30. 4. 2021

Filatelistická fotogalerie

Obrazová filatelistická galerie magazínu Japhily skrývá velké množství autentických fotografií, které jsou dnešním čtenářům možná zcela neznámé. Proto Vám dáváme možnost prohlédnout si je v klidu. Vstup do fotogalerie je ZDE.

28. 4. 2021

Poštovní potrubí v Praze je unikátem. Důležitou roli hrálo za války, poslední kapkou byla povodeň

 
Na obrázku srdce potrubní pošty

Bohuslav Hatina, Novinky.cz: Na první pohled je to jednoduché, jak ostatně bývají i mnohé jiné slavné vynálezy. Stačí mít po ruce příslušné potrubí, vzduchotěsná pouzdra a pohonný agregát, konkrétně elektromotor pohánějící dmychadlo, které funguje na principu přetlaku a podtlaku vzduchu. Ten je vysáván nebo vháněn do potrubí. Vložené pouzdro se pohybuje směrem tam i zpět a nese zprávu svému adresátovi… Celý článek ZDE.


25. 4. 2021

Volba nejkrásnější známky již jen do pátku

 

Tradiční Anketa o nejkrásnější známku otevírá svůj další ročník. Účastníkem ankety se může stát každý, kdo v období mezi 22. 2. – 30. 4. 2021 doručí v ofrankované obálce správně vyplněný originální hlasovací kupon z měsíčníku Filatelie (nikoliv kopírovaný či jinak množený) na adresu Česká pošta, s.p., Známka roku, P. O. BOX 805, 111 21, Praha 1. Hlasující, kteří mají zájem o zaslání filatelistického suvenýru, vloží do obálky kromě hlasovacího lístku také neofrankovanou obálku pohlednicového formátu A6 se zpáteční adresou.

Hlasovat půjde rovněž prostřednictvím webové stránky www.znamkaroku.cz, avšak každý účastník může hlasovat pouze jednou a udělit celkem jeden hlas. Kompletní Pravidla Ankety o nejkrásnější známku roku 2020 naleznete od startu soutěže na www.znamkaroku.cz.


Řekli o filatelii (9) - lord Kelvin of Largs, původním jménem William Thomson, anglický vědec

 

Přezíravost slavných vědců vůči vědeckým disciplínám z ostatních oborů je všeobecně známá. Snad nejlépe to dokresluje výrok zakladatele teorie nukleární fyziky, podle něhož je "veškerá věda buď fyzika, nebo sbírání známek."  

„Nutno ovšem přiznat, že ekonomická věda má se sbíráním známek mnohé společné prvky. Stejně jako filatelisté sbírají známky, my sbíráme data, tak jako filatelisté třídí známky podle určitých témat (námětová filatelie), my třídíme sesbíraná data podle určitých hledisek a stejně jako filatelisté se chlubí svými sbírkami na mezinárodních výstavách, my prezentujeme naše příspěvky na vědeckých konferencích. S filatelisty máme tedy společné zapálení každý pro svého koníčka.“

23. 4. 2021

Pamětní listy Praga 2018, tzv. Bombay

 

Pamětní listy Praga 2018, tzv. Bombay – s pořadovým číslem, bez pořadového čísla a věnované aukční firmě Feldman jsou dostupné na Aukru na této adrese.

Turistická emise v různých variantách listovního použití

 
Turistická emise v různých variantách listovního použití


Emise Dívčí kameny ve variantách listovního použití

 
Emise Dívčí kameny ve variantách použití

Emise Divoká kočka v listovním provozu

 

22. 4. 2021

Vlastní známky Asociace poskytovatelů sociálních služeb

 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb distribuovala v minulých dnech zájemcům o vlastní známky archy známek a zvláštní suvenýr v podobě DL obálky. Slovo suvenýr je na místě, protože v místě známky je pseudoobrázek a i pseudorazítko není poštovním razítkem. V tomto případě platí, že obálka má cenu záliby, tedy od 0 Kč po částku, kterou je jedinec pro získání obálky ochoten zaplatit.
Dole je arch vlastních známek stejné společnosti.

21. 4. 2021

Nové slovenské poštovní známky

 
Nové slovenské poštovní známky poznáváme díky laskavosti pana Ivana Gáži ze Slovenska. Děkujeme.

20. 4. 2021

Řekli o filatelii (8) - Gabriel Laub, český esejista a novinář

 

„Pro většinu lidí je politika koníčkem, jako filatelie. Filatelisté sice nerozhodují o tom, které známky mají vyjít, ale ti šikovní i tak na tom dovedou vydělat.“

19. 4. 2021

Dnes, 19. dubna, by se dožil Jiří A. Švengsbír 100 let

 

Je to až neuvěřitelné, ale 19. dubna si připomeneme rovných sto let od dne, kdy se narodil Jiří Antonín Švengsbír, rytec, grafik, malíř, typograf, kreslíř, ilustrátor a pro nás především slavný tvůrce poštovních známek. Poznal jsem ho osobně před třiapadesáti lety na Světové výstavě poštovních známek PRAGA 1968. Zapůsobil na mne tehdy tak silně, že jsem v našem brněnském kroužku mladých filatelistů 56-240 navrhl, abychom ustavili jeho fanklub. To se také stalo a od té doby jsem s velkým zájmem sledoval Švegsbírovu tvorbu a mnohokrát se s ním osobně setkal.17. 4. 2021

