30. 12. 2012

790. exponát Exponetu: Nový Zéland

NOVÝ ZÉLAND - VÝPLATNÍ VYDÁNÍ 1898 - 1935
NEW ZEALAND - PERMANENT ISSUE 1898 - 1935
BELINA Miroslav, Praha/Prague, Česko/Czechia
--
B. J.

Poštovní muzeum - Kamil Lhoták: Na kole, na motorce, ve vzduchu

Pamětní list Poštovního muzea Praha (otisk původní ocelotiskové destičky ve formě černotisku) k právě probíhající výstavě Kamila Lhotáka zve na prestižní výstavu návrhů jednoho z velikánů české grafiky - Kamila Lhotáka: motocykl Jawa 250 na grafice Lhotáka z roku 1945 - vyšlo na československé poštovní známce (Pof. 2154). Černotisk bylo možno zakoupit v pražském PM i v zásilkové službě "Služby filatelistům, Karlovy Vary". Právě probíhající výstava patří k velmi precizně dokumentované bohaté známkové tvorbě autora. Množství originálních návrhů dělaných "doslova na koleně a rukou" (na rozdíl od mnohých počítačových předloh současnosti) rozhodně stojí za Vaši pozornost. Výstava je otevřena do 3. února 2013.
B. J.

Mezi nejaktivnější patří "cartesmaximalisti"

Soudě podle počtu příspěvků a počtu vytvořených analogických dopisnic, patří sběratelé tohoto oboru mezi nejaktivnější v rámci celého Svazu českých filatelistů!? Poslední známka roku 2012 - lidová architektura Bušanovice (autor Jan Kavan), vydaná 19. prosince, již má svoji analogickou dopisnici. Mnoho zajímavých nápadů, neotřelých myšlenek a krásných výtvorů můžete spatřit na webu agilního Pavla Kancnýře. Doporučujeme dát internetový blog do oblíbených a ... navštěvovat, navštěvovat...
B. J.

27. 12. 2012

Aktuální informace prodejny známkové tvorby

V pondělí 31. 12. 2012 bude prodejna známkové tvorby – přepážka č. 29 v hale Hlavní pošty Praha 1 otevřena od 08:00 do 14:00 hod.

Dne 2. 1. 2013 zahájíme prodej od 10:00 hod. do 16:00 hod. Pro abonenty budeme mít připravený nový PLZ na téma „Výročí 40 let používání poštovních směrovacích čísel“.

Přejeme všem šťastné vykročení do roku 2013.
  
Marie Chábová
vedoucí oddělení prodeje známkové tvorby
Jindřišská 14, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 131 420
GSM: +420 605 220 617
e-mail: chabova.marie@cpost.cz

26. 12. 2012

19. 12. 2012

Vlastní známky České pošty v roce 2012

Detail jedné z mnoha (66) vlastních poštovních známek.

Pohled na celý arch vlastních poštovních známek (minimálně si zájemce musel objednat 600 tiskových listů po 25 známkách, celkem 15.000 ks poštovních známek za nejnižší nominální hodnotu 10 Kč).

Poprvé v září 2012 byla dána české veřejnosti možnost vytvořit si "vlastní" známky, v cizině známé jako personalizované známky.

Za 4 měsíce (září-prosinec) Česká pošta v pilotním provozu umožnila 9 právnickým a fyzickým subjektům "podílet se na známkové tvorbě". Celkem bylo realizováno 66 vlastních - výplatních písmenových známek v 9 tiskových listech. Zakázka ještě jedné firmy je dlouhodobě řešena a bude realizována, nicméně až v lednu 2013. Protože celá služba je prozatím nabízena v pilotním (zkušebním) provozu, nastane v I. čtvrtletí nového roku období vyhodnocování a také zvažování dalšího postupu v oblasti vlastních známek. Příjem dalších objednávek na vlastní známky je prozatím pozastaven.

Česká pošta nabídla známky v reálné hodnotě současného poštovného pro tuzemsko a Evropu, mnohé subjekty ji využili, jiné ne. Ukázkový výběr subjektů se zdá být výmluvný  - služba nebyla propagována, ale veřejnost se o ní (v rámci pilotního provozu) velmi dobře dozvěděla. Představily se subjekty, které možná překvapily, protože by bylo očekávanější, že službu využijí především notoricky známé a velké právnické subjekty (čest výjimkám). Každopádně vlastní známky příjemně překvapily a dokázaly, že jejich místo na trhu je oprávněné a své zájemce si najde. Zajímavé je, že z celkového počtu 9 tiskových listů (9 subjektů) jsou pouze dva filatelistické (Filatelie s.r.o. a Společnost sběratelů československých známek při SČF).

Přestože se služba může mnohým fyzickým subjektům (jednotlivcům, nebo "malým" podnikatelům) zdát nad jejich možnosti, je nutno si uvědomit, že jde o standardní novou službu producenta poštovních známek, která je rozšířena skoro v polovině zemí Evropy a zámoří (namátkově naši sousedi: Německo a Rakousko - ano, Slovensko a Polsko - ne). Důležitá je, že pošta nabízí diverzifikované služby: nebyla kvůli vlastní známce zrušena možnost individuálního přítisku, který je znám pod pojmem známka s kupónem pro přítisky, naopak u přítisků na kuponech byla nabídnuta obrovská variabilita potištěných kupónů. Velmi oceňováno je, že české vlastní známky mají reálnou a platnou nominální hodnotu. Např. poště v sousedním Rakousku je vyčítáno, že i nominále (naprosto nepoužitelné) si volí zákazník. Ten většinou volí nominále velmi malé a ...

Přehled Vlastních známek vydaných Českou poštou na základě individuálních zakázek privátních subjektů vede Česká pošta jako informační pomůcku pro zákazníky, provozní pracovníky i případné sběratele (jde o vůči veřejnosti prozatím jedinou systematickou katalogizaci s přesnými daty vydání, množstvím a popisy). Zda se katalogizace ujme v některých katalozích filatelistických obchodníků či Společnosti sběratelů československých známek (SČF) nevíme, to ukáže čas a zájem. Nicméně jde o platné státní ceniny - české poštovní známky. A přestože k nim nemá veřejnost většinou přímý přístup ve formě koupě nových tiskových listů, na poštovních zásilkách se jistě objeví. Mimo jiné i o nich vznikl i první odborný článek z pera Jiřího Horáka v prosincovém čísle Filatelie (12/2012). V budoucnosti není vyloučeno, že emitentem bude přímo Česká pošta a potom bude jisté, že je nabídne formou přímého prodeje u poštovních přepážek.

Vlastní známka je vydávána jako personalizovaná výplatní samolepicí písmenová poštovní známka (s možností stejného dotisku pod jiným pořadovým číslem) a lze ji použít jako doklad o úhradě ceny poštovní služby poskytované Českou poštou. Známka je vydávána na tiskovém listu s 25 známkami s možností kombinace až 25 různých či 1-25 variant.

