31. 7. 2013

Nejasnosti kolem maxikarty Cyril a Metoděj z Aukra aneb letní maximafilatelistická detektivka

Začátkem července mne kolega informoval o nabídce české a slovenské maxikarty k 1150. výročí Cyrila a Metoděje na tuzemském aukčním portálu Aukro. Nijak jsem se se zprávou o jejich existenci nevzrušoval, dokud mne neujistil, že se jedná o maxikarty s FDC razítky. Moc jsem tomu nechtěl věřit a tak mi poslal odkaz. Důvod mé nedůvěry byl jednoduchý, FDC razítka může používat jen pošta na obálky dne vydání a nálepní listy. Jak je tedy možné, že by se razítka vyskytla na maxikartách? Chtěl jsem tomu přijít na kloub. A tak začalo pátrání... 
--
A upřesnění navíc:
cituji: "FDC razítka může používat jen pošta na obálky dne vydání a nálepní listy." Dodáváme... Smí být použita též na:
1. na oficiální Pamětní listy známkové tvorby (s logem ČP, mikrotextem, hologramem a *.průběžným číslem). V minulosti např. PLZ 02, PLZ 03, PLZ 04, PLZ 06 a PLZ 09. 
2. Jednotlivá regionální ředitelství České pošty mají právo vydávat své upomínkové, pamětní, jubilejní a jiné listy či filatelistické zboží v rámci doplňkového filatelistického sortimentu. Liší se však od Pamětních listů PTM a PLZ (zejména) jinou grafickou úpravou, chybějícími atributy (viz bod 1.), použitím kašetů, většinou jen regionální propagací, omezeným nákladem, nedodáním sjednaného nákladu do Služeb filatelistům, Karlovy Vary apod. Tato vydání navíc nemohou nést ani otisk razítka FDC nebo tzv. Pamětního razítka (prozatím 2 vydání: PLZ 05 a PLZ 36).
B. J.

833. exponát: Zlatý a specializovaný katalog českých celin

SPECIALIZOVANÝ KATALOG POŠTOVNÍCH CELIN ČESKÉ REPUBLIKY 1993 - 2010
SPECIALISED CATALOGUE OF POSTAL STATIONERY OF CZECH REPUBLIC 1993 - 2010
JAN STAREC, Praha, Česko / Prague, Czechia
--
Další informace: http://expo-net.blogspot.cz/2013/07/velky-uspech-jana-starce.html
--
B. J.

Francouzská pošta vydala známku, která vyvolává...

... Francouzská státní pošta právě vydala novou známku s francouzským národním symbolem, dívkou zvanou Marianne. Jenže autor známky obdařil dívku tváří známé ukrajinské militantní feministky Iny Ševčenkové – právě z extremistického hnutí Femen. Dotyčná aktivistka komentovala věc s delikátní poetičností sobě vlastní: "Od nynějška mi budou všichni homofobové, extrémisti a fašisti muset vylízat zadek, kdykoli budou chtít poslat dopis." Známka rozdráždila francouzskou veřejnost, prezident Hollande si připsal u svých voličů temný bod, protože známku posvětil… (www.protiproud.cz

Hommage à Jan Kubiš: flamme illustrée tchèque / Tribute to Jan Kubiš: Czech pictural cancellation

J'ai déjà évoqué sur ce blog la carte commémorative spéciale émise par la poste tchèque le 16 mai 2012 pour le 70ème anniversaire de l'Opération Anthropoid, le nom de code d'une opération visant à assassiner le dirigeant nazi Reinhard Heydrich, le n° 2 des SS et protecteur de la Bohême-Moravie, pendant la seconde guerre mondiale.
Le 27 mai 1942, la voiture de Heydrich fut en effet attaquée par des membres tchèques du groupe Anthropoid, Jozef Gabčík et Jan Kubiš, formés en Angleterre. Heydrich mourut des suites de ses blessures huit jours plus tard.
Pour rappel, cette opération, le seul assassinat réussi d'un dignitaire nazi du IIIème Reich, eut néanmoins de terribles répercussions dans le pays avec près de 15000 personnes assassinées en représailles... http://timbredujura.blogspot.cz/2013/07/hommage-jan-kubis-flamme-illustree.html
--
I had already mentioned on this blog the special commemorative postcard issued by the Czech Post on May 16, 2012 devoted to the 70th anniversary of the Operation Anthropoid, the codename that was used for an operation attempting to assassinate the Nazi leader Reinhard Heydrich, the SS # 2 and protector of Bohemia and Moravia during the Second World War. 
On May 27, 1942, Heydrich's car was attacked by Czech members of the group Anthropoid, Jan Kubiš and Jozef Gabčík, trained in England. Heydrich died of his wounds eight days later.
As a reminder, this operation, the only successful assassination of a Nazi official of the Third Reich, had however some terrible repercussions in the country with nearly 15,000 people murdered in reaction to this assassination... http://timbredujura.blogspot.cz/2013/07/hommage-jan-kubis-flamme-illustree.html

