30. 8. 2008

Zkusmé tisky na V. kresbě HradčanLadislav Olšina jr. zaslal pětirámový edukativní exponát na téma hradčanských zkusmých tisků, resp. Vzájemné kombinace typů spirálových, příčkových a obloukových na ZT hradčanských známek V. kresby.

Specializovaný exponát lze studovat zde >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0416/index0416a.htm

B. J.

27. 8. 2008

EXPONET - Virtual International Philatelic Exhibition


Philatelists have always used technological tools, such as photographic enlargement and various lights, to compare watermarks, to evaluate theirstamps, and for fundamental examination of thier items. Before the adventof the internet, enthusiasts had to travel hundreds, sometimes thousands, of kilometers to attend postage stamp exhibitions to study particularstamps or excellant exhibits.

In the past ten years philately too has been caught up in the massive information boom. Daily philatelic life now includes the computer and the internet. While the early enthusiasts started philately on-line, stampdealers and philatelic magazines have increased everyone's awareness of on-line philately. A most ambitious on-line project, EXPONET - http://www.exponet.info/ began in 2004.

EXPONET replaced the Japhila site where one could see Mr. Milan Cerniks (one of two of the original founder's of EXPONET) website exhibit Double PostCards in use from 1918 to 1939. From they beginning came the idea toconstruct an internet project with tens, perhaps hundreds, of exhibitsfree for all to view. Mr. Bretislav Janik and Mr. Milan Cernik founded a project no one had ever dared to try. Eventually, Mr. Vít Vanicek joined them. Today he is EXPONET's official international representative.

The idea behind EXPONET is to offer digital versions of the best philatelic exhibits and collections, and to insure their future preservation. The exhibits offer a great range of study material of interest to many collectors. In the real world, an exhibit's lifetime is limited. Thanks to EXPONET, exhibits will now survive their owners.

Initially, an organizing board was formed which eventually became a non-profit society bearing the same name. This was done to enhance virtual philatelic exhibits, to make them interesting for visitors, and to prepare for future expansion. In any event, with the cooperation of a few collectors from the US, EXPONET soon earned an international reputation.

When PRAGA 2008 opens, EXPONET will house neary 2000 exhibit frames.Today, EXPONET offers more that 32,000 different pages of content. EXPONET has already received permission from more than 200 exhibiters from 37 countries to show their exhibits and more than 20 exhibitors utilize thepossibility to show their stamps anonymously. Thanks to EXPONET's non-traditional venue, an unlimited number of similar exhibits can be compared. EXPONET also offers an historical record of an exhibit's progress. One may compare the successive development from an exhibit's earlier versions.

EXPONET has become today's largest philatelic database. Visitors, jurists,and stamp dealers are all served by EXPONET. Unfortunately, an effective searching mechanism still needs to be developed. Not every philatelist has an opportunity to visit large exhibitions. One may visit EXPONET as frequently as one wishes without under going the expense of travel, and one may compare one's own collection with those on-line.

And we need to repeat an outstanding advantage of virtual exhibits. Many of us can remember famous exhibits that took decades to build, yet disappeared forever at their owner's death. EXPONET promises to preserve such exhibits for coming generations.

Because of this, EXPONET has received from different auction houses exhibits in great demand. EXPONET can present a number of excellent exhibits which have been sold or changed ownweship. Such exhibits can beseen on EXPONET intact. Thanks to a growing population of internet uses, EXPONET may handle as many as 30,000 visitors each day. One of the more popular items is its on-line catalog of Czechoslovak entires. Its philatelic literature section houses rare materials most collectors will not even find an a postage stamp exhibition.

Many collectors do have their own collection preserved on personal computers, but have no means of sharing them with internet visitors, some because of cost, others simply do not know how to do it. The solution is simple, just send us a link. EXPONET's purpose is not to replace classical stamp exhibitions and the social contacts they engender. Rather, EXPONET offers a many-faceted philatelic mosaic, an internet meeting place for collectors and exhibitors. EXPONET's digital exhibits can expand your knowledge, something valuable to take with you to a commercial exhibition.The founders of EXPONET welcome the cooperation of international federations and philatelic societies. They are prepared to enter into agreements with them, just as they did with the Czech philatelic societies. EXPONET can offer for free in exhaustible on-line storage capacity, know-how, time, and good will. Plans are in the making to redesign the site with new functionality.

EXPONET was founded by philatelists for philatelists. Its goal is to grow to satisfy every visitor's desire for exhibits and information. Every one should feel invited to join the EXPONET project. Perhaps you may become your country's next EXPONET representative.

