31. 8. 2010

Enrique Oscar Buttini

Lamentablemente tengo que informarles que el día 29 de Agosto paso a la eternidad nuestro querido amigo ENRIQUE OSCAR BUTTINI, el que fuera Predisente de la FAEF, Presidente de la FIAF y Director de la FIP.
Que el GADU:. lo tenga en la gloria y nuestras condolencias a sus deudos.
Dr. Eliseo Ruben Otero
Presidente FAEF

Yesterday pas away our dear friend ENRIQUE OSCAR BUTTINI.


Eliseo Ruben Otero defro@arnet.com.ar

26. 8. 2010

Přednáškový cyklus KF 00-15

Vážení přátelé,
prázdniny končí, filatelistická sezóna začíná. Členové našeho Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, reg. čís. 00-15, v Praze, se opět budou pravidelně scházet na klubových schůzkách každý první čtvrtek v měsíci od 16.00 hod. do 18.00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), ul. Karolíny Světlé 18, Praha 1. Připraveny budou novinky poštovních známek České republiky a Slovenska v novinkové službě klubu, kterou spravuje p. Jan Všetečka. Od říjnové schůzky budou od 16.30 hod. součástí našich schůzek odborné přednášky o poštovní historii a současnosti, které organizuje člen výboru Ing. Ladislav Čechák.


Pro přehled uvádíme termíny schůzek, které se uskuteční ještě v tomto roce:
- čtvrtek 2. 9. 2010 - klubová schůzka s výdejem novinek (bez přednášky);
- čtvrtek 7. 10. 2010 - klubová schůzka s výdejem novinek a s odbornou přednáškou
lektora p. Michala Hauzra na téma "Příběh protektorátních Židů v poštovních dokumentech";
- čtvrtek 4. 11. 2010 - klubová schůzka s výdejem novinek, valnou hromadou klubu a přednáškou lektora Ing. Břetislava Janíka, ředitele Odboru známkové tvorby České pošty, s.p., na téma "Novinky v oblasti známkové tvorby a příležitostných razítek";
- čtvrtek 2. 12. 2010 - klubová schůzka s výdejem novinek a s odbornou přednáškou
lektora Ing. Ivana Leiše na téma "Výplatní otisky nového vzoru mimopražských podnikových uživatelů z území Československa v období 1946 - 1992".


Program celého přednáškového cyklu, tzn. na měsíce říjen 2010 až červen 2011, bude zkompletován v průběhu měsíce září a bude členům a přátelům klubu rozeslán e-mailem, event. v obálce (členům, kteří nepoužívají elektronickou poštu).

Současně si Vás dovolujeme upozornit na nejbližší významné filatelistické akce, kterými jsou:

- 13. mezinárodní veletrh poštovních známek, mincí, telefonních karet, minerálů a sběratelství Sběratel 2010, který se bude konat od čtvrtka 2.9. do soboty 4.9.2010 na Výstavišti PVA Letňany. Více informací naleznete na http://www.sberatel.info/

- Celostátní výstava poštovních známek Dobříš 2010, která se bude konat od od čtvrtka 16.9. do neděle 19.9.2010 na zámku v Dobříši. Podrobnější informace pro Vás ještě chystáme.

Krásné sběratelské zážitky Vám přeje
Ing. Pravoslav Kukačka,
jednatel Klubu filatelistů,

sběratelů specializovaných oborů, reg. čís. 00-15, v Praze

18. 8. 2010

Přenastavení automatů na poštovní známky v souvislosti se změnou poštovného

V souvislosti se změnou poštovného do Evropy a mimoevropských zemí (k 1. 9. 2010) dojde i k přenastavení automatů na poštovní známky.

Přeinstalace bude probíhat během 1. září 2010 v místech instalovaných automatů: pošta Brno 1, Liberec 1, Opava 1, Praha 1, Ústí nad Labem 1 a v prodejně Postfila, v Praze - Holešovicích.

