30. 4. 2022

Nové vlastní známky VZ TL 0135: Karel Zeman – výběr medailí 2009–2021

Nominální hodnota:  475,00 Kč
Orientace známek:  25 kruhových známek
Vydání:  11. 05. 2022
Náklad VZ TL:  420 ks; VZ:  10 500 ks
Grafický návrh Stanislav Trokšiar, fotograf Jiří Novotný
Informace o prodeji: vlastniznamka-galerie@seznam.cz, tel: 774 690 377

Řekli o filatelii (59) - Jiří Suchý, český divadelník, herec, hudebník, textař, zpěvák, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník, divadelní režisér, komik a sběratel


 "Když je něčeho tři, tak už je to sbírka".

Dvě výročí na R nálepkách

 
Dvě obálky vyfrankované výplatními známkami "česká vlajka" přináší dvě události, které podle zadavatlů R nálepek stojí za to znát. První je k výročí 150 let Sboru dobrovolných hasičů v Brandýse nad Orlicí. Druhá je z Třebíče a připomíná 120 let od narození světově uznávaného geologa prof. Jaromíra Koutka. Obě obálky přišly díky inicviativě plzeňské Newsphily. Děkujeme.

28. 4. 2022

430 let od narození biskupa Jednoty bratrské J. A. Komenského 1592-2022

 
Z Plzně přes Brandýs nad Orlicí nám přišla celistvost D+1 s příležitostnou R nálepkou "430 let od narození biskupa Jednoty bratrské J. A. Komenského 1592-2022". Jiřímu Neumannovi děkujeme.

24. 4. 2022

Filatelie 4/2022

 

Slovenská známka Sportovní úspěchy

Nová slovenská známka s (na repro bez) personalizovaným kupónem Sportovní úspěchy vyšla na konci března v Bratislavě. Námětově vychází z bojů na XXIV. zimních olympijských hrách 2022 v Pekingu, kde Petra Vlhová ze Slovenska vybojovala první zlatou olympijskou medaili ve sjezdovém lyžování pro Slovensko v historii. Obálku nám zaslal pan Ivan Gáža ze Žiliny a patří mu za to náš dík.

22. 4. 2022

50 let Chráněné krajinné oblasti Český kras

50 let Chráněné krajinné oblasti Český kras je tématem přítisku na dopisnici a příležitostné R nálepky. Odeslal ji Václav Fiala z Plzně. Druhou celistvost zaslal Jiří Neumann z Plzně. Oběma děkujeme.

Velikonoce z Kraslic podruhé

 
Od ing. Jiřího Koukala ze Žďáru nad Sázavou jsme obdrželi personalizované přání k velikonocům a děkujeme za něj. Jen na okraj: zde je razítko o kterém jsme nedávno psali ve správném postavení. :)

20. 4. 2022

Grafik a rytec Jiří A. Švengsbír se narodil před 101 lety

 

Chcete-li s námi zavzpomínat na koryfeje známkové grafiky a rytiny, přečtěte si článek ke 100. výročí jeho narození, publikovaný původně ve Filatelii a dále na webu veletrhu Sběratel ZDE.

Vlastní známky a analogické pohlednice 22. část

 

7. březen roku 2018 byl pro sběratele Vlastních známek poměrně významným, neboť tento den byly vydány dvě emise – ZV ZS 74, Hamzova léčebna Luže a VZ TL 77, 700. výročí založení Vlašimi.

První z nich byla vydána nákladem 1900 sešitků a pro inauguraci byly zvoleny prostory léčebny, bylo vydáno příležitostné razítko a bonusem na akci byla přítomnost Václava Větvičky, který působil v té době v léčebně na obnově a údržbě zahrad a parků. Známky kromě samotného sanatoria a okolí zobrazují i Františka Hamzu, zakladatele léčebny, rodáky plk. Josefa Koukala a Václava Větvičku.

