31. 3. 2017

Poštovní minigalerie: Alena Růžičková

Česká pošta otevřela poštu v Centru Chodov

V pondělí 20. března otevřela Česká pošta svoji novou pobočku v prostorách Centra Chodov. Zákazníci naleznou poštu v těsné blízkosti obchodu Albert. Více než 50 tisícům obyvatel pražského Chodova bude k dispozici osm přepážek, z toho sedm univerzálních a jedna specializovaná bankovní.
Pobočka bude otevřena každý den v týdnu. Od pondělí do pátku si své poštovní záležitosti budou moci klienti vyřídit od 9:00 hod. do 20:00 hod., o víkendu je pak otevírací doba stanovena na dobu od 9:00 hod. do 17:00 hod. Na poště bude celkem pracovat 23 zaměstnanců, bude zde vyvolávací systém, Czech POINT nebo dětský koutek... https://www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-otevrela-novou-pobocku-v-centru-chodov

28. 3. 2017

Nový PLZ 72: 350. výročí narození Jana Kupeckého

PLZ 72 - Jan Kupecký - 350. výročí narození
Den vydání 3. 4. 2017
Počet kusů: 1.700
Známka: Jan Kupecký - Autoportrét s rodinou (0749), 32 Kč
Denní razítko "Známková tvorba, Praha 1" s datem 3. 4. 2017, autor razítka Martin Srb
Pořadová čísla PLZ: 152701 - 154400
Prodejní cena: 30 Kč

Nové známky: 0921 - 80. výročí letiště Praha

Nové známky: 0920 - Krásy naší vlasti: Porta Bohemica

27. 3. 2017

Historical transport, architecture and culture on registered letter from Prague / Transports historiques, architecture et culture sur lettre recommandée de Prague

Un grand merci pour cette très jolie nouvelle lettre envoyée en recommandé le 8 mars 2017 de Prague (bureau principal 1), affranchie en partie avec les 2 timbres (16 et 24 CZK), en 2 exemplaires chacun, mis en circulation le même jour par la poste tchèque !
Le timbre à 16 CZK, en haut à droite, fait partie de la série consacrée à des moyens de transport historiques, au bateau à roues à aubes (à vapeur) "Praha"(1865) ici.
L'autre timbre (24 CZK) est consacré au 120ème anniversaire de l'ouverture de l'Académie Straka à Prague, une résidence universitaire (pour les enfants de familles tchèques nobles et désargentées), siège du gouvernement tchèque aujourd'hui.
Je reparlerai très vite sur ce blog de ces 2 nouveaux timbres... http://timbredujura.blogspot.com/2017/03/historical-transport-architecture-and.html
--
A big thank for this beautiful new letter sent by registered mail on March 8, 2017 from Prague (main post office 1), franked in part with two stamps (16 and 24 CZK), in 2 copies each, put into circulation on the same day by the Czech Post!
The CZK 16 stamp, on the top right, is part of the series devoted to historical means of transport, to the paddle steamer "Praha" (1865) here.
The other stamp (24 CZK) is devoted to the 120th anniversary of the opening of Straka's Academy in Prague, a university residence (for children of noble and destitute Czech families), seat of the Czech government today.
I will write again very soon on this blog about these two new stamps... http://timbredujura.blogspot.com/2017/03/historical-transport-architecture-and.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

26. 3. 2017

P. Kancnýř: Analogické dopisnice on line

Velké množství zajímavých analogických dopisnic (Cartes Maximum) lze najít na stranách Pavla Kancnýře "Analogické dopisnice": http://cartesmaximum.blogspot.cz/  Své úlovky tam zveřejňují mnozí sběratelé CM a o jejich velmi nápadité reprodukce se nenechte ochudit.
Doporučujeme k návštěvě, jistě Vás filatelistická nadstavba sbírání známek také zaujme.
B. J.

