30. 4. 2012

PERNÝ DEN: 2 nové známky, dopisnice a Věra Čáslavská na hlavní poště v Praze


Ve středu 2. 5. 2012 Vás srdečně zveme na 18. výstavku, která se bude konat jako obvykle v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 v Jindřišské ulici (ochoz nad dvoranou). Budete mít možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných příležitostných známek, FDC a razítek na FDC a příležitostné dopisnice: 
známka „100. výročí založení českého skautingu“, nominální hodnoty 21,- Kč, autor výtvarného návrhu Marko Čermák, rytec FDC Miloš Ondráček
známka „Europa – pozvání do vydavatelské země“, nominální hodnoty 20,- Kč, autorka výtvarného návrhu Eva Hašková, rytec Bohumil Šneider
příležitostná dopisnice „Světová gymnastika - Věra Čáslavská“, autor Oldřich Kulhánek. 
Paní Věra Čáslavská vám umožní, abyste si prohlédli dary, které získala na olympiádě v Japonsku: Samurajský meč, Řád Zlatého slunce, který obdržela od japonského císaře a její významné zlaté olympijské medaile.
Účast přislíbili: Věra Čáslavská, Eva Hašková, Bohumil Šneider, Marko Čermák a Miloš Ondráček.
Program:
cca v 14:45 hod. otevření výstavky (až po ukončení natáčení médií - jmenujme předem ohlášenou Českou televizi) s Věrou Čáslavskou; 
v 15:00 zahájení se všemi zúčastněnými výtvarníky, rytci a hosty (z důvodů náročné organizace této výstavky bude tradiční „překvapení“ vynecháno).
Ukončení celé akce je tentokráte skutečně limitováno 16:30 hodinou. Přizpůsobte tomuto limitu i počet svých "úlovků" pro autogramiádu, aby se dostalo na všechny = po 5 ks budete vyzváni, abyste se, pokud jde o Váš nadstandardní zájem, eventuálně postavili na konec fronty zájemců o autogram.


Marie Chábová
vedoucí oddělení Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 131 420
GSM: +420 605 220 617
e-mail: chabova.marie@cpost.cz

P. Záruba: Sběratelsky zajímavé celistvosti vzniklé v v běžném poštovním provozu novodobé historie


Dovolujeme si vám připomenout další klubovou schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 3.5.2012 od 16.00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Součástí schůzky bude přednáška JUDr. Petra Záruby "Sběratelsky zajímavé celistvosti vzniklé v běžném poštovním provozu novodobé historie". Přednáška začne v 16.30 hod.  
Vítáme všechny zájemce o filatelii, poštovní provoz a poštovní historii - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.


Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel a správce klubové e-mailové schránky kf0015@centrum.cz

Pamětní list ZT: Žehnání novým zvonům


Pamětní list známkové tvorby PLZ č. 18 „Žehnáním nový zvonům“ je v prodeji od 30. 4. 2012. Na PLZ je použita známka z roku 2006 – Tradice známkové tvorby (Pofis č. 457) nominální hodnoty 7,50 Kč, Pražský hrad – rytecký přepis známky  Jaroslava Lukavského a Ladislava Jirky, s otiskem příležitostného razítka (viz přehled PR). Náklad 2.500 ks, pořadová čísla 38801 – 41300.

S Žižkovem v pasteli

Club gentlemanů Žižkov a Česká pošta Praha 33 Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy obrazů Veroniky Kašparové, která proběhne ve středu 9. května v 19:00 hodin. Poštovní minigalerie, Přemyslovská 2, vchod z Náměstí Jiřího z Poděbrad.
Zve Česká pošta, s.p. a Club gentlemanů, Žižkov

Znojmo: Dopisnice "A" a "E", příležitostná R-nálepka a Apost


KMF 56-83 Fero Horniaka ve Znojmě vydá k příležitosti 60. výročí DDM Znojmo, (kde má své sídlo), dopisnice A a E + obálku s přítiskem. Současně bude na poště 669 01 Znojmo 1 ve dnech 28. 5. - 8. 6. 2012 příležitostná R-nálepka + APOST.
O bližší informace a obrazové ilustrace si můžete napsat na adresu: dusstan@seznam.cz 
Dušek Stanislav, vedoucí KMF 56-83 Fero Horniaka, Znojmo

Několik rad k získávání otisků příležitostných razítek, R-nálepek a cenných nálepek APOST


