26. 3. 2019

Prodejny ZT přechodně uzavřeny

Prodejny Známkové tvorby na Hlavní poště v Jindřišské ulici 14 jsou v současné době přechodně uzavřeny. 

Prodejna – přepážka č. 29 je od 26. 3. 2019 přechodně uzavřena z důvodu onemocnění.
Prodejna – přepážka č. 30 je uzavřena od 7. 3. 2019 z důvodu zrušení přepážky. Probíhá zde předávací inventura.
Prodejny ZT na Hlavní poště není možné v současné době zprovoznit, prosíme o Vaše pochopení. Za komplikace se Vám omlouváme.
O změnách, včetně prodejní doby, Vás budeme neprodleně informovat.
--
Současně sdělujeme, že nejbližší specializovaná prodejna filatelie je v Postfile na Ortenově náměstí 542/16, Praha 7 – Holešovice (tramvají č. 6 ze zastávky Vodičkova nebo Jindřišská ulice směr Palmovka, zastávka Ortenovo náměstí). Přechodně se můžete obrátit i na filatelistické přepážky na poště Praha 01 v Kaprově ulici 40/12 v Praze; Poštovní muzeum v ulici Nové Mlýny 2 v Praze 1. K využití jsou i písemné Služby filatelistům, Nákladní 29, 362 07 DEPO Karlovy Vary.
--
Břetislav Janík
vedoucí samostatného oddělení Známková tvorba
Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/2, Praha 1
janik.bretislav@cpost.cz  

17. 3. 2019

J. Kraus: Antarktické expedice z pohledu filatelie

Klub filatelistů KF 00-65 Apollofila pořádá 19. března 2019 od 17:00 hod. odbornou přednášku, která se uskuteční v prostorách Domu Filatelie, Klimentská 6, Praha 1: Antarktické expedice z pohledu filatelie, přednáší: J. Kraus. Hosté jsou samozřejmě vítáni. Klub filatelistů 00-65 Apollofila Praha se těší na Vaši účast.

Filatelie 3/2019

11. 3. 2019

Hrdinové z Iwo Jimy na slovenské známce

Děkujeme Ivanu Gážovi ze Žiliny za zaslání tak zajímavého FDC a dokonce i zajímavé poštovní známky, kterou na první pohled asi nezařadíme na slovenskou poštovní známku. I když jsem osobně na hřbitově v Arlingtonu byl, a památník osobně viděl - tato informace mi osobně nebyla známa...
B. J. 

9. 3. 2019

Fotoreportáž ze 112. výstavky v budově Hlavní pošty Praha 1 – 6. 3. 2019

Karel Eduard hrabě Paar, emeritní velkopřevor Řádu maltézských rytířů
Ve středu 6. 3. 2019 se v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) konala 112. výstavka přípravy tisku vydávaných poštovních známek, kterou uspořádalo samostatné oddělení známkové tvorby České pošty, s.p. Jednalo se o tři v ten den vydané příležitostné poštovní známky, a to “Les Království”, “Suverénní řád maltézských rytířů” a “České vynálezy: Kostkový cukr”. Na výstavce jsme si mohli prohlédnout výtvarné návrhy uvedených známek, u emise “Les Království” též návrhy kupónů a vnější strany známkového sešitku, dále pak u všech emisí tiskové archy s imprimatur. Pokud se jedná o současně vydané obálky prvního dne (FDC), tak kromě výtvarných návrhů byly vystaveny též rytecké rozkresby, rytecké destičky, otisky rytin, nátisky s imprimatur a finální produkty. Rovněž jsme mohli vidět návrhy razítek FDC.
Představení nových poštovních známek za přítomnosti autorů a pozvaných hostů zahájil vedoucí samostatného oddělení známkové tvorby České pošty Ing. Břetislav Janík. K emisi “Les Království” promluvili autor výtvarných návrhů Adolf Absolon a autor liniové kresby a rytec FDC Martin Srb. Zajímavé souvislosti vydání poštovní známky “Suverénní řád maltézských rytířů” uvedl nejprve Břetislav Janík a o historii a působení řádu pak pohovořil vzácný host Karel Eduard hrabě Paar, emeritní velkopřevor Českého velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů, kterého na akci doprovázel jeho tajemník p. Michael Rainey. Svým příspěvkem též vystoupil PhDr. Marek Vařeka, odborný pracovník Masarykova muzea v Hodoníně, který navrhl vydání této známky Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, které je vydavatelem našich poštovních známek. K podání návrhu jej inspiroval PaedDr. Josef Šolc, bývalý ředitel Masarykova muzea v Hodoníně, člen předsednictva Svazu českých filatelistů, z.s., a šéfredaktor zpravodaje Informace SČF. O práci na výtvarném návrhu pak hovořil Karel Zeman, k němuž se připojil rytec FDC Jaroslav Tvrdoň.
O inspiraci k provedení návrhu na známku “České vynálezy: Kostkový cukr“ hovořil autor Jiří Slíva a o spolupráci s ním rytec FDC Bohumil Šneider. K práci Poštovní tiskárny cenin Praha na přípravě tisku vydaných známek a o součinnosti s autory návrhů a rytci se u každé emise vyjádřil p. Martin Sochůrek. Dobrou spolupráci tiskárny s Českou poštou pak ocenil i p. Martin Holý, pracovník samostatného oddělení známkové tvorby.
Na připojených fotografiích je zachycena jednak výstavka (snímky jsou pořizovány přes skla bývalé prodejny), dále pak vlastní zahájení výstavky s přítomnými autory a hosty a dále pak velmi populární autogramiáda. Fotoreportáž pro nás pořídil Ing. Tomáš Chudoba.
Fotoreportáž zde: https://www.kf0015.cz/?p=54761

