30. 11. 2007

David Feldman: Švýcarsko


Aukce Davida Feldmana jsou českým filatelistům známé, mimo jiné i z prodeje některých československých a současně problematických známek.

Tentokráte Vás zveme na velkolepou podívanou - klasického Švýcarska, tzv. "Atlantickou" sbírku. Můžeme Vám nabídnout jen malou ukázku >>>>> http://www.japhila.cz/2007/pictures/d_feldman1.jpg >>>>> http://www.japhila.cz/2007/pictures/d_feldman2.jpg >>>>>
http://www.japhila.cz/2007/pictures/d_feldman4.jpg

Aukce proběhne již 4. prosince, zveme Vás tedy k virtuální prohlídce těch nejkrásnějších kusů, kterým i tentokráte firma Feldman připravila luxusní aukční katalog. Ti co mají rádi on line prohlídky ochuzeni nejsou vůbec o nic >>>>> http://www.davidfeldman.com

B. J.

Razítko posledního výstavního dne


Ještě do dnešního večera si můžete opatřit denní razítko s příležitostným kašetem posledního dne 1. mezinárodní virtuální filatelistické výstavy SPORT-O-NET'07. Dopisnice i razítka připravila společnost Olympsport, která byla také jedním z pořadatelů světového experimentu ve filatelistickém výstavnictví. Červené i černé razítko ještě doplňují loga dalších dvou spolupořadatelů - SČF a Exponetu, který poskytl bezplatný prostor mezinárodní výstavě.

SPORT-O-Net'07 sice oficiálně dnešním dnes končí, pořadatelé jej však ponechají k další dispozici a následovníkům jako vzor a doklad, "že když se chce, tak všechno jde". Výstava proběhla v souladu s řády FIP a je tak skutečně první uskutečněnou výstavou pouze formou internetové prezentace >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/

Článek o výstavě bude otištěn i v měsíčníku Fialtelie.

B. J.

SPORT-O-NET'07 dnes končí


Vracíme se k právě ukončované 1. soutěžní virtuální mezinárodní filatelistické výstavě SPORT-O-NET'07. Na adrese http://www.japhila.cz/sportonet/ si ji sice můžete stále připomínat, ale její oficiální soutěžní období dneškem končí. V předchozích článcích jsme Vás seznámili s propozicemi, přístupem OV, poselstvím výstavě od předsedy SČF, s palmarem a výstavními celinami. Ještě Vám přineseme zprávu předsedy jury v článku, jak se první soutěžní výstava na světě jurovaly, z pera Waltra Muellera (hned jak ji dostaneme).

Ilustrací se vracíme ještě ke 1. dni - 1. 11. 2007 - kdy byla na poště v Praze 6 v používání červené razítko Postalia s výše uvedeným textem a kresbou.

B. J.

27. 11. 2007

Velká zlatá z výstavy SPORT-O-NET'07


Takhle jsem avizovali nový exponát třídy filatelistické literatury:
"Exklusivním exponátem filatelistické literatury se dostáváme do Řecka na počátku minulého století. Objevil se zde pokus, aby se olympijské hry konaly stále na stejném místě, tame kde vznikly. Historie a pokusy jsou zachycen i ve filatelistických materiálech a tyto velmi cenné, nedostupné a nevídané materiály zase přináší rozsáhlá a velkoryse pojatá kniha Řeka Michalise E. Tsironise, významného filatelistického funkcionáře, jurymana a filatelistického publicisty.
Protože víme, že velkou recenzi této knihy připravuje Jaroslav Petrásek, vrátíme se k titulu znovu a zprostředkujeme Vám objektivní recenzi.
S ukázkou knihy na 2 výstavních rámech se můžete seznámit také >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0307/index0307a.htm ".
Ještě než stačil tajemník jury napsat slibovaný článek, vyhrál exponát velkou zlatou medaili. Jury se jednomyslně shodla a udělila největší počet bodů. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že výpravná a jistě nákladná kniha má především bohatý a nevídaný filatelistický obsah. Unikátní materiály v životě zahlédnete zcela jistě jenom v této knize.
Pro nás zůstané tak výpravný titul těžko dostupným snem, ne že by se nedal splnit, ale jeho realizace by byla pravděpodobně ekonomickou sebevraždou.
Gratulujeme tedy do Řecka a těšíme se na recenzi knihy od Jaroslava Petráska. :)
Břetislav Janík

Palmare 1. mezinárodní virtuální soutěžní filatelistické výstavy Sport-O-Net'07


První cenu - Velkou zlatou medaili obdržel s 95 body Řek Michalis Tsironis za exponát třídy literatury 1906 – Olympijské vydání >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/B6_6/index_b6_6a.htm
Druhou cenu - zlatou medaili - obdržel s 92 body Švéd Gunnar Dahlvig za exponát Tenis – velmi starý moderní sport >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/B2_4/index_b2_4a.htm
Na třetím místě se umístil se zlatou medailí a 90 body Slovák Vojtěch Jankovič za exponát Svět pedálů >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/B2_2/index_b2_2a.htm
Cenu pro nejlepší exponát mezinárodní výstavy získala Marie Justýnová z Milevska za exponát Olympijské hry 1924 Paříž a Československo - získala 80 bodů a pozlacenou medaili >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/C1_1/index_c1_1a.htm
Z protokolu jury: Jury pracovala ve složení:předseda: Walter Müller, Česko, tajemník: Jaroslav Petrásek, Česko, členové: Eliseo Ruben Otero, Argentina, Roman Babut, Polsko a Peter Osuský, Slovensko.
Při hodnocení mezinárodních soutěžních tříd B 1, B 2, B 5, B 6 a C 1 se jury řídila Generálním výstavním řádem Mezinárodní filatelistické federace FIP (GREX), Generálním řádem pro hodnocení soutěžních exponátů Mezinárodní filatelistické federace FIP (GREV), Oborovými řády FIP pro hodnocení exponátů (SREV) a příslušnými směrnicemi FIP a výstavními propozicemi Mezinárodní virtuální filatelistické výstavy SPORT–O–NET ´07 (IREX).
Při hodnocení třídy Premiéra C 3 postupovala podle Výstavního řádu SČF a příslušných řádů a směrnic SČF pro posuzování filatelistických exponátů. Vystavené exponáty v této třídě soutěžily o kvalifikaci na regionální výstavy.
Práce jury byla zahájena 05. 11. 2007 a ukončena 11. 11. 2007; vyplněné bodovací listy byly tajemníkovi a předsedovi jury zaslány do 15. 11. 2007. Výsledné hodnocení exponátů bylo stanoveno z průměru hodnocení jednotlivých členů jury. Exponát C 2.1 přeřadila jury z otevřené třídy do třídy pozvaných exponátů, protože jeho obsah nebyl jednoznačně zaměřen na sportovní tématiku. Rozhodnutí jury byla jednomyslná, bez využití hlasování.
Jury děkuje organizačnímu výboru výstavy za vytvořené podmínky pro práci jury.
Celé palmáre je k dispozici >>>>> http://www.japhila.cz/sportonet/palmare.pdf
Jaroslav Petrásek

26. 11. 2007

Vydání výplatní známky Krása květů - Kokarda


Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 12. prosince 2007 v sérii výplatních poštovních známek Krása květů známku nominální hodnoty 2,50 Kč. Na známce je květ s poupětem doplněný názvem kokarda.
Autorkou výtvarného návrhu známky je ak. malířka a grafička Anna Khunová, autorem rytin je grafik a rytec Bohumil Šneider.
Známku o rozměrech 19 x 23 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. rotačním ocelotiskem v barvě černé, kombinovaným hlubotiskem v barvě zelené, červené a žluté v tiskových listech po 100 kusech. Kresbu ve známce podbarvuje iridescentní barva se sklopným efektem. Známka má katalogové číslo 537 a platí od 12. prosince 2007 do odvolání.
Známka pomůže překlenout období, po které se vypotřebuje nominál 7,50 Kč, ale už bude v platnosti tarif 10 Kč/50 g.
B. J.

Česká republika v schengenském prostoru


Podruhé se vracíme k chystané známce se společným logem - semaforem se 3 zelenými světly, kterou mají vydat nově přistupující země. Vydavatel známku nakonec vydává s hodnotou 10 Kč.

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 19. prosince 2007 příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 10 Kč Česká republika v schengenském prostoru. Na známce je logo vstupu ČR do schengenského prostoru tvořené semaforem se třemi zelenými signalizačními světly a textem EVROPOU VOLNOU CESTOU umístěným na pozadí nebe.

Známka je doplněna textem SCHENGENSKÝ PROSTOR.Autorem výtvarných návrhů emise je grafik Oldřich Pošmurný. Známku o rozměrech 33 x 33 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. barevným ofsetem v tiskových listech po 35 kusech. Známka má katalogové číslo 538 a platí od 19. prosince 2007 do odvolání.

Schengenský prostor založilo pět členských států Evropské unie (Francie, Německo, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko), které se dohodly na zrušení veškerých kontrol osob cestujících v rámci těchto zemí. Prostor se označuje podle vesnice Schengen v Lucembursku, u níž byla 14. června 1985 podepsána Schengenská dohoda. V současné době zahrnuje schengenský prostor území 13 států EU, mimo ni podepsaly Schengenskou dohodu Island a Norsko. Po zrušení kontrol na vnitřních hranicích dalších devíti členských zemí EU bude zajištěn volný pohyb osob na území 24 států.

Česká republika se stane součástí schengenského prostoru 21. prosince 2007, kdy budou zrušeny kontroly na pozemních hranicích, a na konci března 2008 též na mezinárodních letištích při letech v rámci Schengenu. Povinnost cestovat s platným dokladem však zůstane zachována.

B. J.

25. 11. 2007

Der Philatelist - litoměřický Filatelista z roku 1922


Na stránkách japhila e-zinu, v části Bibliografie periodické filatelistické literatury z území České republiky od roku 1869 do roku 2007 >>>>> http://www.japhila.cz/filatelie/czliter2.htm byl doplněn detail k prvnímu ročníku a prvnímu číslu z roku 1922 >>>>> http://www.japhila.cz/filatelie/cz_d_philatelist.htm

Časopis je psán německy jeho šéfredaktorem Dr. Rudolfem Zítkem. Časopis se zprvu věnoval převážně novým známkám, ale postupně rozšiřoval svoji redakční část, zejména v období, kdy se konaly německé Filatelistické dny také na našem území - v Mariánských Lázních a Chomutově. Časopis bude nabídnut v prvních dvou ročnících v "antikvariátu filatelistické literatury" >>>>> http://www.japhila.cz/a/lit/lit1.htm

Břetislav Janík

24. 11. 2007

Prodej filatelistické literatury


Specializovanou stránkou filatelistického antikvariátu se Japhila snaží navázat na největší kolování filatelistické literatury v 70. a 80. letech v Československu.

Tentokráte jde spíše o začátek a prvních více než 30 titulů. Protože se jedná především o cizojazyčnou literaturu, je přímý prodej (nikoliv aukce, jde o konečné ceny) zaměřen především na zahraniční návštěvníky. Není však vyloučeno ani rozšiřování nabídky na tuzemské tituly a spolupráce s autory či vydavatelstvími.

Na reprodukci je jedna ze stránek velmi vzácné trilogie Jean Baptisty Moense: TRILOGY Catalogue prix-courant de timbres-poste. Télégraphes, envelopes et bandes cartes, mandats, timbres fiscaux mobile, etc., etc. Bruxelles, 1892-93.