Filatelisté a další zájemci jsou o připravovaných příležitostných razítkách a nálepkách, používaných na poštách v České republice u příležitosti a k propagaci nejrůznějších akcí, výročí a oslav informováni z internetových stránek České pošty, s.p., a to v nabídce „Připravovaná razítka“ na adrese http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/prilezitostna-razitka/pripravovana/default.php a v další zajímavé nabídce „Připravované R-nálepky a přítisky na APOST nálepky“ na adrese http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/nalepky/pripravovane.php a dále ze seznamů, které na vyžádání zasílá paní Marie Chábová, vedoucí oddělení Prodejna známkové tvorby České pošty, s.p. (e-mailová adresa: chabova.marie@cpost.cz, adresa poštovních zásilek: Česká pošta, s.p., Prodejna známkové tvorby, pošt. příhrádka 99, 225 99 Praha 025). Aktuální informace lze zaslat zejména elektronickou poštou. Tato služba je bezplatná.
Z různých dotazů zjišťujeme, že mnozí ze zájemců jsou bezradní, jakým způsobem si oznámené materiály obstarat. Pokud se nemůžete dostavit osobně na avizovanou akci, nejlepší formou jsou poštovní zásilky - dopisy, které si připravíte a na příslušnou poštu předem pošlete a které Vám tato pošta po opatření všech náležitostí pošle zpět ve Vaší na obálce uvedenou adresu.
Doporučuje se takový postup, že poštovní obálku, nejlépe formátu C6, vyztužíte tužším kartónkem (např. z kreslicí čtvrtky, z vhodného papírového obalu, např. z papírové krabice, v níž se prodává rýže v sáčcích, apod.). Vyztužení slouží k tomu, aby se obálka během přepravy příliš nepomačkala. Nedoporučuje se ale příliš pevné vyztužení (např. tvrdý kartón), protože otisk razítka se nemusí podařit, nelze totiž využít „pružného“ podkladu, který je ke kvalitnímu otisknutí nutný. Takovou obálku zalepte, napište na ni adresu, kam má být doručena (většinou je to Vaše adresa) a nalepte na ni platnou poštovní známku či známky, jejichž celková nominální hodnota odpovídá požadované poštovní službě. Takto připravenou obálku (obálky) vložte do jiné obálky většího formátu, v přiloženém průvodním dopise upřesněte Vaše přání (orazítkovat příležitostným razítkem, případně jak; použít příležitostnou R-nálepku, apod.), obálku ofrankujte a adresujte příslušné poště (Česká pošta, s.p., pošta …, k rukám vedoucí podací služby, …), na které se bude oznámené razítko či nálepka používat. Doporučujeme zásilku odeslat na příslušnou poštu v určitém časovém předstihu. Na akce, které se konají v sobotu, v neděli nebo ve svátek zasílejte své požadavky tak, aby byly doručeny na danou poštu nejpozději v pátek, resp. alespoň jeden pracovní den předem.
Otisky příležitostných razítek lze pochopitelně stejným způsobem získat i na dopisnice nebo pohlednice (obdobně příležitostné R-nálepky na "dofrankované" dopisnice = se správným výplatným). Počítejte však s tím, že v průběhu poštovní přepravy může u takového materiálu dojít z filatelistického hlediska k jistému „poškození“ (tedy nikoliv faktickému) v porovnání s vyztuženými obálkami.
Cenné nálepky APOST (CNA) je možno nyní získat pouze při úhradě v hotovosti - nelze tedy k žádosti o vylepení těchto nálepek zaslat jako platidlo poštovní známky v příslušné hodnotě. Protože podle provozních předpisů České pošty se peněžní hotovost do obyčejných ani doporučených zásilek nesmí vkládat (to lze pouze do cenného psaní) a protože zaslání příslušné částky poštovní poukázkou by bylo finančně nevýhodné, je na tomto místě jedině možné doporučit Vám domluvit se s filatelisty v daném městě či obci, kteří by pro Vás požadovaný materiál mohli zajistit.
--
Zpracovali:
Ing. Walter Müller, předseda Svazu českých filatelistů;
Marie Chábová, vedoucí oddělení Prodejna známkové tvorby České pošty, s.p.;
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializ. oborů, Praha.

