31. 12. 2018

Pretium affectionis - PF 2019

Děkujeme všem, všem, všem za přízeň, kterou jsme cítili po celý slavnostní a filatelistický rok 2018. Těšíme se na setkání i spolupráci v roce příštím. PF 2019.
Břetislav Janík :-)

30. 12. 2018

Pocta Maxi Švabinskému

Krásná uměleckou i polygrafickou výrobou je novoročenka Státní tiskárny cenin, věnovaná Maxi Švabinskému.
A zapůjčená ocelotisková verze:
Velmi děkujeme.
B. J.

Slovenské "okénko"

Na slovenské zásilky jsme si již zvykli a nejinak tomu bylo u nové poštovní známky. Přbalena byla i dopisnice pro milovníky poštovních razítek. Děkujeme.
B. J.

Works of art and tribute to T.G. Masaryk on cover from Czech Republic / Œuvres d'art et hommage à T.G. Masaryk sur lettre de République tchèque

Le 14 novembre 2018, la poste tchèque a mis en circulation plusieurs nouveaux timbres, utilisés pour affranchir cette impressionnante lettre envoyée en recommandé de Prague le 1er jour d'émission... http://timbredujura.blogspot.com/2018/12/works-of-art-and-tribute-to-tg-masaryk.html
--
On November 14, 2018, the Czech Post issued several new stamps, all used to frank this impressive letter sent by registered mail from Prague on the first day of issue... http://timbredujura.blogspot.com/2018/12/works-of-art-and-tribute-to-tg-masaryk.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Novoroční přání aktivního klubu filatelistů KF 00-15

Vážení přátelé, chtěli bychom vám poděkovat za vaše členství v našem klubu, za vaše náštěvy klubových akcí a internetových stránek, za vaši spolupráci a poskytování poznatků z vaší sběratelské a badatelské činnosti. Významné účasti na klubových schůzkách s odbornými přednáškami a návštěvy na našich internetových stránkách v již končícím roce 2018 nás přesvědčují, že služby poskytované členům, vybraná témata přednášek, lektoři, jakož i náplň klubových stránek https://www.kf0015.cz/, včetně domén třetího řádu https://mod ry.kf001 5.cz/ a https://special.kf0015.cz/, splňují stále Vaše potřeby a očekávání. 
V právě končícím roce 2018 jsme důstojně oslavili 75. výročí založení klubu a dosáhli jsme postavení pobočného spolku SČF ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a stanov SČF. Dosažené úspěchy před nás nastolují nové úkoly a nová očekávání, která se budeme snažit v dalším roce naplnit, a chtěli bychom věřit, že se tak bude dít za přispění širší členské základny i přátel klubu.
Přejeme vám co nejkrásnější prožití vánočních svátků a v novém roce 2019 dobré zdraví, štěstí, pohodu a hodně dalších úspěchů.
Rovněž děkujeme za vaše četná došlá vánoční a novoroční přání.
Výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha, pobočného spolku Svazu českých filatelistů, z.s.: 
Ivan Leiš, předseda
Pravoslav Kukačka, jednatel
Jan Všetečka, hospodář a správce novinkové služby
Jiří Maier, pokladník
Ladislav Čechák, organizátor odborné činnosti
Jiří Marko, správce webových stránek klubu https://www.kf0015.cz/  ...  úvodní stránka klubového webu, nyní také s vánočním a novoročním přáním.

Zpravodaj sběratelů čs. známky 4/2018

Muchovy Hradčany na slovenské známce

Pozdravy přišly i ze Slovenska a rovněž za ně děkujeme, tentokráte předsedovi ZSF.
B.

Příležitostná celistvost F. L. Rieger

Přivítání nové známky F. L. Riegera proběhlo slavnostně v nově rekonstruovaném Národním muzeu. Velmi pěkná doporučená celistvost je toho dokladem.
B. J.

Postřehy z listovního provozu

Zajímavé je, že skoro polovina odesílatelů lepí známky na výšku, i když jsou zcela zřetelně orientovány na šířku. Samozřejmě to ničemu nevadí a děkujeme i jejim odesílatelům za milá přání. A proč se mi to zdá zajímavé? Protože tuto tendenci mají obecně známky z autorské dílny Filipa Heyduka, který domicilem Česká republika na boku známky si vytváří jeden z nejlepších grafických formátů - čtverec. A to je, v souladu - nikoli rozporu se zadáním známkové tvorby, to nejzajímavější na celém postřehu.
B. :)

Ještě k vánočním razítkům

Vraťme se ještě k vánočním přáním, která nejčastěji přicházejí s razítkem Božího daru, nicméně i další lokace mají svá příležitostná razítka a kašety.
Děkujeme.
B. J.

