30. 4. 2018

Poštovní noviny: Papež František převzal české poštovní známky

Zveme na 101. výstavku Známkové tvorby

Srdečně Vás zveme na 101. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, ve středu 2. května 2018 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC, které vycházejí 2. 5. 2018, včetně zn. 18. 4. 2018.
U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu.
--
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení akce
15:05 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin
- Výplatní známka „Prezident“, nominální hodnota A (19,- Kč), autor Miloš Ondráček.
- Příležitostná známka „EUROPA: Mosty“, nominální hodnota E (35,- Kč), autor Milan Bauer, rytec FDC Václav Fajt.
- Příležitostná známka „Český jazz“, nominální hodnota Z (41,- Kč), autor Jiří Slíva, rytec FDC Bohumil Šneider.
- 16:30 hod. ukončení akce
--
Účast přislíbili: Milan Bauer, Václav Fajt, Jiří Slíva a Bohumil Šneider. Hosté: Tradičními hosty budou zástupci Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s.
--
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora! 
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1

PMG - J. Filípek: Dobrodružství na papíře

28. 4. 2018

Tribute to architect Jan Kaplický on FDC from Czech Republic / Hommage à l'architecte Jan Kaplický sur FDC de République Tchèque

Le 4 avril 2018, la poste tchèque a mis en circulation un nouveau timbre (tarif permanent 'E' jusqu'à 50g vers l'Europe, 35 CZK actuellement) consacré à l'architecte Jan Kaplický (1937-2009), célèbre pour ses projets futuristes inspirés de la nature (toiles d'araignée, ailes de papillon, écailles de poissons...), défiant certains des principaux fondements de l'architecture moderne.
Conçu par Alan Záruba et partiellement gravé par Martin Srb, ce timbre figure sur le FDC officiel ci-dessous (tirage : 3400), avec TAD de Prague incluant ses initiales. 
Ce timbre est consacré au projet de Jan Kaplický pour la bibliothèque nationale tchèque, dans un style avant-gardiste, finalement abandonné en 2007 par la municipalité de Prague après de vives critiques, en particulier du président de la république de l'époque ... http://timbredujura.blogspot.com/2018/04/tribute-to-architect-jan-kaplicky-on.html
--
On 4 April 2018, the Czech Post put into circulation a new stamp (permanent tariff 'E' for a letter up to 50g to Europe, 35 CZK currently) dedicated to Czech architect Jan Kaplický (1937-2009), famous for his Futuristic projects inspired by nature (cobwebs, butterfly wings, fish scales ...), defying some of the main foundations of modern architecture.
Designed by Alan Záruba and partially engraved by Martin Srb, that stamp appears on the official FDC below (print run: 3,400), with postmarks from Prague including his initials. Thank you very much Bret!
That stamp is dedicated to Jan Kaplický's project for the Czech National Library, in an avant-garde style, finally abandoned in 2007 by the Prague Municipality after sharp criticism, especially by the then President of the Republic ... http://timbredujura.blogspot.com/2018/04/tribute-to-architect-jan-kaplicky-on.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

25. 4. 2018

Jiří Slíva: Český jazz u tradičních filatelistických přepážek a větších pošt

Co se začne ve středu 2. května 2018 prodávat?
Přílohou jsou nejen dvě kreslené pohlednice s hologramem České pošty, ale i speciální číslovaný pamětní list s hologramem
Cena kompletu je 108 Kč včetně DPH.
B.

24. 4. 2018

Il jazz vissuto a Praga

La Repubblica Ceca ha messo in calendario, per il 2 maggio, un tributo al genere musicale, che localmente ha i propri riferimenti

Jazz ceco
Il leone, simbolo della Repubblica Ceca, con un tipico cappello da musicista ed il sassofono. È in questo modo che, tramite un pizzico di humor, Jiří Slíva ha inteso rappresentare il jazz nazionale... http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=24635

16. 4. 2018

Pamětní list Známkové tvorby - PLZ 83

Pamětní list vydaný sam. oddělením Známková tvorba (PLZ). Námět: Známka 0305 "Holašovice", nominále 14,- Kč a pamětní razítko " Mezinárodní den památek a historických sídel UNESCO, 18. 4. 2018, Holašovice 1998". Autor Miloslav Bláha.
Datum vydání 18. 4. 2018; Cena: 30 Kč. Číslování: 00173201—00174800. Náklad 1600 ks.

10. 4. 2018

Nová známka 0977: Prezident republiky

Nová výplatní známka bude na hlavní poště představena při nejbližší výstavce, tj. 2. května 2018.
B. J.