25. 4. 2012

Ocenění pro vysokomýtské filatelisty


Filatelistická vzpomínka na výstavu

Členové OV s oceněními  SČF a města Vysokého Mýta zleva pánové: J. Prušek, V. Beneš, J. Sobotka, P. Fencl, L. Katzer, V. Šraut a v dřepu L. Sodomka

Ocenění pro vysokomýtské filatelisty nebo jiný nadpis: Kujeba – cena města také pro filatelisty

První čtvrtletí roku je příležitostí pro ohlédnutí za rokem minulým. V jarním období jsme informováni o výsledcích nejrůznějších anket a o výsledcích udílení různorodých cen. Nejinak tomu bylo i ve Vysokém Mýtě, zde však byla také oceněna činnost organizačního výboru filatelistické výstavy.
Filatelistům zajisté není třeba připomínat, že se loni v říjnu konala ve Vysokém Mýtě První česko-slovenská filatelistická výstava. Na této výstavě se představily nejlepší exponáty v kategorii národní a současně exponáty bez kvalifikace  v kategorii premiéra. Poprvé byl také vyzkoušen nový způsob hodnocení exponátů, a to za pomoci oblíbeného českého vynálezu, tedy virtuální výstavy EXPONET. Součástí výstavy byl také filatelistický seminář zaměřený na československou filatelii a budování tematických exponátů.
Snahu a výsledek sedmičlenného organizačního výboru ocenili zastupitelé města udělením výroční ceny.
Na slavnostním večeru, který se konal v Šemberově divadle 8. března byly předány ceny města v 10 kategoriích. V kategorii „za organizaci kulturního podniku“ Výroční cenu města Vysokého Mýta - stylizovanou sošku bájného Kujeby, dílo ak. sochaře Z. Rosáka. V této kategorii bylo občany nominováno 9 organizátorů různých akcí. Slavnostním večerem provedl diváky herec Městského divadla v Brně Alan Novotný. Součástí programu bylo také vystoupení dětského pěveckého sboru Rubínek a akrobatického dua DaeMen. 
Filatelisté takto byli oceněni právě v roce, ve kterém si na podzim připomenou 90. výročí založení klubu filatelistů. Také tímto bylo velice důstojně navázano na udělení sošky Kujeby za uspořádání zdařilé výstavy s mezinárodní účastí Aerospace 2004. Dodávám, že KF Vysoké Mýto i členům OV udělili v dřívějším termínu čestná uznání také ZSF a SČF.
A na závěr trocha osvěty, vysvětlení názvu ceny města. Nejrozšířenější pověst praví, že když čekali ve Vysokém Mýtě císaře Josefa II., stal se malér. Císař podle svého zvyku svou návštěvu o den posunul a Mejtští, domnívajíce se, že z ní sejde, snědli připravené pstruhy. Pochutnali si, jak se patří! Ale nazítří se znenadání objevila vzácná návštěva, a co tedy dělat? Něco od včerejška po těch hodech přece jen zbylo, a to se předložilo císaři. Už dlouho prý mu pstruzi tak nechutnali jako toho dne v Mýtě! Ale tu jeden z pánů, snad radní nebo starosta pravil: „Majestátnosti, včera ale byli připraveni pstruzi lepší.“.  Jak na to reagoval císař, se přesně neví, většina pověstí praví, že se onoho pána zeptal, jak se jmenuje. „Kujeba“, zněla odpověď. Na to císař pravil: „Tak to jsme mi všichni pěkní Kujebáci“.
Od této události je Vysoké Mýto a okolí nazýváno „Kujebinou“ a vysokomýtští  „Kujebáci“.

Petr Fencl, předseda OV

18. 4. 2012

Kopřivnice a jubilejní Emil Zátopek


V sobotu 15. září 2012 proběhnou v Kopřivnici oslavy 90. výročí narození nejlepšího českého sportovce XX. století Emila Zátopka a současně se uskuteční 10. jubilejní ročník "Běh rodným krajem Emila Zátopka", jehož start bude u Technického muzea v Kopřivnici a cíl ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.
Klub filatelistů v Kopřivnici k tomuto výročí pro sběratele a všechny zájemce připravuje dopisnici s přítiskem a tiskový list známek s kupony a přítisky. Pošta Kopřivnice bude od 10. září používat cenné nálepky APOST s přítiskem a nálepky na doporučené zásilky (R-nálepky) s přítiskem. V sobotu 15. září v den závodu bude pro zájemce k dispozici také ruční příležitostné razítko.
Všechny uvedené materiály mohou zájemci získat osobně jednak na poště v Kopřivnici, jednak v sobotu 15. září ve vstupní hale Technického muzea v Kopřivnici, a také na písemnou nebo e-mailovou objednávku na adrese: Ing. Marie Nováková, Dukelská 694, 742 21 Kopřivnice, e-mail: marie.novakova@ktknet.cz 
Uzávěrka objednávek je 31. 5 .2012.
Za výbor KF 07-51 Kopřivnice Josef Padrta.

