30. 9. 2017

J. Sedlák: Pětadvacetiletá historie poštovních tarifů v České republice

Zveme Vás na klubové odpoledne přednáškového cyklu 2017 – 2018 s tématem "Pětadvacetiletá historie poštovních tarifů v České republice", 5. října 2017 (čtvrtek) od 16:30 hod. Přednáší: Ing. Jiří Sedlák.
Přednáška se koná v Domě PORTUS (Život 90, z.ú.) v Praze 1, ul. Karolíny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou).
J. K.

26. 9. 2017

Jilemnice 2017: Karel Zeman - grafika, známková tvorba a medaile

Informace pro stálé odběratele (abonenty) pamětních listů známkové tvorby

Dne 9. 10. 2017 budete mít připravený k osobnímu odběru nebo poštou na dobírku – PLZ č. 77: „Cestovatel Dr. Emil Holub - 170. výročí narození“, s nalepenou známkou nominální hodnoty 11,- Kč, „Cestovatel Emil Holub“, a otiskem pamětního razítka „170. výročí narození, cestovatel Dr. Emil Holub, 7. 10. 2017, Holice, s vyobrazeným obrysem Afriky“. Autorka návrhu pamětního razítka je Klára Melichová. Prodejní cena 30,- Kč, poř. č. 161501 - 163200, náklad 1700 ks.
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/ostatni-produkty-se-znamkami/pametni-listy
--
Upozorňuji také na změnu našeho telefonního čísla (pevná linka): 954 301 420
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 954 301 420
GSM:  +420 605 220 617 
--
Česká pošta, s.p.
Prodejna známkové tvorby
pošt. přihrádka 13
111 21 Praha 1

Fotoreportáž z 91. výstavky v budově Hlavní pošty Praha 1 – 20. 9. 2017

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 20. 9. 2017 uskutečnila 91. výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydané poštovní známky, FDC, razítek na FDC a vydané dopisnice, které vyšly 20. 9. 2017. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba... https://www.kf0015.cz/?p=47414

Poštovní noviny č. 18 / 15. 9. 2017

PMG: F. Janečková - Tajemství energie

Poštovní noviny č. 17 / 1. 9. 2017

Vlastní známky M. Richterové v běžném listovním provozu

Děkujeme za velmi pěknou a doporučenou ukázku. Latinský název v příležitostném razítku říká moto výtvarnice: "Ani den bez čárky".
Další informace: http://expo-net.blogspot.cz/2017/09/nove-vlastni-znamky-vz-zs-0065-0066.html

B. J.

24. 9. 2017

Pohlednice on-line České pošty: Varianta s modrým Mauritiem

Malou ukázkou se vracíme k nedávno vydanému Mauritiovi, který byl použit i jako pseudoznámka pro službu České pošty. Další informace: https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/mobilni-aplikace-pohledniceonline
B. J.

Nové vlastní známky: VZ ZS 0065 a 0066: Marina Richterová - "Antverpské období" a "Poutníci"

VZ ZS 0065, VZ 0593—0600 Marina Richterová — Antverpské období
Nominální hodnota: 128,00 Kč
Orientace známek: 8 známek "A" na výšku
Vydání: 21. 09. 2017
Náklad ZS: 1 900 ks, VZ: 15 200 ks
Autor známek: Marina Richterová
VZ ZS 0066, VZ 0601—0608 Marina Richterová — Poutníci
Nominální hodnota: 128,00 Kč
Orientace známek: 8 známek "A" na šířku
Vydání: 21. 09. 2017
Náklad ZS: 1 900 ks, VZ: 15 200 ks
Autor známek: Marina Richterová
B. J.