Poštovní noviny č. 6 / 24. 3. 2017

Věstník České pošty, částka 3, 24. 3. 2017

23. 3. 2017

Mimořádné příležitostné razítko "Miloslav kardinál Vlk"

Vyobrazené příležitostné razítko, autora Jana Kavana, bude k dispozici zájemcům na poště Praha 012 - Hrad k uctění památky kardinála Vlka, a to v pátek a v sobotu (24. a 25. 3. 2017).
Sobotní (25. 3. 2017) zádušní mši za kardinála Vlka bude sloužit arcibiskup Dominik Duka. Pražské arcibiskupství očekává, že na poslední rozloučení dorazí další kardinálové a biskupové, zejména z okolních zemí...
Česká pošta - v souladu s předchozí zprávou - chystá od sobotních 14 hodin do nedělních 14 hodin mimořádnou odstávku svých datových sítí (25. 3. 2017). Všechny pošty budou proto v tuto dobu uzavřeny - včetně pošty Praha 012 - Hrad. 
Příležitostné razítko tedy v pátek 24. 3. 2017 získají ti, kteří přijdou v obvyklou provozní dobu od 8:00 do 18:00 hodin. V sobotu 25. 3. 2017 jenom ti, kteří se dostaví do doby uzavření pošty Praha 012, tedy od 10:00 do 13:00 hodin.
Další informace: https://www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-chysta-na-nadchazejici-vikend-mimoradnou-odstavku-datove-site-projevi-se-i-ve-zkracene-provozni-dobe-post
Razítko potom bude dodatečně a po obvyklou dobu k dispozici s posledním datem použití.
B. J.

Česká pošta chystá na nadcházející víkend mimořádnou odstávku datové sítě, projeví se i ve zkrácené provozní době pošt

Česká pošta realizuje o víkendu 25. – 26. 3. 2017 od sobotních 14 hodin do nedělních 14 hodin mimořádnou odstávku svých datových sítí. V souvislosti s tím bude omezena provozní doba pošt, které zajišťují víkendový provoz... https://www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-chysta-na-nadchazejici-vikend-mimoradnou-odstavku-datove-site-projevi-se-i-ve-zkracene-provozni-dobe-post

Porta Bohemica v Lovosicích

"Tichá pošta - Illustrations for Children" exhibition at the Postal Museum in Prague / Exposition "Tichá pošta - illustrations pour enfants" au musée postal de Prague

Du 22 février au 21 mai 2017, le musée postal de Prague organise une nouvelle exposition consacrée à des illustrations pour enfants, intitulée "Tichá pošta" (une allusion au jeu du "téléphone arabe").
Cette exposition raconte en effet des histoires (sans paroles) à travers des illustrations pour les enfants conçues par des membre du Club des Illustrateurs ("Klub ilustrátorů") dont certains ont déjà également créé des timbres pour la poste tchèque.
A cette occasion, la poste tchèque a mis en circulation l'entier postal ci-dessous (tarif permanent "E" pour un envoi jusqu'à 50g en Europe, soit 32 CZK actuellement)... http://timbredujura.blogspot.com/2017/03/ticha-posta-illustrations-for-children.html
--
From 22 February to 21 May 2017, the Postal Museum in Prague is organizing a new exhibition devoted to children's illustrations entitled "Tichá pošta" (an allusion to the "Chinese whispers" game).
This exhibition tells stories (without words) through illustrations for children designed by members of the Club of Illustrators ("Klub ilustrátorů"), some of them having already designed stamps for the Czech Post.
On this occasion, the Czech Post has put into circulation the postal stationery below (permanent rate "E" for a shipment up to 50g to Europe, currently 32 CZK)... http://timbredujura.blogspot.com/2017/03/ticha-posta-illustrations-for-children.html
--
Eric Contesse:  http://timbredujura.blogspot.com/
-- 

20. 3. 2017

Nové vlastní známky z listovního provozu: ZOO Jihlava

Velmi pěkná série vlastních známek přišly ze Zoologické zahrady Jihlava, které vyšly cca před 2 týdny, viz: http://expo-net.blogspot.cz/2017/03/nove-vlastni-znamky-zoo-jihlava.html
Panda, tuleň a žirafa oslavují 60 letou historii jihlavské ZOO.
Děkujeme za krásné ukázky, které dokladují, že vlastní známky si své místo v Česku našly. Shodou okolností jde o 60. vydání vlastních známek v podobě archu nebo sešitku.
Další informace: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek
B. J.

