31. 8. 2016

A. Absolon a M. Srb: Jak se dělá známka

Vernisáž výstavy Pavla Sivka Jilemnice 30. 9. 2016

Výstava Cesty grafiky Pavla Sivka se bude konat v Krkonošském muzeum v Jilemnici od 30. 9. 2016 do 30. 10. 2016, vernisáž výstavy proběhne dne 30. 9. 2016 od 17:00 hod. Přítomný autor Pavel Sivko uspořádá v místě výstavy autogramiádu, která potrvá od 10:30 hod do 11.30 hod., druhá část autogramiády proběhne na stejném místě od 15:00 do 16:00 hod. V době od 9:00 hod do 16:45 hod budou v prodeji filatelistické materiály vydané KF Jilemnice a to dopisnice s počítačovým přítiskem, dopisnice s ocelotiskovým přítiskem, grafický list vytištěný ocelotiskem a list s přítisky na kuponech, vše dle návrhů P. Sivka a v rytině M. Srba. Od 9:00 hod do 16:45 hod bude v prostorách muzea umístěna příležitostná poštovní přepážka, která bude používat příležitostné razítko a bude mít k dispozici i příležitostnou doporučenou nálepku. Vernisáž výstavy navštíví celá řada dalších autorů českých poštovních známek, většina z nich bude v prostorách muzea přítomna již od dopoledne. Je předpoklad, že některý z nich (či někteří z nich) se rovněž autogramiády zúčastní. Jejich jména a seznam všech přítomných autorů českých poštovních známek bude zájemcům zaslán emailovou poštou několik dní před konáním vernisáže, o zaslání je nutno požádat na emailové adrese s.strnad@tfnet.cz do 28. 9. 2016. Je těžké měsíc a půl předem slíbit, kdo vše z autorů přijede a uspořádá autogramiádu, na letošní rok připravujeme ale návštěvu dvou mimořádně vzácných hostů, pokud jejich zdraví a časové možnosti dovolí…. 
Svaz českých filatelistů

Křest aršíku Zoologické zahrady I. Dvůr Králové nad Labem 16. 9. 2016

Křest aršíku se bude konat ve správní budově ZOO Dvůr Králové nad Labem v Galerii Zdeňka Buriana dne 16. 9. 2016 od 10.00 hod. Přítomní autoři aršíku, Jaromír a Libuše Knotkovi a Martin Srb uspořádají po ukončení křtu autogramiádu, která potrvá asi do 11.30 hod., druhá část autogramiády proběhne na stejném místě od 14.30 do 15.30 hod. V době od 9:30 hod do 12:00 hod a od 14:00 hod do 16:30 hod budou v prodeji filatelistické materiály vydané KF Jilemnice a to dopisnice s počítačovým přítiskem, dopisnice s ocelotiskovým přítiskem, grafický list vytištěný ocelotiskem a list s přítisky na kuponech, vše dle návrhů J. a L. Knotkových a v rytině M. Srba. Od 9.30 hod do 16:30 hod bude v prostorách Galerie ZB umístěna příležitostná poštovní přepážka, která bude používat příležitostné razítko a bude mít k dispozici i příležitostnou doporučenou nálepku. Vstup do Galerie ZB je již zdarma, ovšem do ZOO je nutno zaplatit běžné vstupné. Členové Svazu českých filatelistů, kteří se do 11. 9. 2016 přihlásí na adresu s.strnad@tfnet.cz a projeví zájem o zlevněný vstup, budou mít vstupné jen 50.00 Kč, u všech pokladen ZOO budou písemné seznamy se jmenným uvedením osob, které mají nárok na zlevněný vstup. Zlevněný vstup je možný jen mezi 9.00 – 10.00 hod v den křtu. Podmínkou získání zlevněného vstupu je sdělení jména, příjmení, data narození a čísla a sídla klubu filatelistů, jehož je zájemce členem a má uhrazeny příspěvky na rok 2016. Pořadatelé si vyhrazují právo platné členství zkontrolovat na ústředí SČF. Zájemců, kteří splní všechny tyto podmínky, bude zařazení do seznamu pro zlevněný vstup potvrzeno rovněž emailovou poštou. 
Svaz českých filatelistů