Podrobnosti na adrese >>>>> http://www.japhila.cz/a/lit/lit1.htm

Břetislav Janík

22. 11. 2007

Československá letecká pošta (1922 - 1931)


Osmirámový letecký exponát Zdeňka Hrnčíře z Poděbrad je jeho druhým exponátem, který můžete studovat na EXPONETU.

Aerofilatelie zastoupená na mezinárodní on line výstavě tak získala značnou posilu. "Klasický" československý materiál dokumentuje leteckou poštu první republiky a zastoupeny jsou všechny první lety a letecké společnosti. Zveme Vás k důkladnému studiu tohoto exponátu >>>>>> http://www.japhila.cz/hof/0327/index0327a.htm

B. J.

První poštovní razítko světa s AMBIGRAMem


Česká pošta u příležitosti svátku sv. Valentýna bude používat příležitostné poštovní razítko s textem „S láskou Tvůj sv. Valentýn, Milostín“. Autor výtvarného návrhu, výtvarník Oldřich Pošmurný jej navrhl metodou AMBIGRAM. Razítko bude používáno ve dnech 4. 2. – 14. 2. 2008 poštou 270 05 Milostín." Tolik agenturní zpráva Japhila e-zinu.

Co je to AMBIGRAM?

"Ambigram je slovo nebo více slov, které lze číst více než z jedné strany. Například v zrcadle, obrácením o 180° (např. "pod"), čtením zezadu (např. "TAHAT" na dveřích se skleněnou výplní). Existují také grafické ambigramy.

U poštovního razítka je ambigram zřejmě použit poprvé v dějinách poštovnictví.

Ukázky ambigramů můžete vidět zde >>>>> http://www.japhila.cz/pdf/ambigramy.pdf

Pokud byste měli zájem po svoji firmu nebo pro sebe nechat zhotovit profesionální Ambigram, neváhejte kontaktovat: Břetislav Janík, janik@japhila.com nebo 603 410 659 - nabídka trvá stále.

Břetislav Janík

20. 11. 2007

Obloukové typy - 25 h Hradčany - V. kresba na 1. a 2. TD


Malý výběr - ukázka z publikace Ladislava Olšiny - "Obloukové typy - 25 h Hradčany - V. kresba na 1. a 2. TD" je novým exponátem třídy filatelistické literatury.
Titul vyšel v letošním roce v Pofisu Praha. Ukázka >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0326/index0326a.htm
B. J.

19. 11. 2007

Exponet: Výplatní automatová známka Hrad Veveří


Pětirámový a přitom společný exponát věnovaný prvním českým automatovým známkám Hrad Veveří u Brna! Zajímavý a materiálem doslova nabitý historicky velmi mladého a současného materiálu je exponát Rudolfa Oppolzera a Zdeňka Koupala (oba vystavovatelé jsou z Českých Budějovic).

Zajímavé celistvosti jsou mimojiné vzorem, jak umně a přitom jednoduše zhodnotit běžné nominále do přitažlivé formy. Materiál je pak i přes relativní mládí již velmi cenný, opakovaná možnost být na startu u toho se již nenabízí.

Srdečně zveme k návštěvám >>>>>
http://www.japhila.cz/hof/0325/index0325a.htm

Břetislav Janík

18. 11. 2007

Den české filatelie


Česká pošta a Poštovní muzeum ve spolupráci se Svazem českých filatelistů a časopisem Filatelie — zakládá novou tradici: Den české filatelie, který v letošním roce připadne na středu 12. prosince a proběhne v Poštovním muzeu v Praze. Pro jeho účastníky je nachystán bohatý program:
- v 10 a v 15 hodin - Prohlídka Poštovního muzea s průvodcem a výkladem, komentovaná prohlídka exponátů Poštovního muzea,
- v 11 hodin - Padělky známek a celin ČR ke škodě pošty,
- ve 14 hodin - Vzácné známky ČSR I. přednášky,
- v 15 hodin - Chystaná publikace o historii PM,
- v 16 hodin - Historické filatelistické časopisy v PM.

Poštovní muzeum na Den české filatelie pozvalo zejména členy SČF. Pozvánka pro členy SČF platí jako vstupenka pro jednu osobu (u vchodu z ní bude odstřižen pravý dolní roh). Pokud se letos do muzea na Den české filatelie nevypravíte, pozvánku si dobře uschovejte! Nakladatelství Pofis se ji totiž rozhodlo zařadit do svého katalogu ČR, a to v rámci nové kapitolky Pozvánky Poštovního muzea, pod pořadovým číslem PPM 1. Pozvánek je z pochopitelných důvodů vydán jen omezený počet (jedna na člena a nebudou v prodeji). Distribuci vstupenek provádíme pouze pro KF ve vzdálených krajích. Pražské a středočeské KF si musí vyzvednout vstupenky v sekretariátu SČF Holečkova 10, Smíchov (autobus č. 176 z Karlova náměstí nebo od Švandova divadla). Na vstupenku mají nárok pouze ti členové SČF, kteří zaplatili členské příspěvky na rok 2007. Ještě mají možnost je uhradit zpětně, ale pouze do 30. listopadu 2007.

Akce je výsledkem dlouholeté oboustranně prospěšné spolupráce Svazu českých filatelistů s Poštovním muzeem a navazuje na oslavy 120. výročí Klubu českých filatelistů v Praze.

Mgr. Jaroslav Maleček
tajemník SČF

Seminář SČF k novým trendům ve filatelii

Druhý seminář SČF věnovaný současnému vývoji a trendům ve filatelii se uskuteční v sobotu 1. března 2008 v Brně. Naváže na seminář, který se konal v únoru v Praze a který se setkal s pozitivním ohlasem účastníků. Organizaci a obsah semináře zajišťuje opět komise jurymanů SČF ve spolupráci s analytickou skupinou SČF. Vystoupení funkcionářů SČF budou tentokrát věnována zejména novým trendům v tvorbě a hodnocení exponátů v různých třídách. Po úvodním vystoupení proběhne ke každému bodu diskuse.

Na obsahu semináře se mohou podílet všichni zájemci. Nejen v diskusi, ale už nyní můžete napsat náměty na vystoupení, která by vás zajímala, na adresu SČF (nebo elektronickou poštou na scf@iol.cz Zájemci o aktuální informace O vývoji filatelie si již mohou poznamenat datum 1. března 2008 do svých nových diářů.

Miroslav Langhammer

Podzimní dny v české organizované filatelii

Měsíc září byl ve znamení české účasti na několika mezinárodních výstavách. První v řadě byla mezinárodní kvalifikační filatelistická výstava 1. stupně Polsko-Čechy-Německo „LUBIN 2007“ ve dnech 17. - 23. září 2007 v polském městě mědi Lubinu. Český komisař Václav Svoboda z Chomutova přivezl na výstavu 13 soutěžních exponátů a 1 exponát do čestné třídy. Mezinárodní jury sestávala ze 12 členů a předsedal ji Polák Jerzy Gruszczinski. Za SČF v ní působili Walter Müller a Lumír Brendl. Bilance našich vystavovatelů byla úspěšná. Ve třídě tradiční filatelie byla vůbec nejlepším exponátem vyhlášena „Velká Británie 1840 - 1873“ Petra Radosty z Horního Slavkova, jež dostala zlatou medaili a zvláštní cenu. Nejlepší zahraniční mládežnickou sbírkou se stala „Praha“ Barbory Štěchové z Aše, jež získala pozlacenou medaili. Jistě všichni pak máme radost z toho, že tři naši vystavovatelé, kteří nemohli být hodnoceni na výstavě Hradec Králové 2007 a do Polska se neváhali přihlásit, zde obstáli a kvalifikovali se na světovou výstavu PRAGA 2008. Jsou to Václav Košťál a exponát „Novinové známky ČSR I 1918 - 1920“ — velká pozlacená medaile (EXPONET: http://www.japhila.cz/hof/0018/index0018a.htm ), zatímco další dva získali kvalifikační pozlacené medaile: František Dusbábek za „Poštovní použití rakouských a uherských známek v ČSR v letech 1918 - 1919“, a Pavel Bouda za „Hradčany — poštovní použití první kresby“ (EXPONET: http://www.japhila.cz/hof/0041/index0041a.htm ). Blahopřejeme.

Další v pořadí byla mezinárodní specializovaná výstava filatelistické literatury LIPSIA 2007 ve veletržním Lipsku. Zde uspěl náš národní komisař a publicista Miroslav Langhammer z Prahy, jehož kniha „Filatelie je víc než jen známky“ získala velkou pozlacenou medaili. Další dva české tituly obdržely stříbrnou a postříbřenou medaili. Je dobře, že i ve třídě filatelistické literatury, která bude jednou ze čtyř soutěžních tříd světové výstavy PRAGA 2008, se máme čím pochlubit a představit se světu.

Třetí mezinárodní filatelistickou výstavou za účasti SČF byla HUNFILA 2007 v Budapešti. Tady byl národním komisařem Bedřich Helm z Klatov. Na sklonku měsíce září organizoval nejen českou účast, ale v první říjnový den se jako delegát SČF s právem hlasovacím zúčastnil i kongresu Evropské federace filatelistických svazů FEPA. Na jeho programu byla řada závažných otázek evropské filatelie, o nichž jistě budeme brzy informováni.

Jeden ze křtů české poštovní známky, v nichž má SČF na mezinárodním poli od prvního křtu známky Unesco ve Žd‘áru nad Sázavou v roce 1996 primát, se konal v den vydání 3. října 2007 v Plzni. Jednalo se o emisi Technické památky: „Vodárenská věž Plzeňského pivovaru“ (EXPONET FORUM: http://expo-net.blogspot.com/2007/11/v-prazdroje-o-plzeskm-ktu-vodrensk-ve.html ). Známku navrhl akademický malíř a grafik Jan Kavan a skvěle ji vyryl grafik Václav Fajt. V ten den se v Galerii U Andělíčka konala odpoledne autogramiáda, kterou uspořádal KF 03-13 Plzeň díky iniciativě jeho předsedy Josefa Kotka. Pro autogram obou tvůrců si sem přišlo přes 100 zájemců. Večer se pak díky úsilí stejného plzeňského předsedy konal křest známky. Vodárenská věž Plzeňského Prazdroje právě letos oslavuje 100. výročí od svého zbudování. Křest byl však již plně v rukou pořadatele, kterým byl právě Plzeňský Prazdroj — součást české kultury . Den 3. října byl totiž navíc i dnem zahájení několikadenního kulturního festivalu „Pilsner Fest“. A tak pořadatel pozval na slavnostní večer od 20 hodin do Červeného salónku 200 významných hostů včetně dvou desítek členů plzeňského klubu filatelistů. Vlastní křest byl zahájen ve 21 hodinu. Ve světle reflektorů mu na pódiu, nad nímž byla na plátně proriítnuta barevná zvětšenina známky, asistovalo pět kmotrů: primátor města Plzně, ředitel marketingu Plzeňského Prazdroje, autor známky — akademický malíř Jan Kavan, Mistr-rytec Václav Fajt, a předseda SČF, kterého pořadatelé požádali o uvedení známky. Ohlas originálně pojatého křtu ve veřejnosti i mezi přítomnými zástupci médii byl značný a hlavně příznivý.