"Fête du Timbre 2017" in France : Waltz and L'Étoile by Edgar Degas / Fête du Timbre 2017 en France : valse et L'Étoile par Edgar Degas

Après la salsa et la danse de rue (hip-hop) en 2014, le tango et la danse contemporaine en 2015, le charleston et la danse classique en 2016, la danse était à nouveau à l'honneur lors de l'édition 2017 de la Fête du Timbre (78ème édition depuis 1938), organisée les 11 et 12 mars 2017 dans 88 villes de France (réparties dans 75 départements).
Avec cette édition 2017, ce cycle de 4 ans consacré à la danse se termine, place aux voitures anciennes et autos de rallye à partir de 2018 (jusqu'en 2021 je suppose).
Comme les années précédentes, un timbre (0,73€) et un bloc-feuillet (1,46€) ont été mis en circulation cette année... http://timbredujura.blogspot.com/2017/03/fete-du-timbre-2017-in-france-waltz-and.html
--
After salsa and street dance (hip-hop) in 2014, tango and contemporary dance in 2015, charleston and ballet in 2016, dance was again in the spotlight in 2017 during the "Fête du Timbre" or "Stamp Day" (78th edition since 1938), organized on 11 and 12 March 2017 in 88 cities throughout France (in 75 departments).
With this 2017 edition, this four year cycle devoted to dance is over, and a new topic (vintage and rally cars) will appear from 2018 (until 2021 I suppose).
As in previous years, a stamp (€ 0.73) and a souvenir sheet (€ 1.46) were put into circulation this year... http://timbredujura.blogspot.com/2017/03/fete-du-timbre-2017-in-france-waltz-and.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Číst v češtině můžete na internetu téměř všechno

Ne všichni uživatelé znají cizí jazyky a přesto si téměř všechno mohou přečíst v češtině a porozumět. Většinově je rozšířen program, ve kterém si prohlížíte internet "Google Chrome". Pokud nad stránkou kliknete pravým tlačítkem myši, otevře se Vám nabídka překladu do předvolených jazyků - u nás většinou do češtiny. Jednoduchým kliknutím na volbu dostanete překlad jehož smysl si lehce domyslíte. 
Je používán tzv. strojový překlad, ale pro základní orientaci Vám bude postačovat. Pokud nechcete tímto způsobem číst básně :)
B. J.

19. 3. 2017

Světový prim: Exponet má 1065 on line filatelistických a poštovně historických exponátů

Počet exponátů/listů:
- Všechny: 1199/86682
- Aktivní: 1065/78463
- Na prodej: 2/150
Mezinárodní a největší on line filatelistická výstava Exponet:
http://www.exponet.info/index.php?lng=CZ

Poštovní muzeum: Ve znamení s. Floriána

Přednáška v KF 00-65 Apollofila – 21. 3. 2017

V úterý dne 21. 3. se uskuteční přednáška Josefa Chudoby "Hradčany a jejich studium ve Společnosti knihtisku“.
Přednáška začíná v 17 hodin v prostorách Domu Filatelie, Klimentská 6, Praha 1
Hosté jsou samozřejmě vždy vítáni. Těšíme se na Vaši účast.
Za KF-00-65  Vladimír Münzberger

WSS-NY 2016 Legacy Continues

Although the doors to America’s latest international philatelic exhibition closed on June 4, proceeds from World Stamp Show-NY 2016’s success continue to help fund the hobby’s future. To date $200,000 has been donated to three major organizations. Here are a few thoughts from representatives of each group in their own words.

Scott English, Executive Director, American Philatelic Society Scott@stamps.org
WSS-NY 2016 gave a $25,000 Matching Donation to support the update of the APS website and email marketing. The APS has developed a plan to target stamp collectors between the ages of 30 and 50, who are more likely to be active online and receive information via email than more traditional collectors. From 2000 to 2016, the APS has seen under age 50 recruitment decline from 37 percent of new members to only 12.5 percent.
WSS-NY 2016 gave a $25,000 Matching Donation to support the Council on Postal Collectors, formed by the APS, American Topical Association, American Stamp Dealers Association, National Stamp Dealers Association, National Postal Museum, U.S. Postal Service, and Amos Media as a permanent working group to increase the visibility of the hobby, bring more collectors together, and assess technology needs for stamp sales and collecting within the hobby.
Matching donations can be sent to:
American Philatelic Society
100 Match Factory Place
Bellefonte, PA 16823
Attn: Scott English – Executive Director

Hannah Molofsky Trumbull, External Affairs-Special Events Coordinator, Smithsonian National Postal Museum TrumbullH@si.edu
WSS-NY 2016 gave a $50,000 gift that will support the endowment for the William H. Gross Stamp Gallery. The endowment supports our philatelic gallery so that it has the resources it needs to be associated with the highest standards in philatelic excellence today and in the future. We would love to encourage others to join the effort. 
To learn more about supporting the National Postal Museum, please contact the External Affairs Department at 202.633.7900 or NPMgiving@si.edu.