Přeinstalace bude vypadat následovně:
Stávající tarif: 10,- 12,- 14,- (17,-) 18,- 21,- (24,-) 26,- 30,- 34,- 35,- 37,- (43,-) (50,-)
Nový tarif: 10,- 12,- 14,- 18,- 20,- 21,- 25,- 26,- 30,- 34,- 35,- 37,- 40,- 53,-

Postfila rozešle obvyklými informačními kanály nabídku na zaslání nově zařazených tarifů do automatových známek - to je 20,-, 25,-, 40,- a 53,- Kč.

Součástí přeinstalace bude i výměna nových cedulí s platnými tarify.
B. J.

Česká pošta mění ceny mezinárodních zásilek

Písmenové známky "E" a "Z" budou mít od 1. září 2010 jinou hodnotu.

Přestože se i po 1. září 2010 budou i nadále beze změny lepit na standardní a prioritní zásilky do evropských zemí ("E") a mimoevropských zemí ("Z" / zámoří), mění se jejich pořizovací cena. Do konce srpna lze písmenové známky "E" (asi nejznámější je hodnota E u Muchových sešitků Sarah Bernardt: Gismonda) a "Z" (Alfons Mucha: Zvěrokruh) zakoupit za 17, resp. 18 Kč. Od 1. 9. 2010 známky "E" a "Z" zakoupíte za 20, resp. 21 Kč. Vedle známek v sešitcích už dnes existuje několik dopisnic a pohlednic s natištěnými písmenovými známkami "E" a "Z".

Oficiální informace České pošty, s.p. je k dispozici zde:

Od 1. září Česká pošta upravuje ceny mezinárodních zásilek. Důvodem je změna nákladů, které Poště účtují zahraniční poštovní operátoři. Jde v podstatě o narovnání cen, které vychází ze vzájemných mezinárodních dohod světových pošt o tarifech pro příchozí a odchozí zásilky. Česká pošta tak snižuje či zvyšuje ceny podle jednotlivých hmotnostních kategorií.
Následujícím tabulkám věnujte prosím pozornost. Ve větší míře jde o podstatné zlevnění služby u většiny zásilek s hmotností nad 250 g pro evropské i mimoevropské země, k mírnému navýšení ceny dochází u zásilek do 250 g.

Plný text: http://www.ceskaposta.cz/cz/aktualne/tiskove-zpravy/2010/ceska-posta-meni-ceny-mezinarodnich-zasilek-id31052/

B. J.

15. 8. 2010

Balónové nebe 2010

Vážení přátelé, díky informacím pana Karla Holoubka z Hradce Králové a paní Marie Chábové, vedoucí pošty Praha 016 - prodej filatelie, byla části naší filatelistické veřejnosti avizována akce - setkání Balónové nebe v Hradci Králové ve dnech 30.7. - 1.8.2010, na kterou bylo pozváno deset posádek horkovzdušných balónů. V rámci těchto dnů měly být balónem přepraveny obyčejné poštovní zásilky. Organizátorům došly do stanoveného data žádosti od filatelistů a dalších zájemců s přiloženými 134 připravenými zásilkami, z čehož bylo 110 zásilek určeno k vnitrostátní přepravě a 24 do ciziny. Tato listovní pošta byla přijata poštou Hradec Králové 2 a byla vypravena pouze v jednom závěru. Všechny zásilky tedy letěly v tomto závěru jen jediným balónem, resp. na palubě balónu OK 0022 pilotovaným Janem Fischerem.

Se startem tohoto "poštovního letu" byl však problém, protože v sobotu 31.7. ráno, kdy byl původně start určen na 6.30 hod., byla v Hradci velká mlha, a tak se na určeném místě nestartovalo. Muselo se popojet mimo město, resp. byla vybrána vhodná louka poblíž Jaroměře.