We look forward to your cooperation and your next visit to www.exponet.info
Prague, June 2008

Jiří Sedlák


Pdf: http://www.japhila.cz/exponet/exponet_e.pdf
--
Actually Statistics of the Day (August 27, 2008):
All visits: 1,962 Mio hits (philatelic e-zine Japhila, since 1999 - 3,484 Mio hits)
Files: 15,1 GB - 32.500 pages (e-zine Japhila hosted altogether 35.000pages - 16,8 GB)
NUMBER OF EXHIBITS (+ literature): 388 (+ 23)
NUMBER OF FRAMES ALTOGETHER (without literature): 2 047 (4 x 4 pages)
NUMBER OF PAGES ALTOGETHER (without literature): 29 915
AVERAGE NUMBER OF PAGES ON 1 EXHIBIT (without literature): 77 pages

ACTUALLY WE HAVE ON LINE EXHIBITS FROM 41 COUNTRIES:
ARGENTINA, ARMENIA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIUM, BOLIVIA, BRAZIL, BULGARIA, CANADA, CHILE, COSTA RICA, CROATIA, CZECHIA, DENMARK, EGYPT, GERMANY, GREAT BRITAIN, GREECE, GUATEMALA, HUNGARY, INDIA, IRAN, ISRAEL, ITALY, JAPAN, LUXEMBOURG, NETHERLANDS, NORWAY, PHILIPPINES, POLAND,ROMANIA, RUSSIA, SLOVAKIA, SLOVENIA, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SPAIN, SWEDEN, SWITZERLAND, UKRAINE, UNITED STATES OF AMERICA

25. 8. 2008

Katalog známek Arménské republiky 2005 - 2007


Poštovní správa Arménské republiky poslala ukázku katalogu oficiálních vydání známek Arménie. Rozšířili jsme proto Čestný dvůr - věnovaný exponátům poštovních muzeí, nově o poštovní správy.

Arménie se tak stala 41. zemí, ze které máme exponáty na mezinárodní virtuální filatelistické výstavě EXPONET >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0415/index0415a.htm

B. J.

21. 8. 2008

Československo - měnová reforma 1953 - korespondence do ciziny


Vladimír Muenzberger je našim filatelistům dostatečně znám nejen jako tajemník organizačního výboru světové výstavy PRAGA 2008, ale také jako sběratel perfinů, ČSR I a ČSR II, spoluorganizátor mnoha filatelistických aukcí, filatelistický autor, ale např. také jako člen dozorčí rady neziskové společnosti EXPONET...

Dnes se představuje sice "pouze" jednorámovým exponátem, ale tématem velmi, velmi zajímavým. Měnovou reformou. Jeho specializací jsou přitom dopisy do ciziny. Jistě jsme téměř všichni měli možnost tyto dopisy a celistvosti sbírat a sesbírat, ale mnoho z nás to neudělalo. Vladimír Muenzberger ano >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0414/index0414a.htm

Břetislav Janík

19. 8. 2008

Společné vydání PRAGA - WIPA 2008


Nový 35 Kč aršík České pošty dostali na barevné reprodukci společně se skutečným razítkem "Přepraveno historickým dostavníkem" novináři na dnešní tiskové konferenci České pošty a Organizačního výboru Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008 ve dvoraně Hlavní pošty v pražské Jindřišské ulici. Razítkoval Ing. Miroslav Špaček z České pošty a razítko bude poprvé funkčně použito až 14. září 2008.

Břetislav Janík

Budou na Exponetu exponáty z výstavy PRAGA 2008?

"...Chci se zeptat zda na Exponetu budou vystaveny exponáty z Výstavy Praga 2008. Děkuji předem za odpověd.
S pozdravem J. Šimůnek".


---
Děkuji Vám za Váš e-mail s častým dotazem. Jak rád bych Vám odpověděl jednoznačně kladně.
Bohužel, i život filatelistického webu se ubírá jinými, než přímočarými cestami.


O nabídce vystavit "doživotně" bezplatně současné exponáty členů SČF - vystavovatelů (a potažmo členů jednotlivých národních svazů FIP) mluvíme s funkcionáři SČF pokaždé, když se potkáme.

Bohužel, nebo naštěstí, je vůle každého vystavovatele individuální a každý vystavovatel se musí individuálně s naší nezištnou nabídkou ztotožnit. Nejde tedy o skenovani exponátů na povel – třeba v momentě před instalací či vrácením exponátů komisaři či vystavovateli. Prostě nemáme individuální souhlas vystavovatelů. Přitom všem vystavovatelům na výstavě PRAGA 2008 to bylo nabídnuto prostřednictvím oslovení komisařů hned v úvodu příprav výstavy PRAGA 2008.

Bohužel, mnoho jich kladně nereagovalo, spíše však nereagovali vůbec.

Proto nám nezbývá než Vás ujistit, že znovu a znovu se budeme obracet na všechny nám známé i neznámé vystavovatele s opětovnou prosbou o trvalé zpřístupnění jejich exponátů na Exponetu.

Využijeme k tomu i výstavu PRAGA, kde bude EXPONET ve střední části Sjezdového paláce po celou dobu konání výstavy přítomen nejen na počítačích, ale i osobně svými tvůrci.

Mohu Vám slíbit za všechny mé kolegy, že neznáme větší potěšení, než přidávat exponáty na Exponet. Je mi líto, musel bych se opakovat – bez souhlasu vystavovatelů – autorů exponátů - nelze přidávat vůbec nic.

Veřejný závazek nakonec:
Exponet má nyní více než 400 exponátů. Ubezpečuji Vás, že je to jenom zlomek toho, co chceme na Exponetu nabídnout.