8. 3. 2019

Nový PLZ 92 - 1. Jarní veletrh sběratelství

Dne 15. března 2019 vychází PLZ 92 - 1. Jarní veletrh sběratelství, poř. č. 187401–189100  v nákladu 1700 kusů. Je použito dvou výplatních známek: “Krása květů – Narcis”, nominál 24 Kč a “Krása květů – Tulipán”, nominál 30 Kč. Razítko: SBĚRATEL, 1. JARNÍ VELETRH SBĚRATELSTVÍ, OLYMPIK. Autorství razítka: Double Impact s.r.o.

Razítko 120 let Potrubní pošty v Praze

59. Burda Auction - 9. - 10. března 2019

4. 3. 2019

Pozvánka na 112. výstavku Známkové tvorby České pošty

Vydávané emise: 
- Les Království za přislíbené účasti autora Adolfa Absolona a rytce Martina Srba 
- Řád maltézských rytířů za přislíbené účasti autora Karla Zemana, rytce Jaroslava Tvrdoně a také emeritního velkopřevora českého velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů Karla Eduarda Paara 
- České vynálezy: Kostkový cukr za přislíbené účasti autora Jiřího Slívy a rytce Bohumila Šneidera 
Datum a čas akce: 6. 3. 2019 v 15 hodin Místo konání: 1. patro budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou).

3. 3. 2019

Razítko 90 let Klubu filatelistů Trutnov

Oznámení Známkové tvorby o prodejní době

PRODEJNA ZNÁMKOVÉ TVORBY - PŘEHLED PRODEJNÍ DOBY. Přepážky č. 29 a č. 30 v hale pošty Praha 1, otevřeno pondělí – pátek od 08:00 do 18:00 hod. V době státem uznaných svátků jsou přepážky uzavřené.
Od 7. 3. 2019 do odvolání bude otevřena prodejna Známkové tvorby -
přepážka č. 29 od 10:00 do 16:00 hod.
Prodejna - přepážka č. 30 bude z důvodu inventury uzavřena. O případných změnách prodejní doby vás budeme informovat.
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
Poštovní přihrádka 13, 111 21 Praha 1

M. Hauzr: "Poštovní zásilky v přeshraničním styku za protektorátu Čechy a Morava"

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout naši další klubovou schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 7. 3. 2019 od 16 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (Život 90, z.ú.), v Praze 1, ulice Karoliny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou, mapku najdete na https://www.kf0015.cz/?page_id=328), jejíž součástí bude přednáška p. Michala Hauzra "Poštovní zásilky v přeshraničním styku za protektorátu Čechy a Morava", jak jsme také již informovali na klubovém webu na stránce https://www.kf0015.cz/?p=54580. Přednáška začíná v 16.30 hod.
Vítáni jsou všichni zájemci o filatelii a poštovní historii - vstup volný. Jako obvykle bude pro účastníky připravena káva, čaj a minerálka. Členové klubu si budou moci vyzvednout připravené novinky u správce novinkové služby a hospodáře p. Jana Všetečky, uhradit členské příspěvky na rok 2019 u pokladníka p. Jiřího Maiera (pokud ještě úhradu neprovedli) a vyzvednout si členské prémiové tisky za rok 2018 u jednatele Ing. Pravoslava Kukačky (pokud si je nevyzvedli). Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha, pobočného spolku Svazu českých filatelistů, z.s., zdraví Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel