Roosendaalu. Z jeho nabídky nás zaujal exponát před rozprodejem - "Belgická předfilatelistická pošta" od původního majitele Leonarda Jenssena. Exponát je na prodej, jednotlivé položky (listy) mají vyvolávací cenu od 20 do 45 €, draženy budou 21. září 2008 (v 15:30 místního času je uzávěrka). Aukci můžete nalézt na adrese >>>>> http://www.filatelist.com Samotný exponát (resp. jeho část) však bude k dispozici na Exponetu stále, ve třídě Poštovní historie >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0420/index0420a.htm
B. J.

Slovensko: Poštovní historie 1918 - 1920


Anonymní majitel exponátu (spíše sbírky) provázejícího nás popřevratovým obdobé vzniku Československé republiky svůj exponát nabídl k prodeji. Stalo se tak prostřednictvím aukčního domu Jiří Majer, Praha.
U exponátu je visačka s označením Na prodej / "Sale" a kliknutím na ni se Vám otevře e-mail Jiřího Majera. Exponát je ve škatulce: studijní sbírky, protože nesnese měřítka kladená na exponáty - přesto do naší otevřené výstavy patří >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0419/index0419a.htm
B. J.