Cílem tohoto malého zamyšlení je poukázat na skutečnost, že Česká pošta trendy sleduje, ty dobré se snaží aplikovat v národním prostředí a nabídnout sběratelům nové cesty a fenomény. V případě vlastních známek se zařadila (i když po mnoha letech existence personalizovaných známek) do progresivní poloviny národních poštovních operátorů, která hledá cestu jak se stále dostat svými nabídkami k zákazníkovi. Překvapivý zájem subjektů a 66 vydaných známek za 4 měsíce je jednoznačně výmluvný ve prospěch další nabídky.
B. J.

18. 12. 2012

788. exponát: "Dánsko"

DÁNSKO - NOVOTISKY SKILLINGOVÝCH HODNOT
DENMARK - SKILLINGWERTE - REPRINTS
KESSLER Andreas, Spolková republika Německo / Germany
--
B. J.

16. 12. 2012

786.-787.: Nové exponáty na Exponetu

MAĎARSKÝ ZÁBOR PODKARPATSKÉ RUSI 1938 - 1944
HUNGARIAN ANNEXATION OF CARPATHIAN RUTHENIA, 1938 - 1944 
JURKOVIC Martin, Bratislava, Slovensko / Slovakia
--
POŠTOVNÍ HISTORIE NEZÁVISLÉ UKRAJINY 1918 - 1920

POSTAL HISTORY OF INDEPENDENT UKRAINE 1918 - 1920
BERGER Thomas, KANTON BERG, Švýcarsko / Switzerland
--
B. J.

PMG: František Raušer "STROMY"

Ve středu minulého týdne, 5. 12. 2012 se uskutečnila vernisáž 136. výstavy Poštovní minigalerie, společného projektu Clubu gentlemanů Žižkov a České pošty, s.p., pošty Praha 33, který si klade za cíl oživit poštovní provozní prostory, kam lidé chodí podávat poštovní zásilky a poukázky, něčím výjimečným. Tentokrát to je výstava fotografií amatérského fotografa pana Františka Raušera s názvem "Stromy". Umístění výstavy do prostředí galerie na poště je přímo příznačné - pan František Raušer je "celoživotní" pošťák v důchodu, který v posledních měsících čelí nepřízni osudu na invalidním vozíku. Sám se nemohl těchto slavnostních chvil zúčastnit, a tak jej na vernisáži zastoupila jeho sestra, paní Marie Chábová, vedoucí oddělení Prodej známkové tvorby České pošty, u pošty pracující již neuvěřitelných 40 let, obětavá podporovatelka sběratelských a badatelských snah filatelistů.

Autor o svém koníčku říká: „Začátky mého pohledu na svět objektivem fotoaparátu se datují již od mých školních let. První fotoaparát „Ljubitěl“ vystřídaly „Zenit“ a středoformátová „Moskva“. Náměty se lišily a odvíjely od  možností zmiňovaných přístrojů - od fotografování značek zahraničních automobilů, přes dění okolo stavby chaty, či zachycování momentek ze sportovních aktivit. Toto období se tak prezentuje fotografií spíše reportážní a dokumentární. S nástupem do zaměstnání v roce 1966 jsem fotografování nahradil jinými zájmy, věnoval jsem se především hudbě a cestování. V pozdějších letech jsem se ale k němu opět vrátil, jedním z důvodů byla i potřeba vykompenzovat si náročnou práci v nepřetržitém provozu poštovní přepravy něčím příjemným a klidným. Pořídil jsem si nejprve „Canon 300“, později „Pentax 6 MZ“, obě zrcadlovky na kinofilm. V době pra  covního volna jsem tak začal znovu objevovat místa, která jsem poznal a navštívil v předešlých letech. Lákal mne hlavně klid a ticho a to jsem nalézal nejčastěji v lesních tišinách“".

Kolekce fotografií představuje zajímavé snímky stromů, jak je autor zachytil na svých dlouholetých oblíbených toulkách přírodou během různých ročních období. Z fotografií přímo čiší jeho velká láska k přírodě, ale i citlivé oko fotografa.

Účastníky vernisáže přivítal za Club gentlemanů Žižkov pan Tomáš Roubal, úvodní slovo k vystavovaným fotografiím pronesl prezident klubu pan Zdeněk Pavelka. Slavnostního přestřižení pásky se ujal autorův dvanáctiletý prasynovec Martin Berner. Nádherným hudebním zážitkem vernisáž obohatil kvintet souboru Pražský Ukulele Band s jeho uměleckým vedoucím Mário Císařem.

Přítomnosti paní Marie Chábové využili její kolegové z pracoviště, přátelé z Clubu gentlemanů Žižkov a filatelističtí přátelé a jako poděkování za její práci, přízeň a neúnavnou podporu filatelie i Poštovní minigalerie jí věnovali pamětní nepoštovní kovové razítko, které bylo navrženo a vyrobeno za ohromného přispění rytce pana Miloslava Bláhy. Razítko může být využito k pamětním otiskům, event. jako tzv. kašet na obálky a dopisnice (mimo poštovní známky). Má čtvercový tvar s okraji ve tvaru růžků poštovních známek, je na něm stylizovaný portrét paní Marie Chábové, texty "Mášo, díky!" a "40 LET U POŠTY", logo Poštovní minigalerie a datum vernisáže 5.12.2012. Razítko předal paní Marii Chábové za skupinu přátel Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, Praha. Pro účastníky vernisáže byly připraveny kartičky s tímto kašetem s  e současným otiskem denního razítka pošty Praha 33 s motivem Kostela Nejsvětějšího Srdce Páně.
Fotografickou dokumentaci vernisáže zajišťoval Ing. Tomáš Chudoba, z jehož fotografií jsme vybrali a spolu s portrétem p. Františka Raušera a skenem dopisnice s pamětním kašetem přikládáme.
Výstavu můžete navštívit v pracovních dnech do 4. 1. 2013 v otevíracích hodinách pošty Praha 33, Přemyslovská 2, vchod z náměstí Jiřího z Poděbrad 17 (ve všedních dnech od 8 do 18 hod.).

Marie Chábová pohovořila o fotografické tvorbě svého bratra Františka Raušera

Účastníci vernisáže zcela zaplnili prostor pošty Praha 33

Zprávu podává účastník vernisáže
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, Praha

9. 12. 2012

Fotoreportáž: GRAND PRIX WIPA 2010 má Česká pošta, s.p.

Uprostřed autor vítězné známky "POŠTOVNÍ MUZEUM PRAHA" - akad. malíř a grafik, prof. Dušan Kállay a vpravo životní partnerka akad. malířka a grafička Kamila Štanclová před zahájením slavnostního předání GRAND PRIX za rok 2010 ve vídeňském sídle VOPh. Zástupce České pošty, s.p., B. Janík (vlevo). 

Vpravo představitel světové výstavy poštovních známek WIPA - prezident Horst Horin.

Další info:


Den rakouské poštovní známky

V sobotu 1. prosince v 10:00 hodin byla v sídle rakouských filatelistů v centru Vídně (Getreidemarkt 1) zahájena oslava rakouské poštovní známky. Přítomen byl nejen předseda Spolku rakouských filatelistů (Vereine Östrerreichsiche Philatelisten) pan Anton Tetínek, ale i pan Erich Bober, místopředseda VÖPh a předseda světové výstavy WIPA.
Jedním ze slavnostních bodů bylo také předání GRAND PRIX WIPA za rok 2010 České poště, s.p. za nejkrásnější poštovní známku roku 2010 - "Poštovní muzeum Praha". Na místě byla i výstava poštovních známek a poštovní historie. Sběratelé měli k dispozici připravené příležitostné obálky s personalizovanými známkami, které připomínaly historickou cestu známkové tvroby Rakouska Uherska až do současnoti. Na ukázce 3 z obálek.
B. J.