V úctě a s díky za Vaše návštěvy a zpětnou vazbu
Břetislav Janík, EXPONET

Ad 100 let pošty v Dejvicích


Na stránkách deníku Japhila avizujete, že ke 100 letům dejvické pošty bude příležitostné razítko, příležitostná CN Apost a příležitostná R-nálepka. Tuto informaci bych ještě rád doplnil, že na poště budou na přepážkách od 15. září v prodeji i archy známek s příležitostnými kupony jednak s fotkou současné pošty Praha 6 a jednak s textem "100 let dejvické pošty". Dále již od počátku září bude v hale pošty umístěn propagační panel s článkem ke stoletému výročí, fotografiemi všech budov, v nichž kdy pošta sídlila, dále ukázky doporučených dopisů (i samotných R-nálepek) odesílaných z jednotlivých budov v různých historických obdobích a samozřejmě i s různými názvy pošty na denním razítku i R-nálepce. Tyto informace vyplynuly z dnešního mého jednání s vedoucí obvodní pošty Praha 6 - Š. Čaňovou, ten propagační panel připravuji s pracovníky pošty já.

http://www.japhila.cz/2008/Exponet_forum013.htm
Jiří Kratochvíl

PRAGA 2008 a "Virtuální svět známek - EXPONET"


Mezinárodní virtuální filatelistická výstava EXPONET – www.exponet.info
(Doprovodný program Světové výstavy PRAGA 2008 – na výstavě budou k dispozici počítače k brouzdání po stránkách Virtuální filatelistické mezinárodní výstavy EXPONET)
EXPONET je stálá otevřená virtuální filatelistická výstava. Na jejím počátku byla v roce 2004 jednoduchá myšlenka – shromáždit a zpřístupnit velké množství filatelistických exponátů z celého světa na jediném internetovém portálu. Díky současným technickým možnostem a především díky velkému úsilí jejích zakladatelů se za necelých pět let podařilo vybudovat ojedinělou a neustále se rozvíjející mezinárodní databázi filatelistického materiálu. Trvalý nárůst počtu exponátů i návštěvníků výstavy je dán základními principy, kterými jsou otevřenost, bezplatnost a nesoutěžní přístup. Otevřenost vůči vystavovatelům podle zásady Ukaž, co umíš, aniž bychom ti předepisovali, jak to má vypadat. Bezplatnost, protože se nevybírají žádné poplatky od vystavovatelů, ani návštěvníků. Nesoutěžní přístup, protože jediným hodnotitelem je tady návštěvník.

Přestože exponáty umístěné na výstavě EXPONET mají podobu běžnou na výstavách pořádaných podle řádů Mezinárodní filatelistické federace (FIP), pokud jde o rozsah, způsob zpracování či kvalifikaci nepodléhají žádnému omezení. Proto zde mohou být umístěny exponáty, které na světových filatelistických výstavách získaly nejvyšší ocenění, vedle těch, které filatelistická soutěžní kritéria nesplňují.

Organizační členění výstavy EXPONET je podřízeno funkčnosti a co největšímu uživatelskému komfortu. Proto jsou exponáty rozděleny do filatelistických tříd FIP a abecedně řazeny podle názvů a jmen vystavovatelů. U některých jsou uvedeny i odkazy na související webové stránky.

Dnes (19. 8. 2008) je na Exponetu vystaveno: 409 exponátů sběratelů ze 40 zemí světa, výstava obsahuje 2.046 rámů po 16 listech (filatelistický standard) a EXPONET je velikostí nabídky srovnatelný s výstavou PRAGA 2008. V rámci doprovodného programu výstavy PRAGA 2008 je tak „Výstava na výstavě“ s dvojnásobným rozsahem.

Cílem výstavy EXPONET ale není jen snadno dostupná prezentace velkého množství různorodého filatelistického materiálu, ale i archivace exponátů či jejich částí, jež se z jakýchkoli důvodů časem stanou nedostupnými. Velkou roli hraje i v získávání a vzdělávání mladých sběratelů, jimž moderní formou otevírá dveře k filatelii.

I když lze mezinárodní filatelistickou výstavu EXPONET snadno navštívit prostřednictvím osobního počítače (
www.exponet.info), ne každý sběratel má k němu přístup. Evropská populace stárne a s ní se zvyšuje i věkový průměr sběratelů známek. Zejména příslušníkům starší generace tedy může přijít vhod, že jsme na Světové výstavě poštovních známek PRAGA 2008 připravili zvláštní stánek s řadou počítačů, na nichž se mohou s výstavou EXPONET snadno seznámit (střední část Průmyslového paláce v holešovickém Výstavišti). Přítomni budou i její tvůrci a spolupracovníci, kteří ochotně odpovědí na případné dotazy návštěvníků. A pokud to pro někoho bude dokonce první krok na cestě k počítačům, budeme z toho mít dvojnásobnou radost.
Vít Vaníček, místopředseda SČF a předseda dozorčí rady V.V. EXPONET o.p.s.