Zpravodaj SČF Sběratelů československých známek 3/2017

"170 years of public street gas lighting in Prague" stamp on Czech FDC / Timbre "170 ans d'éclairage public au gaz à Prague" sur FDC tchèque

Le premier éclairage public des rues de Prague est apparu en 1623 lorsque la ville obligea les propriétaires de bâtiments à allumer des couronnes en hauteur, en cas d'attaque.
Au début du 18ème siècle, les premières lampes à pétrole ont été installées dans certaines des rues principales de la capitale tchèque avant leur remplacement progressif, à partir de septembre 1847, par des lampadaires à gaz (en particulier dans 66 rues et places de la vieille ville).
En 1866, Prague a commencé l'exploitation de sa propre compagnie de gaz municipale, plus de 2500 lampes étant opérationnelles en 1871.
À la fin du 19ème siècle, l'éclairage électrique a commencé à remplacer l'éclairage au gaz dans les rues de Prague même si plus de 9000 lampes au gaz étaient encore utilisées à Prague en 1940... http://timbredujura.blogspot.com/2017/09/170-years-of-public-street-gas-lighting.html
--
The first public lighting in the streets of Prague appeared in 1623 when the town forced the building owners to light wreaths in height, to prevent attacks.
At the beginning of the 18th century, the first oil lamps were installed in some of the main streets of the Czech capital before their gradual replacement, starting in September 1847, by gas burners (especially in 66 streets and squares of the old city).
In 1866, Prague began operating its own municipal gas company, more than 2,500 lamps being operational in 1871.
At the end of the 19th century, electric lighting began to replace gas lighting in the streets of Prague, although more than 9,000 gas lamps were still used in Prague in 1940... http://timbredujura.blogspot.com/2017/09/170-years-of-public-street-gas-lighting.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Razítka k letošním akcím "zvoníků" - Praha - Hrad a Hradec Králové

Pamětní list 500. výročí položení základního kamene a přesun kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

23. 9. 2017

Laver Cup 2017 - tenisová Evropa versus svět - zítra skončí

Dopisnice s datem prvního dne Laver Cupu (příležitostné razítko od 20.-24. 9. 2017)
Zleva na fotografii: generální ředitel České pošty Martin Elkán, legendární australský tenista Rod Lever a "československý" legendární tenista Jan Kodeš
 Zleva na fotografii: Jan Kodeš, Rod Lever a Martin Elkán
Rod Lever na mediální kamery ukazuje dopisnici,
která 1. ročník Laver Cupu v Praze odstartuje,
v pozadí autor známky a grafické úpravy dopisnice, autor razítka rytec Martin Srb
Copyright: odbor Komunikace, Česká pošta 2017

"170 years of the Mauritius Blue Post Office" stamp on FDC from Czech Republic / Timbre "170 ans du Post Office bleu de Maurice" sur FDC de République tchèque

Lors de la prochaine exposition philatélique internationale "Praga 2018" organisée du 15 au 18 août 2018 dans la capitale tchèque, de grandes raretés seront exposées et en particulier les 2 célèbres "Post Office" émis à Maurice le 20 septembre 1847.
Un exemplaire de chaque timbre a été acquis par un collectionneur tchèque réputé en 2016 qui a souhaité les exposer au public lors de cette manifestation à Prague l'an prochain.
A ce jour, seulement 12 exemplaires de la version bleue (two pence) et 14 exemplaires de la version rouge-orange (one penny) de ce timbre existent dans le monde (chacun des 2 timbres ayant été imprimé à 500 exemplaires)... http://timbredujura.blogspot.com/2017/09/170-years-of-mauritius-blue-post-office.html
--
During the next international philatelic exhibition "Praga 2018" organized from 15 to 18 August 2018 in the Czech capital, some great rarities will be exhibited, and in particular the two famous "Post Office" issued in Mauritius on September 20, 1847.
A copy of each stamp was acquired by a reputable Czech collector in 2016 who wished to exhibit them to the public during this event in Prague next year.
To date, only 12 copies of the blue version (two pence) and 14 copies of the red-orange version (one penny) of that stamp exist in the world (each of the 2 stamps having been printed at 500 copies)... http://timbredujura.blogspot.com/2017/09/170-years-of-mauritius-blue-post-office.html
--
--

"Resistance group Three Kings" - Slogan cancellation from Prague / "Groupe de la Résistance des Trois Rois" - flamme postale spéciale de Prague

