30. 3. 2008

Aukce sbírky Lamberta Krejčíře


V sobotu 29.3.2008 byla na Jarní aukci Jiřího Majera prodávána sbírka Lambereta Krejčíře, o které se v poslední době hodně hovořilo. Nacházelose v ní sice i několik padělků či ne zcela nezpochybnitelně pravých známek (dle slov aukcionáře J. Majera méně než 20), které však do celkové hodnoty sbírky (minimálně 15.500.000 Kč) nebyly započítané. Byla to sbírka mimořádná, byla prodávána vcelku jako jediná položka a mimořádná byla i aukční podmínka - každý aktivní účastník musel předem složit dražební jistotu ve výši 1.000.000 Kč.
Aukce zahajovala s vyvolávací cenou 8.500.000 Kč, po započítání písemných příkazů se rázem vyhoupla na 9.350.000 a licitátor (V. Dražan) začal přihazovat po 50.000 Kč na základě telefonických příkazů. Až do 10.500.000 Kč byl stále ve hře i nejvyšší písemný příkaz, dále se přihazovalo už jen po telefonu. Na částce 13.500.000 Kč nastala krátká pauza, snad aby všichni popadli dech, a dražilo se dál. Na 13.600.000 Kč se už zdálo, že zvítězí dražitel po telefonu, když se objevil nový zájemce přímo v sále. Byl jím aukční agent, který dosud vyčkával a který dražil pro jiného zájemce, rovněž po telefonu. Nabídka byla zvýšena na 13.650.000 a nikdo další ji už nezvýšil.
Unikátní sbírka Lamberta Krejčíře byla prodána tedy za 13.650.000 Kč + aukční poplatky + DPH, tedy celkem za více než 15 miliónů korun.
Milan Černík

Nejnovější aktualizace E-katalogu celistvostí Československa 1918 - 1939


Autoři: Ing. Miroslav Štefek a Ing. Jan Kypast;

Aktualizace:Na 11 stranách jsme přidali kapitolu "Známky cizích států používané na území ČSR" - známky Maďarské republiky. Dále jsme částečně přepracovali a doplnili kapitolu čs. formuláře a do ostatních kapitol přidali 157 nových obrázků celistvostí. E-katalog má nyní 980 stran a 3880 obrázků.
--

Od konce listopadu 2005 je na mezinárodní filatelistické výstavě EXPONET >>>>>
http://www.exponet.info/ zveřejněna skvělá pomůcka pro naše i zahraniční sběratele - katalog celistvostí naší první republiky v elektronické podobě (E-katalog). Zájemci jej snadno najdou v oddílu filatelistické literatury Exponetu jako její 64. exponát – i podle číselného kódu lze snadno exponát nalézt. E-katalog byl doplňován průběžně a v současnosti je jeho základní rozsah ukončen. E-katalog je prozatím pouze virtuální příručkou a nemá prozatím tištěnou verzi, to však na druhé straně umožňuje, aby byl stále průběžně a velmi pružně doplňován, rozšiřován a cizelován.
E-katalog >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm je rozdělen na dvě části. První popisuje frankované poštovní formuláře, druhá poštovní známky ČSR použité na celistvostech. Poštovní známky na celistvostech jsou členěny podle jednotlivých emisí. Každé z obou částí i jednotlivým emisím známek předchází úvod popisující okolnosti vzniku a způsob použití.
První část nového katalogu, zabývající se frankovanými poštovními formuláři, je rozdělena podle druhu formulářů na kapitoly. Každá obsahuje popis formuláře, způsob jeho použití a poštovní sazby, které se k němu vztahují. Jednotlivé druhy a typy poštovně použitých formulářů jsou vyobrazeny a doplněny popisem.
Druhá část E-katalogu, zabývající se známkami na celistvostech, je členěna podle jejich jednotlivých emisí. Každá kapitola je uvedena články dokumentujícími vznik emise a popisem možností vzniku jejích jednoznámkových a násobných frankatur. Jednotlivé celistvosti jsou vyobrazeny, popsány a oceněny. Rozsáhle je zpracována zejména první kapitola zaměřená na předběžné a souběžné známky na celistvostech – vedle jednoznámkových a násobných frankatur jsou zastoupeny i vybrané frankatury barevné a smíšené. Najdeme tu však i frankatury obsahující rakouské či uherské výplatní známky v kombinaci se známkami naší první emise – Hradčany 1918. Opomenuty však nejsou ani ostatní druhy předběžných a souběžných známek, které jsou rozděleny podle použití na spěšné, doplatní a novinové. Bohatě jsou zastoupena i různá provizorní použití známek. V kapitole popisující známky emise Hradčany je I. tarifní období poprvé rozděleno a zdokumentováno ve členění na Ia. tarifní období (od 28. 10. 1918 do 28. 2. 1919) a Ib. tarifní období (od 1. 3. do 14. 5. 1919). Zařazeno je i provizorní použití známek emise Hradčany. Všechny celistvosti uveřejněné v E-katalogu jsou oceněny. Při stanovování cenových záznamů – které jsou samozřejmě pouze orientační - autoři vycházejí ze záznamů v tuzemských specializovaných katalozích, ale přihlížejí i k informacím o celistvostech prodávaných na našich aukcích, zejména pokud je dostupné jejich vyobrazení a ověřitelná dosažená cena. Odlišný přístup je zvolen u frankovaných formulářů, u nichž prozatím nejsou (zejména pro nedostatek srovnávacího materiálu) uvedeny ceny v penězích, ale je stanovena relativní četnost jejich výskytu na základě poznatků autorů. Právě ocenění je momentálně důvodem, proč se s tištěnou verzí nespěchá. Autoři správně vycítili, že ceny je nutno ověřit každodenní praxí, aby případná tištěná „norma“ nezabetonovala nasazenou cenovou laťku. Nicméně rok, dva jistě tento handicap nové a potřebné publikace důvěryhodně prověří.
A nyní trochu statistiky: E-katalog členící se na dvě základní části má 980 stran textu (A4) na nichž je uveřejněno 3.880 plnobarevných obrázků celistvostí. Vzhledem ke zmíněnému pravidelnému doplňování a rozšiřování katalogu budou tato i tak překvapivě vysoká čísla jistě značně překonána.
Na obsahu a podobě E-katalogu celistvostí ČSR I je patrná týmová práce – už proto, že asi není v silách jednotlivců, aby celistvosti celého tak obsáhlého období, jakým naše první republika je, sesbírali, systematicky roztřídili, popsali, ocenili a zpracovali v elektronické podobě. Je sympatické, že se tedy našla řada spolupracovníků, kteří tu větší, tu menší troškou také přispěli ke zrodu a zdaru tohoto díla. I díky jim tak čtenáři mají jedinečnou možnost vidět mnoho variant použití jednotlivých hodnot československých známek všech emisí, použitých v souladu s příslušnými poštovními tarify daného období. Vyzdvihnout je však třeba především veliké úsilí obou hlavních autorů, zmíněných na začátku našeho článku, kteří jsou „motorem“ celého projektu a díky svým analytickým a systematickým schopnostem vytvářejí možná více než generační dílo české a československé filatelie.
Sympatické a uživatelsky příjemné je i to, že autoři katalogu citují použité prameny hned v úvodu článků a ne, jak bývá obvyklé u tištěných titulů, až na konci seriálu. Jak nám sami autoři sdělili „E-katalog je naplněn ve všech oblastech, jak jsme na začátku naší práce předpokládali, tzn., že E-katalog je pro tuto chvíli "ukončen". Samozřejmě jej budeme průběžně doplňovat a počítáme s aktualizací 2x za rok".

