31. 8. 2015

Náklady poštovních známek vycházejících ve středu 2. 9. 2015

Název emise (náklad FDC a dopisnic Postfila):
Ochrana přírody: Evropské sovy - 50000 aršíků x 4 (3800 FDC)
Výplatní známkové sešitek:
Václav Zapadlík, Česká auta - Škoda III.: 150 000 VZS x 2 (3600 FDC)
Postcrossing: - 10 000 TL, 400 000 známek (FDC není, nahrazuje CM pořadatele veletrhu Sběratel + Postcrossingu)
Pocta Siru Nicholasovi:  15 000 TL, 750000 známek (4000 FDC)
Dopisnice Postfila: Sběratel - 80 let Alain Delona (4600 dopisnic Postfila)

62. výstavka známkové tvorby: Sir Nicholas, Sovy, Škoda III a Postcrossing

Srdečně Vás zveme na 62. výstavku známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání poštovních známek, ve středu 2. září 2015 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC a cartes maxima, které vychází 2. 9. 2015. 
U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit známky a FDC pro následnou autogramiádu.
--
- Aršík „Ochrana přírody: Sovy“, nominální hodnota 76,- Kč, autoři Libuše a Jaromír Knotkovi, rytec Martin Srb.
- Výplatní známkový sešitek „Česká auta – Škoda III., nominální hodnota A (13,- Kč), autor Václav Zapadlík.
- Výplatní samolepicí známka „Postcrossing“, nominální hodnota E (25,- Kč), autorka Maria Nogueira.
- Příležitostná známka „Pocta Siru Nicholasovi“, nominální hodnota 13,- Kč, autor Zdeněk Netopil, rytec FDC Václav Fajt. 
--
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin
16:30 hod. ukončení akce
--
Účast přislíbili: manželé L. a J. Knotkovi, Martin Srb, Václav Zapadlík, Zdeněk Netopil. Václav Fajt se omluvil. Akce se zúčastní také autoři projektu Postcrossing – Paulo Magalhaes a Ana Campos (oba z Portugalska). Účast výtvarnice Marie Nogueiry není v tuto chvíli známa.
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora! 
--
Ve 13:00 hodin bude ve Dvoraně hlavní pošty probíhat oficiální představení známky za účasti vedení České pošty a jejich hostů včetně pamětníků – zachráněných „Wintonových dětí“. Tato akce bude veřejně přístupná a na ni navazuje tradiční výstavka známkové tvorby. Nepřehlédněte, že zahájení rozsáhlé výstavky je již mimořádně v 15:00 hodin.
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
--
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617 
--
Korespondenční adresa:
Česká pošta, s. p.
Prodejna známkové tvorby
poštovní přihrádka 13, 111 21 Praha 1
--

Podrobnosti k Emisnímu plánu na rok 2015

Upřesněný Emisní plán českých poštovních známek 2015

Sběratel 2015: dopisnice 80 let Alaina Delona

Nová známka 860: Pocta Siru Nicholasovi

Další informace: Pamětní list známkové tvorby: http://expo-net.blogspot.cz/2015/08/pripravovany-pametni-list-znamkove.html

Nová známka 859: Postcrossing, výplatní písmenová samolepicí poštovní známka

FDC k této samolepicí výplatní známce nevychází, nahrazuje ji cartes maximum (CM - analogická dopisnice), kterou vydává pořadatel veletrhu Sběratel - Double Impact, s.r.o.: 
Jedná se o návrh - ve skutečnosti je mimochodem např. příležitostné razítko jiné - menší...
B. J.

Nové známky 857-858: Václav Zapadlík - Česká auta - Škoda III.