SČF však nezůstává stranou dění ani v Mezinárodní filatelistické federaci FIP, jejímž byl v roce 1926 v Paříži prostřednictvím delegáta dr. Zdeňka Rezníčka z klatovského gymnázia spoluzakladatelem. Dne 6. října 2007 se konalo v Lucemburku již 75. celodenní zasedání Řídícího výboru FIP. Zúčastnil se ho i jeho člen a předseda SČF L. Brendl. Všichni přítomní byli příjemně překvapeni dárkem od lucemburských filatelistů: personalizovanou celinovou dopisnicí Lucemburské pošty s reprodukovanou fotografií stávajících členů ŘV FIP a s vytištěnou známkou s platností pro země Evropské unie. Na pořadu jednání byla mj. nejen PRAGA 2008, která je široce propagována i v lucemburském denním i odborném tisku. Její připravenost kladně hodnotil i prezident FIPu Joseph Wolff, který je zároveň konzultantem pražské výstavy se schvalovacími pravomocemi, a který v Praze dne 26. srpna 2007 podepsal Dohodu o pořádání výstavy mezi FIPem, SČF a organizací Progres Partners Advertising. V Lucemburku bylo také předběžně dohodnuto, že tým pro hodnocení filatelistické literatury včetně elektronické, povede mezinárodní jurymari a současně ředitel FIP odpovědný za komisi FIP pro filatelistickou literaturu, Charles J. Peterson z USA. Ten na místě zpracoval zásady postupu při hodnocení literatury, tištěné, elektronické i webových stránek. Překlad bude předán organizačnímu výboru výstavy PRAGA 2008, který bude zásady uplatňovat. Na zasedání se však projednávalo mnoho dalších úkolů a problémů. Např. sestavy jury pro světové výstavy ISRAEL 2008 v Tel Avivu a EFIRO 2008 v Bukurešti. Také příprava červnové mezinárodní výstavy „Salon du Timbre et de l‘Ecrit 2008“ v Paříži. Tato výstava získala uznání FIP a FEPA a bude se na ní soutěžit ve třídách tradiční filatelie, poštovní historie, poštovních celin, tematické filatelie, aerofilatelie a fiskální filatelie (kolků). Národním komisařem byl jmenován Bedřich Helm. Byla projednána i změna na funkci generální sekretářky FIP. Od dubna 2008 se ujme funkce paní Andrée Trornmer—Schutz z Lucemburska, která po 22 letech nahradí ve funkci paní Marie-Louise Heiri ze Švýcarska, jež odchází do důchodu. Paní Trommerová byla vybrána ze tří uchazečů a 6. 10. 2007 s ní byla podepsána pracovní dohoda na roční zkušební dobu. Kontakt na sekretariát FIP v Curychu však zůstává beze změny. Pokud jde o sestavu jury světové výstavy PRAGA 2008, bude posouzena a projednána na příštím zasedání Řídícího výboru FIP v Paříži dne 16. února 2008, stejně tak jako program 70. kongresu FIP v Bukurešti v červnu 2008.

Koncem měsíce září tr. se konal mezinárodní seminář o tematické filatelii a jejím současném stavu v rakouském městě Sankt Pölten (Japhila: http://www.japhila.cz/2007/Exponet_forum010.htm ). Na pozvání rakouského svazu VÖPh se jej zúčastnil Walter Müller z Ostravy. Program semináře byl hohatý a sjeho výsledky i diskusí nás jistě jeho účastník brzy seznámí. Ještě předtím se však konalo ve Vídni valné shromáždění rakouských filatelistú, jehož se rovněž na pozvání VůPh místo omluveného předsedy SČF zúčastnil zastupováním pověřený Bedřich Helm, člen předsednictva SČF. Mj. nás informoval o tom, že místo dosavadního prezidenta VÖPh pana Ericha Bobera. který již na další období nekandidoval, byl novým prezidentem VÖPh zvolen nám i z výstav PRAGA známý Prof. Dr. Willibald Tettinek.

Nakonec ještě zpráva o tom, že v polském Lubinu došlo i kjednání s Petrem Girlichem, místopředsedou Zemského svazu filatelistických spolků v Sasku. Německými pořadateli bylo potvrzeno, že v pořadí již čtvrtá výstava Euregio Egrensis 2009 bude uspořádána v městě Schwarzenberg v Krušných Horách ve dnech 3. - 4. října 2009. Jak vidíme, čeští filatelisté mají před sebou mnoho dalších možností ke zdravého soutěžení a vzájemné výměně zkušeností.

Je však nutné, abychom byli všichni na tuto stále silnější mezinárodní výzvu dobře připraveni. Jak naši vystavovatelé, tak i jurymani musí být vybaveni kvalitními odbornými znalostmi na současné úrovni poznání. Se současnými trendy se musí iniciativně seznamovat sledováním našeho i zahraničníhó filatelistického tisku a vlastním studiem naší a zahraniční odborné literatury. Pomoci může účast na seminářích a instruktážích. Ty by měly probíhat především v rámci odborných společností a sekcí SČF po projednání ve VV SCF a v předsednictvu SČF. Nezastupitelnou roli v tom musí také sehrát nominovaní zástupci — delegáti SČF vjednotlivých odborných komisích FIP. Stávající jmenný seznam s návrhy na doplnění bude uveřejněn v příštím Čísle Informací SČF.

Jak již jen z tohoto stručného výčtu vyplývá, současná česká filatelie důstojně navazuje na tu českou, jež se zrodila v Praze v roce 1887 založením Klubu českých filatelistů, i na tu československou, kterou tak zajímavě popsal Václav Nebeský ve svém „Filatelistově podzimním rozjímání“. Naše velká tradice a 120. výročí vzniku české organizované filatelie jsou připomenuty slavnostním setkáním v pražském Poštovním muzeu dne 16. října 2007.

Lumír Brendl, předseda SČF
Informace SČF –
http://www.informace-scf.cz

17. 11. 2007

Věž Prazdroje: O plzeňském křtu vodárenské věže


Ve středu 3. října 2007 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Českou poštou, s.p., příležitostnou poštovní známku v hodnotě 18 Kč. Byla na ní vyobrazena vodárenská věž Plzeňského Prazdroje. Autory známky jsou akademický malíř a grafik Jan Kavan a rytec a grafik Václav Fajt. Zároveň v ten den večer byl v Plzni slavnostně zahájen několikadenní kulturní festival „Pilsner Fest“. Vodárenská věž je pozoruhodnou národní technickou památkou, oslavující právě letos 100 let od vybudování. Jde o jeden ze symbolů nejen plzeňského pivovaru Prazdroj, ale i města Plzně. Jistě dostatečný důvod ke slavnostnímu přivítání této známky s plzeňským motivem.

Křtu předcházela odpolední autogramiáda známky v Galerii U andělíčka za účasti obou autorů známky. Pro podpis obou význačných českých tvůrců si přišlo přes 100 zájemců — sběratelů autogramů i řadových filatelistů. Organizátor, plzeňský klub filatelistů 03-13 pod vedením předsedy Josefa Kotka, připravil k události pamětní list a tak oba autoři museli zástupu zájemců věnovat několik set autogramů: A to ještě předtím podepsali pro pořádající Prazdroj na dvě stovky pamětních listů, určených pro pozvané slavnostní hosty zahajovacího večera „Pilsner Fest“. Byli mezi nimi představitelé města a kraje, poslanci PČR, podnikatelé a významní občané. Ti všichni pak po skončení slavnostního večera dostali na památku zasklený pamětní list jako miniaturní umělecké dílko.

I tuto slavnostní inauguraci české poštovní známky zajistil předseda KF 03-13 Plzeň. Nebylo to vůbec snadné. Plzeňský pivovar totiž patří skupině z Jihoafrické republiky. Mladí čeští zaměstnanci pivovaru, kteří zde působí v oblasti marketingu a vnějších komunikací, však zpočátku neměli o poštovní známce a jejím křtu potřebné povědomí. Přesto celou slavnost v rámci zahajovacího večera festivalu „Pilsner Fest“ pojali ve velkém stylu, technicky i organizačně, a s velkým úspěchem. Je nutno jim poděkovat za to, že v podnikatelském prostředí průmyslového podniku a mezi plzeňskou veřejností učinili hodně pro poznání české poštovní známky i filatelie.

Slavnostní večer s kulturním programem byl uspořádán v reprezentativním Červeném společenském sále Plzeňského Prazdroje od 20 hodin. Vedením podniku bylo pozváno 200 významných hostů včetně dvou desítek členů plzeňského klubu filatelistů. K vlastnímu křtu známky došlo o 21. hodině. Pořadatelé požádali předsedu Svazu českých filatelistů, aby poštovní známku a vlastní událost ve třech minutách uvedl. Přítomným jsem řekl následující: „Za SČF jsem potěšen, že v zahajovací den kulturního festivalu „Pilsner Fest“ mohu vyjádřit radost nad vydáním známky s plzeňským motivem v rámci série Technické památky, o kterou se přičinilo MPO ČR a Česká pošta. Vodárenská věž je charakteristickým symbolem Plzeňského Prazdroje i města Plzně. Jde o miniaturní umělecké dílo, které vytvořil akademický malíř a grafik Jan Kavan, profesor Střední výtvarné školy Václava Hollara v Praze. Rytecký přepis Kavanova návrhu provedl rytec a grafik Václav Fajt. Jsem spolu s vámi rád, že oba naši přední výtvarní umělci jsou mezi námi. Věřím, že známka s dnešním poštovním razítkem a sjejich podpisy na pamětním listu potěší všechny přítomné. Při své cestě do světa tak česká známka znovu připomene jak Plzeň, tak i světoznámý plzeňský Prazdroj a nalezne své místo ve sbírkách filatelistů. Přejme známce do vínku úspěšnou cestu do všech kontinentů.“.

Moderátor pak pozval na pódium primátora města Plzně a ředitele marketingu Plzeňského Prazdroje, kteří se připojili k oběma výtvarným umělcům a předsedovi SČF. Nad pódiem byla promítnuta zvětšenina známky a přítomní byli poučeni o postupu. Barevná zvětšenina známky v deskách, které třímal moderátor, bude pokřtěna tak, že každý postupně ze své sklenice načepovaného plzeňského moku sfoukne něco pivní pěny na známku. Byl to zábavný zážitek. Tak proběhl netradiční křest známky. I přítomní zástupci médií byli originalitou aktu udiveni. Já sám jsem byl tímto neotřelým postupem příjemně překvapen. Podobně originální způsob křtu emise „Zvony“ v roce 2005 zvolili pořadatelé KF SČF ve Žd‘áru nad Sázavou, kde známky byly uloženy v dřevěné dětské kolébce a starostové Žd‘áru a Havlíčkova Brodu je skropili kapkami šampaňského v přítomnosti autorů a tehdejšího ministra zemědělství ČR.

I takovéto způsoby prezentace české poštovní známky vzbuzují zájem nejširší veřejnosti a pomáhají informovat o filatelii.

Lumír Brendl, předseda SČF

Salón mládeže PRAGA 2008

Slovo úvodem k filatelistickému „Salónu mládeže“ PRAGA 2008

Filatelie mládeže je již dlouhá desetiletí, ve světě i u nás, pojmem. Představuje sbírky a exponáty mladých filatelistů a filatelistů. Představuje též určitý soubor všeobecných a filatelistických znalostí, prokázaných účastí v různých odborných soutěžích i při tradičních filatelistických olympiádách mladých filatelistů. Získané a v konkurenci prokázané vědomosti se promítají do tvorby filatelistických exponátů.