Le 6 septembre 2017, la poste tchèque a mis en circulation un timbre (16 CZK) consacré aux "Trois Rois", le nom d'un groupe de la Résistance anti-Nazi ("Odbojová skupina Tři králové") pendant la 2ème guerre mondiale, composé du lieutenant-colonel Josef Balabán, du lieutenant-colonel Josef Mašín et du général de brigade Václav Morávek.
Ces 3 héros nationaux ont tous été des exemples de bravoure face à l'occupant Nazi avant d'être arrêtés et torturés en 1941-1942... http://timbredujura.blogspot.com/2017/09/resistance-group-three-kings-slogan.html
--
On September 6, 2017, the Czech Post issued a stamp (16 CZK) dedicated to the "Three Kings", the name of a group of the anti-Nazi Resistance ("Odbojová skupina Tři králové") during World War II, composed of Lieutenant-Colonel Josef Balabán, Lieutenant-Colonel Josef Mašín and Brigadier General Václav Morávek. 
These three national heroes were true examples of bravery against the Nazi occupier before being arrested and tortured in 1941-1942... http://timbredujura.blogspot.com/2017/09/resistance-group-three-kings-slogan.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Nejlepší známka na téma "Hrady / zámky" 2017 byla zvolena: vítězem je Finsko

https://www.stampworld.com/en/
--
Soukromá poznámka:
K vítězství se musí především blahopřát. Otázka ale je, zda Finové a EuroPost dostáli vypsanému tématu soutěže, protože jejich známka oplývá především ... vtipem. Hrad ze sněhových kvádrů jistě není typickým hradem ani zámkem, jak doslova a do písmene všechny ostatní národní pošty pochopily a dodržely.
B. J.

19. 9. 2017

Česká pošta vzdává hold Rodu Laverovi

Česká pošta při příležitosti prvního ročníku Laver Cupu, který se koná tento víkend v Praze, představuje ve středu 20. září příležitostnou poštovní dopisnici, spíše známou pod označením korespondenční lístek.
Australská tenisová legenda Rod Laver převzala od generálního ředitele České pošty Martina Elkána na hlavní poště v Jindřišské ulici v Praze 200 kusů příležitostných korespondenčních lístků. Na nich je vyobrazen Rod Laver s pohárem pro vítěze tenisové soutěže, která nese jméno právě po australském tenistovi.
„Tenistky a tenisti České republiky, respektive Československa patří a patřili mezi nejlepší světové hráčky a hráče. Domácí publikum bude mít to privilegium vidět první ročník hvězdně obsazeného Laveru Cupu. Jsem hrdý na to, že Česká pošta mohla této soutěži a zejména Rodu Laverovi složit poklonu v podobě unikátní poštovní dopisnice, která si jistě najde místo ve sbírkách suvenýrů nejednoho tenisového fanouška,“ říká generální ředitel České pošty Martin Elkán.
„V golfu se utkávají nejlepší hráči Evropy a světa na Ryder Cupu. Tenisu podobný formát klání chyběl. Mám radost, že v tak nádherném městě, jako je Praha, se poprvé představí nejlepší tenisté světa a Evropy na turnaji, který zase posune tenis o krok dál. A samozřejmě jsem velice poctěn tím, že turnaj nese mé jméno, je to pro mě nepopsatelný pocit,“ říká Rod Laver.
--
Informace o příležitostné poštovní dopisnici:
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. září 2017 příležitostnou poštovní dopisnici „LAVER CUP“ s natištěnou písmenovou známkou „E“ s graficky zpracovaným motivem tenisového míčku v nákladu 2 700 kusů. Známka s písmenem „E“ odpovídá nominální ceně pro prioritní obyčejné zásilky do 50 g do evropských zemí, ve výši 32 Kč.
V levé části dopisnice je Rod Laver spolu s pohárem pro vítěze LAVER CUPu. Laver Cup je tenisová soutěž dvou šestičlenných mužských týmů, která se bude konat každoročně od sezóny 2017 (vyjma let s probíhající letní olympiádou). Soutěž byla pojmenována po australské tenisové legendě Rodu Laverovi, který jako jediný tenista historie vyhrál kalendářní Grand Slam dvakrát, a to v letech 1962 a 1969.
Úvodní ročník LAVER CUPUu proběhne mezi 22. a 24. zářím 2017 v Praze.
Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. plnobarevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek. Pod známkou se nachází mikrolinka s mikrotextem Česká pošta, PTC, 2017.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice bez razítka je 37 Kč a s jedním denním razítkem 38 Kč.
Zdroj: https://www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-vzdava-hold-rodu-laverovi
--

Filatelie 9/2017

Exponát z jednoho z nejcennějších klapačkových dopisů pražského Poštovního muzea je na internetu zde: http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=505&lng=CZ

Zpřesněný emisní plán letošního roku (2017)

Obsahem emisního plánu nejsou tzv. výplatní poštovní známky, sloužící zejména k hromadnému zásobování poštovních úřadů známkami.
B. J.