4. 12. 2012

A. Šmíd: "125 let pražské potrubní pošty a její budoucnost"

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout další klubovou schůzku, která se bude konat již ve čtvrtek 6. 12. 2012 od 16:00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Součástí schůzky bude přednáška pana Antonína Šmída "125 let pražské potrubní pošty a její budoucnost". Exponát pana Šmída "Pražská potrubní pošta" můžete vidět na mezinárodní virtuální filatelistické výstavě EXPONET (na adrese http://www.japhila.cz/hof/0061/index0061a.htm a dalších stránkách), avšak na přednášce Vám přednášející ukáže i nové, zajímavé přírůstky ze své sbírky. Zaměří se na historii potrubní pošty a rovněž na přepravu telegramů a interní provoz před rokem 1899.
Hostem na naší přednášce bude rovněž pan Jiří Hák, který pracoval ve firmách ČESKÝ TELECOM, a.s., a Telefónica Czech Republic, a.s., a měl pražskou potrubní poštu na starost v letech 1993 - 2010. Seznámí nás s technickou částí potrubní pošty. Dalším hostem bude pan Zdeněk Dražil, nynější soukromý majitel systému potrubní pošty, který pohovoří o její budoucnosti. Přednáška začne v 16.30 hod. 
Na ilustracích máte několik ukázek z připravených souborů, které budou během přednášky promítány.
Vítáme všechny zájemce o filatelii, poštovní provoz a poštovní historii - vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.
Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze, zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel a správce klubové e-mailové schránky

3. 12. 2012

V pátek vychází zajímavý Pamětní list č. 28

Pamětní list ke 160. výročí narozenin Mikoláše Alše.

V pátek 5. prosince 2012 vychází  zajímavý Pamětní list č. 28 se 2 známkami a grafickou úpravou razítek výtvarníka Ryvoly. Na razítku je symbolicky znázorněn poslední levostranný úsek, který čeká na své "narovnání" - dráha Břeclav - Bohumín. Známka Františka Hudečka zobrazuje lokomotivu "Zbraslav", která jezdila i na trati Břeclav - Bohumín, známé též jako "Ferdinandka". Výtvarník Ryvola (razítko) je současně autorem Vlastních známek Správy železniční dopravní cesty - viz: http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/vlastni-znamky---prehled-id39186/ 
Cena Pamětního listu je 30 Kč. Pamětní listy se dají zakoupit prostřednictvím Služeb filatelistům Karlovy Vary anebo přímo na Hlavní poště, Jindřišská 14, Praha 1, u přepážky č. 29.
B. J. 

29. 11. 2012

Začala nová aukce Olympsportu - končí 7.12. 2012

Začala nová aukce Olympsportu - končí 7.12. 2012., Podrobnosti zde: http://www.olymp-sport.cz/files/aukce.htm

12. 11. 2012

PROFIL - 39. aukce spuštěna on line

Katalog 39. aukce Profil na internetu! Prohlédnout si ho můžete ZDE.

5. 11. 2012

Poslední výstavka známkové tvorby 2012

Ve středu 7. 11. 2012 Vás srdečně zveme na 24. výstavku, která se bude konat jako obvykle v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 v Jindřišské ulici (ochoz nad dvoranou). Budete mít možnost prohlédnout si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných příležitostných známek, FDC, razítek na FDC a dopisnic.
--
Výplatní písmenová známka „Dětem – Čtyřlístek ve službách krále“, nominální hodnota A (10,- Kč), autor výtvarného návrhu Jiří Němeček.
--
Příležitostná známka „Umělecká díla na známkách – Kamil Lhoták (1912 – 1990)“, nominální hodnota 26,- Kč, rytec Miloš Ondráček.
--
Aršík „Umělecká díla na známkách – František Kupka (1871 – 1957)“, nominální hodnota 60,- Kč (2x 30,- Kč), rytec Václav Fajt.
--
Příležitostná známka „Umělecká díla na známkách – Jan Kupecký (1667 – 1740)“, nominální hodnota 32,- Kč, rytec Martin Srb.
--
Výplatní písmenová známka „Vánoční motiv s kupony pro přítisky“, nominální hodnota A (10,- Kč), autorka výtvarného návrhu Marie Kohoutová.
--
Příležitostná dopisnice: „125 let filatelie na českém území“, nominální hodnota známky A, autor Bedřich Housa.
--
Příležitostná dopisnice: „155 let Pražské záchranné služby“, nominální hodnota známky A, autor Petr Foltera.
--

Účast přislíbili: V. Fajt, M. Kohoutová, J. Němeček a M. Srb. 

Svou účast nepotvrdili: P. Foltera, B. Housa a M. Ondráček (obdobná akce ve VČG Pardubice).
--
Program:
v 15:00 hod. otevření výstavky
v 15:30 hod. zahájení
v 16:30 hod. ukončení celé akce
Přizpůsobte počet svých materiálů pro autogramiádu, aby se dostalo na všechny.

2. Vydaný PLZ


3. Přehled chystaných PLZ 
PLZ č. 26: 6. 11. 2012 „140. výročí narození Františka Bílka – Chýnov“ (2100 ks, č. 56901 – č. 59000)
PLZ č. 27: 16. 11. 2012 „160. výročí narození Mikoláše Alše – Mirotice“ (2000 ks, č. 59001 – č. 61000)
PLZ č. 28: 09. 12. 2012 „Trať Břeclav – Bohumín, pravostranný provoz“
PLZ č. 29: 02. 01. 2013 „40 let používání PSČ“
PLZ č. 30: 11. 01. 2013 „První přímá volba prezidenta ČR“
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení prodeje známkové tvorby
Jindřišská 14, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 131 420
GSM: +420 605 220 617
e-mail: chabova.marie@cpost.cz

31. 10. 2012

Beseda s rytcem M. Bláhou

Vážení přátelé, jak jste již byli informováni, zítra, ve čtvrtek 1.11.2012 se bude konat členská schůze klubu a beseda s rytcem i autorem poštovních razítek p. Miloslavem Bláhou na téma "Poštovní příležitostná razítka", doprovázená promítáním rozsáhlé kolekce fotografií pořízených v dílně pana Bláhy. Akce v rámci klubového odpoledne budou probíhat v sále Dřevák Domu Portus (občanské sdružení Život 90) v Praze 1, ul. Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou, viz též mapka na internetové stránce http://www.zivot90.cz/106-kontakt/122-adresa ) od 16.00 hod.