Filatelistické exponáty jsou určitým logickm výběrem filatelistického materiálu, nashromážděného ve sbírkách. Jsou v podstatě filatelistickými knihami. Mají výstižný název, uvedený na titulním listu. Mají svůj obsah, představený na úvodním listu exponátu. Správně členěný obsah je pak rozvíjen na následujících listech. Jednotlivé listy exponátu jsou uvedeny názvem kapitoly či podkapitoly a stručným vysvětlujícím textem, jenž je – podobně jako v knize – ilustrován, a to jak vhodnými poštovními známkami, tak i dalším filatelistickým materiálem. Tím máme na mysli také poštovní dopisnice či obálky s vytištěnou poštovní známkou a doplňujícím textem nebo vyobrazením, příležitostná i denní poštovní razítka, obálky I. dne vydané poštou apod. Jejich prostřednictvím je vyprávěn určitý příběh, námět, popsána některá vlaková, lodní či letecká trasa, historie pošty určitého města či kraje, atd. Tak jako fantazie spisovatelů nezná hranice, i tvořivé možnosti autorů filatelistických exponátů jsou v podstatě neomezené.

Exponáty představují jejich tvůrci na filatelistických výstavách. Ty mají svá pravidla a své soutěžní třídy. PRAGA 2008 je první světovou filatelistickou výstavou, pořádanou v Praze po vzniku samostatné České republiky v roce 1993. Získala patronát světové filatelistické federace FIP. Záštitu nad ní převzali předseda Senátu PČR a primátor hlavního města Prahy, Je výstavou specializovanou. Je zaměřena na čtyři soutěžní třídy: na třídu tradiční filatelie, poštovní historie, filatelistické literatury a třídu jednorámových exponátů. Třída mládeže mezi nimi tentokrát, v důsledku daného vymezení, není. Přesto se s ní naši i zahraniční veřejnost v Průmyslovém paláci Výstaviště v Praze – Holešovicích setká. Bude součástí národního Salonu mládeže. Mládežnické exponáty výhradně českých autorů bude hodnotit výstavní porota čili jury. Exponáty, které budou do Salonu výstavy, budou představovat tvořivou sílu mladých českých filatelistů ve čtyřech věkových skupinách. Každý stupeň výstavní medaile, kterým budou oceněny, od bronzové po velkou pozlacenou medaili, bude odměnou za prokázané filatelistické a odborné znalosti. Tím nejlépe naší i světové filatelistické veřejnosti dokážeme, že tradice vysoké úrovně československé, nyní české filatelie trvá a že se na ní podílejí jak dospělí, tak mladí filatelisté.

Přejme všichni našemu mládí hodně radosti z kulturní záliby, kterou filatelie jako zdroj poznávání, objevování a vědění je. Přejmě rodičům a všem návštěvníkům, kteří Salón mládeže i světovou výstavu PRAGA 2008 navštíví, aby to byla návštěva zajímavá, příjemná a povzbudivá a získala tak pro filatelii další zájemce a příznivce.

Lumír Brendl
předseda Svazu českých filatelistů

Pamětní list pro členy SČF

Vážení přátelé, za Vaši věrnost tradicím, které před stodvaceti lety založila skupina nadšenců v čele s Vincencem Jedličkou, Vám v příštím roce pošleme číslovaný pamětní list s číslovanou vstupenkou na Světovou výstavu PRAGA 2008.

Obdrží ji pouze ti členové SČF, kteří zaplatí členský příspěvek do 31. března 2008.

Hodnota vstupenky na Světvou výstavu PRAGA 2008 bude asi 150 Kč, tak členové SČF budou mít vstup na tuto akci zdarma.

Děkujeme vám za dosavadní spolupráci a přejeme nejen hezké prožití vánočních svátků, ale i optimistický vstup do nového roku 2008, pevné zdraví a pohodu.

Mgr. Jaroslav Maleček
a kolektiv sekretariátu SČF

Delegáti Svazu českých filatelistů v komisích FIP

Jmenný seznam felegátů Svazu českých filatelistů v komisích FIP pro odborné společnosti:

- TRADIČNÍ FILATELIE - Václav KOPECKÝ - kopecky@cgu.cz
- POŠTOVNÍ HISTORIE - Vít VANÍČEK - vit.vanicek@scmbd.cz
- POŠTOVNÍ CELINY - Milan ČERNÍK - icernik@volny.cz
- AEROFILATELIE - Bedřich HELM - bhelm@investtel.cz
- Sekce ASTROFILATELIE - Julius CACKA - cacka.julius@volksbank.cz
- TEMATICKÁ FILATELIE - Lumír BRENDL - svetla.brendlova@seznam.cz
- KOMISE MLÁDEŽE - Zdeněk TOEPFER - zdenek.topfer@skoda-auto.cz

Podle příslušných směrnic FIP pro práci (činnost) těchto odborných komisí, je povinností delegátů národních svazů mít kontakt (písemný, nebo osobní účastí na jednáních a školeních) s předsedy Komisí FIP, informovat o těchto jednáních národní svazy, a zpětně 1 x za rok podat zprávu předsedovi Komise FIP o tom, co delegát projednával se zainteresovanými členy společnosti národní (SČF), a eventuálně jaké návrhy k dalšímu posouzení, nebo projednání v Komisi FIP předkládá.

Jaroslav Maleček, tajemník SČF

16. 11. 2007

170 let založení pošty Vrchlabí a 15 let české známky


Dostali jsme zprávu, že Klub filatelistů 05-73 Vrchlabí, Filatelie Marvan a Krkonošské muzeum Vrchlabí si dovolují pozvat všechny příznivce poštovních známek a poštovní historie při příležitosti 170 let založení pošty Vrchlabí a 15 let české známky na společnou výstavu poštovní historie Vrchlabska a českých známek, spolu s dalšími exponáty členů Klubu filatelistů Vrchlabí. Akce začíná 27. 11. 2007 v 16:30 hod. a více si o ní přečtete v připojené pozvánce. Rovněž připojujeme obrázek návrhu vydávané dopisnice s přítiskem. Pořadatelům přejeme velký zájem návštěvníků akce a její úspěšný průběh.

Pozvánka >>>>> http://www.japhila.cz/2007/pictures016/pozvanka_Vrchlabi.pdf

Pravoslav Kukačka

15. 11. 2007

Australani jurují EXPONET - Černík "Československo: Dvojité dopisnice..."


Nebývá obvyklé, abychom informovali o jurování českých exponátů nezávislou skupinou australských jurymanů. Ale - mezi"NÁRODNÍ SPOLEČNOST FILATELISTICKÝCH VYSTAVOVATELů" se rozhodla ve prospěch mezinárodních vystavovatelů a zejména těch australsko-pacifických, hodnotit konkrétní exponáty a vyučovat se na cizích chybách. Hodnocení se zůčastnili: Dingle Smith, Hans Karman (náš vystavovatel >>>>> "Australská privilegovaná pošta mezi léty 1830 - 1930" http://www.japhila.cz/hof/0072/index0072a.htm) a Ian Mc Mahon (také náš vystavovatel >>>>> "Sv. Pierré a Miquelon" http://www.japhila.cz/hof/0262/index0262a.htm). V hledáčku a "nelítostné kritice" byl poprvé Čech - Milan Černík "Československo: Dvojité dopisnice v poštovním pužití od roku 1918 do roku 1939" >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0001/index0001a.htm. Australané dali své hodnocení k široké publicitě a použití, viz "The PDF file of the journal with the assessment of your double cards is attached. You can use as much of the article as you wish, as long as you acknowledge the source. Hans Karman, Canberra, Australia".

Pořadatelé EXPONETU i Milan Černík o tom dopředu věděli, "neprotestovali" a výsledek je jistě ve prospěch všech - australských jurymanů, kteří mají konkrétně co hodnotit na pro ně neznámém materiálu, ve prospěch nejen australských vystavovatelů, kteří se poučili na "chybách jiných", ve prospěch Ing. Milana Černíka, který obdržel 128 vytištěných listů s vepsanými připomínkami mezinárodních jurymanů a ve prospěch EXPONETU, protože jemu mezinárodní "šrumec" kolem jeho stránek a exponátů mimořádně chutná.

Nebudeme hodnotit hodnotitele, mají právo na názor, jisté je, že středoevropan může některé připomínky vidět jinak, ale může se z nich také významně poučit a exponát pooopravit, doplnit, vycizelovat.

Neobvyklá ale velmi vítaná aktivita posunuje EXPONET někam, v co by si pořadatelé před 3 lety netroufali ani doufat. To je velmi dobře, že EXPONET může plnit i tuto mezinárodní roli pro výuku nové generace jurymanů a vystavovatelů, pro poučení stávajících. Budeme se snažit brzo předložit tento hodnotící materiál přeložený do češtiny, nicméně v této chvíli nabízíme přednostně čerstvý originál v angličtině >>>>> http://www.japhila.cz/pdf/NAPE_critique_cernik.pdf a celý magazín v plné kráse >>>>> http://www.japhila.cz/pdf/NAPE_Nov2007.pdf

Doufejme, že časem se podobná aktivita dostane i do náplně práce našich jurymanů. Berte prosíme tuto mimořádnou aktivitu filatelistů-protinožců jako vynikající příležitost mezinárodní konfrontace a ocenění EXPONET jako dostatečně reprezentativní mezinárodní filatelistické výstavy. Snad to bude povzbuzení i pro další vystavovatele, aby zpřístupnili své exponáty pro výstavu, která může mít v každou denní či noční chvíli nečekanou reflexi.

A na závěr - souhlasíme již dopředu s další spoluprácí, která bude pokračovat. Děkujeme, viz >>>>> http://www.japhila.cz/exponet/pictures/NAPE_Exponet.jpg

Břetislav Janík

Mezinárodní známková burza Vídeň / Internationale Briefmarken-Boerse Wien 2007


Liebe Sammlerfreunde, sehr geehrte Damen und Herren,
die für den 24./25. November 2007 geplante Internationale Briefmarken-Börse Wien wird nicht an diesem Zeitpunkt durchgeführt. Diese relativ kurzfristige Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber die heutigen Umstände, zu denen auch überraschende Absagen aus dem Kreis der internationalen Händlerschaft zählen, erfordern diese Verschiebung.

Die Messe Sindelfingen steht in den philatelistischen Kreisen dafür, professionelle und solide Briefmarkenmessen zu organisieren. Mit dem neuen Veranstaltungsort Wien haben wir eine Vision, in Österreich etwas Ähnliches aufzubauen wie wir es erfolgreich an unseren deutschen Standorten Sindelfingen, München und Berlin getan haben. Wir wollen sicher gehen, dass die Erwartungen unserer Besucher und Händler, die unsere Qualität von Veranstaltungen kennen und schätzen, auch wirklich erfüllt werden. Wir haben uns deshalb entschlossen, die Messe jetzt abzusagen und zu einem späteren Termin einen neuen Anlauf zu nehmen.

Bedanken möchten wir uns bei allen Beteiligten, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben, die erste Veranstaltung in Wien mit uns durchzuführen, ebenfalls bei allen Fürsprechern und Befürwortern.