16. 4. 2021

Řekli o filatelii (7) - Gabo Zelenay, rozhlasový sportovní komentátor

 
"Nevěříte? Dávno, dávno v krásných letech gymnaziálních radostí jsem dokázal, kráčejíc ve šlépějích otce, prosedět hodiny a hodiny nad známkami. A ne jednou ani dvakrát - zkoušel jsem slovy opsat miniaturní obrázky ze světa. Tak se rodily moje první reportáže. O palmách, tygrech, slavících, černoškách, fousatých velikánech. Nikdo je neslyšel. Ale mozaika známek, ta krásná nádhera mi dala cestu. Obrázkama vyjadřovat svět okolo mně. Jenomže ... prasklo potrubí a náš - spíše byteček mojí maminky, která opatrovala řadu albumů na známky, po smrti otce pro jednu ratolest - zalila špinavá voda. A bylo po sbírce. Několik kusů, které zůstaly, si vzal nejmladší bratr. Mně zůstaly jenom vzpomínky na krásné chvíle nad malinkatým, ale přece nádherným světem, který mi léta přibližovali mistři štětce, fotografie a rytiny ...
Ale ... v každé své reportáži vlastně napodobuji obrázky skládanými do sérií co vidím. A chci, a snažím se aspoň trošičku přiblížit, zpodobnit svět okolo mně. Sportovní svět. A protože neznám smutnou známku, vykresluji všechno v barvách s jistou dávkou básnické licence. Tak, jako před léty jsem si vybavoval nad známkami světa dálky, historii, umění a život."

15. 4. 2021

"Prague Derby's 125th anniversary" stamp set on FDC from Czech Republic / Série "125 ans du Derby de Prague" sur FDC de République tchèque

 

Le 24 mars 2021, la poste tchèque a mis en circulation 2 timbres se-tenant à l'occasion du 125ème anniversaire du Derby de Prague, désignant le match de football opposant le SK Slavia Prague au AC Sparta Prague, les deux principaux clubs de football de Prague, la capitale tchèque.
Créés respectivement en 1892 et 1893, le SK Slavia Prague et le AC Sparta Prague se sont en effet rencontrés pour la 1ère fois le 29 mars 1896, avec une victoire 1-0 du AC Sparta Prague à la fin du match. Mais cette victoire a été annulée (résultat officiel du match : 0-0) car les capitaines des 2 équipes n'étaient pas d'accord concernant la validité du but marqué...
Ce premier épisode marquait ainsi déjà la rivalité entre les 2 clubs de football, le SK Slavia étant considéré comme les clubs des intellectuels et de l'élite tandis que le AC Sparta est vu comme le club des ouvriers…  https://timbredujura.blogspot.com/2021/04/prague-derbys-125th-anniversary-stamp.html
--
On March 24, 2021, the Czech Post issued two se-tenant stamps to mark the 125th anniversary of the Prague Derby, designating the football match between SK Slavia Prague and AC Sparta Prague, the two main football clubs of Prague, the Czech capital.
Created in 1892 and 1893 respectively, SK Slavia Prague and AC Sparta Prague indeed met for the first time on March 29, 1896, with a 1-0 victory for AC Sparta Prague at the end of the match. But this victory was canceled (official result of the match: 0-0) because the captains of the 2 teams did not agree on the validity of the goal scored ...
This first episode thus already marked the rivalry between the 2 football clubs, SK Slavia being considered as the clubs of intellectuals and the elite while AC Sparta is seen as the club of workers… https://timbredujura.blogspot.com/2021/04/prague-derbys-125th-anniversary-stamp.html
-- Eric Contesse: https://timbredujura.blogspot.com/

Vyberte z loňských českých poštovních známek tu nejkrásnější

Tradiční Anketa o nejkrásnější známku otevírá svůj další ročník. Účastníkem ankety se může stát každý, kdo v období mezi 22. 2. – 30. 4. 2021 doručí v ofrankované obálce správně vyplněný originální hlasovací kupon z měsíčníku Filatelie (nikoliv kopírovaný či jinak množený) na adresu Česká pošta, s.p., Známka roku, P. O. BOX 805, 111 21, Praha 1. Hlasující, kteří mají zájem o zaslání filatelistického suvenýru, vloží do obálky kromě hlasovacího lístku také neofrankovanou obálku pohlednicového formátu A6 se zpáteční adresou.

Hlasovat půjde rovněž prostřednictvím webové stránky www.znamkaroku.cz, avšak každý účastník může hlasovat pouze jednou a udělit celkem jeden hlas. Kompletní Pravidla Ankety o nejkrásnější známku roku 2020 naleznete od startu soutěže na www.znamkaroku.cz.


Zpravodaj Společnosti sběratelů čs. známek 4/2020

 

14. 4. 2021