Nákladem 600 archů byla vydána 25 známková emise k výročí města Vlašimi. Známky zobrazují především architekturu města a zámku. A jen na okraj – zámecký park opravdu stojí za procházku a podívání.
Martin Hlavatý

Ukázka z webu OS sběratelů vlastních známek: https://ossvz.blogspot.com/

19. 4. 2022

Cooksonia barrandei z Loděnic u Berouna

 
Cooksonia barrandei z Loděnic u Berouna je příležitostná R nálepka s dalším textem "Nejstarší zbytek části pravděpodobně první suchozemské rostliny je z Čech". Za zaslání děkujeme plzeňské Newsphile.

16. 4. 2022

Velikonoční přání z Kraslic

 
Příležitostné poštovní razítko s dlouholetou tradicí pochází každoročně ze západočeského města Kraslice. Zajímavé je, jak na poštovním úřadě pojali grafické řešení razítka a postavili se k němu po svém. Já se domnívám, že grafik nezamýšlel použití razítka hlavou dolů a dal bych ho o 180 stupňů jinak. Tím pádem přestanou zavěšené kraslice stát do vrchu a budou pěkně viset. Viset podle grafikova přání, nikoliv podle zákonů přitažlivosti zemské. Ale to už je o něčem jiném. Díky plzeňské Newsphile za zaslání.

15. 4. 2022

Ruský válečný křižník se potopil několik dní po vydání ukrajinské pamětní známky

 

Generální ředitel ukrajinské pošty Ihor Smilianskyi drží novou poštovní známku zvěčňující slavný dialog na Hadím ostrově mezi ruskými a ukrajinskými silami v Kyjevě na Ukrajině dne 14. dubna. (REUTERS/Valentyn Ogirenko, CNN.com)


12. 4. 2022

Pravěk na Sběrateli je název příležitostného razítka...

  

Pravěk na Sběrateli je název příležitostného razítka, které bylo v používání 26. 3. 2022. Ačkoliv jde o o běžnou listovní zásilku prioritní pošty s příležitostným razítkem, není na ní další zajímavost. Snad jen smíšená frankatura výplatní a příležitostné poštovní známky. Zajímavé především je, kde byla zásilka od 26. 3. do 12. 4., protože teprve dnes byla doručena. Chce se dodat - ačkoliv nese výraznou nálepku D+1 a tomu odpovídá i výplatné. Děkujeme za zaslání plzeňské Newsphile.

11. 4. 2022

T. Voborníková a J. Mareček - juniorští mistři světa v biatlonu

 
Tereza Voborníková a Jonáš Mareček - juniorští mistři světa v biatlonu jsou námětem modrého výplatního otisku z pošty Brno 8, který jsme jako ukázku obdrželi pro Vás od plzeňské Newsphily. Děkujeme.

Řekli o filatelii (58) - William F. Sharpe, americký ekonom

„Známky jsou křehké sběratelské předměty. Dobré sběratelské návyky jsou zásadní pro minimalizaci nebo snad úplné vymazání faktorů, které mohou zničit známky ve vaší sbírce.“

10. 4. 2022

30 let Národní přírodní památky Jankovský potok

 
Příležitostná R nálepka k výročí Národní přírodní památky Jankovský potok s domicilem Vyskytná u Pelhřimova. Za zaslání děkujeme plzeňské Newsphile.

9. 4. 2022

Doporučené ekonomické zásilky s herci

 
Dva famózní herci minulého století - Jan Werich a Stella Zázvorková na příležitostných známkách a doporučených celistvostech. Opět platí, že použití na obyčejné listovní zásilce by platilo v případě vyšší hmotnosti celistvosti. Díky za zaslání ukázky patří Newsphile.

Celistvost emise EUROPA - Příběhy a mýty

 
Emise Europa může existovat hlavně v doporučené verzi, protože je použito písmeno "E". Použití pro obyčejnou listovní zásilku by přicházelo v úvahu v případě vyšší hmotnosti listovní zásilky. Opět děkujeme plzeňské Newsphile.

Kombinace celistvostí emise Schwarzenberský kanál

 
Ukázka kombinací celistvostí emise Schwarzenberský kanál. Množství variant je dáno především umístěním malých kupónů. Za příspěvek děkujeme Jiřímu Neumannovi z plzeňské Newsphily.