Historical paddle steamer "Vltava" - Special postmark from Czech Republic / Bateau à aubes historique "Vltava" - TAD spécial en République Tchèque

Le 14 mars 2018, la poste tchèque a mis en circulation 2 nouveaux timbres dont un faisant partie de la série "Véhicules historiques", consacré au bateau à roues à aubes "Vltava" (tarif permanent domestique "A" - 19 CZK).
J'ai parlé de ce timbre (conception : Milan Bauer) récemment sur ce blog, présent en 2 exemplaires sur la lettre ci-dessous, avec un TAD spécial mis en circulation le même jour à Prague sur le même thème... http://timbredujura.blogspot.com/2018/04/historical-paddle-steamer-vltava.html
--
On 14 March 2018, the Czech Post issued two new stamps, one of which being part of the "Historical Vehicles" series, dedicated to the paddle steamer "Vltava" (domestic permanent rate "A" - 19 CZK).
I already spoke about that stamp (design: Milan Bauer) recently on this blog, present in two copies on the letter below, with a special postmark put into circulation the same day in Prague on the same theme... http://timbredujura.blogspot.com/2018/04/historical-paddle-steamer-vltava.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Paddle steamer "Vltava" and Dlouhé stráně Hydro Power Plant on Czech cover / Bateau à aubes "Vltava" et centrale hydroélectrique de Dlouhé stráně sur lettre tchèque

Le 14 mars 2018, la poste tchèque a mis en circulation 2 nouveaux timbres faisant partie respectivement des séries "Véhicules historiques" et "Beautés de notre pays", consacrés au bateau à roues à aubes "Vltava" (tarif permanent domestique "A" - 19 CZK) et à la centrale hydroélectrique de Dlouhé stráně (23 CZK).
Ces 2 émissions sont à l'honneur sur cette splendide lettre envoyée en recommandé le 1er jour d'émission de Prague.
Conçu par Adolf Absolon et gravé par Martin Srb, le joli timbre montrant une vue aérienne de cette centrale hydroélectrique de Dlouhé stráně, a été imprimé en feuillet de 8 timbres avec un hologramme (anti reproduction) dans la marge inférieure (cf sur cette moitié de feuillet ci-dessous)... http://timbredujura.blogspot.com/2018/04/paddle-steamer-vltava-and-dlouhe-strane.html
--
On March 14, 2018, the Czech Post issued two new stamps belonging respectively to the "Historical Vehicles" and "Beauties of our Country" series, dedicated to the paddle steamer "Vltava" (domestic permanent rate "A" - 19 CZK) and the Dlouhé stráně Hydro Power Plant (23 CZK).
These two issues are in the spotlight on this splendid letter sent by registered mail on the first day of issue from Prague.
Designed by Adolf Absolon and engraved by Martin Srb, the nice stamp showing an aerial view of this Dlouhé stráně hydropower plant, was printed in a sheetlet of 8 stamps with a hologram (anti-reproduction) in the lower margin (cf. on this sheetlet's half below)... http://timbredujura.blogspot.com/2018/04/paddle-steamer-vltava-and-dlouhe-strane.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

8. 4. 2018

Razítka pro japonskou STAMP SHOW TOKIO 2018

Design příležitostných razítek pro japonskou STAMPSHOW TOKIO 2018 představuje kombinace českých plemen psů (právě probíhá "čínský rok psa") a doplatních známek se stylizovanými lidovými výšivkami. Viz reprodukce katalog POFIS 1945-1992.
Design of the STAMP SHOW 2018: "Our team have selected the Czech breed dogs, as this is year is Chinese Year of Dog...".
--
B. J.

Nové vlastní známky: Stezka korunami stromů Krkonoše s.r.o.

VZ TL 0081, VZ 0764—0768 Stezka korunami stromů Krkonoše s.r.o.
Nominální hodnota celkem: 475,00 Kč
Orientace známek: 25 známek na výšku
Datumv vydání: 3. 4. 2018
Náklad 600 ks, VZ celkem: 15000 ks
Autor známek: David Plouhar I MONELLO 
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek

Nové vlastní známky: Velké africké expedice II.

VZ TL 0079, VZ 0737—0761 Velké africké expedice II.
Nominální hodnota celkem: 475,00 Kč
Orientace známek: 25 známek na výšku
Datum vydání: 3. 4. 2018
Náklad 1000 ks, VZ celkem: 25000 ks
Autoři známek: Jitka Mašínová – ilustrace, Pavel Šereda – grafická úprava 
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek

Nové vlastní známky: Velké africké expedice I.

VZ TL 0078, VZ 0712—0736 Velké africké expedice I.
Nominální hodnota celkem: 475,00 Kč
Orientace známek: 25 známek na výšku
Datum vydání: 3. 4. 2018
Náklad 1000 ks, VZ celkem: 25000 ks
Autoři známek: Jitka Mašínová — ilustrace, Pavel Šereda — grafická úprava 
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek

Poštovní noviny 6 / 4. 4. 2018

Tomu, kdo stojí v popředí...