Mark Butterline, Executive Director, Boston 2026 World Stamp Show Mark.Butterline@Boston2026.org
The Organizing Committee of Boston 2026 express their deepest appreciation to World Stamp Show-NY 2016 for their very generous $100,000 donation. It continues the fine tradition of U.S. international shows providing the initial seed money for the country’s next world exhibition. This particular gift will be used for the second deposit on the Boston Convention & Exposition Center, as well as design, insurance, and other show setup costs. Of course, additional donations are most welcome and can be sent to:
Boston 2026 World Stamp Show
c/o Spellman Museum of Stamps & Postal History at Regis College
241 Wellesley Street
Weston, MA 02493
This is not the end of the giving. Donations to additional 501(c)3 non-profit philatelic societies will be made by World Stamp Show-NY 2016 as the financial books close in the upcoming months. A final report will be released to officially conclude this most successful event at that time.

Thomas M. Fortunato
Chairman, Marketing & Public Relations
28 Amberwood Place
Rochester, NY 14626-4166
(585) 225-6822 evenings and weekends
thomas.fortunato@ny2016.org
stamptmf@frontiernet.net

Celostátní setkání sběratelů poštovních nálepek a doporučených celistvostí

Na internetových stránkách Klubu filatelistů 00-15 Praha je nová aktualita s názvem "Celostátní setkání sběratelů poštovních nálepek a doporučených celistvostí".
Novou aktualitu si přečtete kliknutím na níže uvedený odkaz:
https://www.kf0015.cz/?p=44506

16. 3. 2017

3. autorský návrh poštovní známky - Petr Ptáček - Parní lokomotiva "SEDMA"

Způsob "osobní odběr" - znamená odběr pouze na přepážkách známkové tvorby č. 29 nebo č. 30, v hale Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14.
Marie Chábová

13. 3. 2017

Anketa O najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2016

Special "railroad mail car" postmark on cover from Czech Republic / TAD spécial "wagon postal" sur pli de République Tchèque

J'ai déjà évoqué sur ce blog les 2 nouveaux timbres, émis le 15 février 2017, faisant partie de cette intéressante série (débutée en 2013) consacrée à des moyens de transport historiques : un bus postal Škoda 606 DNd et un wagon postal Fk 5-1401.
Le même jour, le bureau principal de Prague 1 a mis en circulation un TAD spécial consacré à ce même wagon postal ("Vagon poštovní ambulance")... http://timbredujura.blogspot.com/2017/03/special-railroad-mail-car-postmark-on.html
--
I have already written on this blog about the two new stamps, issued on February 15, 2017, being part of this interesting series (started in 2013) devoted to historical means of transport : a Škoda 606 DNd post bus and a Fk 5-1401 railroad mail car. 
On the same day, the main post office of Prague 1 put into circulation a special postmark devoted to that same railroad mail car ("Vagon poštovní ambulance")... http://timbredujura.blogspot.com/2017/03/special-railroad-mail-car-postmark-on.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

9. 3. 2017

Fotoreportáž z 84. výstavky artefaktů Známkové tvorby – 8. 3. 2017

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 8. 3. 2017 uskutečnila 84. výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vyšly 8. 3. 2017. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba... https://www.kf0015.cz/?p=44640
--
KF 00-15 Praha: https://www.kf0015.cz/
--

New "Historical vehicles" stamps on FDCs from Czech Republic / Nouveaux timbres "Véhicules historiques" sur FDCs tchèques

Le 15 février 2017, la poste tchèque a mis en circulation deux nouveaux timbres faisant partie de cette intéressante série (débutée en 2013) consacrée à des moyens de transport historiques : un bus postal Škoda 606 DNd et un wagon postal Fk 5-1401.
A noter que, comme les années précédentes, ces 2 timbres (16 CZK chacun) ont été émis dans une même feuille de 50 timbres (25 de chaque).
J'ai eu la chance de recevoir les 6 documents philatéliques Premier Jour ci-dessous concernant cette nouvelle série...  http://timbredujura.blogspot.com/2017/03/new-historical-vehicles-stamps-on-fdcs.html
--
On February 15, 2017, the Czech Post put into circulation two new stamps being part of its series (started in 2013) devoted to Historical vehicles and means of transport : a Škoda 606 DNd post bus and a Fk 5-1401 railroad mail car.
As in previous years, these two stamps (16 CZK each) were issued in a same sheet of 50 stamps (25 of each).
I was very lucky to receive the six First Day philatelic items below about this new series... http://timbredujura.blogspot.com/2017/03/new-historical-vehicles-stamps-on-fdcs.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--