Ukázky získaných poštovních zásilek z tohoto letu vidíte na přiložených obrázcích. Známky jsou pečlivě razítkovány denním razítkem 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2, rozliš. číslo 30, datum a čas 31.-7.10.-6. Obálky jsou dále v levé polovině razítkovány kulatým gumovým kašetem balónu OK 0022 a opatřeny samolepicí nálepkou, které byly ve dvou druzích, vždy s černým textem PŘEPRAVENO BALONEM a grafickým motivem, ale jeden druh nálepky je na tmavě žlutém podkladu, zatímco druhý druh je tisk na podkladu svítivě oranžovém (též jiný grafický motiv balonů). Druhé denní razítko, ve funkci tranzitního razítka, je 551 01 JAROMĚŘ 1, rozlišovací číslo 12, datum a čas 31.-7.10.12 (pošta měla sobotní provoz), též dobře čitelné. Obě zachycené zásilky (do Prahy) byly kódovány a tříděny poštou SPU Praha 022 a mají tedy čárové kódy. Zajímavé je, že svítivě oranžová barva nálepky se na skenu vůbec nezob razila, právě tak jako třídící kódy.

Ostatní balóny, které letěly v sobotu 31.7. večer a v neděli 1.8. ráno, poštu nevezly a jedná se tedy o lety sportovní. Pro zajímavost, při předchozí obdobné akci v Hradci Králové v roce 2002 bylo v pytli přes 1300 zásilek.

Letošní "parta balonových fandů" se prý vyjádřila, že by to chtěli za rok zopakovat, a tak je naděje, že opět získáme předem potřebné informace.

Akce Balónové nebe má docela slušnou dokumentaci a odezvu i na internetu, i když příslušné weby je třeba hledat. Tady Vám předkládáme některé z nich.

Základní informaci bylo možno získat na internetové adrese
http://www.balonovenebe.cz/ , přičemž na jedné konkrétní stránce tohoto webu http://www.balonovenebe.cz/posadky-3.htm uvidíte všechny pozvané balóny i s podrobnějšími údaji.

Článek avizující tuto akci "Hradecké nebe zaplaví/zaplní horkovzdušné balóny", uveřejněný 28.7.2010, naleznete na adrese
http://www.okolohradce.cz/tipy/hradecke-nebe-zaplavi/zaplni-horkovzdusne-balony-6378.html .

Na portálu "Královéhradečtí filatelisté"
http://hkfilateliste.webnode.cz/ , resp. http://hkfilateliste.webnode.cz/news/balonove-nebe/ je informace o startu a přistání poštovního balónu.

Článek s fotografiemi "Balónové nebe – Hradec Králové, Jaroměř – FOTO", uveřejněný 3.8.2010 na adrese
http://www.fotostranky.org/balonove-nebe-hradec-kralove-jaromer-foto/ Vás dovede na fotogalerii Martina Grulicha na adrese http://www.fotostranky.org/gallery/thumbnails.php?album=63 .

Zajímavý článek "Na nebi v balonu, to je zážitek na celý život. Všechno je krásnější" autorky Jany Krejčové s citovanými vzpomínkami pilota Jana Fischera, uveřejněný 6.8.2010, najdete na adrese
http://www.sedmicka.cz/hradec-kralove/clanek?id=202245 .

Oficiální stránky Statutárního města Hradec Králové se k akci vracejí článkem "Nad městem létaly horkovzdušné balóny", uveřejněném 2.8.2010 na adrese
http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/nad-mestem-letaly-horkovzdusne-balony .

Spoustu zajímavostí, m.j. o akci Balonové nebe 2010, naleznete na adrese
http://www.balony-hradec.cz/ .

Zajímavé fotografie můžete vidět i na "vývěsce" Milana Švece uveřejněné 1.8.2010 na adrese
http://milansvec.posterous.com/the-sky-above-my-head-this-sunday-morning-neb .

Fotoreportáž uživatele, který si dal na internetu jméno 20102011, naleznete také na adrese
http://20102011.rajce.idnes.cz/Balony_Hradecke_Kralove_Balonove_nebe_1.srpna_2010/ .

Z večerní akce je pak reportáž "Obrovské žárovky se vznášely nad městem" autorky Jitky Hodasové uveřejněná 1.8.2010 na adrese
http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/balonove_nebe20100801.html .

Celou řadu historických souvislosti naleznete také ve článku "Královehradecké balónové nebe" (bohužel nedatovaného) na adrese
http://www.hotairballoons.cz/akce.html , resp. na http://www.hotairballoons.cz/akce/hradec/ .