18. 8. 2008

Pozvání / Invitation / Einladung: PRAGA 2008


Pozvání do Prahy
Ve dnech 12. až 14. září 2008 bude Svaz českých filatelistů pod patronátem Mezinárodní filatelistické federace FIP pořádat v Praze Světovou výstavu poštovních známek PRAGA 2008 v soutěžních třídách tradiční filatelie, poštovní historie a filatelistické literatury a v experimentální třídě jednorámových exponátů. Bude to další z mezinárodních výstav konaných v uplynulých desetiletích v Praze, a jsem si proto jist, že i PRAGA 2008 bude tak úspěšná jako všechny ostatní filatelistické akce pořádané v bývalém Československu a dnešní České republice. Stejně jako v roce 1988, kdy jsem byl poprvé zvolen členem výboru pro přípravu tehdejší pražské výstavy, mě i letos velmi potěšilo, že jsem byl jmenován konzultantem pro výstavu v roce 2008. Soutěžní výstavy PRAGA 2008 se se svými exponáty zúčastní vystavovatelé všech národů, ras, vyznání a politického přesvědčení a předvedou světu ty nejlepší sbírky ve vybraných filatelistických třídách. Zároveň tak ukáží, že filatelie přispívá k míru a porozumění na světě. Rád bych proto pozval všechny filatelisty, aby přijeli do Prahy, seznámili se s novinkami ve filatelii a společně s námi se podíleli na utváření budoucnosti naší záliby. Chtěl bych už nyní dopředu poděkovat národním komisařům a členům organizačního výboru výstavy za jejich práci, kterou odvedou pro výstavu PRAGA 2008. Výstavě PRAGA 2008 pak přeji hodně úspěchů. Jako prezident FIP a konzultant FIP pro tuto výstavu doufám, že budu moci v srdci Evropy přivítat nejen filatelisty, ale i laickou veřejnost z celého světa.

Jos Wolff, RDP
prezident FIP
http://www.praga2008.cz/

--
Invitation to Prague

From September 12 to 14, 2008, the Union of Czech Philatelists will organise PRAGA 2008 in Prague under the patronage of FIP, for the classes of Traditional Philately, Postal History, Philatelic Literature and for the experimental One-frame-class. This exhibition will be one of many World exhibitions held in Prague during the last decades, and I am sure PRAGA 2008 will be as successful as all the other philatelic events in Czechoslovakia and in the Czech Republic. It is a very great pleasure for me to have been appointed as Consultant for this exhibition, as it was in Prague in 1988 that I was first elected into the Board. Exhibitors of all nations, races, religions or political convictions will participate with their exhibits in the competition at PRAGA 2008, showing the world the best collections in these philatelic classes, but also how philately contributes to peace and understanding all over the world. I invite all philatelists to come to Prague and to see what has been achieved in philately and to prepare the future of our hobby. I thank already now the national commissioners and all the members of the Organising Committee of the exhibition for the work they will do for PRAGA 2008. I wish PRAGA 2008 a very great success and, as FIP-President and as FIP-Consultantfor this exhibition, I hope to be able to welcome philatelists and non-philatelists from all over the world in Prague, the heart of Europe.

Jos Wolff, RDP
FIP-President
http://www.praga2008.cz/

--
Einladung nach Prag

Vom 12. bis 14. September 2008 wird der Verband tschechischer Philatelisten unter der Schirmherrschaft der Internationalen Philateliefőderation FIP in Prag die Briefmarkenweltausstellung PRAGA 2008 in den Wettbewerbskategorien „Traditionelle Philatelie“, „Postgeschichte“ und „Philatelistische Literatur“ sowie in der experimentellen Kategorie „Einrahmige Exponate“ veranstalten. Dabei wird es sich um eine weitere in den vergangenen Jahrzehnten in Prag abgehaltene internationale Ausstellung handeln, weshalb ich mir sicher bin, dass die PRAGA 2008 genauso erfolgreich sein wird wie alle übrigen in der früheren Tschechoslowakei und heutigen Tschechischen Republik durchgeführten philatelistischen Veranstaltungen. Genauso wie 1988, als ich erstmals zum Mitglied des Vorbereitungskomitees der damaligen Prager Ausstellung gewählt wurde, hat es mich auch in diesem Jahr sehr gefreut, zum Berater für die Ausstellung 2008 ernannt worden zu sein. An der Wettbewerbsausstellung PRAGA 2008 werden mit ihren Exponaten Aussteller aller Nationen, Rassen, Konfessionen und politischer Überzeugungen teilnehmen und der Welt die besten Sammlungen in ausgewählten philatelistischen Kategorien präsentieren. Sie werden gleichzeitig beweisen, dass die Philatelie den Frieden und die Völkerverständigung unterstützt. Daher möchte ich alle Philatelisten nach Prag einladen, um sich hier mit den Neuheiten in der Philatelie bekannt zu machen und sich gemeinsam mit uns an der Zukunftsgestaltung unseres Hobbys zu beteiligen. Ich möchte bereits heute, im Voraus, den nationalen Kommissaren und Mitgliedern des Organisationskomitees der Ausstellung für ihre Arbeit im Rahmen der PRAGA 2008 danken. Der Ausstellung PRAGA 2008 wünsche ich viel Erfolg. Als Präsident des FIP und FIP-Berater für diese Ausstellung hoffe ich, im Herzen Europas nicht nur Philatelisten, sondern auch die interessierte Öffentlichkeit aus der ganzen Welt begrüßen zu können.