16. 4. 2012

500 let hebrejského knihtisku v Praze
Ve středu 18. 4. 2012 vás srdečně zveme na 17. minivýstavku, která se bude konat jako obvykle v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 v Jindřišské ulici (ochoz nad dvoranou). Budete zde mít možnost si prohlédnout výtvarné návrhy, rytecké rozkresby, podklady pro tisk a imprimatur příležitostné známky, FDC a razítka FDC "500 let hebrejského knihtisku v Praze", nominální hodnota 25,- Kč. 
Autorkou výtvarného návrhu je Renáta Fučíková, autor liniové kresby a rytiny FDC je Jaroslav Tvrdoň. Účast přislíbila výtvarnice Renáta Fučíková i Jaroslav Tvrdoň: http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/500-let-hebrejskeho-knihtisku-v-praze-id37591/
Program: v 15:00 h. - otevření výstavky; v 15:30 - vlastní program; v 16:30 h. - ukončení.
Marie Chábová,
vedoucí prodejny známkové tvorby, Česká pošta, s.p.

15. 4. 2012

Celostátní 52. setkání celinářů SČF

Pozvánka na jarní LII. setkání Společnosti sběratelů celin při SČF, která se bude konat v sobotu 21. dubna 2012 od 9:00 do 12:00 hod. v Domě odborových svazů v Praze 3. náměstí W. Churchilla 2, ve velké zasedací místnosti.
Program setkání:
- prezentace účastníků od 9:00 do 9:30
- informace SSC a SČF
- diskuse
- přednáška ing. Břetislav Janík „Beseda o emisní politice České Pošty , s.p.“
- diskuse k přednášce (dotazy, připomínky, popř. doplnění)
- výdej vydražených položek z 36. PAC a PH a prodej  nevydražených položek (ing. Milan Černík)
- burza (koupě, prodej,výměna) sběratelských materiálů
Občerstvení pouze z nápojového automatu.
K hojné účasti Vás zve jménem Vedení SSC Jan Starec

Zúčastněte se Volby známky EUROPA 2012

Každý ze čtenářů má možnost zúčastnit se volby nejkrásnější evropské známky roku 2011, kterou každoročně vyhlašuje PostEurope. Tentokráte šlo o emisi "Pozvání do vydavatelské země". Hlasovat můžete zde: http://www.posteurop.org/europa2012


Věříme, že budete hlasovat v národních barvách a vyberete známku českou :) Každopádně vyberte si podle svého.

Sběratel a Investor 2012


Dear Madam or Sir,
Please have a look at news of the 15th International Trade Fair Collector which will be held in Prague on September 6 – 8th, 2012.

Half a year before the fair almost 70 % of space is booked
The Prague Gem & Mineral Show lures new exhibitors
The biggest gathering of angels in Prague at the Sberatel 2012
Enjoy the most beautiful Czech stamp 2011
You can meet us personally this week in Essen and Vienna

Sehr geehrte Damen und Herren,

Schauen Sie bitte die neuste Nachrichten ueber die 15. Internationale Messe Sammler an, die in Prag am 6. – 8. September 2012 stattfindet.


Halbes Jahr vor der Messe schon 70 % der Ausstellungsfläche reserviert
Mineralien und Edelsteine reizen neue Aussteller
Auf diesjährige Messe richten auch die Engel
Schauen Sie die schönste tschechische Briefmarke des Jahres 2011
Diese Woche können Sie uns in Essen und Wien treffen

Vazena pani a pane,podivejte prosim na nove zpravy o 15. mezinarodnim veletrhu Sberatel, ktery se kona v Praze od 6. do 8. zari 2012.


