30. 9. 2016

Společná česko-lichtenštejnská poštovní známka

... Česká pošta s. p. a Liechtensteinische Post AG "vydalo" společnou poštovní známku v hodnotě 27 Kč a 1,50 švýcarského franku. Tento unikátní projekt demonstruje k jak významnému pokroku ve vzájemných vztazích České republiky a Lichtenštejnského knížectví došlo od září 2009, kdy byly po 64 letech obnoveny diplomatické styky mezi oběma státy. Poštovní známky v české i lichtenštejnské verzi tiskne Poštovní tiskárna cenin v Praze.
Tématem společné poštovní známky je obraz Gerita Dou (1613-1675) "Mladá dáma na balkóně" (pol. 17. století, Holandsko), který v druhé polovině 19. století daroval kníže Jan II. z Liechtensteina, zvaný pro své mimořádné mecenášství "Dobrotivý", Společnosti vlasteneckých přátel umění (vznikla v roce 1796), předchůdkyni dnešní Národní galerie v Praze. Kníže Jan II. věnoval velkou část příjmů své rodiny na veřejné projekty, jako byly stavby škol, nemocnic, silnic, historický a lékařský výzkum apod. Patřil mezi největší evropské mecenáše své doby. Díky jeho štědrosti se rozrostly umělecké sbírky muzeí a galerií ve Vídni, Opavě, Brně nebo Praze o cenná umělecká díla, která jim daroval ze svých sbírek nebo která podle jejich zadání zakoupil a veřejným institucím daroval. Společná poštovní známka vychází v několika provedeních (známka, aršík ad.)... http://www.hs-liechtenstein.cz/

29. 9. 2016

J. Kratochvíl: 130 let R-nálepky na našem území

Zveme Vás na další klubové odpoledne přednáškového cyklu 2016 – 2017 s tématem 130 let R-nálepky na našem území 6. 10. 2016 (čtvrtek) od 16:30 hod. Přednáší: Jiří Kratochvíl. Přednáška se koná v Domě PORTUS (Život 90, z.ú.) v Praze 1, ul. Karolíny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou).
Pan Jiří Kratochvíl je poštovní historik, autor 20. dílu Monografie čs. známek „Historický vývoj názvů pošt v českých zemích“, vystavovatel a lektor. V pořadí jeho 24 přednáška se bude věnovat výročí 130 let R-nálepky na našem území. V roce 2009 vydal historii pražského poštovnictví od jeho počátků v roce 1526 až po současnost a přiblížil čtenářům přístupnou formou historii každé jednotlivé pošty (mnohdy i již dávno zrušené), a to v celém rozsahu současné pražské aglomerace. U každé pošty je popsán vznik, vývoj jejího názvu, jednotlivá sídla včetně dat stěhování a popsán její provoz (dodací, podací, přepravní, specializovaná) a další množství zajímavostí vážících se k provozu i budově. Přehledně členěný text provázejí fotografie jejich sídel v minulosti i dnes, ukázky razítek a dalších poštovních záležitostí a množství tabulek, které přispívají k pochopení všech souvislostí. V tomto rozsahu nebyla historie pražských pošt dosud zpracována. Také se věnuje sbírání R-nálepek a CN Apost.
Je dlouholetým členem Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha. V roce 2005 byla jeho činnost v klubu a ve svazových odborných společnostech a sekcích oceněna udělením zlatého stupně Čestného odznaku Svazu českých filatelistů. V roce 2013, u příležitosti oslav 70. výročí založení našeho klubu, udělilo předsednictvo Svazu českých filatelistů Jiřímu Kratochvílovi nejvyšší svazové ocenění – Čestné uznání za zásluhy o rozvoj filatelie... http://www.kf0015.cz/?p=41879

Fotogalerie z vycházky po vinohradských poštách – 22. 9. 2016

Ve čtvrtek, 22. září 2016, se uskutečnila v pořadí již třetí poštovně historická vycházka s Jiřím Kratochvílem, tentokrát po stopách vinohradských pošt. Přinášíme ukázku několika fotografií. Celá fotogalerie je rozsáhlá a proto je na konci příspěvku odkaz na stažení celého kompletu (108 fotografií). Autorem je Ing. Tomáš Chudoba... http://www.kf0015.cz/?p=41807

28. 9. 2016

Poštovny 3 - 8/2016

Polní pošty 3 - 9/2016

Postión 3/2016

Zpravodaj Společnosti sběratelů československých známek SČF 3/2016

New Stamp of Marina Richterova: 8th Centenary of the Death of Innocent III

Nová známka Mariny Richterové: 800. výročí úmrtí papeže Innocenta III
(vydala Vatikánská pošta
/ Ufficio Filatelico e Numismatico, Governatorato - Cittá del Vaticano)
VIII Centenario de la Morte de Innocenzo III
VIII Centenaere de la Mort D´Innocenzo III
8th Centenary of the Death of Innocent III
800, Todes Jahr von papst Innozenzt III
VIII Centenario de la Muerte de innocencio III