Jos Wolff, RDP
Präsident der FIP
http://www.praga2008.cz/

17. 8. 2008

100 let od vydání Jubilejních korespondenčních lístků v Rakousku 18. 8. 1908 – 18. 8. 2008


„Vydáním emisí v roce 1907 končí éra klasické rakouské známky v tradiční grafické úpravě. Od roku 1908 začala rakouská poštovní správa vydávat známky poplatnější široké veřejnosti (zejména filatelistickým kruhům) ve zcela jiném, dokonalejším uměleckém i grafickém provedení. Na tvorbě známek se podílejí význační rakouští grafici a rytci jakými byli prof. Koloman Moser a mědirytec Ferdinand Schirnböck. Také tisku a výrobě desek byla věnována větší péče.

Návrhy byl u příležitosti oslav 60. výročí vlády císaře Františka Josefa I. pověřen prof. Koloman Moser, kterému byly předepsány pouze motivy, jinak nebyl nijak omezován. Emise výplatních známek 1908, vydaná 1. 1. 1908, představuje zlom ve výtvarném pojetí rakouské známkové tvorby“.

Toto uvádí Pavel Hirš ve své Monografii RAKOUSKO 1850 – 1918 a nám přesně charakterizuje okolnosti vzniku Jubilejních korespondenčních lístků, vydání 1908, které na výplatní známky graficky i logicky navazují.

Jubilejní korespondenční lístky, vydání 1908 byly vydány „ve dvou typech“ 18. 8. 1908 (1. den vydání) u příležitosti oslav 60. výročí vlády císaře Františka Josefa I. v den jeho 78. narozenin. Grafický návrh i rytec jsou stejní jako u výplatních známek. Na zadní straně dopisnice „prvního typu“ ,který „určen jest pro všeobecnou dopravu“, je vyobrazena postava císaře v maršálské uniformě („za obraz FJI. sloužil fotografický snímek pod vedením profesora Williama Ungera v dvorní a státní tiskárně zhotovený“), vlevo zámek Schönbrunn s Gloriette, vpravo vídeňský dvorní hrad Hofburg (Michaelský trakt) v hnědočerném hlubotiskovém provedení „mědirytem“ na kartónovém papíru (0,4 mm) mírně žlutého odstínu. Na adresní straně, tištěné knihtiskem v zelené barvě, je natištěna vpravo nahoře známka vzoru emise 1908 se změněnou hodnotou z 30 h na 5 h s vyobrazením portrétu císaře z roku 1848, ve věku 18 let, vpravo nahoře třířádkový nápis německy: JUBILÄUMS – / KORRESPONDENZ– / KARTE v dalších 7 jazykových mutacích...


Celý text >>>>> http://www.japhila.cz/2008/Exponet_forum015.htm

Pavel Vízner, Praha

16. 8. 2008

Etiopie: 1. vydání a přídavná razítka na obchodní korespondenci


První exponát společnosti sbírající známky a poštovní historie Etiopie (dříve Habeše) přichází z rukou velmi povolaných: předsedy a editora této společnosti, jímž je Ulf J. Lindahl z USA. Je současně editorem Bulletinu Menelik, který je zaměřen výhradně na poštovní historii a filatelii této země. Není to jediný exponát Ulfa Lindahla a věříme, že se nám podaří pro Vás zajistit i ty ostatní, eventuálně exponáty od dalších členů jejich odborné společnosti.
Tento exponát má pozlacenou medaili z výstav WESTPEX, konaných ve Spojených státech amerických >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0413/index0413a.htm
B. J.

14. 8. 2008

Zemřel Mgr. Miroslav Langhammer


Velmi smutná zpráva přišla z e-mailu Miroslava Langhammera. Neposlal ji bohužel on, ale jeho manželka Ivana: "Jeho srdce dotlouklo ve středu 13. srpna 2008 po dlouhé těžké nemoci ve věku nedožitých 57 let".
Narodil se 19. 8. 1951 v Praze (do jeho narozenin chyběl necelý týden). Členem SČF byl od roku 1969, členem předsednictva SČF od roku 1990, člen výkonného výboru SČF (1995-2000, od roku 2005). Jednatel KF 00-65 Apollofila klub Praha. Předseda Společnosti pro odbornou literaturu SČF. Jednatel Českomoravské společnosti pro poštovní historii Poradce SČF pro obor doklady automatizace poštovního provozu ČSR a ČR. Předseda analytické skupiny SČF. Národní komisař SČF na filatelistických výstavách IBRA 1999, WIPA 2000, HUNPHILEX 2000, EURO CUPRUM 2001, AMPHILEX 2002, ÖVERBRIA 2004, 11. SACHSENSCHAU 2006.Generální komisař PRAGA 2008.
Exponáty:
Exponáty z oboru mechanizace a automatizace pošty vystavovány v ČSSR i v zahraničí v letech 1981- 1989 - postříbřená až velká stříbrná medaile. Na výstavě MOPHILA 1985 v Hamburku 2. cena (na Exponetu). Jednorámový exponát Automatizace příjmu doporučených zásilek v Československu a v Česku: AMPHILEX 2002 - rubín, BANGKOK 2003, SINGAPORE 2004, WASHINGTON 2006 - stříbrné medaile. Rozšířená třírámová verze: Pohár národů 2002 Lagoa, Československý salon Sindelfingen 2004, EXPONET.
Publikační činnost: Články v časopisu Filatelie (od roku 1968), člen redakční rady Filatelie (od roku 1990), místopředseda redakční rady (2006), v poslední době předseda redakční rady Filatelie. Autor knihy Filatelie je víc než jen známky (POFIS, 2005) - velká pozlacená medaile na výstavě Euregia Egrensis Karlovy Vary 2006. Překlad knihy Hobby známky (Slovart, 1996). Redaktor zpravodaje Mechanizace a automatizace pošty (od roku 1980) Články v časopisech Poštovní kurýr, Mladý filatelista, DBZ/SE, Bulletin AIJP, ve zpravodajích ArGe Tschechoslowakei, ArGe Briefpostautomation; příležitostně články i v dalších časopisech (Lidé a země, Výběr informací, klientský časopis ČSOB atd.). Člen Mezinárodního svazu filatelistických novinářů AIJP.
Mirek byl dlouholetým přítelem a celoživotním kamarádem nás všech, filatelistou, obětavým funkcionářem, publicistou, předsedou redakční rady Filatelie, členem správní rady Exponetu...
--
Břetislav Janík 14. srpna 2008