Účastníci besedy si budou moci odnést zajímavý suvenýr - otisk pamětního nepoštovního razítka s textem BESEDA S RYTCEM MILDOU BLÁHOU V KF 00-15 * DŮM PORTUS, 1.11.2012. Uprostřed tohoto kruhového razítka dle výtvarného návrhu a v ryteckém provedení p. Bláhy bude zakomponována malířská paleta, štětce, rýtko, český lev a iniciály MB. Otisk razítka bude moci být umístěn jako kašet i na obálky a lístky k dalšímu poštovnímu použití.
Těšíme se na Vaši účast.
Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, Praha, Vás srdečně zvou a zdraví
Ing. Ivan Leiš, předseda, a Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel

17. 10. 2012

Mezinárodní odpovědka (CRI) bude z Česka

TISKOVÁ ZPRÁVA
VE ČTVRTEK BYLY V KATARSKÉM DOHÁ, KDE JEDNÁ 25. KONGRES SVĚTOVÉ POŠTOVNÍ UNIE, VYHLÁŠENY VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ VÝTVARNÝ NÁVRH NA MOTIV, KTERÝ BUDE PO NÁSLEDUJÍCÍ ČTYŘI ROKY POUŽÍVÁN NA MEZINÁRODNÍ ODPOVĚDCE. VELIKÝ ÚSPĚCH ZAZNAMENALA ČESKÁ REPUBLIKA, KDYŽ SE VÍTĚZNÝM STAL JEJÍ NÁVRH.
Pro soutěž bylo Mezinárodním úřadem Světové poštovní unie stanoveno téma "Voda pro život" a v rámci zasedání Kongresu vybraly delegace z více než 150 zúčastněných členských zemí na první místo návrh České republiky, zpracovaný grafikem Michalem Šindelářem ze Státní tiskárny cenin.
Jak uvedl Jiří Řehola, představitel České republiky na Kongresu a ředitel odboru poštovních služeb a služeb informační společnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, jde o veliký úspěch. "Jde o další potvrzení světové úrovně českých autorů, kteří se u nás na známkové tvorbě a s ní souvisejících oblastech již dlouhodobě podílejí. Po následující čtyři roky tak bude mezinárodní odpovědka s námětem, který vytvořil český umělec, kolovat po celém světě."
Mezinárodní odpovědka je poštovní cenina, která je ve všech členských zemích Světové poštovní unie při předložení na poště vyměněna za poštovní známky v hodnotě ceny prioritní zásilky do ciziny.
MPO

90 let KF Vysoké Mýto

Nejen filatelisté oslavili ve čtvrtek 4. října 90. výročí založení klubu, který patří mezi nejstarší zájmové kroužky ve městě.
Kulatiny byly oslaveny v rámci slavnostního podvečera ve čtvrtek 4. října v Regionálním muzeu. Součástí programu byla ilustrovaná přednáška Petra Fencla „Vysoké Mýto ve filatelii“, na které byly představeny rozmanité filatelistické materiály se vztahem k městu, například nejstarší dopisy z vysokomýtské pošty (s různými typy razítek), dopisnice s vyobrazením města, filatelistický materiál s vyobrazením vysokomýtských autobusů a požární techniky a také korespondence vojáků z místních posádek.

almanach k výročí KF – titulka
představení sborníku k 90. výročí KF. Zleva: Ing. Fencl - předseda KF, PhMr. Beneš - autor sborníku, Ing. Vaníček - místopředseda SČF
pamětní listy za dlouhodobou podporu KF přebírají ředitelé společnosti Karosa / IVECO CZ  Ing. Černý a Ing. Pachovský
přípitek na závěr oslavy (vpravo místostarosta Ing. Jiraský)

Dále byl představen almanach, mapující činnost klubu. Toto historické shrnutí dokončil a almanach o 114 stranách představil místopředseda klubu Vladislav Beneš. Ve svém vystoupení také připomenul klubové mezníky.
Poté předal předseda pamětní listy, které udělil klub u příležitosti jubilea. Pamětní list převzal ředitel muzea za spolupráci při výstavách, ředitelé společnosti Karosa/Iveco CZ za trvalou podporu klubu, dále byli oceněni aktivní členové klubu. List převzal také předseda kulturní komise za podporu realizace příležitostné dopisnice k 750. výročí založení města a dále autor sochy Přemysla Otakara II. za výtvarný návrh na obrazovou část dopisnice.
Večer byl zakončen přípitkem, který pronesli místopředseda Svazu českých filatelistů, místostarosta města a předseda klubu.
Věřím, že více než třicítka přítomných strávila příjemný podvečer s filatelií.
Petr Fencl, předseda KF

1. 10. 2012

Česká pošta, s.p. získala GRAND PRIX WIPA za rok 2010

Poštovní známka prof. Dušana Kállaye na téma Poštovní muzeum Praha v původním kresebném návrhu - detail.
Diskuse nad návrhem umístění textu na FDC k téže známce.
Prof. Dušan Kállay ve svém bratislavském ateliéru dolaďuje konečnou fázi návrhu poštovní známky Poštovní muzeum Praha.
--
Česká republika za své poštovní známky sklidila další významné ocenění. V soutěži Grand Prix Světové výstavy WIPA ve Vídni, která proběhla počátkem září 2012, byl tentokrát hodnocen známkový ročník 2010. Česká pošta, s.p. byla zastoupena ofsetovou výplatní písmenovou známku Poštovní muzeum Praha, kterou navrhl slovenský výtvarník a grafik Dušana Kállay a ryteckou rozkresbu vytvořil Miloš Ondráček. 
Se 122 body se tato naše známka umístila na prvním místě, před druhým Lichtenštejnskem (115 bodů) a třetím Slovenskem (99 bodů). V první desítce se na dalších místech umístily známky Švédska, Vatikánu, Ukrajiny, Chorvatska, Ruska, Německa a Islandu.
Pohár Velké ceny WIPA bude zástupcům České pošty předán počátkem prosince na slavnostním vyhlášení výsledků ve Vídni. 

Foto: Ivo Mravinac
B. J.

Středeční výstavka na Hlavní poště v Praze

Ve středu 3. 9. 2012 Vás srdečně zveme na 23. výstavku, která se bude konat v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 v Jindřišské ulici 14 (ochoz nad dvoranou). Budete mít možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných příležitostných známek, FDC, razítek na FDC a dopisnic.

Příležitostná známka „Světový den pošty – Poštovní muzeum Vyšší Brod“, nominální hodnota 26,- Kč, autor výtvarného návrhu Dušan Kállay, rytec FDC a liniové rozkresby Miloš Ondráček.
Příležitostná známka „Legendy Masarykova okruhu v Brně – František Šťastný (1927 – 2000)“, nominální hodnota 18,- Kč, autor výtvarného návrhu Ladislav Kuklík, rytec Václav Fajt.
Příležitostná známka „Legendy Masarykova okruhu v Brně – Luis Chiron (1899 – 1979)“, nominální hodnota 25,- Kč, autor výtvarného návrhu Ladislav Kuklík, rytec Václav Fajt.
Výplatní písmenová známka „Gratulační motiv – orchideje, s kupony pro přítisky“, nominální hodnota A (10,- Kč), autoři výtvarného návrhu manželé Libuše a Jaromír Knotkovi. K této výplatní známce je vydaná obálka FDC.
Účast přislíbili: manželé Knotkovi. Pan Kuklík zatím svoji účast nepotvrdil. Pánové Kállay, Ondráček a Tvrdoň se omluvili.
Program:
v 15:00 hod. otevření výstavky
v 15:30 hod. zahájení
v 16:30 hod. ukončení celé akce
Přizpůsobte počet svých materiálů pro autogramiádu, aby se dostalo na všechny. 
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
chabova.marie@cpost.cz
Tel.: +420 221 131 420
GSM: +420 605 220 617
Česká pošta, s.p.
Prodejna známkové tvorby
pošt. příhrádka 99
225 99 Praha 025