Omaggio al santo nazionale

Venceslao nel nuovo francobollo della Repubblica Ceca. Riprende la statua equestre presente nella famosa piazza di Praga
San Venceslao nel nuovo dentello. Dalla Repubblica Ceca omaggio al patrono nazionale, Venceslao, attraverso un francobollo da 13,00 corone che uscirà oggi.
Quale soggetto è stata ripresa la statua equestre di Josef Václav Myslbek che campeggia nella famosa piazza di Praga dedicata al martire. La carta valore, caratterizzata sullo sfondo dalla bandiera del Paese, è stata realizzata a quattro mani: Jan Kavan si è occupato del disegno, Václav Fajt dell’incisione.
Principe nato probabilmente nel 907 e morto, secondo alcune fonti, il 28 settembre 935, fu educato al Cristianesimo dalla nonna, santa Ludmilla. Nel 921 succedette al padre Vratislao, combattendo contro la nobiltà pagana ma anche avverso il fratello Boleslao, che alla fine riuscì ad ucciderlo. Nella sua breve fase al potere riuscì a mantenere in pace la Boemia, caratterizzandosi per una vita pia, attenta a poveri, schiavi e carcerati. Tanto che venne canonizzato già nel secolo seguente.
È protettore pure della Polonia, di prigionieri, chierichetti e di coloro che fabbricano la birra... http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=14772 

22. 7. 2013

Ve středu 31. 7. 2013 vychází 13 Kč sv. Václav


Oznámení Známkové tvorby
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY SV. VÁCLAV
 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 31. července 2013 výplatní poštovní známku z emise Sv. Václav nominální hodnoty 13 Kč.
Autorem výtvarného návrhu známky je akademický malíř Jan Kavan, autorem liniové kresby je grafik a rytec Václav Fajt.
Známku o rozměrech obrazové části 23 x 19 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 100 kusech.
Známka má katalogové číslo 772 a platí od 31. července 2013 do odvolání. Výstavka k tomuto vydání nebude pořádána.
-- 
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617 
--
Česká pošta, s.p.
Prodejna známkové tvorby
pošt. příhrádka 99
225 99 Praha 025

Vzpomínka na éru vlakových pošt

Při příležitosti jízdy parního vlaku z Prahy do Lužné u Rakovníka v sobotu 10. 8. 2013 bude do soupravy zařazen také poštovní vůz železniční řady Postw s původním interiérem, který byl používán pro vedení vlakových pošt (vlp) a úhrnných přeprav železničních (úpž).
Ve vlakových poštách probíhalo v letech 1850 – 1999 v českých zemích zpracování poštovních zásilek za jízdy.
Dobový vlak povede lokomotiva 475.196 ze slovenské výtopny Vrútky.
V poštovním voze bude příležitostná přepážka České pošty a výstava zaměřená na práci ve vlakových poštách. Zájemci si mohou nechat otisknout příležitostné razítko, vydané při příležitosti této vzpomínkové jízdy. Prohlídka vozu bude možná v žst. Praha-Braník a v Lužné u Rakovníka.
Poštovní zásilky je možné podat u příležitostné přepážky nebo správně ofrankované zásilky vložit přímo do poštovní schránky vozu vlakové pošty. Tyto zásilky Pošta doručí na určenou adresu v pondělí 12. 8. 2013.
Jízdní řád vlaku:
TAM
Žst.
Příj./odj.
Praha-Braník
Odj. 9:12
Praha-Vršovice
9:24 – 9:27
Praha-Smíchov
9:34 – 9:41
Beroun
10:15 - 10:38
Křivoklát
11:12 - 11:15
Rakovník
11:35 - 12:21
Lužná u Rakovníka
12:36

ZPĚT
Žst.
Příj./odj.
Lužná u Rakovníka
Odj. 15:05
Rakovník
15:19 – 15:35
Křivoklát
15:50 – 16:02
Beroun
16:34 – 17:11
Praha-Smíchov
17:46 – 17:48
Praha-Vršovice
17:56 – 18:11
Praha-Braník
Příj. 18:22

Podrobnosti k jízdě parního vlaku najdete v letáku (viz níže).

Zveme všechny  fandy vlakových pošt a železnice.