12. 8. 2008

"Maximální život" (Život s analogickými dopisnicemi)


V pořadí 4. mezinárodní exponát analogických dopisnic byl zaslán z ciziny, nicméně jeho autor jej chce vystavovat anonymně. To je jednou z výhod Exponetu (žádný tlak, žádné svazující pravidlo, žádný "mus", jen chuť, dobrá vůle, otevřenost a přátelskost.
Na 5 rámech jsou příklady nejrůznějších více či méně povedených analogických dopisnic. Zveme Vás k podívané >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0412/index0412a.htm
B. J.

9. 8. 2008

Rozhovor s Jaromírem Petříkem nejen o výstavě známek v Hluboši


Otázka: Mnoha filatelistům jsi známý jako sběratel známkových zemí. Slyšela jsem, že jsi se v poslední době specializoval na známky Afghánistánu a dokonce vystavoval. Můžeš nám o tom něco říci?

Odpověď: Ano, je to pravda. Po dokončení sbírky známkových zemí dle Filatelistického atlasu od Hlinky a Muchy z r. 1986, jsem přemýšlel jak dále. Zda jít do větší hloubky ve zpracování lokálních vydání, různých okupací, politický vývoj různých zemí, nebo například vydání kolkových států staré Indie, egyptský Interpostals, městské pošty různých států, dopravní společnosti atd. nebo si vybrat nějaký konkrétní stát. Protože jsem měl svoji oblíbenou oblast Indický subkontinent a střední Asii, zvítězil nakonec Afghánistán asi proto, že 19. století této země je ještě dost neprobádáno a věnuje se mu v současné době málo sběratelů. Nakonec jsem tomu úplně propadl, podařilo se mi nashromáždit určité množství materiálů a pustil se do exponátu.

Otázka: Než začneme blíže rozebírat Tvůj exponát, chci se zeptat, kde jsi vystavoval a jak jsi dopadl?

Odpověď: Vystavoval jsem na výstavě PREMIÉRA v Hluboši, což je obec poblíž Příbrami. Výstava se konala ve dnech 26.6. – 29.6.2008, získal jsem tam zlatou medaili a pohár senátora Středočeského kraje – viz fotografie...

Celý rozhovor >>>>>
http://www.phstamps.com/index_cs.htm

Exponát >>>>>
http://www.japhila.cz/hof/0397/index0397a.htm

Hedvika Bártová

5. 8. 2008

PRAGA 2008: Gemeinsames Abendessen

Liebe Sammlerfreunde,

die PRAGA 2008 naht! Etliche unserer ArGe-Mitglieder werden hinreisen und/oder selbst ausstellen. Für Tschechoslowakei-Philatelisten aus aller Welt ist die PRAGA trotz ihrer reduzierten Zeitdauer nach wie vor das Non-Plus-Ultra. Nirgendwo sonst kommen Tschechoslowakei-Philatelisten in so großer Zahl zusammen. Für sie ist es auch eine Gelegenheit zum Fachsimpeln, zum Wiedertreffen alter Bekannter oder zum Kennenlernen neuer Sammlerfreunde. Um diesen Aspekt zu befördern, ist für den Freitagabend (12. September 2008) ein gemeinsames Abendessen von Tschechoslowakei-Philatelisten geplant.

Unsere englische Schwestervereinigung, "The Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain", hat dafür freundlicherweise eine Lokalreservierung vorgenommen. Das Dinner soll demnach stattfinden im Hotel Duo, Teplická 17, in Prag 9 (Stadtteil Strízkov, nordöstlich der Moldau gelegen, an einer U-Bahnhaltestelle der Linie C). Das 3-Gänge-Menu dürfte einschließlich Getränken ca. 35,- € betragen. Treffpunkt ist um 7 Uhr an der Bar, um 7.30 Uhr soll das Essen beginnen.

Der Geschäftsführer der CPSGB, Rex Dixon, hat mich gebeten, ihm aus organisatorischen Gründen die ungefähre Teilnehmerzahl von ArGe-Mitgliedern mitzuteilen.