26. 8. 2016

Nové vlastní známky: Hasičský záchranný sbor České republiky

Užitková vozidla od Petra Ptáčka pro Hasičský záchranný sbor České republiky jsou na nové emisi vlastních známek. Autor P. Ptáček se tak stal dalším "známkovým výtvarníkem", který byl požádán o spolupráci na této specifické formě poštovních známek. Formou známkového sešitku s pořadovým číslem VZ ZS 0056 je zde 8 poštovních známek s nominále "A", s čísly 0520-0527.
Nové vlastní známky vycházejí 29. srpna 2016.
B. J.

Číslování vlastních známek od nevydané edice 0049

Číslování vlastních známek od nevydané edice 0049:
- Název emise  /  VZ TL nebo VZ ZS  /  VZ číslo:
--
- 760 let Svitavy 2016 /  0048  /  0424-0447;
- Nevydáno  /  0049  /  --- ;
- Stezka korunami stromů II  /  0050  /  0448-0452;
- 25 let Policie České republiky  /  0051  /  0453-0460;
- 180 let pošty Mělník 1836-2016  /  0052  /  0461-0468;
- InterCora  /  0053  /  0469;
- 1. letní Olympijský park Lipno-Rio 2016 A  /  0054  /  0470-0494;
- 1. letní Olympijský park Lipno-Rio 2016 B  /  0055  /  0495-0519;
- Hasičský záchranný sbor České republiky  /  0056  /  0520-0527.
--
Poznámka:
Na arších 1. letní Olympijský park Lipno-Rio "A" a "B" jsou obrazově stejné známky s nominální hodnotou Z (aktuálně 32 Kč):
- Logo Lipno  /  0054  /  0482;
- Logo Lipno  /  0055  /  0507.
Přestože se jedná o shodný obraz, známka je vydána na dvou různých emisích vlastních známek. Pokud jde o katalogizaci celkového archu, má proto dvě různá pořadová čísla. Vzhledem k jinému datu polygrafické výroby jsou možné i výraznější barevné odchylky.
B. J.

P. Študent: Vnitrostátní letecká poštovní přeprava v Československu v letech 1918-2010

Zdroj: http://www.kf0015.cz/?p=41193 

Poštovní minigalerie: Poštovní svět Martina Velíška

Galerie u lávky: Gabriela a Jozef Luptákovi

Poštovní noviny 26. 8. 2016

Česká pošta - Věstník 2016, částka 8, 25. 8. 2016

 
 

22. 8. 2016

Citta Vaticano: Innocenzo III - new stamp of Marina Richterova

“Uno tra i più significativi pontefici della storia”. Così dal Vaticano definiscono Lotario dei Conti di Segni, nato ad Anagni nel 1160 ed eletto papa a soli 38 anni col nome di Innocenzo III. Morì nel 1216, fatto che ha dato lo spunto per ricordarlo con un francobollo da 95 centesimi nell’ottavo centenario.
Fu un uomo “di raffinata cultura, profondamente religioso, ricco di grande pietà interiore, dedito a una severa ascesi, instancabile sacerdote e pastore di anime”. Nel corso del ministero riaffermò la concezione del papa come vicario di Cristo, confermando la superiorità del potere spirituale su quello temporale. Sotto il suo regno si svolse il IV Concilio lateranense, considerato per le decisioni prese sia sul piano dogmatico che disciplinare.
Nella vignetta della carta valore, realizzata dall’artista ceca Marina Richterova, campeggiano la mappa con il picchio in volo, san Francesco ed un crociato; incorniciano graficamente e storicamente il protagonista. Ne vogliono illustrare l’impegno su vari fronti: la determinazione e la perseveranza con cui ha cercato di riunire la Chiesa d’Occidente e d’Oriente, il riconoscimento del ruolo e dell’importanza degli ordini mendicanti, la persecuzione contro i movimenti eretici, come quello dei catari in Francia.
Il tributo è stato autorizzato in centocinquantamila esemplari, mentre i fogli sono da dieci; arriverà il 13 settembre. Lo stesso giorno debutteranno, perlomeno, la tradizionale tappa riguardante i viaggi di Francesco nel mondo (foglietto da 4,00 euro) e la nuova coppia per l’Anno santo della misericordia (singoli da 0,95, 1,00).