28. 12. 2018

Vlastní známky Mariny Richterové

Výtvarnice Marina Richterová je filatelistům dostatečně známá nejen z tradiční české známkové tvorby, ale i ze známek vatikánských a nejnověji i soukromých vydání vlastních známek. Jen v roce 2018 si objednala a odebrala 3 různé známkové sešitky vlastních známek. Jedna taková známka nám přišla s pokračováním zajímavé řady PFky a hlavně s "její" známkou na obálce. Děkujeme.
B.

27. 12. 2018

Klub filatelistů Alfonse Muchy z Brna a Tradiční vánoce v Brně

Dlouhodobé příležitostné razítko jsme dostali spoluečně s vánočním přáním od největšího moravského klubu a současně jednoho z největších v ČR. Podle rukopisu lze poznat koryfeje brněnské filatelie Zdeňka Okáče a Jaromíra Hviždě.
Děkujeme.
B.

Poštovní noviny 21. 12. 2018

Pohlednice online - vánoce 2018

Nové pohlednice on line s natištěnými pseudoznámkami dala Česká pošta do předvánoční doby. Za ukázku děkujeme.
B. J.

Krušnohorské muzeum

Periodikum Krušnohorské noviny se poštovním známkám věnuje trvale. Tentokráte dokumentuje nejenom zajímavé články o zámku v Jezeří, ale dokumentuje i proces z 50. let s politikem Stránským. Překvapivě i zde je lokální příslušnost do Krušnohoří a Středohoří správná. Za ukázku děkujeme ing. Petru Fišerovi z Českého Jiřetína.
B. J.

Filatelie 12/2018

26. 12. 2018

Anketa o nejkrásnější známku roku 2018

Nejen filatelisté, ale i široká veřejnost se i letos může zapojit do ankety České pošty o nejkrásnější poštovní známku roku 2018. Ta bude vyhlášena v sobotním Magazínu Právo, který vychází 5. ledna 2019 a také v lednovém čísle časopisu Filatelie a lednovém vydání Poštovních novin.
Čtenáři se v uvedených titulech dozvědí nejen pravidla ankety, ale naleznou v nich i hlasovací kupon.
Výsledky anket o nejkrásnější známky od roku 1993 naleznete na webových stránkách České pošty pod odkazem:
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/znamky/anketa-o-nejkrasnejsi-znamku 

ZT

16. 12. 2018

Česká pošta nabízí možnost získat příležitostné poštovní razítko s motivem Betlémského světla

 
Pro příležitostné poštovní razítko si budete moci přijít před Vánocemi na tyto pobočky:
- pošta Praha 1, Jindřišská 14 (od 16. do 23. 12. 2018);
- pošta Brno 2, Nádražní 7 (od 16. do 23. 12. 2018);
- pošta Olomouc 8, Horní náměstí 27 (od 17. do 22. 12. 2018).
Autorem příležitostného razítka je rytec Miloslav Bláha.

12. 12. 2018

ZS VZ 0089 - Mladá fronta

Aktualizováno: Známkový sešitek Mladé fronty a způsob jak jej možná získat. Cesta vede např. přes předplatné titulu, cit.: "... je možné objednat roční předplatné týdeníku EURO. Jeho součástí je dárek arch známek Mladá fronta 2018. Předplatné lze objednat i pro více než jednu osobu ..." U ostatních titulů to zřejmě možné neni, viz reprodukce níže.
B. J.

Příležitostná razítka

Příležitostná razítka ZT jsou archivována tímto krásným způsobem. Děkujeme za zásilky listovního provozu.
B. J.

10. 12. 2018

Nové vlastní známky: E. Hácha v listovním provozu

Nové vlastní známky z Trhových Svin prokazatelně fungují i v roli průvodců listovních zásilek. O tom svědčí i naše dvě reprodukce - první zaspaná/registrovaná zásilka v kombinaci s apostovou nálepkou a přelepeným kašetem.
Druhá s kašetem v obyčejném listovním provozu. Oba doklady jsou významnou ukázkou skutečného listovního provozu a po letech budou velmi vyhledávány právě pro své neidelizované poštovní použití, ke kterému patří neumělkování a akceptace dodatečných nálepek, byť nalepených křížem kráž. Velmi děkujeme za zaslané!
B. J.

9. 12. 2018

Alfons Mucha a Hradčany - krásné bohemikum z Liptovského Mikuláše

Děkujeme za velmi pěkné bohemikum a společné poděkování do Žiliny a Liptovského Mikuláše.
B. J.