Poštovní muzeum Praha: Staré mapy Čech

26. 9. 2016

Křest aršíku ZOO

V pátek 16. září se uskutečnil křest aršíku ZOO. Akce se konala v Galerii Zdeňka Buriana v královedvorské zoologické zahradě. Aršík byl pokřtěn za přítomnosti autorů výtvarného návrhu, manželů Knotkových a rytce Martina Srba, který pro tuto příležitost také navrhl příležitostné razítko s vyobrazením pralesní žirafy Okapi...
http://cartesmaximum.blogspot.cz/2016/09/krest-arsiku-zoo.html

80 years of the birth of scientist Antonín Holý - special Czech cancellation / 80 ans de la naissance du scientifique Antonín Holý - TAD spécial tchèque

J'ai déjà évoqué sur ce blog le timbre (20 CZK), émis par la poste tchèque le 7 septembre 2016, consacré au scientifique Antonín Holý (1936-2012), connu pour ses travaux concernant le développement de médicaments antirétroviraux dans la lutte contre le sida et l'hépatite B.
Du 7 septembre au 13 septembre 2016, un TAD spécial a été mis en circulation par le bureau de poste principal de Prague 1, à l'occasion du 80ème anniversaire de la naissance d'Antonín Holý (né le 1er septembre 1936 à Prague)... http://timbredujura.blogspot.com/2016/09/80-years-of-birth-of-scientist-antonin.html
--
I have already written on this blog about the stamp (CZK 20), issued by the Czech Post on September 7, 2016, dedicated to scientist Antonín Holý (1936-2012), well known for having developed important antiretroviral drugs used in the treatment of HIV and hepatitis B. 
From September 7 to September 13, 2016, a special postmark was put into circulation by the main post office of Prague 1, to mark the 80th anniversary of the birth of Antonín Holý (born September 1, 1936 in Prague)... http://timbredujura.blogspot.com/2016/09/80-years-of-birth-of-scientist-antonin.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Maxikarta rosnička

Půvabná miniatura rosničky na známce může od 7. září zdobit řadu českých listovních zásilek. O výtvarný návrh výplatní známky se postarali manželé Knotkovi... http://cartesmaximum.blogspot.cz/2016/09/maxikarta-rosnicka.html
--
Pavel Kancnýř: http://cartesmaximum.blogspot.cz/
--

25. 9. 2016

P. Sivko - Cesty grafiky - v pátek začíná výstava v Jilemnici

Vlastní známky v poštovním provozu


Další pěkná ukázka použití vlastních známek, tentokráte ze slavnosti v ZOO Dvůr Králové. Děkujeme za ukázku.
B. J.

Poštovní noviny 23. 9. 2016

Slavnostní uvítání známek s OSN na společné téma

Uprostřed paní Clarissa Fuernsinn, supervizorka Poštovní administrace OSN Evropa ve Vídni
Celkem vyšlo 6 základních známek po dvou v každé úřadovně OSN (New York, Ženeva a Vídeň) ovšem v různých variantách a s vzájemně prohozenými obrazy mezi 3 různé nominále. Dohromady tedy 24 variant známek OSN a 2 známky České republiky.
Foto: Jaromír Hvižď
B. J.

Fotoreportáž ze 78. výstavky Známkové tvorby v budově Hlavní pošty Praha 1 – 7. 9. 2016

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 7. 9. 2016 uskutečnila 78. výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vyšly 7. 9. 2016. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba... http://www.kf0015.cz/?p=41442

I. Leiš: JAROSLAV LEŠETICKÝ – dvojí výročí jednoho z praotců české filatelie a specializovaných oborů

Do roku 2016 spadají dvě životní výročí významného českého filatelisty, vrchního poštovního oficiála Jaroslava Lešetického – 150 let od jeho narození (5. 8. 1866, Písek) a 80 let od jeho úmrtí (6. 10. 1936, Praha).
Jaroslav Lešetický byl jedním z nejvýznamnějších osobností české filatelie, který byl uznáván, ale i odsuzován. Přesto přispěl k rozvoji sběratelství poštovních známek, celin a nejrůznějších specializovaných oborů v našich končinách. Činil to směle a hrdinně. Typický filatelistický průkopník nových oborů a netradičních postupů. Neúnavný iniciátor rozvoje české filatelie. Počátkem 30. let se aktivně účastnil organizačních prací na zřízení entit zabývajících se specializovanými obory. Veřejnost jej považovala za vynikajícího odborníka ve filatelii, kterým zcela jistě byl. Kolik jich v naší filatelii bylo a kolik jich máme?
Povoláním knihovník a beletrista, později ve službách rakousko–uherské a československé jako poštovní oficiál, 1. tajemník aj., autor mnoha prací z oboru filatelie a specializovaných oborů ve filatelii, redaktor filatelistického časopisu, autor řady publikací a článků, zprostředkovatel tvorby první československé známky a iniciátor emise PČ 1919, soudní znalec ve filatelii, filatelistický činovník, neúnavný sběratel... http://www.kf0015.cz/?p=41643