... http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=21130

18. 8. 2016

"Think Green" (non-EUROPA) stamp set on FDC from Turkey / Série "Think Green" (non EUROPA) sur FDC de Turquie

Jen 4 evropské země nepřijaly koncept společné známky PostEurope a udělaly si vlastní obraz známek na téma "Think Green"/"Myslíme zeleně": Grónsko, Rusko, Turecko a Velká Británie...
--
Comme le Royaume-Uni, le Groënland ou la Russie, la Turquie n'a curieusement pas souhaité participer aux émissions de timbres EUROPA cette année...
Est-ce parce que le dessin commun (auteur : Doxia Sergidou / poste chypriote) choisi par PostEurop pour illustrer le thème "Think Green" n'était pas au goût de la poste turque ?
Mais une série de timbres intitulée également "Think Green" ("Yeşil Düşün" en turc) a toutefois été mise en circulation le 9 mai 2016 (Journée de l'Europe) !
Like United Kingdom, Greenland or Russia, Turkey curiously decided not to participate in the EUROPA stamp issues this year...
Is it because the joint design (author : Doxia Sergidou / Cyprus Post) chosen by PostEurop to illustrate this "Think Green" theme was not to the Turkish Post's taste ? ... http://timbredujura.blogspot.com/2016/08/think-green-non-europa-stamp-set-on-fdc.html
--
Conçue par Tülay Ateş, ces 2 timbres figurent sur le FDC officiel ci-dessus avec TAD d'Ankara. Merci beaucoup Ersel !
Ces 2 timbres (1,40 TL, tirage : 50000 chacun) ont été émis avec une surtaxe de 10 kuruş, destinée je suppose à des associations de protection de l'environnement ?
Le timbre à gauche (un peu du même style que le 2ème timbre EUROPA émis cette année par Aland et Gibraltar) conceptualise ce thème "Think Green" avec ce cerveau humain en forme de feuillage d'arbre), le 2ème timbre évoquant la protection de la planète Terre et en particulier certaines espèces animales menacées comme l'ours polaire ou la girafe.
Designed by Tülay Ateş, these two stamps are included on the official FDC above with cancellations from Ankara. Thank you very much Ersel !
These 2 stamps (1.40 TL, print run : 50,000 each) have been issued with a surcharge of 10 kuruş, I suppose in favour of environmental protection associations ? ... http://timbredujura.blogspot.com/2016/08/think-green-non-europa-stamp-set-on-fdc.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

16. 8. 2016

F. Beneš: Modrý Mauricius – ideál vzácnosti vlastně ve všech oborech

Když u nás před třemi lety vyšla kniha Heleny Morganové Modrý Mauricius – honba za nejcennějšími známkami světa 1), ani ve snu mě nemohlo napadnout, že by se jedna z těchto ikonických známek – bez přehánění největších a nejslavnějších světových rarit – mohla stát součástí sbírky našince, tedy českého nebo slovenského filatelisty. A vidíte, stalo se to. A nejen jedna, ale dokonce obě, tedy kompletní série, červený a modrý Mauricius Post Office. Je to v naší filatelistické historii poprvé a řadí nás to mezi těch několik málo šťastných zemí, které se tím mohou pochlubit.
Z veřejných zdrojů víme, že k nim patří Velká Británie (série z Taplingovy sbírky, kterou v roce 1891 odkázal Britskému muzeu, nyní v Britské knihovně, a série v Královské sbírce, zakoupená v roce 1904), Německo (série v Poštovním muzeu v Berlíně získaná v letech 1901 a 1903), Švédsko (série ze sbírky Hanse Lageröfa, který ji v roce 1927 daroval Poštovnímu muzeu ve Stockholmu), Mauricius (série z Kanaiovy sbírky v Muzeu Blue Penny, zakoupená v roce 1993), a pro úplnost doplňme Nizozemí (hodnota 2 pence v Muzeu komunikace v Haagu, zakoupená v roce 1994)... http://www.frantisekbenes.cz/modry-mauricius-ideal-vzacnosti-vlastne-ve-vsech-oborech/