Pozvánka do Jilemnice 5. října 2012

Vážení příznivci jilemnických podzimních filatelistických pátků, rád bych Vám sdělil nejnovější informace týkající se průběhu letošního dne. Většina z Vás už asi ví, že paní Věra Čáslavská musí být osobně přítomna právě v tento den na přejmenování letiště. Bohužel tato akce se koná ve 12:00 hod a koliduje s jilemnickou tak, že není možno nalézt jiné řešení, než se tato návštěva uskuteční příští rok (včetně ukázky olympijských medailí a samurajského meče).
Abych návštěvníky Jilemnice alespoň trochu odškodnil, k dispozici bude v prodeji více než 100 ks obálek a dopisnic, které jsou paní Věrou Čáslavskou již podepsány. Místo její dopolední autogramiády proběhne v jilemnickém muzeu v době mezi 10.30 – 11.30 hod autogramiáda Jaromíra a Libuše Knotkových, Martina Srba, dr. Adolfa Absolona, Miloše Ondráčka, Jana Kavana a Jiřího Boudy. V doprodeji nabídneme filatelistické materiály všech těchto tvůrců známek, pokud jde o Jana Kavana  a Jiřího Boudu, přistoupili jsme k vydání dalších dvou dopisnic, které budou v prodeji především na místě samém. Nabídneme i letošní dopisnici Společnosti sběratelů celin s přítiskem, jejímž autorem je dr. A. Absolon – ostatně ten je autorem i příležitostného razítka k 60. výročí klubu filatelistů, takže může podepisovat i všechny materiály opatřené tímto razítkem. Věřím, že i toto „náhradní řešení“ bude sběrateli příznivě přijato a všechny Vás do Jilemnice srdečně zvu.                                                                           
Mgr. Slavomil Strnad
P.O. Box 55, 513 01 Semily

Pamětní listy Známkové tvorbyPamětní list známkové tvorby České pošty, s.p. - PLZ č. 24 „90 let České obchodní akademie v Teplicích“ bude v prodeji od pátku 5. října 2012. Na PLZ je použita příležitostná známka „Malý státní znak ČR“ (Pof. č. 1), nominální hodnoty 3,- Kčs, s otiskem příležitostného razítka. Autor a rytina známky: Josef Herčík; autor razítka: Petr Fišer; rytec razítka: Miloslav Bláha. Náklad 2.200 ks, pořadová čísla 52901 - 55100. Prodejní cena 30,- Kč. Distribuce: a) abonentům Pamětního listu ČP za 30 Kč; b) ve volném prodeji za 30 Kč v místech obvyklých: a) Závazná objednávka - abonenti se přihlásí písemně na libovolné z dodacích či e-mailových adres: Písemně na adrese - pokud např. již odebíráte na dobírku filatelistické zboží prostřednictvím Služeb filatelistům, Česká pošta, s.p., Služby filatelistům, Nákladní 29, 362 07 Depo Karlovy Vary 70; e-mailem: filatelie.kv@cpost.cz   b) Závazná objednávka - abonenti se přihlásí osobně a vyplní abonentní lístek na místě na adrese: Česká pošta, s.p., Jindřišská 14, Praha 1 - přepážky č. 29 nebo č. 30 anebo prostřednictvím internetu - kliknutím zde:
http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/pametni-listy-s-ochrannymi-prvky-id32730/  c) Ve volném prodeji prozatím jen na adrese (pokud není uvedeno jinak):  Česká pošta, s.p., Jindřišská 14, Praha 1 - přepážky č. 29 nebo č. 30.
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617
Česká pošta, s.p.
Prodejna známkové tvorby
pošt. příhrádka 99
225 99 Praha 025

26. 9. 2012

K. Holoubek: Revoluční přetisky ano či ne!


Vážení přátelé,
ve čtvrtek 4.10.2012 od 16.00 hod. se bude konat v sále "Dřevák" Domu Portus naše druhá klubová schůzka v nové filatelistické sezóně 2012 - 2013. V rámci této schůzky bude v 16.30 hod. zahájen 33. cyklus přednášek o poštovní historii a současnosti přednáškou pana Karla Holoubka "Revoluční přetisky ano či ne!". Program celého nového přednáškového cyklu naleznete v příloze.
Tato akce je rovněž prvním příspěvkem k oslavám 70. výročí založení klubu (1943 - 2013), kterým budeme věnovat jednu z našich dalších, připravovaných informací.
Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze, zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka,
jednatel a správce klubové e-mailové schránky

24. 9. 2012

90 let KF Vysoké Mýto

Vysokomýtští filatelisté oslaví založení klubu, který patří mezi nejstarší zájmové kroužky ve městě. 
Kulatiny budou připomenuty ve čtvrtek, 4. října v Regionálním muzeu na slavnostním podvečeru od 17. hodiny. Součástí programu bude bohatě ilustrovaná přednáška Petra Fencla „Vysoké Mýto ve filatelii“, na které budou prezentovány rozmanité filatelistické materiály se vztahem k městu. Budou například představeny nejstarší dopisy (s různými typy razítek), dopisnice s vyobrazením města, filatelistický materiál s vyobrazením vysokomýtských autobusů a požární techniky a také korespondence vojáků z místních posádek.
Současně bude představen almanach, mapující činnost klubu. Toto historické shrnutí dokončil místopředseda KF Vladislav Beneš, který zpracoval materiály klubové kroniky i další prameny.
Slavnostní ráz umocní také účast zástupců vedení města a SČF a dále také zástupců společností, které podpořily činnost klubu v letech minulých.
Přijďte s námi oslavit devadesátku v roce 750. výročí oslav založení města!
Petr Fencl, předseda KF

19. 9. 2012

Jilemnický filatelistický pátek: 5. října 2012


Lidice 2012 - filatelistická výstava

Letošní jediná velká filatelistická výstava LIDICE 2012 začíná zítra a končí v neděli. Program i pozvání na výstavu - viz výše. 

16. 9. 2012

Světové ocenění české známky W. A. Mozart za rok 2011

Námětová skupina Hudba při Svazu německých filatelistů (e.V.) udělovala ceny za nejlepší poštovní známky z celého světa na téma Hudba. Cena se jmenuje CENA YEHUDI MEHUNIN(a) 2012 a jde o volbu nejpopulárnější "hudební známky" světa, tentokráte za rok 2011.
Letošním vítězem se stal autor a výtvarník, student Schooll of Art and Design z Norviche ve Velké Británii,  Theodoros Kakoullis. Známky vytvořil pro Kyperskou poštu (sám pochází z kyperské Nicosie) za serii známek "18. století - století hudebních skladatelů - Bach, Mozart a Beethoven.
Na druhém místě se umístily příležitostné známky věnované Jersey Symphony Orchestra od výtvarníka Nicka Shrewringa z Jersey (Velká Británie). Každá známka (celkem 6) představuje jiný nástroj symfonického orchestru a na pozadí některý z evergreenů.
Na třetím místě z celkově 250 soutěžících známek (!) se umístil samolepicí známkový sešitek autorky Mariny Richterové z České republiky a známky České pošty "Wolfgang Amadeus Mozart". Jak píše Peter Lang, představitel velmi oblíbené mezinárodní soutěže a současně Námětové komise Hudba BDPh: "But I am pleased to inform you, that - among more than 250 candidates world wide - Czech Post has reached the 3rd place with stamp "Wolfgang Amadeus Mozart", designed by Marina Richterová and released on August 31st 2011. In the name of all music stamp collectors I congratulate Czech Post for this wonderfully designed stamp ... We are looking  forward to many more music stamps released by Czech Post in the future.".
Česká pošta, s.p. odbor známkové tvorby výtvarnici a autorce známky W. A. Mozart, paní Marině Richterové gratuluje, o výsledku bude informovat i na nejbližším zasedání Komise pro výtvarné řešení poštovních známek České pošty, s.p.