Půl roku před veletrhem rezervováno již 70 % plochy
Minerály a drahé kameny lákají nové vystavovatele
Na letošní veletrh míří také  andělé
Podívejte se na  nejkrásnější českou známku roku 2011
Tento týden nás můžete potkat v Essenu a ve Vídni

Thank you – danke schoen – dekuji

If you do not want to receive our news on the Fair Collector in future, inform us about it, please.
Wenn Sie nicht mehr in der Zukunft unseren Nachrichtendienst ueber die Internationale Messe Sammler bekommen wollen, informieren Sie uns, bitte.
Jestlize si neprejete v budoucnu nadale dostavat nase zpravodajstvi o mezinarodnim veletrhu Sberatel, informujte nas o tom, prosim.

Jindrich Jirasek
Manager of the Fair
Messeleiter
vedouci veletrhu

Progres Partners Advertising, s.r.o.
CZ-110 00 Praha 1, Opletalova 55
Tel.: +420/224 218 403, 224 213 905
Fax: +420/224 218 312, 224 235 033

Vyhlášení ankety o nejkrásnější známku za rok 2011


Vážení přátelé, jak jsme Vás již informovali naší zprávou ze dne 25.2. t.r., v anketě Magazínu Právo a časopisu Filatelie, pořádané ve spolupráci s Českou poštou, s.p., o nejkrásnější českou poštovní známku roku 2011 se na prvním místě umístila Zimní krajina Augusta B. Piepenhagena ze sbírek Galerie Kodl v ryteckém přepisu Martina Srba (nominále Kč 30,-) - viz http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/umelecka-dila-na-znamkach---august-bedrich-piepenhagen-1791---1868-id35831/ . Na druhém a třetím místě se umístily známky z aršíku Ochrana přírody: Šumava - biosférická rezervace UNESCO autorů Libuše a Jaromíra Knotkových, na nichž se rytecky podílel rovněž Martin Srb - viz http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/ochrana-prirody--sumava---biosfericka-rezervace-unesco-id33955/ 


Pamětní list, tentokráte s vítěznou poštovní známkou, který byl rozeslán 12. dubna 2012 všem účastníkům ankety. Kromě toho bude 10 vylosovaným zaslán ještě výběr poštovních známek za rok 2011.


Vyhodnocení Nejkrásnější známky za rok 2011 v Poštovním muzeu:  zleva grafik a rytec Martin Srb, ředitel Poštovního muzea PhDr. Jan Galuška, ředitel odboru známkové tvorby České pošty Ing. Břetislav Janík, výtvarník Pavel Sivko, ředitel odboru poštovních služeb MPO Ing. Jiří Řehola.

Martin Srb hovoří s PhDr. Vašátkovou z Galerie Kodl, uprostřed PhDr. Jan Plachetka, dlouholetý organizátor ankety. 

Vážení přátelé, jak jsme Vás již informovali naší zprávou ze dne 25.2. t.r., v anketě Magazínu Právo a časopisu Filatelie, pořádané ve spolupráci s Českou poštou, s.p., o nejkrásnější českou poštovní známku roku 2011 se na prvním místě umístila Zimní krajina Augusta B. Piepenhagena ze sbírek Galerie Kodl v ryteckém přepisu Martina Srba (nominále Kč 30,-) - viz http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/umelecka-dila-na-znamkach---august-bedrich-piepenhagen-1791---1868-id35831/ . Na druhém a třetím místě se umístily známky z aršíku Ochrana přírody: Šumava - biosférická rezervace UNESCO autorů Libuše a Jaromíra Knotkových, na nichž se rytecky podílel rovněž Martin Srb - viz http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/ochrana-prirody--sumava---biosfericka-rezervace-unesco-id33955/ 

Ve čtvrtek 29. 3. 2012 se v Poštovním muzeu uskutečnilo vyhlášení výsledků této ankety - viz též http://www.mpo.cz/dokument103597.html - a současně byly vyhlášeny výsledky ankety o nejkrásnější příležitostné razítko, kde první místo obsadilo razítko s textem "Boží Dar" autora návrhu Pavla Sivka v provedení rytce Miloslava Bláhy - viz http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/razitka/bozi-dar-id36093/ 