15. 8. 2016

Filatelie 8/2016

Sběratel 2016: 8.-10. 9. 2016 a Španělská pošta

Létající tramvaj před Tančícím domem! Vesele halucinogení dopisnice Španělské pošty bude v prodeji pouze na veletrhu Sběratel!  Všechny další informace: http://www.sberatel.info/veletrh-sberatel/ 

Old Belgian aircrafts - FDC from Brussels / Anciens avions belges - FDC de Bruxelles

V dnešní době vypadá letecký aršík belgické pošty jako malé zjevení. Přesto je informace velmi zajímavá a tak Vám ji velmi rádi zprostředkujeme: 
--
La poste belge (bpost) a souhaité rappeler au grand public que la Belgique avait joué un rôle important dans le monde de l'aviation du début du 20ème siècle en émettant, le 13 juin 2016, un très joli bloc-feuillet (5 timbres) intitulé "Vol à travers le temps - Anciens avions belges".
Ces timbres, conçus à partir d'une peinture de Jan De Maesschalck (mise en page : Kris Maes), illustrent différents aéronefs conçus ou construits en Belgique entre 1911 et 1959, faisant partie des collections du Musée royal de l'armée et d'histoire militaire à Bruxelles... http://timbredujura.blogspot.com/2016/08/old-belgian-aircrafts-fdc-from-brussels.html
--
The Belgian Post (bpost) wished to remind that Belgium had played an important role in the world of aviation at the beginning of 20th century by issuing, on June 13, 2016 a very nice souvenir sheet (5 stamps) entitled "Flying through time - Old Belgian aircrafts".
These stamps, designed from a painting by Jan De Maesschalck (layout : Kris Maes) illustrate different aircrafts designed or built in Belgium between 1911 and 1959, being part of the collections of the Royal Museum of the Army and military history in Brussels... http://timbredujura.blogspot.com/2016/08/old-belgian-aircrafts-fdc-from-brussels.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

11. 8. 2016

1. letní olympijský park na vlastních známkách

Další velmi pěkná ukázka použití vlastních známek, tentokráte 50 známek na 2 arších ve prospěch 1. letního olympijského parku Rio - Lipno 2016 v Lipně nad Vltavou. Známky jsou volně dostupné včetně pamětních listů, pohlednic, obálek, příležitostného razítka atd. Bohužel jediným problémem bude pro většinu sběratelů vysoká cena. Pořadatelé každý ze 2 archů o 25ti různých známkách nabízejí za 1900 Kč. Každý arch obsahuje 20 známek s nominální hodnotou A (nyní 16 Kč) a 5 známek Z (nyní 32 Kč). Při nákupu obou najednou je sleva 200 Kč a při nákupu speciální Lipno.card za 154 Kč obdržíte další slevu 200 Kč. Podrobnosti jsou zde: http://www.lipno.info/postovni-znamky-rio-lipno.html?gclid=CLq0ns__uc4CFcgp0wodamkMag
Vlastní známky se každopádně ujaly, ač se informace o nich šíří nejčastěji ústním podáním. Svědčí o tom 55 vydaných kompletů a 520 různých poštovních známek: https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/499618/Vlastni-znamky-2016.pdf/95b09c00-89c7-4581-8bc5-68d59534eeaa
Za všechny ukázky děkujeme.
B. J.

10. 8. 2016

The 60 best engravings by František Horniak exhibited at the Postal Museum in Prague / Les 60 meilleures gravures de František Horniak exposées au Musée postal de Prague