Podrobnosti k emisnímu plánu českých poštovních známek na rok 2017

Laver Cup začíná vlastně již dnes

Příležitostná dopisnice spatřila světlo světa díky součinnosti, osobní iniciativě a sběratelského nasazení legendárního československého a českého tenisty Ing. Jana Kodeše. Tenisté tak patří v naší zemi mezi nejagilnější skupinu kolektivního sportu. Dopisnice bude k dispozici na vybraných poštách od zítra, středy 20. 9. 2017. Na výstavce Známkové tvorby bude dopisnice prezentována. Turnaj bude v pražské O2 aréně zahájen v pátek 22. 9. 2017. Finále prvního ročníku Laver Cupu bude v neděli 24. 9. 2017.
B. J.

Pošta v rukou podnikatelů se stává hitem venkova

Každý týden vzniknou tři nové pobočky pošty Partner provozované smluvními partnery České pošty. Dva podnikatelé z deseti na venkově uvažují o tom, že by si ke svému podnikání přibrali také provozování pošty Partner, přičemž většina obyvatel tuto službu vítá. Po vzoru Rakouska nebo Německa se začíná poštovní přepážka propojovat s malým koloniálem nebo jiným drobným prodejem. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) představuje u příležitosti akce Rok venkova 2017 nezávislý průzkum toho, jak poštu Partner vnímají místní obyvatelé, a jak podnikatelé. Šetření prováděla výzkumná agentura Ipsos.
Celkově funguje k 1. 9. na principu pošta Partner již 384 provozoven. Do roku 2025 by jich celkově mohlo být až 2500. To představuje více než 75 % z celkového počtu pošt a v takovém případě půjde o jednu z nejdynamičtěji rostoucích živností na venkově. Stejný podíl mimochodem odpovídá sousednímu Rakousku, přičemž v Německu je ještě vyšší. Z doposud otevřených pošt Partner jich 54 % provozují přímo obce a 46 % podnikatelé, obvykle OSVČ. Průzkum zmapoval v srpnu 2017 postoje jak obyvatel, tak podnikatelů z obcí s 250 až 5000 obyvateli, celkový počet respondentů byl 560.
Z šetření vyplývá, že přesně polovina lidí by provoz pošty Partner uvítala, čtvrtina obyvatel se vyjádřila neutrálně. Pouze 6 % oslovených obyvatel by před variantou využívání pošty Partner ve vlastní obci upřednostňovalo dojíždění do obce na tradiční pobočku České pošty. O tom, že poštovní provozovna je pro obyvatele venkova důležitá, svědčí fakt, že 30 % dotázaných chodí dle průzkumu na poštu jednou za tři měsíce, 23 % jednou za čtrnáct dní a každý pátý dokonce každý týden.
Z průzkumu dále vyplynulo, že 45 % obyvatel venkova považuje za nejvhodnější typ provozovny pošty Partner místní obecní úřad, 38 % si přeje, aby byla spojena s místním koloniálem.  Pouhá 2 % respondentů by přivítala poštovní provozovnu ve spojení s hotelem nebo penzionem.
O zajišťování poštovních služeb začíná být zájem i mezi podnikateli. Každý desátý oslovený živnostník v obcích o tento typ provozovny projevil zájem, dalších 8 % o tom uvažuje, ale nejsou rozhodnuti. Největší zájem projevují provozovatelé koloniálů, následují obecní úřady, necelá pětina ze všech oslovených podnikatelů současně připouští, že spojení jejich současného podnikání s provozováním pošty by jim zvýšilo tržby.
Třetina z oslovených podnikatelů požaduje minimální garantovaný příjem z provozování pošta Partner alespoň 10 tisíc korun, 11 % by si představovala rozpětí minimální odměny 11 tisíc až 20 tisíc korun. 13 % podnikatelů považuje za minimum více jak 20 tisíc korun, přičemž v tomto případě se jedná zejména o firmy, které již v současnosti zaměstnávají pět a více pracovníků. Podle informací České pošty je současná minimální odměna pro pošta Partnery je nastavena na 10 tisíc korun, průměrně si každý provozovatel přijde na 16 tisíc korun měsíčně.
Jan Foubík, ředitel České pošty pro obchod a marketing uvádí: „Jsem rád, že jsme překonali počáteční nedůvěru k projektu Pošta Partner. Zaznamenáváme zvyšující se zájem o tuto službu ze strany provozovatelů i obyvatel. Zákazníci nejvíce oceňují rozšířenou otevírací dobu a nově vybavené provozovny. Často zmiňovanou výhodou je také propojení poštovních služeb s jinými, ať už komerčními nebo těmi, které poskytují obce.  Česká pošta vychází vstříc i provozovatelům pošt Partner, zajišťuje veškeré vybavení i odbornou pomoc.“
Karel Havlíček, předseda AMSP ČR nový trend poštovního podnikání v obcích komentuje: „Zájem o poštovní podnikání roste rychleji, než jsme přepokládali. Naším cílem je podchytit tento trend a provázat při té příležitosti podnikatelské poštovní provozovny s malým obchodem. Pro koloniál je to jedna z šancí, jak se ve spojení s poštovní službou uživit a pro obyvatele malých obcí je to příležitost, jak zachovat základní obslužnost. Takovýto koncept spojení sociální služby a malého podnikání má smysl podporovat, navíc podobný model funguje úspěšně v řadě jiných zemí.“
Jiří Krist, předseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR doplňuje: „Spolupráce místního podnikatele či veřejné správy s Českou poštou je logickým spojením výhod na obou stranách. Pokud se vyskytnou problémy, a ty se mohou vyskytnout vždy, je třeba o nich jednat na partnerském principu, chápat se navzájem, někdy i ustoupit, ale celkově postupovat k společnému cíli – zachování veřejných služeb, které u nás byly a snad i dále budou běžné.“
Celý text: https://www.ceskaposta.cz/-/posta-v-rukou-podnikatelu-se-stava-hitem-venkova