6. 4. 2022

Nové vlastní známky: VZ TL 0134 - Stezka korunami stromů

  

Název: STEZKA KORUNAMI STROMŮ
Nominální hodnota: 475 Kč
Orientace známek: 25 známek na výšku
Vydání: 8. 4. 2022
Náklad VZ TL: 400 ks
Náklad VZ: 10 000 ks
Informace o prodeji: office@stezkakrkonose.cz

5. 4. 2022

Pozvánka na jarní setkání Společnosti sběratelů celin při SČF

Pozvánka na jarní LXIX. setkání Společnosti sběratelů celin při SČF, která se bude konat 9. dubna 2022, od 9,00 do 12,00 hod. ve Vodárenské věži, Na Výšinách 1, Praha 7 – Letná.
Program setkání:
prezentace účastníků od 9,00 do 9,30 hod.
informace SSC a SČF
diskuse
přednáška Vladimíra Soukupa „Podatky a lístky telegrafní správy za Rakouska-Uherska“.
diskuse k přednášce (dotazy, připomínky, popř. doplnění)
výdej vydražených položek z 56. PAC a PH a prodej nevydražených položek (ing. M. Černík)
burza (koupě, prodej, výměna) sběratelských materiálů
Hosté jsou vítáni. K hojné účasti Vás zve
Vedení SSC

J. Kratochvíl a B. Helm: 100 let od zřízení poštovního úřadu na letišti Kbely a jeho využívání leteckou poštou

 

Vážení přátelé, dovolujeme si vám připomenout naši další klubovou schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 16 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (Život 90, z.ú.) v Praze 1, ulice Karoliny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou, mapku najdete na https://www.kf0015.cz/kde-nas-najdete/) a jejíž součástí bude přednáška p. Jiřího Kratochvíla a MUDr. Bedřicha Helma "100 let od zřízení poštovního úřadu na letišti Kbely a jeho využívání leteckou poštou", jak jsme vás také již informovali na klubovém webu na stránce https://www.kf0015.cz/klubove-odpoledne-s-prednaskou-7-4-2022/. Přednáška začíná v 16.30 hod. Vítáni jsou všichni zájemci o poštovní historii a filatelii - vstup volný. Jako obvykle bude pro účastníky připravena káva, čaj a minerálka.
Na stejném místě bude probíhat (zejména před přednáškou) výdej novinek účastníkům novinkové služby klubu a výdej členských prémií za roky 2020 a 2021 a nových členských průkazů (pokud nebyly dosud vyzvednuty).
Chtěli bychom vás upozornit na nový režim vstupu do Domu Portus po 17.00 hod. (týkalo by se později příchozích), kdy je nutno u vchodu do domu zatelefonovat na číslo 773 071 024 a pracovnice Života 90, z.ú., vám otevře. Tento režim se bude týkat i našich dalších klubových schůzek.
Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha, pobočného spolku Svazu českých filatelistů, z.s., zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel

4. 4. 2022

Papouščí ZOO v Bošovicích - zakázka za 300 000 Kč znehodnocena poštovním razítkem

 

První ukázka zásilek z Bošovic přišla díky nálepkám D+1 již dnes (podáno v pátek). Chybou celistvostí je rozbité, nečitelné a neprůkazné poštovní razítko pošty Bošovice. Jeho otisk nemůže být lepší než vidíte, protože kovová část je nevratně zdevastována a trvale poškozena vypadnutím malých kovových obrysů číslic a písmen. Naštěstí R nálepka a apostová nálepka prokazuje podání na bošovické poště. Třistatisícová zakázka vlastních známek je poškozena neomluvitelným šlendriánem vyškovského poštovního provozu.
Druhou chybou je, že ani v této chvíli, 4. 4. 2022 v 12:21 hod., není tato emise zanesena do webu České pošty v přehledu vydaných vlastních známek, přestože vyšla 1. 4. 2022!
Břetislav Janík