Ich bitte daher alle Sammlerfreunde, die an diesem Treffen teilnehmen wollen, mir möglichst zeitnah eine Mitteilung zukommen zu lassen, ggf. bitte auch unter Angabe der Anzahl von Begleitpersonen.

Mit freundlichen Sammlergrüßen und hoffentlich bis bald in Prag,
Hartmut Liebermann Hartmut.Liebermann@t-online.de

http://www.praga2008.cz/?a=c0&lan=de und http://www.praga2008.cz/?a=c0&lan=en

Rakousko - IX. emise - 1899 - 1908


Devátý exponát známek Jindřicha Zronka z Chomutova je tentokráte věnován IX. rakouské emisi a především razítkům, frankaturám a formulářům. Z bohatého obsahu vyjměme lodní razítka, razítka celních úřadů, c.k. poštovních spořitelen, strážního oddílu v Číně, razítkům němým, vojenským, příležitostným, vlakovým, razítkům nádražních poštovních schránek a razítkům poštoven. Stejně pestrá je i nabídka všech možných frankatur (výplatného) a formulářům...

Exponát je zde >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0411/index0411a.htm

B. J.

Absentee Exhibiting and the EXPONET by Peter Thy


If you are exhibiting your collections, you may have been in the same situation and dilemma as myself. Recently I prepared two of my collections for a national show. One was a multipage exhibit containing the postal card section of my Bechuanalands stationery collection. The other was a one frame collection concerned with the postal history of the African Pioneer Corps inWorld War 2. I entered both exhibits at a stampshow on the east coast and later decided that I could not attend the show in person.

Thus, I became in effect an absentee exhibitor according to current exhibit terminology. I must admit that this surprised me a bit at fi rst. I had always thought that the majority of exhibitors would not attend in person and would only be represented by their exhibit(s). The fact, I now understand, is that stampshows are organized and structured with the premise that exhibitors mostly attend in person. As an absentee exhibitor, I will be unable directly to interact with judges and other visitors and will not attend or give seminars. Therefore, I will not contribute to all what makes stampshows philatelic successes. What is perhaps more important, considering that dealers basically pay for the show, I will not be able to visit and spend my money at the commercial bourse. At the personal level, however, I miss the opportunity to attend the judges critique and award ceremony and eventually to drag an otherwise innocent judge to my exhibit frames to complain and plead a perceived unjust medal level. Written award justifi cations are strangely still not provided for multiframe exhibits. This is in contrast to literature and single frame exhibits for which written justifi cations are provided (despite very brief). Thus an absentee exhibitor is often intentionally left in the dark.

In my case the result was that I had literally no clue to why my fi ve frame exhibit was signifi cantly downgraded compared to previous shows. In contrast, I knew pretty much why my one frame had been upgraded and also what I could do to improve the award level next time around. If it had not been for one of the judges that, despite having not directly been involved in thejudging of my exhibit, was graciously enough to detail his impressions in an subsequent email to me, I would still have had no idea of what went wrong. There clearly is a need for improvement in judging procedures at stampshows. It it fair to expect prospective exhibitors to pay the frame fees and express mailing expenses (easily $ 150 - 200 for a national show) and then simply to receive ones exhibit returned in the mail with a medal, but without explanations? It are often argued that even the absentee exhibitor will benefit from show visitors that see the exhibit and provide personal feedback after the show. Admittedly, this happens occasionally but rarely. The fact is that I have had far more response to my writings in philatelic journals than in response to showing my collections at shows. The obvious question an absentee (or perhaps any exhibitor) will ask is whether it is worth the expenses and effort?

Recently, I have been thinking about how to further show my exhibits and to reach out to follow collectors with the same interests as myself. Some years ago, I produced an electronic version of my one-frame of Bechuanaland postal orders that won a gold at the 1998 AMERISTAMP EXPO in Houston. I made it into a printed booklet and also put a pdf version on the internet where it still can be downloaded from
www.kronestamps.dk. The result is that my Bechuanaland postal order exhibit is very well known among similarly inspired collectors. Several philatelic websites have exhibits posted on their sites. The most prominent of these is the EXPONET organized and maintained by a non-profit organization with close ties to organized philately in the Czech Republic. The purpose of EXPONET is to provide a “place you may use to present your virtual postal history and philatelic collections. It is intended as a public display of all philatelic areas and time periods in English, German, Spanish or other languages. The aim of the organizers of EXPONET is to provide a permanent presentation of high quality stamp and philatelic exhibits so as to facilitate on-line study for visitors throughout the world. We do not intend to compete with traditional classic exhibits, but rather to enable on-line viewing to everybody, regardless of distance, and thus take part in the support and propagating of philately.”