A l'occasion du 60ème anniversaire de la naissance du graveur slovaque František Horniak (né en 1956 à Žikava), le musée postal de Prague organise, du 25 juin au 11 septembre 2016, une exposition consacrée à 60 de ses meilleures gravures ("60 nejlepších rytin").
František Horniak a gravé une centaine de timbres pour la poste slovaque depuis 1991, en particulier le dernier timbre commun (République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Pologne) consacré au 450ème anniversaire de la naissance de Jan Jesenius (émis le 22 juin 2016)... http://timbredujura.blogspot.com/2016/08/the-60-best-engravings-by-frantisek.html
--
To mark the 60th anniversary of the birth of Slovak stamp engraver František Horniak (born in 1956 in Žikava), the Postal Museum in Prague is organizing, from June 25 to September 11, 2016, an exhibition devoted to 60 of his best engravings ("60 nejlepších rytin").
František Horniak engraved a hundred stamps for the Slovak Post since 1991, especially the last joint stamp (Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland) devoted to the 450th anniversary of the birth of Jan Jesenius (issued on June 22, 2016)... http://timbredujura.blogspot.com/2016/08/the-60-best-engravings-by-frantisek.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

CZE-SVK-POL-HUN joint stamp issue : 450 years of the birth of Jan Jesenius / Émission commune CZE-SVK-POL-HUN : 450 ans de la naissance de Jan Jesenius

Jan Jesenius (né à Wrocław en 1566 - mort à Prague en 1621) était un médecin, homme politique et philosophe, membre d'une ancienne famille noble hongroise (Jeszenszky) originaire du village de Turčianske Jaseno, situé aujourd'hui en Slovaquie.
Il obtient un doctorat en philosophie et en médecine en 1591 après ses études de médecine dans les universités allemandes de Wittenberg et Leipzig puis de Padoue en Italie.
Il fut ensuite convoqué pour enseigner à l'université de Prague et devint le médecin particulier de l'empereur Rodolphe II.
Mais Jan Jesenius est en particulier connu pour avoir pratiqué en juin 1600, la 1ère autopsie en Europe centrale... http://timbredujura.blogspot.com/2016/08/cze-svk-pol-hun-joitn-stamp-issue-450.html
--
Jan Jesenius (born in Wrocław in 1566 - died in Prague in 1621) was a physician, politician and philosopher, member of an old Hungarian noble family (Jeszenszky) from the village of Turčianske Jaseno, located in Slovakia today.
He obtained a doctorate in philosophy and medicine in 1591 after his medical studies in German universities of Wittenberg and Leipzig and then Padua in Italy.
He was then summoned to teach at the University of Prague and became the personal physician of Emperor Rudolph II.
But Jan Jesenius is particularly known for having practiced in June 1600, the first autopsy in Central Europe... http://timbredujura.blogspot.com/2016/08/cze-svk-pol-hun-joitn-stamp-issue-450.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

7. 8. 2016

World Heritage 2016: 8 stamps from the United Nations and the Czechia / Světové dědictví 2016: 8 známek z OSN a Česka

Jak už vyplývá z informací upřesněného emisního plánu i ukázky v Exponet-blogu: http://expo-net.blogspot.cz/2016/07/znamky-osn-o-cesku-vyjdou-7-zari-ve.html je k veletrhu Sběratel připravována emise s poštovními úřadovnami OSN (UNPA) New York, Ženeva a Vídeň. Známky volně zobrazují památky, které jsou zařazeny na seznam světového dědictví. Potěšující je, že tentokráte si OSN vybralo Českou republiku. Česká pošta se k tomuto emisnímu počinu přidala v rámci emise na společné téma (nikoliv společného vydání) a použila dvě fotografie Libora Sváčka, který se fotografováním světových památek věnuje. Známky vycházejí naprosto netradičně ofsetem jako fotoznámky (viz např. Mezinárodní soutěž hasičů CTIF, Ostrava 2009, Jaromír Funke: Umění 2015 anebo připravovaná emise ke známce Umění 2017 k výročí fotografa Tarase Kuščynského). 
Velká propagace České republiky v rámci světové emise OSN (6 známek ve 3 menách + Česko v CZK) je velkou propagační akcí k návštěvě České republiky.
Je těžké nezařadit klenot České republiky, symbol Prahy ale celé země - Pražský hrad s Karlovým mostem. Tím spíše, že známková produkce OSN propadla kouzlu pražských mostů z opačné strany, od Pražského hradu. Věříme, že emise na společné téma Vás zaujme. 
Známky obou vydavatelů si  budete moci zakoupit na veletrhu Sběratel na stáncích OSN Vídeň (známky OSN) a na stánku České pošty (české známky).
B. J.