Bezesporu velké ocenění české poštovní známky a autorky M. Richterové si můžete přečíst i na oficiálním webu http://www.motivgruppe-musik.de/indexe.html Námětová skupina Hudba vznikla v roce 1959 a má více než 300 členů z 35 zemí světa - je největší námětovou skupinou v rámci Německé filatelistické společnosti (BDPh) i v rámci Americké námětové společnosti (ATA).
Další info:
http://expo-net.blogspot.cz/2011/09/vyplatni-novinka-wolfgang-amadeus.html

http://timbredujura.blogspot.cz/2011/09/mozart-sur-splendide-lettre-tcheque.html
Břetislav Janík

Analogické dopisnice v prodeji i po Sběrateli


Rodolfo Ferreira Frič na Dobešce

Milí přátelé, dovoluji si Vás pozvat na naše pravidelné setkání na Dobešce v Praze-Braníku (v úterý 18. září od 18 hodin) - tentokrát s poněkud jiným programem. Hlavním hostem bude náš indiánský bratranec Rodolfo Ferreira Frič, který nastartoval před 8 lety naši spolupráci s paraguayskými přáteli. Do Čech přijel na pozvání a náklady mého nakladatelství, abychom zde společně uvedli jeho právě vydanou "Indiánskou knížku". Více o tom zde: http://rodolfo-ferreira-fric.blogspot.cz/
Pozvánka pro Vás a Vaše přátele je v příloze: Pozvánka
Se srdečným pozdravem
Yvonna Fričová
--
Občanské sdružení CHECOMACOCO
Plzeňská 222
150 00 Praha 5
telefon 257 211 257
mobil 777 57 21 87
http://www.checomacoco.cz
--
Setkání na České poště - Hlavní pošta v Jindřišské ulici 14, slavnostní představení nové poštovní známky A. V. Frič http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/cestovatel-alberto-vojtech-fric-1882---1944-id38563/. Další informace a fotografie s Janem Kavanem (autorem známky): 
http://rodolfo-ferreira-fric.blogspot.cz/p/bylonebylo-rodolfova-cesta-do-cr.html

14. 9. 2012

Důležité upozornění odboru známkové tvorby

Dne 19. 9. 2012 se výstavka výtvarných návrhů aršíku „800 let od vyhlášení Zlaté buly sicilské králem Fridrichem II.“  N E B U D E  konat. Výtvarník a autor aršíku pan Oldřich Kulhánek i rytec pan Miloš Ondráček se z osobních důvodů nemohou této akce zúčastnit. Nemůžeme vám nabídnout ani ukázku návrhů, protože jsou momentálně zapůjčeny na výstavu „Známková tvorba a volná grafika Oldřicha Kulhánka“, která bude zahájena 5. 10. 2012 v 17 hodin v Krkonošském muzeu v Jilemnici. Výstava potrvá do 11. 11. 2012.
O další výstavce, která se bude konat 3. 10. 2012 vás budu včas informovat.


Pamětní listy
Dne 19. 9. 2012 vychází Pamětní list známkové tvorby k 90. výročí narození Dany Zátopkové. Pamětní list má známku k letošní olympiádě s oštěpaři a příležitostné razítko se siluetou obličeje Dany Zátopkové od Jaroslava Petráska. Volný prodej od 19. 9. 2012 od 10:00 hodin (do 16:00 hodin).
Hned následující den - 20. 9. 2012 vychází Pamětní list známkové tvorby k filatelistické výstavě Lidice 2012. I zde bude platiti prodejní doba, v omezeném množství může být v prodeji i na výstavě Lidice.

Ve vstupním vestibulu pošty Praha 1 (vchod blíže k Václavskému náměstí, naproti turniketům k vyvolávacímu systému) je stále na třech panelech minivýstavka, která  představuje výjimečnou osobnost, kaktusáře a botanika světového formátu, přítele indiánů a mezinárodně uznávaného antropologa i autora poutavých knih A. V. Friče. Informacemi nabitý text Yvonny Fričové doplňují unikátní fotografie z rodinného archivu a ukázky ze sbírky pohlednic dlouholetého sběratele a kaktusáře Jiřího Vochozky. 

Marie Chábová
vedoucí oddělení prodeje známkové tvorby
Jindřišská 14, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 131 420
GSM: +420 605 220 617

4. 9. 2012

Praga motorizzata - Václav Zapadlík


Doppia emissione, domani, che guarda al mondo dei trasporti: da una parte le auto d'epoca, dall'altra l'omaggio agli appassionati della Harley-Davidson
--
Mentre in questi giorni è stato registrato il disappunto dei fan di Marco Simoncelli che -complice una comunicazione non lineare- speravano di trovare l'annunciato francobollo sammarinese al convegno di Riccione (francobollo definitivamente accantonato, come “Vaccari news” scrisse il 26 luglio), la Repubblica Ceca, nell'ambito del gruppo di emissioni fissato per domani, ne dedica due al mondo dei motori.
La prima riguarda antiche automobili di prestigio; si compone di sei autoadesivi raccolti in libretto che citano Duesenberg “SJ” (risalente al 1933), Wikov “70” (1931), Mercedes Benz “540” (1936), Rolls Royce “Phantom III” (1938), Bugatti “Royale 41” (1934) ed Isotta Fraschini “Tipo 8a” (1929). Altri reperti figurano sulla copertina: Skoda Hispano-Suiza (1928), Minerva “Al” (1932) e Praga “Grand” 1930. Alle immagini ha lavorato uno specialista del settore, Václav Zapadlík, il cui autoritratto, con tanto di firma, campeggia nel carnet, insieme ad una breve descrizione bilingue, sua e dei soggetti.
Quanto alla seconda proposta, consta in una cartolina postale. È rivolta a solennizzare l'Harley-Davidson club presente nella capitale dal 1928: secondo gli specialisti, sarebbe il più antico esistente al mondo. Nell'impronta di valore figura una “Streamline” del 1926, mentre a sinistra ne viene citata una versione munita di sidecar. Ancora una volta, i disegni sono di Václav Zapadlík.
... http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=12771

Vnuk A. V. Friče na výstavce na hlavní poště

Vážení přátelé, touto zprávou bychom rádi doplnili naši včerejší informaci s přeposlanou pozvánkou na 22. výstavku Odboru známkové tvorby České pošty, s.p., dne 5. 9. 2012, od 13:30 hod, při které budou rovněž představeny podklady pro tisk nové poštovní známky "Cestovatel Alberto Vojtěch Frič (1882-1944)" - viz internetová stránka: http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/cestovatel-alberto-vojtech-fric-1882---1944-id38563/  V pozvánce se uvádí, že jako čestný host se výstavky zúčastní vnuk A. V. Friče, spisovatel Rodolfo Ferreira Frič, paraguayský indián z kmene Čamakoko, jehož maminka Hermína byla dcerou A. V. Friče.