The internet address is
http://www.exponet.info. At present there are 300 exhibits on line from 33 different countries. Over sixty of these originated in the US. There are over 1,500 framesand 22,000 pages with an average of 80 pages per exhibit. The countries (origin of exhibitor) represented are Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Brazil. Bulgaria, Canada, Chile, Costa Rica, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Germany, Great Britain, Greece, Guatemala, Hungary, India, Iran, Italy, Japan, Luxemburg, Netherlands, Norway, Philippines, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, and USA. The subject areas and thematic diversity of the exhibits are more diffi cult to evaluate because of the lack of an index and search feature (a shortcoming that the organizers are aware of). Some random subjects/areas include Argentina’s Classic Issues, Willem III Issues of Netherlands Indies, East Saxony 1945-46, Variable Rate Stamps, Bangladesh Postal History, and the USS Oregon. The exhibits are organized into the classes Traditional Philately, Postal history, Postal Stationery, Aero- and Astrophilately,Thematic, Revenue, Literature, Youth, and an Open Class. There is no requirement that an exhibit on EXPONET has previously been shown at a national or international show. First time I looked, there were no exhibits with direct southern Africa connections, but now my six exhibits have been posted (see next page) with hopefully others to follow. But now what about my dilemma. Should I give up traditional philatelic exhibits and concentrate on electronic exhibits? It is about the same amount of work. Any comments to guide my decision?

From FORERUNNERS - JOURNAL OF THE PHILATELIC SOCIETY FOR GREATER SOUTHERN AFRICA, Affiliated with the American Philatelic Society and the Philatelic Federation of Southern Africa, Volume XXI, Number 3, Whole No. 61 March-June 2008

All text >>>>> http://www.japhila.cz/exponet/pictures/exponetFR61.pdf
--
Notice by Bret Janik, Exponet:
August 05, 2008 - Exponet Statistics: 406 on line exhibits from 40 different countries, more than 2,000 frames (4 x 4) and more than 34,000 pages with an average of 77 pages per exhibit (without philatelic literature)...

4. 8. 2008

Od Abakusu po Internet


Již čtyřicátou zemí vystavovatele je Jižní Afrika. Hned za předposledním exponátem z Belgie: Od Abakusu (dětského počítadla) po laptop přichází exponát podobný ale tentokráte z Jižní Afriky. Wobbe Vegter nám zpřístupnil exponát "Od Abakusu po Internet".
Námětový exponát má 130 listů ve velmi dobré grafické kvalitě. Exponát byl vystaven na světových výstavách a doufejme, že v brzké době doplníme soupis jeho ocenění.
Exponát lze spatřit i studovat zde >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0410/index0410a.htm
B. J.

Seznam exponátů PRAGA 2008 s titulními listy exponátů

V současné době jsou na internetu - na stránkách PRAGY >>>>> http://www.praga2008.cz/ dispozici kompletní seznamy exponátů, které budou vystaveny na Světové výstavě poštovních známek PRAGA 2008, rozdělené podle výstavních tříd včetně jejich konečného očíslování (tedy tak jak budou na výstavišti i ve výstavním katalogu). Kliknutím na číslo exponátu lze v dalším okně zobrazit kopii titulního listu (pokud byl zaslán výstavnímu výboru), případně kopie dalších popisů. Opětovným kliknutím na obrázek se tento zvětší. Pokud je k dispozici více obrázků jsou dostupné kliknutím na hranaté závorky [1], [2], [3] atd. Aktuálně byly uveřejněny popisy v cizích jazycích (primárně určené pro členy jury). Postupně doplníme i popisy v češtině, k těm exponátům, ke kterým byly dodány.

Vladimir Munzberger, tajemník OV PRAGA 2008

3. 8. 2008

Výplatní otisky k odletu olympioniků a OH Peking

Jsou připraveny dva příležitostné štočky pro razítkování na poště Praha 6:
- úterý 5. 8. 2008 - Odlet (poslední části) českého týmu do Pekingu - OVS - otisk výplatního stroje v červené barvě s hodnotou - pošta Praha 6 (jiná informace mluví o 6. 8. ! - správný den razítkování ještě zjišťujeme),
- pátek 8. 8. 2008 - Zahájení OH Peking 2008 - strojové razítko Postalia v černé barvě - pošta Praha 6.

V případě úspěchů českých olympioniků lze očekávat používání dalších příležitostných štočků.

Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, reg. čís. 00-15, Praha

Poštovní dokumenty a perzekuce Židů v protektorátu


Pronásledování Židů za druhé světové války se stalo předmětem nespočetného množství studií. Nemenší zájem přitahují i autentické dokumenty z období holocaustu. Jedné jejich zvláštní kategorii je věnován internetový projekt Perzekuce židovského národa v protektorátu Čechy a Morava a ghettu Terezín v poštovních dokumentech.

Internetový projekt Perzekuce židovského národa v protektorátu Čechy a Morava a ghettu Terezín v poštovních dokumentech má za cíl ukázat jednotlivé etapy holocaustu pomocí nejobyčejnějších dokumentů: dopisů, pohledů, dopisnic a poštovních formulářů. Na první banální způsob dokumentace tragického osudu celého jednoho etnika je však nesmírně působivý.

Na webových stránkách projektu mají jednotlivé dokumenty formu filatelistických exponátů, z nichž vznikla celá virtuální výstava. Každý dokument v digitální podobě ve vysokém rozlišení a kvalitě je přitom místně i časově přesně popsán, takže lze bez potíží určit jeho roli v řetězu tragických válečných událostí.

http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/421022

http://www.japhila.cz/hof/0335/index0335a.htm

Michal Hauzr