C. K. poštovním dostavníkem z Vyššího Brodu do Bad Leonfeldenu

V sobotu 27. července proběhne jedna ze zásadních akcí česko-rakouské Zemské výstavy v městech Vyšší Brod a Bad Leonfelden. Staré poštovní stezky opráší c.k. poštovní dostavník z 19. století, s jakým se mohli denně setkávat obyvatelé obou stran hranice již před 140 lety. Dostavník tažený čtyřspřežím kladrubských běloušů vyjede od vyšebrodského Poštovního muzea po desáté hodině ranní a v Bad Leonfeldenu je očekáván v jednu hodinu
odpoledne. Slavnostní jízdu doplní v obou městech příležitostné poštovní přepážky, na nichž si účastníci budou moci pořídit exkluzivní suvenýry v podobě příležitostných dopisnic, jež si mohou nechat otisknout speciálními razítky. V Bad Leonfeldenu si navíc
bude možné opatřit i rakouskou poštovní známku vydanou k akci...
Celý text: http://www.japhila.cz/2013/dostavnik13.pdf

21. 7. 2013

832. exponát: Anglie Petra Radosty

VELKÁ BRITÁNIE 1840 - 1873
GREAT BRITAIN 1840 - 1873
RADOSTA Petr, Horní Slavkov, Česko / Horni Slavkov, Czechia
--
B. J.

831. exponát: Klasické celiny USA

USA: CELINY PRO CIZINU 1879
USA: THE FOREIGN POSTAL CARD OF 1879
DOOREMALEN Hans van, Rijen, Nizozemí / Rijen, Netherlands
--
B. J.

18. 7. 2013

Mimořádná nabídka automatových výplatních známek

Dne 1. srpna 2013 bude v souvislosti s úpravou poštovních tarifů obměněna i nabídka voleb nominálních hodnot ve známkových automatech. Ve všech stávajících automatech budou instalovány tyto výplatní tarify: 
13 / 17* / 21 / 25 / 27 / 29 / 30 / 37 / 39 / 41 / 45 / 47 / 58  a 63 Kč.

Zároveň bychom Vás chtěli informovat, že známkové automaty jsou v současné době k dispozici na těchto poštách:
- pošta Ústí nad Labem, Masarykova 3120/34
- pošta Liberec, nám. Dr. E. Beneše 559/28
- prodejna PostFila Praha 7, Ortenovo nám. 542/16
Známkový automat na poště Praha 1 v Jindřišské je v současné době nefunkční, o jeho možném zprovoznění vás budeme informovat na webových stránkách www.ceskaposta.cz

Celý materiál včetně možnosti objednání známek naleznete zde:
http://www.japhila.cz/2013/Automatove_znamky_2013.pdf

830. exponát: Známky ČR 2010 - 2012

POŠTOVNÍ ZNÁMKY ČESKÉ REPUBLIKY 2010 - 2012
POSTAGE STAMPS OF THE CZECH REPUBLIC 2010 - 2012
ČESKÁ POŠTA s.p., Odbor známková tvorba, Praha, Česko / CZECH POST, Department of Stamp Design, Prague, Czechia
--
B. J.

Volba nejhezčí evropské známky jde do finiše

Až do 31. srpna můžete volit nejhezčí známku Evropy, tentokráte za rok 2013 na téma Poštovní dopravní prostředky. Kompletní přehlídku všech vydaných známek a možnost elektronické volby nabízí stránka společnosti PostEurope zde: http://www.posteurop.org/europa2013
Zapojte se do volby a volte srdcem, zvolte nejhezčí známku.
B. J.

10. výstava UPU pod záštitou FIP pro poštovní správy - Česko bronzové

V Petrohradě se na konci července konala již 10. soutěžní výstava UPU (Světová poštovní unie) pod záštitou FIP pro poštovní správy za prezentaci známek (naposledy z let 2010 - 2012).
Česká pošta se prezentovala exponátem, který je nově i na Exponetu k nahlédnutí komukoliv: http://www.japhila.cz/hof/0830/index0830a.htm  

Nyní Vás můžeme seznámit s výsledky, dělenými do 3 kategorií. 
Skupina "A" zahrnuje země, které ročně vydávají maximálně do 30 různých poštovních známek. Zde se na prvních 5 místech umístily: 
1. Kypr; 2. Bosna a Hercegovina - Chorvatská pošta v Mostaru; 3. Velká Británie; 4. Pakistán a 5. Egypt.
--
Skupina "B" - poštovní správy vydávající ročně mezi 30 až 69 poštovními známkami:
1. Bělorusko; 2. Maďarsko; 3. Česká republika; 4. Kyrgyzstán a 5. Maroko.
--
Skupina "C" zahrnuje země, které vydávají 70 a více známek ročně:
1. Rumunsko; 2. Jižní Afrika; 3. Ukrajina; 4. Turecko a 5. Indie.
--
Závěrem se v průvodním dopise píše, že umístění na 3. místě je dokladem kvality a profesionality prezentace a reflektuje velmi dobrý vztah České pošty, s.p. k filatelii. Na průvodní ilustraci je ocenění pro Českou poštu za třetí místo v soutěži.
B. J.