Věřím, že uvedené informace a internetové stránky mohou pro Vás znamenat zajímavé počtení.

S pozdravem
Ing. Pravoslav Kukačka,

jednatel Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, Praha, a správce klubové e-mailové schránky.

Zemřel Karel Paděra

Dne 9. července náhle zemřel ve věku 87 let RNDr. Karel Paděra, CSc., emeritní docent systematické mineralogie a krystalografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Rodák z Černožic n. Lab. (* 5. 5. 1923) šachově vyrůstal v Náchodě, kde ještě zažil éru původního Klubu českých šachistů. Stal se jeho platnou oporou v župním přeboru družstev. Po válce se intenzivně věnoval studiu na vysoké škole, od r. 1947 učil na PřF UK v oboru mineralogie, o sedm let později (1955) byl pro své vědecké úspěchy jmenován docentem. Šachy hrával v barvách svého zaměstnavatele – Slávii Vysoké školy Praha. Do Náchoda se pan Paděra šachově vrátil znovu až v osmdesátých letech, kdy zde odehrál několik úspěšných sezón za ligové A družstvo. I v posledních letech byl šachově velmi činný, rád hrával bleskovky a rapidy na různých pražských turnajích. A o letních prázdninách zase pravidelně jezdil do Náchoda, aby si „zablical“ se svými přáteli v sokolovně či ve známém hostinci Port Arturu. Letos už bohužel nepřijede … Čest jeho památce!
Za moji osobu mohu připojit zármutek nad odchodem nejen našeho kolegy ale také našeho učitele, člověka, který nám všem předával své vědomosti a Já osobně od něho jsem se spousty naučil
S úctou a vzpomínkou, čest jeho památce!
Olšina Ladislav mladší

9. 8. 2010

Česká pošta mění ceny mezinárodních zásilek

Od 1. září Česká pošta upravuje ceny mezinárodních zásilek. Důvodem je změna nákladů, které Poště účtují zahraniční poštovní operátoři. Jde v podstatě o narovnání cen, které vychází ze vzájemných mezinárodních dohod světových pošt o tarifech pro příchozí a odchozí zásilky. Česká pošta tak snižuje či zvyšuje ceny podle jednotlivých hmotnostních kategorií.
Následujícím tabulkám věnujte prosím pozornost. Ve větší míře jde o podstatné zlevnění služby u většiny zásilek s hmotností nad 250g pro evropské i mimoevropské země, k mírnému navýšení ceny dochází u zásilek do 250g...


Více: http://www.cpost.cz/cz/aktualne/tiskove-zpravy/2010/ceska-posta-meni-ceny-mezinarodnich-zasilek-id31052/

6. 8. 2010

Zlatá brána otvorená aneb "Filatelia neumiera"

Podnikateľ Martin Jurkovič sa vo filatelii považuje za začiatočníka, i keď po otcovi to má v rodine a známky zbieral už ako dieťa. Opäť im podľahol až toto leto a rozhodol sa slovenskej filatelii vyjsť v ústrety. Poskytol priestory svojho hotela na stretnutie skalných filatelistov pri príležitosti stého výročia organizovanej filatelie v Bratislave. Dokonca založil aj filatelistickú knižnicu, k čomu ho inšpirovala pozostalosť jednej z filatelistických osobností na Slovensku - architekta Edgara Vysloužila. Medzi filatelistami sa myšlienka o knižnici rýchlo rozšírila. Mnohí mali doma veľa staršej literatúry, a tak sa knihy či zviazané ročníky filatelistických časopisov začali v nových priestoroch hromadiť. Knižnica teraz čaká na svojho knihovníka a podnikateľ je zvedavý, či takto prispeje k otvoreniu záujmu o zbieranie známok aj pre mladých ľudí.Čítajte viac: http://domacnost.sme.sk/c/5154819/filatelia-neumiera.html#ixzz0vqw1frVX

Exponáty Milana Jurkoviča na Exponete:
http://www.japhila.cz/hof/index_exhibitor121.htm

B. J.