Hlavní projev pronesl ředitel Poštovního muzea PhDr. Jan Galuška. Mezi přítomnými hosty byli Ing. Jiří Řehola, ředitel odboru poštovních služeb Ministerstva průmyslu a obchodu, vydavatele českých poštovních známek; Ing. Josef Bajza, MBA, výkonný ředitel úseku marketingu České pošty, s.p.; Ing. Břetislav Janík, ředitel odboru známkové tvorby České pošty, s.p.; grafik a rytec Martin Srb; výtvarníci Libuše a Jaromír Knotkovi; výtvarník Pavel Sivko; rytec Miloslav Bláha; kurátorka sbírek Galerie Kodl P  hDr. Vašátková; Ing. Jaroslav Štefek, předseda představenstva Poštovní tiskárny cenin Praha a.s.; Ing. Walter Müller, předseda Svazu českých filatelistů; Mgr. Jaroslav Maleček, tajemník Svazu českých filatelistů; p. Vladimír Münzberger, šéfredaktor časopisu Filatelie; další výtvarníci a pracovníci České pošty a Poštovního muzea a filatelisté.

Slavnostní a přátelskou atmosféru fotograficky dokumentoval mj. Ing. Jiří Koukal z Klubu filatelistů 06-10 ve Žďáru nad Sázavou, redaktor bulletinu NOVÁ FILATARSIE. Z jeho fotografií jsme vybrali dvě, které jako soubory přikládáme.

Popřejme našim výtvarníkům a rytcům, jakož i známkové tvorbě České pošty mnoho dalších úspěchů.

Ing. Pravoslav Kukačka,
jednatel Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, reg. čís. 00-15, v Praze, a účastník slavnostního vyhlášení ankety, správce e-mailové schránky kf0015@centrum.cz

12. 4. 2012

Oldřich Kulhánek a Miloš Ondráček: Známková tvorba 1999 - 2011

Nakladatelství G-DESIGN CZ ve spolupráci s Poštovním muzeem pro Vás připravuje vydání již druhé knihy světoznámého českého grafika Oldřicha Kulhánka s názvem Známková tvorba.

Kniha Vám přinese komplexně zpracované dílo - kresby Oldřicha Kulhánka, řazené do jednotlivých kapitol, které mají chronologickou posloupnost od vydání 1. poštovní známky v roce 1990 do současnosti. Každá kresba námětu známky bude mít svou samostatnou kapitolu, ve které naleznete kromě překrásné kresby též liniovou rozkresbu Miloše Ondráčka, návrh razítka a kresby na FDC mistra O. Kulhánka a taktéž vyobrazení samotné poštovní známky. Každá kapitola bude opatřena textem, jež Vám přiblíží osobnost z poštovní známky. Texty ke kapitolám připravuje Prof. MUDr. Josef Koutecký. Kniha bude vytištěna na luxusním papíře a uspokojí nejen ty, kteří obdivují grafická díla a kresby autora, ale jistě i všechny sběratele a čtenáře se zájmem o současnou grafiku a poštovní známky.

Kniha vyjde i v LIMITOVANÉ EDICI, v nákladu 150 výtisků. Součástí knihy v limitované edici bude originální litografie, liniová rozkresba této litografie, aršík známky, černotisk, pamětní list a korespondenční lístek s přítiskem. Všechny tytou součásti limitované edice budou samozřejmě signovány autory - Oldřichem Kulhánkem a Milošem Ondráčkem. Samotná kniha bude též signována, číslována a datována autorem...

10. 4. 2012

Bedřich Housa oslaví 86 let mezi filatelisty a návštěvníky pošty
Pamětní list známkové tvorby č. 17 "Pocta Bedřichu Housovi" (nar. 12. 4. 1926) bude v prodeji 12. 4. 2012. Na PLZ je použita známka s dvěma kupony z aršíku "Václav Hollar" s otiskem příležitostného razítka. Autorem příležitostného razítka, které bude k dispozici po celý den 12. dubna 2012 na poště Praha 1 v Jindřišské ulici je slovenský výtvarník Mgr. Marek Gilányi z Bratislavy.
Náklad: 2.000 ks, poř. č. 36801 - 38800. K této příležitosti chystáme minivýstavku vydaných českých známek, na kterých se autorsky podílel doyen českých rytců Bedřich Housa. Minivýstavka se bude konat jako obvykle v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 v Jindřišské ulici (ochoz nad dvoranou) dne 12. 4. 2012 od 15:00 do 16:30 hod.
Při autogramiádě buďte k sobě i k panu Housovi ohleduplní a připravte si prosím omezený počet svého materiálu. 
Marie Chábová
vedoucí prodejny známkové tvorba České pošty, s.p.