Die nächste Internationale Briefmarken-Börse findet nun wie angekündigt vom 13. bis 15. März 2008 in München statt. Ausführliche Informationen finden Sie unter
www.briefmarken-messe.de

Mit freundlichen GrüßenIhr Messe-TeamBernward SchubertMesse-Organisation
info@briefmarken-messe.de
Gerd AschoffPressesprecher/Webmaster presse@briefmarken-messe.de und www.briefmarken-messe.de

Gerd Aschoff und Hartmut Liebermann

Celkový přehled příležitostných poštovních razítek za rok 2007


Je stále obtížné zaregistrovat všechny poštovní příležitostná razítka. Jednoduše proto, že zásilku s informací nemusíte obdržet. To se stalo asi i na Japhile, kde se nedaří soustředit všechny otisky předem (lze je doplnit jen ex post).
Můžeme tedy potěšit sběratele razítek, kterým Česká pošta připravila celkový přehled příležitostných poštovních razítek za rok 2007.
Sběratelé podle seznamu mohou korigovat své sbírky se seznamem vydavatele (eventuálně s nekompletním obrazovým zpravodajstvím na Japhile - pozn. B. J.) >>>>> http://www.japhila.cz/pdf/Razitka_2007.pdf
Olga Drbová

14. 11. 2007

Provizorní používání známek změnou funkce, dělením a vyplácení v hotovosti


Doba rozpadu Rakousko-Uherské monarchie a vzniku Československa a dalších nástupnických států byla provázena zmatky a nedostatkem všeho druhu, který zachvátil i poštovní provoz této doby. Na poštách byl nedostatek všeho, poštovních známek, razítek, formulářů i kvalifikovaných zaměstnanců. Tím byly vytvořeny podmínky pro nestandardní řešení jindy běžných provozních záležitostí poštovního provozu.

Při nedostatku poštovních známek příslušných druhů a nominálů byly zásilky nejčastěji vypláceny buď částečně nebo úplně v hotovosti. Tato skutečnost byla na korespondenci potvrzována ručními poznámkami nebo otisky razítek (např. Franco, Hotově zaplaceno, atp.). Hotovostní vyplácení však bylo administrativně náročné, zejména vedení evidence hotových příjmů a výdajů, z toho důvodů mnohde dochází ke zjednodušení práce a tím ke vzniku známkových provizórií.Používání poštovních známek se změněnou funkcí, případně známek dělených k vyplácení zásilek je z poštovního provozu dostatečně známé, v některých obdobích poštou tolerované či dokonce úředně povolené.

Používání jiných druhů (např. doplatních, novinových, atp.) známek ve funkci známek výplatních, či známek výplatních, novinových i jiných ve funkci známek doplatních bylo poměrně časté zvláště po vzniku Československé republiky v I. tarifním období, zejména po dobu platnosti rakouských a uherských poštovních známek, coby československých předběžných a souběžných. Poštou bylo tolerováno a důvodem byl již zmíněný nedostatek známek určitých hodnot a druhů na některých poštách, mnoho zásilek z této doby však bylo poznamenáno aktivitou tehdejších filatelistů a poštovních úředníků (často v jedné osobě), kteří uměle vyráběli nejrůznější „rarity“.

Po skončení platnosti rakouských a uherských souběžných známek k 28. únoru 1919 došlo k úbytku zásilek vyplacených známkami se změněnou funkcí a všech ostatních provizórií (např. používání dělených známek). Důvodem bylo bezpochyby zlepšené zásobování poštovních úřadů definitivními čs. výplatními známkami emise Hradčany, doplatními známkami emise Secesní ornament a novinovými známkami emise Sokol v letu, ale i přísnější postoj pošty k různým provizóriím....

Celý text >>>>> http://www.japhila.cz/2007/Exponet_forum015.htm

Miroslav Štefek a Jan Kypast

10. 11. 2007

Oldřich Večerek: Čs. polní pošta ve Francii a v Anglii


Předmluva

Nejen poštovní známky, ale i poštovní razítka – polní poštu nevyjímaje – jsou odrazem doby, v níž byla používána. O dokladech čs. polní pošty za druhé světové války to platí v plné míře.

Po okupaci Československa v roce 1939 uprchlo mnoho našich příslušníků do zahraničí. Část jich přešla do Polska, po jehož vojenské porážce někteří přešli do Sovětského svazu, jiní se dostali přes Rumunsko na Střední východ. Po přepadení SSSR fašistickým Německem vytvořil se v Buzuluku v únoru 1942 z necelého jednoho tisíce lidí 1. československý samostatný prapor. Postupně posilován dalšími Čechy a Slováky, kteří se do něho hlásili na osvobozeném území, přerostl ve skutečnou armádu a do osvobozené vlasti se vrátil jako 1. čs. armádní sbor.
Skupina Čechoslováků na Středním východě bojovala v Africe, hájila Tobruk a v roce 1943 byla přepravena do Anglie a tam začleněna do zreorganizované Československé samostatné obrněné brigády.


Jak v SSSR, tak i na Středním východě nebyl ani čas, ani podmínky pro vytváření samostatné čs. polní pošty. Obě vojenské skupiny užívaly služeb pošt těch armád, pod jejichž velením byly začleněny.

Podstatně odlišná situace byla v Západní Evropě. Po vypuknutí války se zformovaly čs. vojenské jednotky ve Francii a užívaly služeb francouzské vojenské pošty. Zde vznikla prvá příležitostná razítka, která na dopisech, lístcích a různých příležitostných tiscích připomínala Československo. Po kapitulaci Francie a přepravení čs. vojenských jednotek do Anglie dochází již v prosinci 1940 k zřízení čs. polní pošty. Tato nejen sloužila čs. vojákům, ale byla i jedním z propagačních nástrojů čs. vlády v exilu, která pro své uznání musela vynaložit mnoho úsilí, aby si zde získala potřebnou pozici.

Archivní oddělení Čs. samostatné brigády napsalo o své činnosti v roce 1941: „Příchodem na anglickou půdu nastává pro nás těžký úkol. Snažíme se využít každé příležitosti, abychom pověděli co nejvíce britským přátelům o naší vlasti a o našem národu. Vydáváme filatelistické aršíky, odznaky, publikace a příležitostné tisky. Chceme, aby i nejširší britská veřejnost věděla toho hodně o Čechoslovácích nejen dnes, nýbrž i budoucí generace…“.
V době válečných poměrů je vojákům uloženo používat služeb polních pošt, aby razítka pošt civilních neprozrazovala pobyt odesílatele a tím i jeho vojenského útvaru. Tento příkaz doby plnila i čs. polní pošta v Anglii do konce října 1941 svým vlastním razítkem, jímž znehodnocovala anglické známky na dopisech a lístcích čs. vojáků.


O okolnostech a podmínkách, za nichž byla tato polní pošta v Anglii budována vypráví její přednosta, kdysi npor. v záloze Oldřich Večerek s podrobnostmi, které nelze přečíst z žádného dopisu touto poštou dopraveného, ani z archivních dokumentů. Po 25 letech od ukončení války odkrývá se další kus historie psané účastníkem, který byl „při tom“ a doplňuje tak řadu jiných publikací, líčících život našich vojáků v zahraničí za 2. světové války.

Ze vzpomínek prvního brigádního poštmistra

Francouzská předehra

Kolébkou čs. zahraniční armády ve druhé světové válce byla Francie, kam odešla různými cestami řada vojenských osob ihned po podepsání ponižující Mnichovské dohody, ačkoli válka ještě nevypukla. Zpočátku šel proud dobrovolníků přes Polsko, jeho část se stala základem pro pozdější formování 1. čs. samostatného praporu v SSSR. Letci pokračovali po krátkém zdržení v Polsku, z Gdyně po moři do Francie, kde vyčkávali začátku války. Po pádu Polska odcházeli dobrovolníci přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Turecko, Sýrii a Egypt, s variantou přes Atény nebo Cařihrad, a francouzskými loděmi do Marseille.

Několik jedinců dokonce dokázalo přejít tajnou německou Siegfriedovou linii a dostat se až do Agde, kde vznikla 15. ledna 1940 v síle asi 3000 mužů 1. divize, v čele s velitelem gen. R. Viestem.

Čs. armáda ve Francii byla povolena až do vypuknutí 2. světové války a osoby, které přišly do Francie před jejím vypuknutím musely hledat azyl v Cizinecké legii.

Jen úzký kruh vyšších důstojníků čs. hlavního štábu chystal tajně v Paříži organizaci čs. zahraniční armády za účinné pomoci přátel Československa z nejvyšších kruhů, např. gen. Fauchera a kardinála Verdiera.

Po ustavení 1. čs. divize zřídila dne 1. února 1940 francouzská vojenská pošta v základní posádce čs. armády, v barákovém táboře uprchlíků ze španělské války v Agde zvláštní poštovní úřad. Teprve zmatek a potíže, které způsobily české adresy, česká a slovenská jména a české zkratky vojenských útvarů, donutily francouzské činitele, že přibrali k polní poště též Čechoslováky, pod velením našeho důstojníka.

Znalost francouzštiny byla povinná pro všechny uchazeče. Tím se stalo, že na poštu se dostali lidé bez odborných znalostí. Rychlý spád války v roce 1940 již nedovolil projednat na vyšších místech zřízení čs. samostatné armády s Vrchním polním soudem v Montpelliére, jehož slavnostní otevření a inaugurace čs. vojenských soudců se stala velkou politickou událostí. Příležitostná razítka k této události dalo zhotovit velitelství náhradního tělesa čs. vojsk. Velitel vojenské pošty v Agde povolil jejich užívání, ale jen jako přídavných k úřednímu razítku francouzské polní pošty, jehož údaje závazně platily.

Že navrhovatelé příležitostných razítek nebyli poštovními odborníky, o tom svědčí tvar, rozměry i texty všech tří přídavných razítek čs. vojenské pošty v Agde. Bylo to 7. března 1940 příležitostné přídavné razítko k 90. výročí narození prezidenta Masaryka v červené barvě, dále 4. 5. 1940 příležitostné přídavné razítko k 21. výročí tragické smrti prvního ministra národní obrany gen. Rastislava Štefánka při příletu do osvobozené vlasti, v černé barvě a 1. června 1940 v den odjezdu čs. vojáků na frontu.

Na dopisech z té doby se také ještě vyskytují dvoukruhová razítka poštmistrů československých pěších pluků, případně čs. divize, bez data s vodorovným označením „Le Vaguemestre“ a s francouzským textem a řada administrativních a cenzurních razítek. Navrhovatelé ve snaze dosáhnout povolení, dali sami úřední jednací jazyk čs. armád na druhé místo, vyjma razítka, připomínajícího odjezd na frontu, což by v žádném případě neudělala ani jedna armáda s vžitou národní tradicí.

Ve spojitosti s razítky československé vojenské pošty ve Francii se často setkáváme s pamětními dopisnicemi, jejichž obrazová náplň vycházela z protifašistického odboje. Vydávali je J. Motl a J. Marek v Paříži. Zobrazují Jana Žižku, Jana Husa, Františka Palackého atd.

Nástup do armády citelně postihoval každého vojáka. Příjem prostého vojína činil totiž půl franku denně a nestačil na krytí jeho základních potřeb. Denně proto docházely balíčky, dopisy a peněžní poukázky na nevelké obnosy, jež svědčily, jak rodiny mnohdy velmi těžce shánějí těch pár franků pro svého vojáka.

Málokdo však dostal svůj dopis se známkou, zvláště šlo-li o známku exotickou, nebo o známku s příplatkem. Když vojáček na polní poště reklamoval, dozvěděl se, že známka byla odlepena, aby se zjistilo, zda pod ní není „tajná zpráva“ špionážního rázu. Ostatně nařídili to Francouzi „musíte být rádi, že Vám doručujeme osobní poštu, Cest la vie, cest la querre!“. Proto zbylo jen málo dopisů, které došly s úplnou frankaturou.