August 28, 2016 : The day when the Augustine bell rings in Hradec Králové / 28 août 2016 : le jour où la cloche Augustin sonne à Hradec Králové

Heureux de partager avec vous cette jolie lettre envoyée le 28 août 2016 de la ville tchèque de Hradec Králové (nord du pays). Merci beaucoup Slavek !
Le TAD spécial a été émis spécifiquement ce jour-là à Hradec Králové afin de célébrer la journée des cloches (ou des sonneries) ("Den zvoníků Hradecka").
Ce 28 août est en effet le jour de la Saint-Augustin, le nom de la cloche située au sommet de la Tour Blanche, une tour Renaissance construite en 1574, le plus haut édifice de la ville... http://timbredujura.blogspot.com/2016/09/august-28-2016-day-when-augustine-bell.html
--
Happy to share with you this nice letter sent on August 28, 2016 from the Czech city of Hradec Králové (north of the country). Thank you very much Slavek !
The special postmark was specifically issued that day in Hradec Králové to celebrate the day of the bells ("Den zvoníků Hradecka").
That day of August 28th is actually the day of Saint Augustine, the name of the bell at the top of the White Tower, a Renaissance tower built in 1574, the highest building in the city... http://timbredujura.blogspot.com/2016/09/august-28-2016-day-when-augustine-bell.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Poštovní noviny 9. 9. 2016

Pamětní list hradu Buchlov

Dostal se nám do ruky nízkonákladový pamětní list vydaný správou hradu Buchlov. Na oficiálnm přivítání byli i oba výtvarníci - Adolf Absolon a Martin Srb.
B.

23. 9. 2016

79. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 21. 9. 2016

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 21. 9. 2016 uskutečnila 79.výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vyšly 21. 9. 2016. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba.
Účastníkům výstavky byla představena cena za 1. místo, kterou obdržela Poštovní tiskárna cenin Praha v mezinárodní soutěži výrobců poštovních cenin. Na reprodukci paní Alena Králová, manažerka marketingu a propagace. Soutěž se konala ve dnech 5. až 7. září 2016 v Berlíně v rámci kongresu mezinárodní asociace GPSPA (Government Postage Stamps Printers‘ Association). GPSPA (Asociace státních tiskáren poštovních cenin) je společenstvím sdružujícím celkem 22 tiskáren poštovních cenin z celého světa. Asociace byla založena v roce 1986 v USA s cílem zajišťovat komunikaci a výměnu informací mezi výrobci poštovních cenin. Každé dva roky se členové GPSPA schází na konferenci, kde je mimo jiné pravidelně pořádána mezinárodní soutěž o nejlepší vydanou poštovní známku, přičemž hodnotícím kritériem je především tisková kvalita provedení... http://www.kf0015.cz/?p=41676

Tribute to scientist Antonín Holý in Czech Republic / Hommage au scientifique Antonín Holý en République Tchèque

Le 7 septembre 2016, la poste tchèque a mis en circulation plusieurs séries de timbres dont un consacré au scientifique Antonín Holý (1936-2012), connu pour ses travaux concernant le développement de médicaments antirétroviraux dans la lutte contre le sida et l'hépatite B.
Un grand merci pour ce joli FDC officiel (tirage : 3500) concernant ce timbre (20 CZK, tarif intérieur entre 50g et 100g) conçu par Karel Zeman et imprimé en feuille de 50 timbres !
A noter cet intéressant TAD Premier Jour de Prague avec cette main et ce médicament et le virus VIH dans le fond... http://timbredujura.blogspot.com/2016/09/tribute-to-scientist-antonin-holy-in.html
--
On September 7, 2016, the Czech Post has released several sets of stamps including one devoted to scientist Antonín Holý (1936-2012), famous for having developed important antiretroviral drugs used in the treatment of HIV and hepatitis B.
A big thank for this nice official FDC (print run : 3,500) about that stamp (CZK 20, domestic rate for a letter 50g to 100g) designed by Karel Zeman and printed in sheet of 50 stamps !
To note this interesting FDC cancellation from Prague with this hand and this pill, and the HIV in the background... http://timbredujura.blogspot.com/2016/09/tribute-to-scientist-antonin-holy-in.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

78. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 7. 9. 2016

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 7. 9. 2016 uskutečnila 78. výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vyšly 7. 9. 2016. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba... http://www.kf0015.cz/?p=41442