Milý náčelníku – náčelníku veliký Janíku!
Děti Tvého kmene i kmenů, které jsi během svého působení podrobil, rozhodli se zviditelnit stopu, kterou jsi po sobě zanechal v podobě vydaných známek a Tebou pořádaných výstavek (kterých už je neskutečná stovka) a předáváme dar trvalé hodnoty.
Původně to měl být tomahawk – tedy sekyrka. Po shlédnutí filmu "Hoří má panenko" jsme to ale zamítli a zvolili důstojnou podobu diplomu, který se nemusí zakopávat jako válečná sekyra v době míru, ale naopak vyvěsit na zeď vedle Tvého pracovního stolu.
V úctě k Tvé osobě, Tvému peří i Tvému postavení v tomto peří se těchto řádek dotek
Jaromír Knotek
--
viz: https://www.kf0015.cz/?p=50754

Fotoreportáž z jubilejní 100. výstavky v budově Hlavní pošty Praha 1 – 4. 4. 2018

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 4. 4. 2018 uskutečnila jubilejní 100. výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC, které vyšly 4. 4. 2018. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba, fotoreportáž zde: https://www.kf0015.cz/?p=50754

Tribute to Olympic medalists in PyeongChang - Special Czech postmark / Hommage aux médaillés olympiques à PyeongChang - TAD spécial tchèque

Afin de célébrer les médaillés olympiques tchèques lors des derniers jeux olympiques d'hiver de PyeongChang (Corée du sud), le bureau principal de Prague 1 a mis circulation, du 1er au 8 mars 2018, un TAD spécial avec mention "Medailové úspěchy České reprezentace" ("succès des médaillés de la délégation tchèque").
Conçu par Miloslav Bláha, ce TAD a été appliqué le 8 mars 2018 sur la lettre ci-dessous. Merci beaucoup Slavek !
Slavek a utilisé le timbre (37 CZK) émis le 20 janvier 2018, consacré à l'équipe olympique tchèque lors de ces jeux de PyeongChang, à une épreuve de biathlon en particulier... http://timbredujura.blogspot.com/2018/04/tribute-to-olympic-medalists-in.html
--
In order to celebrate the Czech Olympic medalists at the last Olympic Winter Games in PyeongChang, Korea, the main post office of Prague 1 has put into circulation, from 1st to 8th March 2018, a special postmark with mention "Medailové úspěchy České reprezentace" ("Success of the medalists of the Czech delegation").
Designed by Miloslav Bláha, this postmark was applied on March 8, 2018 on the letter below. Thank you very much Slavek!
Slavek used the stamp (37 CZK) issued on January 20, 2018, dedicated to the Czech Olympic team at these PyeongChang games, to a biathlon event in particular... http://timbredujura.blogspot.com/2018/04/tribute-to-olympic-medalists-in.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Zpravodaj Společnosti sběratelů čs. známek 1/2018

2. 4. 2018

Známková tvorba zve na hlavní poštu 4. dubna: 100. jubilejní výstavka (vernisáž) Známkové tvorby

Srdečně Vás zveme na jubilejní 100. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, ve středu 4. dubna 2018 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC, které vycházejí 4. 4. 2018.
U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu.
--
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení akce
15:05 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin
- Příležitostná známka „Český design: Jan Kaplický“, nominální hodnota E (35,- Kč), autor Alan Záruba, rytec Martin Srb.
- Příležitostná známka „Osobnosti: Eduard Štorch“, nominální hodnota 19,- Kč, autor Zdeněk Daněk.
- Mimořádné vydání Známkové tvorby – „100. výstavka“ TL výplatní známky s kupony pro přítisky „Pošta na křídlech“, autoři přítisků na kuponech: Karel Dvořák, Václav Fajt, Bedřich Housa, Zdeněk Netopil, Miloš Ondráček, Petr Ptáček, Martin Srb, Vladimír Suchánek, Bohumil Šneider, Jaroslav Tvrdoň.
16:30 hod. ukončení akce
--
Účast přislíbil: Alan Záruba, Martin Srb i Zdeněk Daněk. Hosté: Tradičními hosty budou zástupci Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s.
--
Prosíme, pro následnou autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora!
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1

PMG: M. Říha - Než vznikne známka

Sběratelské vydání emise: Český jazz


1. 4. 2018

Par avion – historie letecké pošty

Autor: Martin Tatek
Par avion, air mail nebo česky letecká pošta patři neodmyslitelně k historii letecké dopravy. Ještě než do letadel usedli první cestující, byla letadla využívána primárně pro přepravu dopisů, telegramů a balíků.
Při slovech „letecká pošta“ se mi vždy jako první vybaví lehká bílá obálka s modročervenými okraji, na které je povětšinou nápis „par avion“ nebo ekvivalent v jiném jazyce. Jak se říká, voní dálkami a povzbuzuje mou cestovatelskou fantazii, protože si vždy představím, do jakého kouta světa se tento kus papíru podívá...
Celý text a další materiály: https://aeroweb.cz/clanky/5640-par-avion-historie-letecke-posty
Se svolením šéfredaktora Aerowebu Adama Zusky