18. 9. 2017

Pozvánka na 91. výstavku Známkové tvorby - 20. 9. 2017

Srdečně Vás zveme na 91. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, ve středu 20. září 2017 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou). Budete mít neopakovatelnou a výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC a dopisnic, které vycházejí 20. 9. 2017. 
U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu.
--
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení akce
15:05 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin
- Příležitostná známka „Sdružení českých umělců grafiků Hollar – 100 let“, nominální hodnota 20,- Kč, autor zn. Jan Kavan, autor FDC Pavel Sivko, rytec Martin Srb.
- Příležitostná dopisnice „LAVER CUP“, nominální hodnota E (32,- Kč), autor zn. a grafická úprava Martin Srb.
16:30 hod. ukončení akce
Účast přislíbili: Jan Kavan, Pavel Sivko a Martin Srb.
Tradičními hosty budou zástupci Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s.
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora! 
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1

Nová známka: 0944 - Sdružení českých umělců grafiků Hollar - 100 let

Příležitostná dopisnice Rod Laver: Laver Cup Praha 22.-24. 9. 2017

Příležitostná dopisnice „LAVER CUP“ (CDV178), nominální hodnota “E” (32 Kč), autor zn. a grafická úprava Martin Srb. Vydání související s prvním ročníkem soutěže „Laver Cup“ - začátek budované tradice tenisových okruhů, která proběhne ve dnech 22. – 24. 9. 2017 v Praze. Laver Cup je tenisová soutěž dvou šestičlenných mužských týmů, která se bude konat každoročně od sezóny 2017 (vyjma let s probíhající letní olympiádou). Soutěž byla pojmenována po australské tenisové legendě Rodu Laverovi, který jako jediný tenista historie vyhrál kalendářní Grand Slam dvakrát, a to v letech 1962 a 1969. Mimochodem byl Rod Laver vítězem v Praze v roce 1961.
B. J.

První den použití známek Pošta Partner: doporučeně z Pošty Partner Vestec

Velmi děkujeme za ukázku, která ukazuje jen jednu z mnoha set možností. Další fotografie zde: https://www.kf0015.cz/?p=47015
B. J.

Pošta Partner na italském webu Vaccari: Repubblica Cecca, omagio ai partner

Italský filatelistický tisk si všiml naší známky "Pošta Partner" a informoval své odběratele takto: http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=23393
B. J.