Filatelisté samozřejmě sbírali vše co sehnali od svých spolubojovníků, jiní se z nostalgie filatelisty stali a byli ochotni za přírůstky do svých sbírek platit. Vznikli i filatelističtí spekulanti, kteří si teprve v armádě uvědomovali, že řada našich vojáků se dostala z drápů gestapa a dorazila až do Francie jen díky tomu, že si na dalekou cestu vzali své cenné známky a cestou získávaly místní devizy jejich prodejem.

Tento poslední druh filatelistů vyvolal v táboře skutečnou burzu známek a byl příčinou, proč se na polní poště tak důkladně hledali „špioni pod vzácnějšími známkami“.

Razítka z čs. polní pošty ve Francii však splnila své poslání, protože živě připomínala domov i povinnosti každého jednotlivce k němu, a ukázala světu, že ČSR bojuje za svou samostatnost na půdě Francie. Filatelie odvedla takto mnohé od bolestné nostalgie, dala jim jakousi náplň pro volno po službě a sdružovala vojáky.

Dne 6. června 1940 opustil nejprve druhý a krátce za ním i první pěší pluk, tvořící tzv. divizní pěchotu, vojenské středisko v Agde. Nástupním prostorem pro odchod na frontu byly Montigny-sur-Aube a Autricort, asi 200 km jihovýchodně od Paříže.

Oba pluky, dostatečně vyzbrojeny pro boj s německými armádami, byly překotně zařazeny do bojů na Marně, bez absolvování polní ostré střelby. Plně se osvědčily díky dobrému výcviku čs. důstojníků i mužstva doma, ale pád Francie zastavit nemohly. Bojovaly téměř až do obklíčení, aby nakonec zjistily, že sousední francouzské jednotky dávno ustoupily. Prodělaly pěšky ústup až na Loiru pod neustálým tlakem Němců na zemi a ze vzduchu, jež se měla stát definitivní obrannou linií s nástupištěm proti ofenzivě. A zase marně. Byl nařízen další ústup v nepopsatelném chaosu vojenských jednotek. Plně motorizované německé armády hnaly před sebou masu lidí, koní, kár, děl a proviantních automobilů, jež nemohly z místa a Luftwaffe zcela beztrestně zvětšovala chaos masakrováním ustupujících svými kulomety a bombami.

Naše pluky bojovaly až do konce. K moři do přístavu Séte ustoupily teprve na písemný rozkaz vrchního velitelství, které připojilo k díkům a uznání, pochvalu za příkladnou statečnost a věrnost při hájení Francie až do poslední chvíle, kdy jim šlo jen o vojenskou čest. Mezi řádky vojensky stručných slov je možno vyčíst lítost, že Francie neměla ve své těžké hodině více takových pluků.

Z přístavu Séte po propuštění naturalizovaných Čechoslováků z Francie podle jejich vlastního rozhodnutí, odjely pluky loděmi do neznáma bez poct a loučení ze strany místního obyvatelstva, jež bohužel až příliš snadno uvěřilo nacistické propagandě, že Francie vstoupila do války jen kvůli Čechoslovákům a Polákům.

Když ještě nebyl poštmistr

Československá armáda odjela z francouzského chaosu a jako jediná dorazila po několika týdenní plavbě v Atlantickém oceánu do Anglie, díky ochraně britské Navy před útoky německých ponorek i letadel, ve dnech od 7. do 13. července 1940.

Naši vojáci propašovali na lodě lehké zbraně i munici přes přísný příkaz Francouzů, aby veškeré zbraně byly před naloděním odevzdány. Naše vojáky rozladil postoj části francouzského obyvatelstva i některých francouzských velitelů, např. gen. Mativettiho, kteří chtěli plnit do posledního puntíku podmínky kapitulace nadiktované Hitlerem, včetně předání všech Čechoslováků Wehrmachtu a Gestapu. Situace se přiostřila tak, že plk. Liška musel připravit obranu přístavu Séte i proti Francouzům, aby zajistil klidné nalodění.

K ozbrojené srážce s našimi včerejšími spojenci nedošlo jen proto, že francouzští vojáci odmítli poslechnout své velitele, plnící Hitlerovy rozkazy, a rozjeli se domů.

Angličané připravili narychlo stanový tábor v zámeckém parku v Cholmondeley, v blízkosti města Chestru, asi 30 km jižně od Liverpoolu.

Pošta začala docházet našim vojákům od prvního dne pobytu v Anglii, protože od uzavření příměří neodesílali poštu do vojenského tábora v Agde, ale předali ji styčné anglické jednotce v Cholmondeley k doručení po příjezdu Čechoslováků. Poštu doručoval pomocný úřad našeho velitelství ve svém stanu označeném tabulkou Pošta.


Po vžitém způsobu z Francie připravovalo velitelství na den návštěvy prezidenta republiky Dr. Beneše příležitostné razítko s vyobrazením brány zámeckého parku v Cholmondeley, a to ke dni 26. července 1940. Razítko navrhl akademický malíř škpt. Cypra z Paříže. I zde byla čeština na druhém místě a z textu razítka je jasno, že řádná a právoplatná polní pošta nám ještě nebyla povolena.

Přítiskem tohoto vedlejšího razítka se opatřily v barvě červené a modré všechny dopisy došlé i podané, kromě toho řada grafických a nálepních listů, fotografií a kreseb.

Těžké začátky

Brigáda požádala písemně a s vědomím anglické styčné skupiny Liaison H.Q. 22, zejména jejího velitele col. R. C. Pollocka, MNO v Londýně o povolení samostatné čs. polní pošty s vlastními známkami.

Současně jsme žádali o povolení příležitostných razítek v určité památné a historické dny, jež se budou anglické poštovní správě hlásit předem, aby mohly být uveřejněny ve Věstníku a provozních oběžnících poštovním úřadům v celém království.

Přípis odešel složitou úřední cestou, jak ani jinak v armádě zatím být nemůže, přes MNO na Čs. ministerstvo zahraničí, pak na Foreign Office a odtud na War Office v Londýně a samozřejmě toutéž cestou zpět se zastávkou v úřadě generálního poštmistra (Postmaster General).

Pomocný úřad brigády nám dal psací papíry, tužky a péra, 3 stoly, několik propisovacích bloků a velké klubko motouzu. A to bylo vše, s čím jsme začínali.

...

Zde bohužel autentické vyprávění 1. brigádního poštmistra čs. polní pošty ve Francii a Anglii pro nás končí. Dostavníček přestal vycházet – vydavatelé měli před maturitami a čekala je většinou vojenská základní služba. KMF 56-240 pomalu skončil svoji činnost >>>>> http://expo-net.blogspot.com/2007/11/dostavnek-tm-40-let-star-asopis-kmf-56.html

Autorem I. části je Oldřich Večerek, autorem předmluvy a II. části je Dr. Vratislav Palkoska.

Rukopis Oldřich Večerka o historii čs. polní pošty ve Francii a Anglii, který jako ucelený a nezkrácený rukopis měl vyjít v HZ SČF Merkurfila se do dnešních dnů neuchoval, ani nemám sebemenší informace o to, že by publikace Oldřicha Večerka někdy někde vyšla. Bohužel.

Převzato z časopisu Kroužku mladých filatelistů 56-240 Brno "Dostavníček", odkud je i ukázka tehdejší cyklostylované stránky.

Břetislav Janík

DOSTAVNÍČEK – téměř 40 let starý časopis KMF 56-240


V letech 1967 – 1971 jsem byl předsedou Kroužku mladých filatelistů 56-240 Brno. Kroužek měl záštitu sovětského polárníka Ernsta Todoroviče Krenkela. Nápad vznikl bezprostředně poté, co jsme se doslechli v souvislosti s filatelií o italském polárníkovi, vzduchoplavci, konstruktérovi a objeviteli, generálu Umbertu Nobile (1885 – 1978). Nobile osobně později navštívil světovou výstavu PRAGA 1968.

KMF 56-240 patřil celostátně k velmi agilním kroužkem mladých filatelistů. Mimo jiné se jeho největší aktivisté – Břetislav Janík, Viliam Balušík a Jaroslav Černý zůčastnili 1. kongresu mladých filatelistů na Pražském hradě a účastnili se mezinárodní soutěže mladých filatelistů. Komisi mládeže FIP tehdy „šéfoval“ Němec a „Brňák“ Hartwig Danesch, který osobně zástupcům KMF 56-240 Brno k aktivitě na Pražském hradě gratuloval. Později se z toho vyvinulo i osobní přátelství, ale to je na jiné povídání.

Aktivní KMF 56-240 působil pod patronací Klubu filatelistů 06-16 Brno pod vedením Felixe Seebauera. Dospělým vedoucím KMF 56-240 byl Stanislav Staňka, který byl o málo měsíců později i jedním ze zakladatelů tzv. „Švengsbír clubu“ (fan klubu akademického malíře a grafika Jiřího Antonína Švengsbíra). KMF 56-240 zorganizoval v lednu 1968 tzv. 2. brněnskou „Kurýrní poštu“, když mladí filatelisté doručovali zásilky mezi organizačním výborem KF 06-16 a mezinárodní výstavou – 1. výstavou poštovních známek družby ČSSR – NDR v Křížové chodbě Nové radnice v Brně. Zorganizoval v květnu 1969 i 1. Oblastní výstavu poštovních známek mladých filatelistů MLADÉ BRNO 1969. Členové KMF i hojně vystavovali po celé republice od Hodonína 1967, přes Pragu 1968 (postříbřená medaile Břetislav Janík - Hradčany), v zahraničí (Juventus 1969 Lucemburk) až do roku 1971. Členové KMF vyměňovali uprostřed Brna 3 propagační panely KF 06-16 a například prodávali v ulicích Brna 90 % nákladu mimořádného čísla Merkuru, vydaného ke krádeži 80ti bloku modrých Merkurů v pražském Poštovním muzeu.

KMF také začal vydávat v květnu 1968 klubový zpravodaj pod názvem „DOSTAVNÍČEK“ a dosáhl 3. ročníků (kopírujících školní roky), když začal prvním propagačním číslem již v květnu 1968. Skončil 5. číslem 3. ročníku v únoru 1971.

„Dostavníček“ vznikal na koleně, většinu textů tvořili a přepisovali na blány sami mladí filatelisté, kolportace a předplatné nevyjímaje. Velkým tahákem Dostavníčku bylo získání seriálu vyprávění 1. čs. brigádního poštmistra československé polní pošty ve Velké Británii – Oldřicha Večerka. Bohužel připravované vydání publikace ztroskotalo na zrušení Hospodářského zařízení Svazu českých filatelistů Merkurfila Brno. Rukopisy se ztratily v rámci likvidace HZ SČF Merkurfila. Bohužel došlo i ke ztrátě kopie rukopisu Oldřicha Večerka, ze které čerpal pro svůj seriál Dostavníček. Pamatuji si však celý Večerkův rukopis, protože jsem jej strojopisně pro HZ Merkurfila přepisoval v rámci letní brigády. Byl plný ilustrací – od nákresů služebny čs. polní pošty až po kopie rozkazů velitelství a 100 % všech příležitostných razítek, kreseb, kašetů a reprodukcí některých celistvostí.