Kafkova proměna na webu Pavla Kancnýře


Graficky výjimečná známka zaslouží i zdařilou maxikartu. Téma Franze Kafky na poštovní známce jsem zaznamenal již v loňském roce. Zmiňoval jej tehdy "pracovní" emisní plán známek na rok 2013. Nijak jsem se v tomto případě neplašil, protože přeci Praha je plná Kafky. Alespoň tedy stará Praha. Sehnat pohlednice s portrétem tak není žádný problém. Stačilo jen čekat, jak bude známka vypadat. Letošní barevný emisní plán nám udělal jasno. Franz Kafka a brouk z Proměny. Fantazie v podání výtvarnice Mariny Richterové. To pojednání se mi líbí, vrátilo mne zpět do studentských let strávených ve škole, kde jsme Proměnu četli jak v českém, tak v německém jazyce - Die Verwandlung - naskočí mi dodnes :-). Ale vraťme se zpět k emisi. Poštovní známka byla vydaná 26. černa 2013 v samolepicím známkovém sešitku o 6 kusech v písmenové hodnotě E za známku (nominále 20 Kč). Výtvarný návrh známky provedla Marina Richterová, která získala za svůj výtvarný návrh poštovní známky s W. A Mozartem  2. místo na soutěži Grand Prix WIPA 2011. Kompozici poštovní známky s Kafkou pojednala jako strohý geometrický modul, do kterého je zasazen motiv reálně vypadajícího brouka, jako symbolu proměny a Franze Kafky...
Celý text:  http://cartesmaximum.blogspot.cz/2013/07/franz-kafka-promena.html

16. 7. 2013

O výročí Franze Kafky s Markétou Mališovou

...
Známka je hezká i vtipná, můžete nám přiblížit pozadí jejího vzniku? 
"Dosud jediná známka s Kafkou vyšla v roce 1968. Víc jak deset let se snažíme, aby nějaká známka byla vydána. Není to vůbec jednoduché, témata na známky posuzuje každý rok přísná výběrová komise. Na půdě Česko-izraelské smíšené obchodní komory, jíž jsem členkou, jsem se setkala s Jiřím Maceškou, který pracuje na České poště. Asi před třemi lety jsme bavili o tom, na čem by mohly obě naše instituce spolupracovat a toto téma se nabízelo hned od začátku. Na motiv známky proběhlo výběrové řízení, ve kterém zvítězila malířka Marina Richterová. Návrh považuji za velice zdařilý, netradiční, je složen z portrétu F. Kafky a brouka, takže opět motiv Proměny. Známku jsme slavnostně pokřtili v hotelu Century Old Town v Praze Na Poříčí. V této budově sídlila Dělnická úrazová pojišťovna, v níž Franz Kafka léta působil."  ...
Celý text: http://www.radio.cz/cz/rubrika/kultura/o-vyroci-franze-kafky-s-marketou-malisovou
Další odkazy:  
http://www.novinky.cz/kultura/306634-postovni-znamka-pripomina-kafkovo-vyroci.html 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/233044-franz-kafka-na-znamce-hovori-o-bezpravi-bezcasi-i-promene/ 
http://www.youtube.com/watch?v=3M_QAwEdahI&feature=youtu.be 
http://www.ttg.cz/nova-postovni-znamka-pripomina-130-vyroci-narozeni-franze-kafky/


8. 7. 2013

Velký úspěch Jana Starce

U příležitosti vstupu Chorvatska do Evropské unie byla v Záhřebu (Zagreb) uspořádána na konci června mezinárodní filatelistická výstava. Uspořádal ji velmi agilní Chorvatský filatelistický svaz. 
Pro nás je potěšující, že český sběratel celin a funkcionář SČF obdržel za svůj "Katalog celin České republiky 1993 - 2010" zlatou medaili. Stalo se tak samozřejmě ve třídě filatelistické literatury.
Máme dobrou zprávu, že Jan Starec udělil Exponetu povolení vystavit exponát v kompletním rozsahu více než 200 stran.
Janu Starcovi blahopřejeme!
B. J.