Paní Marie Chábová nám přeposlala e-mail paní Yvonny Fričové z Nakladatelství TITANIC ze dne 26. t.m. se zajímavými doplňujícími informacemi.
S pozdravem
Ing. Pravoslav Kukačka,
jednatel Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, reg.č. 00-15, v Praze a správce klubové e-mailové schránky

29. 8. 2012

Mimořádná ("dvoudílná") 22. výstavka artefaktů známkové tvorby

Ve středu 5. 9. 2012 Vás srdečně zveme na 22. výstavku, která se bude konat jako obvykle v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 v Jindřišské ulici 14 (ochoz nad dvoranou). Budete mít možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných příležitostných známek, FDC, razítek na FDC a dopisnic.


Aršík: „Pěstitelství – krása orchidejí“, nominální hodnota 62,- Kč (10,-Kč, 14,- Kč, 18,- Kč, 20,- Kč), autoři výtvarného návrhu Libuše a Jaromír Knotkovi, rytec Martin Srb.
Příležitostná známka: „Cestovatel Alberto Vojtěch Frič (1882 – 1944)“, nominální hodnota 10,- Kč, autor výtvarného návrhu Jan Kavan, autor liniové rozkresby a FDC Václav Fajt.
Výplatní samolepicí sešitek: „Václav Zapadlík - Světová auta“, nominální hodnota E (6 různých známek), autor výtvarného návrhu Václav Zapadlík.
Příležitostná dopisnice: „Harley – Davidson Club Praha“, nominální hodnota A, autor Václav Zapadlík.

Účast přislíbili: výtvarníci: manželé Knotkovi, Jan Kavan a Václav Zapadlík. Rytci: Martin Srb a Václav Fajt. Dále se zúčastní: Ing. Karel Kratochvíl - odborná spolupráce na aršíku a majitel zobrazených orchidejí.

Jako čestný host se výstavky účastní vnuk A. V. Friče, spisovatel Rodolfo Ferreira Frič, paraguayský indián z kmene Čamakoko, jehož maminka Hermína byla dcerou A. V. Friče.

POZOR ZMĚNA – DůLEŽITÉ
Z důvodu velkého množství podkladového materiálu bude výstavka rozdělena na dvě části!!  
Program:
1. část programu
14:00 hod. otevření výstavky „Pěstitelství - Krása orchidejí“ a „Cestovatel A. V. Frič“
14:15 hod. zahájení
15:00 hod. ukončení výstavky

2. část programu
15:15 hod. otevření výstavky „Václav Zapadlík – Světová auta“ a „Harley – Davidson Club Praha“
15:30 hod. zahájení
16:30 hod. ukončení celé akce

Přizpůsobte počet svých materiálů pro autogramiádu, aby měli možnost získat podpis všichni zájemci!!!!! Autogramiády budou probíhat ve vedlejší místnosti po oficiálních představeních obou známek.
--
Upozorňuji, že otevírací doba prodejny známkové tvorby - přepážka č. 29 (v hale pošty Praha 1) je stále omezená: pondělí až pátek od 10:00 hod. do 16:00 hod. a to i  ve středu 5. 9. 2012, kdy vychází nové známky. Ve dnech 6. 9. a 7. 9. 2012 (čtvrtek a pátek) bude prodejna zcela uzavřena. V té době (a navíc i v sobotu) nás najdete na veletrhu Sběratel: http://www.sberatel.info/cs/  
V Jindřišské ulici bude otevřeno opět  v pondělí 10. 9. 2012 od 10:00 do 16:00 hod.

--
Marie Chábová
vedoucí oddělení
prodejna známkové tvorby

Historicky 13. vlastní známku má veletrh Sběratel

Zobrazená 13. Vlastní známka v pořadí je součástí první realizované zakázky Vlastních známek (VZ 0001). Tiskový list, na kterém je známka, vychází v době konání veletrhu Sběratel 7. září 2012. O celé emisi přineseme brzo další informace.
Další info: Sběratel 2012: http://www.sberatel.info/cs/clanky/k-veletrhu/svatek-sberatelu-doprovodi-veletrhy-investor-a-mineraly-a-drahe-kameny.html

Světová auta na českých známkách


Milovníci klasických automobilů si z návštěvy České republiky mohou odvést krásný suvenýr. Česká pošta vydává známkový sešitek s motivem slavných vozů světové automobilové historie 20. a 30. let. Najdete v něm modely Buggati Royale, Mercedes-Benz 540, Duesenberg SJ, Rolls-Royce III, Isotta Fraschini a českou, dnes již zaniklou značku Wikov. Autorem kreseb je slavný český „portrétista“ vozů první poloviny 20. století Václav Zapadlík. Známky budou mít slavnostní premiéru na mezinárodním veletrhu poštovních známek, mincí, pohlednic a drahých kamenů Sběratel, jež proběhne od 6. do 8. září v Praze a je největším setkáním sběratelů ve střední a východní Evropě.
Jindřich Jirásek
další info Sběratel: http://www.sberatel.info/cs 

26. 8. 2012

Veletrh Sběratel letos největší v patnáctileté historii Svátek sběratelů doprovodí veletrhy Investor a Minerály a drahé kameny Už teď si rezervujte termín 6.- 8. září 2012

Mince s postavičkami ze Čtyřlístku, s níž lze platit na Cookových ostrovech, nová série poštovních známek „Světová auta“ od Václava Zapadlíka, dopisnice Harley-Davidson Clubu Praha nebo aukce zlaté kilové medaile Zlatá bula sicilská a hlavně přes 260 vystavovatelů z 35 zemí světa, u kterých lze výhodně nakoupit poštovní známky, mince, zlato, drahé kameny, pohlednice nebo minerály. To vše najdou návštěvníci trojice veletrhů Sběratel, Investor a Minerály a drahé kameny od čtvrtka 6. do soboty 8. září na výstavišti PVA Letňany v Praze. Poprvé se na veletrhu Sběratel představí také vydavatelé a sběratelé komiksů a komiksových postaviček.


Veletrh Sběratel, největší setkání sběratelů ve střední a východní Evropě, se v Praze uskuteční už po patnácté a opět nabídne návštěvníkům výjimečnou příležitost zakoupit materiál, za kterým by jinak museli vyrazit do zahraničí. Vedle obchodníků a  aukčních domů hostí veletrh také přímo poštovní správy, např. pošty z Německa, Slovenska, Jižní Koreje, Maďarska, Lichtenštejnska nebo poštu OSN. Po loňské premiéře se vrací také pošta Vatikán a poprvé se bude v Praze prezentovat poštovní správa Itálie. V loňském roce se Sběratel rozrostl o veletrh Investor, který vychází vstříc všem, kteří chtějí nakoupit od seriozních obchodníků zlato a investiční mince a medaile, letos akci nově doprovodí také veletrh Minerály a drahé kameny. Několik desítek obchodníků z celé Evropy nabídne nejen minerály a drahé kameny, ale také šperky a komponenty pro vlastní tvoření.