Prodejna známkové tvorby - dovolená v 15. týdnu


Prodejna známkové tvorby - přepážka č. 30 bude z důvodu čerpání dovolené v době od 10. 4. do 13. 4. 2012 uzavřena. Prodejna - přepážka č. 29 bude v tomto týdnu otevřena 10:00 - 13:00 hod. / 13:30 – 16:00 hod.  Ve čtvrtek 12. 4. 2012 prodloužíme prodejní dobu do 18:00 hod.! Prodejna známkové tvorby přepážka č. 29 bude z důvodu čerpání dovolené v době od 19. 4. do 20. 4. 2012 uzavřena. Prodejna - přepážka č. 30 bude v těchto dnech otevřena 10:00 - 13:00 / 13:30 – 16:00 hod.
Marie Chábová
vedoucí prodejny známkové tvorba České pošty, s.p.

2. 4. 2012

F. Beneš: Novinky v ověřování pravosti filatelistického materiálu


Dovolujeme si vám připomenout další klubovou schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 5. 4. 2012 od 16:00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Součástí schůzky bude přednáška JUDr. Ing. Františka Beneše, CSc. "Novinky v ověřování pravosti filatelistického materiálu". Přednáška začne v 16.30 hod. 
Vítáme všechny zájemce o filatelii, poštovní provoz a poštovní historii - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.
Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel a správce klubové e-mailové schránky  kf0015@centrum.cz

Obrazy na poště - Club gentlemanů Žižkov

Dovolujeme si Vás pozvat do Clubu gentlemanů Žižkov a České pošty, s.p., pošty Praha 33, na vernisáž výstavy obrazů Davida Bartoně, která se uskuteční ve středu 4. 4. 2012 od 19 hod. v Poštovní minigalerii na poště Praha 33, Přemyslovská ul. 2, vchod z nám. Jiřího z Poděbrad 17, Praha 3, Vinohrady. Výstava pak bude přístupná v pracovních dnech v otvíracích hodinách pošty Praha 33 až do konce dubna. 

Ing. Pravoslav Kukačka
jednatel Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze, a správce klubové e-mailové schránky  kf0015@centrum.cz

OLYMPSPORT zpravodaj i e-mailem...


V minulých dnech jsme na klubovou adresu obdrželi od Ing. Jaroslava Petráska, předsedy výboru České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii OLYMPSPORT, dva vysoce zajímavé materiály pro sběratele. Jsou to:

- Knihovnička České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii OLYMPSPORT, č. 49 "Otisky výplatních strojů Mezinárodního olympijského výboru, Olympijského muzea a Německé společnosti pro olympijskou filatelii (IMOS)" - ve dvou souborech formátu *.pdf o celkové velikosti cca 1,2 MB a

- OLYMPSPORT č. 1/2012 (153), zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii - ve třech souborech formátu *.pdf o celkové velikosti cca 3 MB.

Tyto materiály přepošleme pouze zájemcům, kteří si o ně napíší, abychom zbytečně nezatěžovali schránky ostatních členů a přátel klubu. Průběžné zasílání materiálů a informací OLYMPSPORTU si lze rovněž zajistit na adresách:
Ing. Jaroslav Petrásek
Zborovská 1025
282 01 Český Brod
e-mail: olympsport@gmail.com nebo petrasek@olymp-sport.cz . Rovněž vám doporučujeme návštěvu stránek http://www.olymp-sport.cz/ 

Ing. Pravoslav Kukačka
jednatel Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze, a správce klubové e-mailové schránky  
kf0015@centrum.cz

SLOVFILA je na původní adrese v Karlíně


Obchodní firma Ing. Ján Palovský - Slovfila je na své původní adrese v Karlíně. Na fotografii z největších záplav Prahy v roce 2002 vidíte dům v Křižíkově ulici číslo 113 (186 00 Praha 8). Slovfila s vyplaveným zbožím je na obrázku vpravo od prostředního vchodu do obytné části domu. Nyní je naopak vlevo od prostředních vchodových dveří, ale přesně ve stejném domě a na stejné adrese.
Několik fotografií z katastrofických povodní můžete shlédnout zde:  http://www.japhila.cz/slovfila/povodne.htm 
Nyní je obchod nově zařízen a zve Vás k návštěvám v tradičních dobách, po kterých byl otevřen i v Ovenecké ulici na pražské Letné.
Slovfila: http://www.japhila.cz/slovfila/
B. J.