Nové známky 853-856: Ochrana přírody - Evropské sovy

Aršík
FDC
 
Nálepní listy
Cartes Maximus (CM) - Analogické dopisnice

30. 8. 2015

Pozvánka na křest aršíku Sovy z emise Ochrana přírody

Společnost sběratelů celin s neoficiálním přítiskem SČF (dále jen SSCNP) a Zoologická zahrada v Praze zvou srdečně všechny filatelisty na Křest aršíku Sovy, který se koná v Zoologické zahradě v Praze Troji v pondělí 7. září 2015 v 14,00 hodin.
V pražské zoologické zahradě před Vzdělávacím centrem (hned za turnikety vlevo po schodech dolů, nebo o malý kousek dál cestou dolů). V případě nepříznivého počasí se křest odehraje uvnitř vzdělávacího centra.
Termín akce byl zvolen na první pondělí v měsíci, kdy důchodci zaplatí jen symbolické vstupné 1,- Kč. O možnosti slevy i pro mladší účastníky se jedná, podaří-li se nějakou výjimku vyjednat, budete o tom ihned informováni. Jinak doporučujeme vypravit se do Prahy a již ráno a využít vstupného i k prohlídce čtvrté nejkrásnější ZOO v Evropě.
SSCNP k této akci připravuje vydání těchto filatelistických materiálů:
- dopisnice A s barevným přítiskem soví hlavy   (cca 35,- Kč)
- barevná reprodukce kresby Kalous ušatý na formátu A-5  (cca 35,-)
- Pamětní list s nalepenou známkou z aršíku  (cca 20,- + nominál nalepené známky) 
- dopisnice A s ocelotiskovým přítiskem rytiny výše uvedené kresby kalouse  (cca 120,- Kč)
- tatáž rytina v úpravě na grafickém listu (cca 150,- Kč)
- kašet s kresbou soví hlavy
Všechny kresby a rytina jsou samozřejmě od tvůrců aršíku manželů Knotkových a rytce Martina Srba. Všechny materiály se připravují do tisku, ceny jsou pouze orientační a mohou se změnit podle skutečných nákladů.
Z poštovních artefaktů bude používána od 7.9.2015 příležitostná rekomandační nálepka a též příležitostný text na CN APOST a to na poště Praha 71, Trojská 632/173 b, 171 00  Praha 71-Troja.
(Pošta sídlí 2 zastávky autobusu 112 od Zoologické zahrady – jedna z nich je na znamení. Výstupní zastávka je Čechova škola.)
--
Karel Macháček
předseda SSCNP 
--

70 years of RAF fighters return in Czech Republic / 70ème anniversaire du retour des combattants de la RAF en République Tchèque

J'ai déjà souvent évoqué sur ce blog cette période de la 2nde guerre mondiale lorsque près de 2500 tchécoslovaques ont quitté leur pays pour combattre contre l'Allemagne nazie au sein de la Royal Air Force (RAF) britannique.
Ces hommes et femmes ont en effet quitté la Tchécoslovaquie pour rejoindre la Grande-Bretagne et être formés pour devenir des parachutistes ou des pilotes, la plupart étant parachutés sur les collines de Moravie afin d'apporter des fournitures ou de la propagande du gouvernement tchèque en exil en Angleterre aux forces de la Résistance dans le pays.
Près de 500 d'entre eux sont morts au combat... http://timbredujura.blogspot.com/2015/08/70-years-of-raf-fighters-return-in.html
--

--
I have often written on this blog about this period of the 2nd World War when nearly 2,500 Czechoslovak left their country to fight against Nazi Germany in the British Royal Air Force (RAF).
These men and women indeed left Czechoslovakia to join Great Britain and be trained to become paratroopers or pilotes, most of them being dropped into the Moravian hills to provide supplies or propaganda of the Czech government in exile in England to the forces of the Resistance in the country.
Nearly 500 of them were killed in action... http://timbredujura.blogspot.com/2015/08/70-years-of-raf-fighters-return-in.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

FDC ke známce Sir Nicholas Vinton

FDC, která vznikla stejně rychle jako samotná známka. Návrhy známky, FDC a razítka zpracoval Zdeněk Netopil, rytinu FDC Václav Fajt.
B. J.

Již víme jaký bude katalog Sběratele 2015

B. J.

Poštovní noviny 28. 8. 2015

Věstník č. 8, 25. 8. 2015