Nabízím v samostatném článku nyní část úvodních kapitol Oldřicha Večerka, která v Dostavníčku vyšla. Nic dalšího již bohužel k dispozici nemám, ale i tak jde o zajímavé počtení, téměř z první ruky >>>>> http://expo-net.blogspot.com/2007/11/oldich-veerek-s-poln-pota-ve-francii-v.html

Břetislav Janík

9. 11. 2007

Trilaterála Polsko – Česko – Německo v Lubinu

Polské „město mědi" Lubin se stává také městem mezinárodní filatelie. Po výstavách EURO-CUPRUM 2001 a polsko-české mezistátní výstavě LUBIN 2006 uskutečnili polští filatelisté u příležitosti 50 výročí objevení zdejších zásob mědi mezinárodní filatelistickou výstavu LUBIN 2007. Organizátoři výstavy pozvali k účasti také členy SČF a členy německého svazu BDPh. Výstavu uspořádali ve výstavním sále Jana Wyžikowského v komplexu KGHM ve dnech 17. - 23. září 2007.

Českým komisařem byl opět jmenován V. Svoboda, který se stal členem naší tříčlenné delegace spolu s jurymany W. Müllerem a L. Brendlem.

LUBIN 2007 byla mezinárodní filatelistická výstava prvního stupně, tedy výstava kvalifikační pro vystavovatele ze tří zúčastněných zemí. Shromáždila tři exponáty v Čestném dvoře, po jednom z každé země, a 65 exponátů v osmi soutěžních třídách (s výjimkou astrofilatelie a filatelistické literatury). Předsedou dvanáctičlenné mezinárodní jury byl Polák J. Gruszczynski. Jury celkem hodnotila 64 exponáty a udělila 64 diplomy, přičemž medaile rozdělila takto: 2 velké zlaté, 9 zlatých, 11 velkých pozlacených, 11 pozlacených, 12 velkých stříbrných, 13 stříbrných, 3 postříbřené a 3 bronzové. Grand Prix výstavy získal Marek Zbierski (Polsko) ve třídě poštovní historie za exponát „Dokumentace poštovního provozu v Polsku od května 1924 do září 1939“ spolu s velkou zlatou medailí (95 bodů) a zvláštní cenou za nejlepší exponát ve třídě poštovní historie. Druhou velkou zlatou medaili (95 bodů) obdržel Ryszard Prange (Polsko) spolu se zvláštní cenou za nejlepší exponát ve třídě tematické filatelie s názvem „Zpráva o košíkové“. Nás potěšilo, že zvláštní cenu za nejlepší exponát ve třídě tradiční filatelie - Měděný glóbus, dostal Petr Radosta za „Velkou Británii 1840 - 1873“, spolu se zlatou medailí (90 bodů), zatímco zvláštní cenu Józefa Szydlo pro nejlepší zahraniční exponát mládeže obdržela Barbora Štěchová za tematický exponát „Praha“ (pozlacená medaile a 83 body).

Třináct českých vystavovatelů může být spokojeno. Jasně o tom hovoří 13 udělených medailí: dvě zlaté - kromě P. Radosty také Václav Svoboda za specializovanou studii „T. G. Masaryk na známkách ČSR“, dvě velké pozlacené - Václav Košťál za „Novinové známky ČSR 1918 – 1920“ (86 bodů) a Miloš Červinka za „Historii pošty na Děčínsku“ (87 bodů), pozlacené medaile obdrželi kromě B. Štěchové také František Dusbábek za „Použití poštovních známek Rakouska a Uherska v ČSR v letech 1918 -1919“ (80 bodů) a Pavel Bouda za „Hradčany - poštovní použití první kresby“ (81 bod). Velké stříbrné medaile získali Ladislav Ondruška za „Polsko 1918 – 1992“ (76 bodů) a mladý vystavovatel David Sklenička za „Poštovní schránky“ (79 bodů). Tři stříbrné medaile byly přiznány exponátům Karla Bičovského „Indický subkontinent a jeho poštovní historie“ (73 body), Jaroslava Malečka „ČSR - doklady poštovního provozu 1918 – 1919“ (71 bod) a mladého vystavovatele Milana Truhláře „Oheň - nebezpečný živel“ (73 body). Postříbřenou medaili a 67 bodů za filatelisticky hodnotný, zejména předznámkový materiál v exponátu „Plzeň“ získal Karel Pech. V čestné třídě dostal Lumír Brendl čestnou cenu za exponát „Z temna k národnímu probuzení a vzniku ČSR 1620 – 1945“.

Na Světovou výstavu PRAGA 2008 se tak kvalifikovali i tři naši vystavovatelé, kteří po premiérové výstavě TRUTNOV 2006 a krajské výstavě MLADÁ BOLESLAV 2007 uspěli i v Lubinu: P. Bouda, F. Dusbábek a V. Košťál. V Lubinu se kvalifikovali i další zahraniční vystavovatelé: Zygmunt a A. Wiatrowski z Polska s exponátem „USA 1847 – 1947“ (velká pozlacená medaile), Gottfried Neck (SRN) s exponátem „Bautzen-Budyšin v letech 1659 – 1867“ (pozlacená medaile) a další Polák Antoni Buczek s exponátem „Červený kříž ve světových válkách“ (velká stříbrná medaile).

Trilaterální výstava LUBIN 2007 byla filatelisticky hodnotná a skvělá. Během ní v té troše volného času, jež české delegaci zbývala, mohla propagovat jak výstavu PRAGA 2008, tak i virtuální EXPONET. Také byla předběžně projednána společná německo-česká filatelistická výstava Euregio Egrensis 2009.

Na základě diskusí před exponáty doporučil předseda komise jurymanů SČF Walter Müller, aby před výstavou PRAGA 2008, snad v 1. čtvrtletí roku 2008, byl uspořádán pro české vystavovatele odborný seminář. Výsledky našich vystavovatelů na domácí půdě by totiž měly být co nejlepší a přitom ne vždy úroveň zpracování exponátu, míra využití filatelistických znalostí a také popisů v tradičních a poštovněhistorických exponátech odpovídá požadavkům oborových řádů a směrnic FIP. To by si měli uvědomit všichni potencionální vystavovatelé a pozorně si prostudovat kritéria hodnocení exponátů v příslušných soutěžních třídách. To se samozřejmě týká i jednorámových exponátů. Předpokládá se, že 70. kongres FIP třídu jednorámových exponátů, po pěti letech úspěšného experimentu, schválí. Solidní znalosti oborových řádů a směrnic a jejich správné uplatňování v exponátech, se určitě nikdy neztratí. Ba naopak, mohou být zúročeny na dalších mezinárodních a světových výstavách.
Na závěr tohoto článku chci vyslovit upřímné poděkování české delegace předsedovi PZF Ludwiku K. Malendowiczovi, organizátorům výstavy - jmenovitě předsedovi organizačníého výboru L. Lechowskému, obětavému generálnímu komisaři A. Kestowiczovi, řediteli R. Wdowiakovi a paní E. Rot nejen za zpracování obsahu krásného výstavního katalogu a výtisku palmáre, které mohou být vzorem i pro Světovou výstavu PRAGA 2008. Poděkování patří také předsedovi jury J. Gruszczynskému a všem našim polským i německým přátelům, s nimiž jsme mohli během výstavy rozmlouvat v duchu naší přátelské spolupráce.

Lumír Brendl
pro časopis Filatelii 11/2007
www.stamps.cz

Směrnice FIP pro jednorámové exponáty

Řídící výbor FIP rozhodl v roce 2001, aby byla v zájmu dalšího rozvoje filatelie zavedena experimentální třída jednorámových exponátů - anglicky One Frame Exhibits. Tento pracovní projekt prodiskutovali delegáti 67. kongresu FIP v Soulu v roce 2002. Poprvé bylo hodnocení jednorámových exponátů (JRE) ověřeno na světové výstavě BANGKOK 2003, a pak již každoročně na dalších světových výstavách až po ST. PETERSBURG 2007. Získané poznatky jsou obsaženy v tomto návrhu směrnic a určeny k projednání na kongresu FIP v Bukurešti v červnu roku 2008. Pro jednorámové exponáty zároveň platí oborové řády FIP (SREV) pro budování a hodnocení exponátů v každé soutěžní třídě.

Návrh Směrnic FIP pro jednorámové exponáty

1. Účel jednorámových exponátů
a) vyhledávat nové vystavovatele,
b) umožnit zkušeným vystavovatelům vytvářet exponáty na úzce ohraničené náměty nebo velmi úzká témata.

2. Zásady tvorby jednorámových exponátů JRE by měly být založeny na takových námětech či tématech, která lze dobře a správně zpracovat na jednom rámu. Může jít o jednu nebo dvě poštovní známky, o jednu malou sérii nebo velmi úzce vymezený úsek poštovní historie, poštovních celin, aerofilatelie či astrofilatelie, fiskální filatelie atd. U tematické filatelie musí jít o správně zvolené velmi úzké téma. Pouhý výběr ze stávajícího vícerámového standardního exponátu není dovolen.

3. Jednorámové exponáty lze tvořit v každé soutěžní třídě FIP s výjimkou třídy filatelistické literatury nebo třídy mládeže.

4. Jednorámové expomáty mohou vytvářet jak začínající, tak zkušení vystavovatelé.
U začátečníků je důležité, aby jejich JRE byly správně zpracovány podle požadavků regionálních a národních soutěžních filatelistických výstav. Jurymani pak musí citlivě rozpoznat jejich úroveň a kvalitu, a potom je také správně bodově ohodnotit. Jestliže JRE dosáhne při hodnocení 80 bodů a pozlacené medaile, kvalifikuje se na mezinárodní a světové filatelistické výstavy FIP.

5. Hodnocení jednorámových exponátů na výstavách FIP se děje podle těchto kritérií a udělovaných bodů, platných jednotně pro tradiční i tematické exponáty:
Zpracování a význam 30 bodů
Filatelistické/tematické znalosti, osobní studium a výzkum 35 bodů
Stav a vzácnost 30 bodů
Prezentace 5 bodů
Celkem 100 bodů

6. Oceňování jednorámových exponátů:
90 a více bodů zlatá medaile
80 až 89 bodů pozlacená medaile
70 až 79 bodů stříbrná medaile
60 až 69 bodů bronzová medaile
méně než 59 bodů potvrzení o účasti
Nejlepšímu JRE v dané třídě může být rovněž udělena čestná cena.

7. Jednorámovým exponátům se neudělují medaile z kovu, ale pouze diplomy na zlaté, pozlacené, i stříbrné a bronzové medaile, s výslovným označením „jednorámový exponát“.
Nejlepšímu JRE v dané třídě může být udělena cena za nejlepší exponát.

8. Penalizace jednorámových exponátů (a jejich autorů)
Penalizace za nesprávně zvolený námět či nesprávně zvolené téma, jež nejsou vhodná pro JRE, bude záviset na stupni nesprávnosti nebo míře nevhodných věcných mezer v pojetí námětu/tématu, a může dosáhnout hodnoty nejméně 5 bodů.

9. Kvalifikace jednorámových exponátli pro výstavy FIP
Jednorámový exponát musí získat kvalifikaci na národní filatelistické výstavě. Nezbytnou podmínkou je, aby JRE, v příslušné soutěžní třídě dosáhl přinejmenším 80 bodů.

10. Omezení účasti jednorámových exponátů na výstavách FIP
Počet kvalifikovaných a přijatých jednorámových exponátů závisí na infrastruktuře dané výstavy. Organizační výbor výstavy rozhoduje o limitování počtu přijatých JRE, jakož i o tom, zda bude u JRE požadovat dvojitou výši výstavního poplatku. Přitom také záleží na pokynech a/nebo na doporučení konzultanta FIP. Stejné jednorámové exponáty by neměly být vystavovány více než třikrát. Normálně by na všeobecných a specializovaných světových výstavách FIP nemělo být vystaveno více než 50 jednorámových exponátů. To představuje 1 % až 1,5 % z celkového počtu výstavních rámů v soutěžních třídách.