Maestro Zapadlík na Sběrateli
Hlavní slovo však bude mít i letos Česká pošta, pro kterou je Sběratel ideální příležitostí, jak oslovit se svým filatelistickým programem širokou veřejnost, ukázat jí, že známky se stále sbírají a přitáhnout k filatelii mladší generaci, jež by se o sbírání jinak sama aktivně nezajímala.
Několik poštovních známek bude mít na veletrhu premiéru. Především to bude uvedení nového známkového sešitku s motivem slavných vozů světové automobilové historie od legendárního malíře a „portrétisty“ slavných automobilů Václava Zapadlíka. „Maestro“, jak je autor šestice známek se značkami Wikov 70, Buggati Royale, Mercedes-Benz 540, Duesenberg SJ, Rolls-Royce III a  Isotta Fraschini mezi svými fanoušky nazýván, by měl sešitek přijít pokřtít osobně. Ve stejný den bude na stánku České pošty také možné získat příležitostné razítko „Maestro Zapadlík na Sběrateli“. Veletrh Sběratel vydá ke křtu také oficiální pohlednici, která bude již první den v prodeji na informacích veletrhu, takže sběratelé si budou moci vytvořit krásnou cartes maximum.
Od stejného autora bude mít na Sběrateli rovněž velký křest dopisnice Harley-Davidson Clubu Praha, který je nejstarším H-D klubem na světě. Dopisnici si přijedou polít šampaňským (nebo bourbonem?) přímo členové klubu, a to samozřejmě na motocyklech slavné značky.
http://timbredujura.blogspot.cz/2012/08/voitures-de-collection-nouveau-carnet.html
  
Čtyřlístek ukáže vlastní minci
Na své si ale přijdou i sběratelé z jiných oborů. Společně s veletrhem Sběratel proběhne i letos veletrh Investor, který má oslovit návštěvníky, jež chtějí do mincí, zlata, ale i poštovních známek na prvním místě investovat. Protože hlad po investicích do stabilních komodit stále trvá, vystavovatelů z této oblasti letos opět přibylo a vedle těch tradičních jako je Česká mincovna, Pražská mincovna, Mincovna Kremnica, rakouský aukční dům Rauch, německý Künker, Emporieum Hamburg, holandský Numiscollect nebo Zlatá koruna, to letos bude Maďarská mincovna či firmy Silverum, Finod, Soliter  nebo Carl Schaefer.
A řada z nich přiveze do Prahy zajímavé rarity. Na veletrhu bude například možné koupit minci s motivem postaviček z komiksu Čtyřlístek. Nevydává ji ovšem žádná česká firma, licenci získala jako první  holandská společnost Numiscollect a jedná se opravdu o minci, kterou je možné platit na Cookových ostrovech.
Mineralogie se také dočkala zvláštní sekce, bude ji věnována celá hala 2D, a to pod názvem „veletrh Minerály a drahé kameny“. Je to název, který zní především něžnému doprovodu sběratelů přeci jen stravitelněji než „veletrh Sběratel“. Nejen, že tak v mnoha domácnostech zavládne před návštěvou výstaviště klid, ale nové označení bude vodítkem také pro návštěvnice veletrhu kosmetiky World of Beauty & Spa, jež proběhne v Letňanech současně se Sběratelem, jen je o den kratší (7. – 8. 9).

Rok 2012 přeje sběratelům
Sběratelé pohlednic a poštovních známek s náboženskou tématikou by si neměli nechat ujít výstavu svatých obrázků česko-italské sběratelky Evy Charvátové-Comperti. Zajímavé výstavy ale chystá také Česká numismatická společnost, Evropská numismatická asociace nebo Muzeum cenných papírů.
A protože letošní rok byl na sběratelské události opravdu bohatý, na stáncích vystavovatelů najdou návštěvníci plejádu sběratelského materiálu k londýnské olympiádě, proběhlým mistrovství Evropy ve fotbale a mistrovství světa hokeji, výročí nástupu královny (a nejznámější filatelistky na světě) Alžběty II. na trůn, královské svatbě ve Velké Británii nebo výročí potopení Titanicu.

Nechte si zdarma ocenit své sbírky
Během veletrhu budou k dispozici návštěvníkům, stejně jako v minulých letech, také služby znalců. Vedle standardního bezplatného poradenství Svazu českých filatelistů, České numismatické společnosti, mineraloga Karla Maříka, Klubu sběratelů kuriozit a Klubu sběratelů telefonních karet, posoudí bezplatně pravost vašich zlatých šperků Puncovní úřad a akcie a cenné papíry ocení Muzeum cenných papírů.
Veletrh je otevřen každý den od deseti hodin, ve čtvrtek 6. a pátek 7. do šesti večer, v sobotu 8. září jen do čtyř odpoledne. Na výstaviště je nejlepší jet metrem, a to na konečnou linky „C“, stanice Letňany a pak jednu stanici autobusem nebo pár minut pěšky. K dispozici je ale také několik set parkovacích míst.

Unikátní investiční příležitosti
Na stánku Národní Pokladnice bude k vidění unikátní zlatá kilová medaile, která je jediným exemplářem na celém světě. Tato medaile byla emitována k 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské, události,  která změnila české dějiny. Autorem uměleckého návrhu je akademický sochař Vladimír Oppl, mezi jehož nejznámější realizované návrhy patří např. česká dvacetikoruna.  Medaile vyražená do 1kg ryzího zlata 999/1000 byla emitována přímo Národní Pokladnicí. Ve spolupráci s Aukro.cz bude odstartována její aukce a veškerý obnos, který bude přihozen nad vyvolávací cenu, bude věnován Ústavu pro péči o matku a dítě.
Na veletrhu se uzavírají obchody nejen přímo na místě, ale také ohlašují zajímavé investiční příležitosti, které by mohly klienty ze středoevropského prostoru zajímat. „Na Investorovi představíme možnost investice do mince, která se na trhu objevuje tak jednou za dvacet let, říká Petr Kovaljov ze společnosti Numfil, která v České republice zastupuje aukční dům Künker. Jedná se o 40ti dukát Ferdinanda III.  z poloviny 17. století z mincovny Praha, 139,34 g; Fb. 45, v literatuře označován jako korunovační, extrémně vzacný, pravděbodobně jediný takto dochovaný  exemplář v soukromých rukách. Zlaté mince Ferdinanda III. z pražské mincovny s letopočtem 1629 jsou velmi populárními a vzácnými ražbami. Hlavně pro svou velikost a pro výtvarné provedení. „Minci bude aukční dům Künker dražit 30. října s vyvolávací cenou 120000 – 150000 Eur,“ dodává Petr Kovaljov.

Více na www.sberatel.info
Výstavní katalog Sběratel: http://www.sberatel.info/public/magazine/#/0
Jindřich Jirásek, PPA s.r.o.