Několik příkladů dobrých jednorámových exponátů, jak se představily na posledních světových výstavách FIP:


JRE ve třídách tradiční filatelie:
Použití první emíse známek USA k úhradě poštovného
Novozélandské formuláře leteckých zálepek pro válečné zajatce z let 1940 -1945
Spartakiáda v SSSR v roce 1935, aneb Olympiáda, která se nikdy nekonala.

JRE ve třídě tematické filatelie:
Go - kulturní a společenská hra
Jsem žirafa - co znamená pro velkého živočicha „nahoru a dolů“.

Směrnice FIP pro jednorámové exponáty byly uveřejněny v srpnovém čísle (100/2007) čtvrtletního zpravodaje FIP Flash na str. 12 v anglickém znění.
Přeložil Lumír Brendl

Skvělý nápad na internetu! podruhé

Když jsme před třemi lety poprvé informovali o nové aktivitě internetového magazínu Japhila - chystané trvalé výstavě poštovních známek na internetu (F. Beneš: Skvělý nápad na internetu!; F9/04/32 >>>>> http://www.japhila.cz/exponet.htm ) v závěru jsme konstatovali, že „jde o mimořádně rozsáhlý záměr; o úkol, na nějž si prozatím netroufly ani velké zahraniční filatelistické firmy a organizace. Je samozřejmé, že i naši odvážlivci pod jeho velkou tíhou mohou zakolísat a může se dokonce ukázat, že je nad jejích síly: I tak má ale smysl se do něj pustit. Na pomníčcích většiny nesplněných přání stojí totiž nápis: Nepokusil se ...“.

Následující tři roky však ukázaly, že když se chce, všechno jde. Trpělivá a doslova každodenní práce vyústila do více než 300 vystavených exponátů (kulatý počet 300 byl dosažen 5. října), a to doslova z celého světa (vystavovatelé z 35 zemí). Akce se dokonce rozvinula natolik, že její pořadatelství v roce 2006 převzala samostatná, k tomu účelu zřízená obecně prospěšná společnost Virtuální výstavy EXPONET, která pro výstavu dokonce získala záštitu ministra kultury ČR! Vedle rostoucího počtu exponátu se na samotnou výstavu nabalují i další aktivity - snaha a hodnocení exponátu, diskusní blog, recenze a další. To všechno snadno najdete na
http://www.exponet.info/ nebo na známé adrese http://www.japhila.cz/ (tu má asi každý sběratel nastavenou na svém prohlížeči mezi oblíbenými a spolehlivě se přes ni na výstavu prokliká). Pokud tedy koketujete s myšlenkou na sestavení výstavního exponátu, může vás návštěva Exponetu inspirovat. A pokud už exponát máte, můžete jej sem nabídnout k trvalému vystavení - zbude tak po něm památka, i když ho jednou přepracujete či rozprodáte. Na Exponetu navíc neplatíte výstavní poplatky a hlavně nemusíte zápasit s prostorem, takže na rozdíl od tradičních výstav pořádaných podle regulí FIP můžete vystavit i výrazně rozsáhlejší objekty (počet listů a „rámů“ není omezen).

František Beneš
Filatelie 11/2007
http://www.stamps.cz/

O dohledu ČTÚ nad Českou poštou ví jen 1,94 % populace

Český telekomunikační úřad je od 1. dubna 2005 nezávislým regulačním orgánem v oblasti trhu poštovních služeb. Jeho hlavním úkolem je s využitím svých regulačních kompetencí zajistit všeobecnou dostupnost kvalitních základních poštovních služeb. Základními službami se rozumí nejdůležitější poštovní a zahraniční poštovní služby, které jsou pro veřejnost nezbytné. Jedná se o obyčejné zásilky, doporučené zásilky, balíky a poštovní poukázky.

Český telekomunikační úřad reguluje poštovní služby ve třech základních oblastech. V prvé řadě stanoví, jaké služby a za jakých podmínek a v jaké kvalitě bude Česká pošta povinna poskytovat, tzn. jaké služby budou považovány za základní.

Úřad dále prostřednictvím průběžných kontrol a šetření dohlíží na způsob, jakým Česká pošta své úkoly plní.

Významnou roli zastává Český telekomunikační úřad ve vztahu k zákazníkům při řešení jejich sporů s Českou poštou. Jde zejména o případy, kdy jednání s Českou poštou nevede k uspokojivému vyřešení záležitosti nebo poškození jejich práv. Regulátor zaujímá k takovým sporům své odborné stanovisko, a pokud je nespokojenost zákazníků oprávněná, zajišťuje u České pošty nápravu.


-----

Výzkum Česká pošta a zevšeobecněné závěry:

Že Český telekomunikační úřad vykonává dohled nad Českou poštu ví pouze 1,94 % občanů a 1,16 % firem. Velké části veřejnosti přitom není skutečnost, že na činnost České pošty vůbec nějaká společnost dohlíží (85 % občanů a 89 % firem), vůbec známa.

Většina zákazníků získává potřebné informace u některé z pošt (66 % občanů, 58 % firem). Značná část jich získává informace z brožur a letáků, jež jsou k dispozici u pošt (36 % občanů a 55 % firem). Z webových stránek České pošty získávají informace především firmy (45 %).

Kvalita dodávání

Celkem 34 % oslovených občanů se setkalo s tím, že povinný pokus o dodání do jejich bytu nebyl učiněn. Vezmeme-li v úvahu, že zhruba polovina občanů není v době dodávání doma (jsou zaměstnáni), takže se s takovou situací setkat nemohou, znamená to, že zhruba dvě třetiny občanů, kteří bývají přes den doma, si i tak musely dojít pro zásilku na poštu.
Uložení poštovní zásilky bez toho, že by se doručovatel nejprve pokusil o její dodání do adresátova bydliště, je přitom v zásadním rozporu jak se základními kvalitativním požadavky, tak i s právem ES (Směrnice 97/67/ES). Velmi významně pak snižuje komfort zákazníků.


Dostupnost služeb

Mnohem menší spokojenost je však s otevírací dobou pošt, s čekací dobou při obsluze a s dostupností personálu u pošty.

Vyřizování reklamací a stížností

Více než polovina zákazníků je podle provedeného průzkumu nespokojena jak s rychlostí vyřizování reklamací a stížností, tak i s malou seriózností při jejich vyřizování. Tak rozsáhlá nespojenost je signálem, že v této oblasti musí být dosavadní přístup České pošty zásadně změněn.

Celková spokojenost

Obecně platí, že většina zákazníků není spokojena s cenou (zhruba dvě třetiny). S rychlostí dodání je spokojena většina zákazníků – zhruba 80 %.
Celková spokojenost se službami České pošty je u občanů 72 % a u firem 78 %. Tyto výsledky je možné porovnat např. i s mírou spokojenosti zákazníků ze službami poštovních zpráv v zahraničí, kde typickým znakem tohoto oboru je velmi vysoká spokojenost (v západní Evropě dosahuje zpravidla přes 90 %).
Toto hodnocení výsledků České pošty rovněž poukazuje na to, že podstatně více jsou zákazníci spokojeni s konkurenty České pošty (TNT Post 87 %, UPS 88 %, DHL 89 %).


Z výsledků výzkumu mj. vyplývá, že nejvíce si stěžují osoby s vysokoškolským vzděláním, neboť mají nejvíce znalostí o tom, jaké povinnosti vůči nim Česká pošta má.

Podle firem je silnou stránkou široká nabídka služeb; podle občanů dostupnost provozoven. Podle firem je slabou stránkou České pošty kvalita služeb, podle občanů otevírací doba pošt, organizace práce u pošt (malý počet otevřených přepážek, dlouhé čekací doby), dlouhé termíny pro vyzvednutí uložených poštovních zásilek a malá schopnost a ochota řešit reklamace a stížnosti. Občanům vůbec nejvíce vadí, pokud je pošta přes den zavřená, jakož i neschopnost personálu poradit.


Výzkum podle očekávání potvrdil významný rozdíl v hodnocení služeb České pošty ve městech (menší spokojenost) a na venkově (větší spokojenost).

Výsledky výzkumu velmi dobře odpovídají tomu, co je zjišťováno v rámci dohledu. Naprostá shoda je v identifikaci největších problémů – nevykonaný pokus o dodání do adresátova bydliště, dlouhé čekací doby, nedostatečná otevírací doba, pomalé a málo seriózní vyřizování reklamací.

Vybraná data ze závěrečné zprávy následují:

POPULACE

a) 1,94 % respondentů ví, že na činnost České pošty dohlíží ČTÚ
b) 85 % respondentů neví, že na činnost České pošty někdo dohlíží
c) 59 % respondentů se domnívá, že má dostatek informací
d) 42 % respondentů ví o možnosti opakovaného dodání domů
e) 8 % respondentů zná možnost dodávání zmocněnci
f) 6 % respondentů zná dosílku
g) 66 % zákazníků získává informace u pošty
h) 36 % zákazníků získává informace z brožur a letáků u pošty a informace o PSČ získávají na webu jen málo
i) 33 – 39 % zákazníků je spokojeno s cenou
j) 71 – 85 % respondentů spokojeno s rychlostí dodání
k) celková spokojenost – 72 % (UPS 88 %, DHL 89 %)
l) kladně je hodnocena dostupnost poboček a poštovních schránek
m) další identifikované slabé stránky: počet přepážek, otevírací doba poboček, schopnost a ochota řešit reklamace, vyzvedávání uložených zásilek (čekací doba a termín vyzvednutí)
n) velmi významná je pro zákazníky spolehlivost (i pro celkovou spokojenost)
o) spokojenost s Českou poštou je vyšší u menších poboček
p) nejvíce respondentům vadí: zavřená pošta v denní době a neschopnost personálu poradit


Dodávání

34 % respondentům se stalo, že byli doma, ale zásilka byla uložena

Dostupnost služeb

a) otevírací doba poboček vyhovuje 68 % respondentů
b) s čekací dobou u přepážky je nespokojeno 20 % respondentů
c) s dostupností personálu na pobočce je nespokojeno 29 % respondentů


Reklamace

a) pokud jde o schopnost a ochotu řešit stížnosti a reklamace je 42 % respondentů spokojeno s rychlostí vyřízení reklamace a 47 % se seriózností přístupu k vyřízení reklamace
b) stížnosti a reklamace podávají nejčastěji vysokoškoláci, protože mají nejvíce znalostí o povinnostech ČP
c) stížnosti a reklamace nejvíce ve velkých městech a zejména v Praze (16 %)


FIRMY

a) 1,16 % respondentů ví, že na činnost České pošty dohlíží ČTÚ
b) 89 % respondentů neví, že na činnost České pošty někdo dohlíží
c) 86 % respondentů se domnívá, že má dostatek informací
d) 62 % respondentů se domnívá, že ví, jaké povinnosti ČP má
e) 58 % zákazníků získává informace u pošty, 55 % zákazníků získává informace z brožur a letáků u pošty a 45 % zákazníků získává informace z webu
f) celková spokojenost s poštovními službami – 78 % (TNT 87 %, UPS 88 %, DHL 89 %)


Grafickou prezentaci výsledků Výzkumu Česká pošta můžete studovat zde >>>>> http://www.japhila.cz/pdf/Vyzkum_Ceska_posta.pdf Velikost souboru je 1 MB.

Břetislav Janík