Oběma hlavním autorům nového e-katalogu i všem jejich spolupracovníkům přeji, aby pro objemné dílo, které v tomto rozsahu lze úspěšně realizovat snad jenom na internetu, jim vydrželo zanícení a celý projekt (který je určen především již nové generaci filatelistů, pracujících s internetem), zdárně dokončili. I když tuším, že tato práce bude „never ending story...".
Ing. Břetislav Janík
Klíčová slova: e-katalog, celistvosti, poštovní, historie, Československo, 1918, 1939, Exponet, filatelistická, literatura

25. 3. 2008

Neobvyklá prezentace Exponetu na Kanárských ostrovech


Díky našemu vystavovateli Emanuelu Lukešovi z Plzně bylo o Exponetu přednášeno i na Kanárských ostrovech. Důkazem je série 34 barevných fotografií pořízených přímo autorem. Zúčastnil se zhruba před rokem Semináře Filatelistické společnosti Kryštofa Kolumba ze Spojených států amerických. Emanuel Lukeš je jejím aktivním členem, jak je patrné i z fotografií. Nás všechny může potěšit, že i na této historické půdě a v kolektivu námětových filatelistů z celého světa bylo jméno výstavy EXPONET nejen vzpomenuto, ale také názorně prezentováno. A protože je filatelistická fotogalerie přístupná všem filatelistickým akcím, dostaly se fotografie nakonec i k nám.
Exponáty Emanuela Lukeše v otevřené třídě na Exponetu >>>>> http://www.japhila.cz/hof/index_exhibitor22.htm a filatelistická fotodokumentace celé mezinárodní akce >>>>> http://www.japhila.cz/philagallery/pg0011.htm Děkujeme za příkladnou spolupráci a zveme všechny k návštěvě fotogalerie. Na reprodukci jedna z předávaných medailí - ta na snímku je od místního Klubu filatelistů z kanárských Las Palmas.
Břetislav Janík

24. 3. 2008

Rakousko 1850 - 1858, Frankatury a razítka


Jindřich Zronek z Chomutova je návštěvníkům Exponetu velmi dobře znám. Jeho pátým klasickým exponátem v pořadí je Rakousko z let 1850 až 1858. V tomto období jej však zajímaly použité výplatní kombinace (frankatury) a použitá poštovní razítka. A o tom je nový eponát Exponetu plný krásných výplatních a smíšených frankatur z našeho i rakouského území. Spolu s autorem Vás srdečně zveme k jeho studiu >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0377/index0377a.htm
B. J.

Projekt Apost na poštách jižních Čech 1993 - 2001


Exponát Václava Pixy z jihočeské Putimy rozšiřuje exponáty věnované poštovnictví České republiky, tedy víceméně exponát ze žhavé současnosti.
Tento materiál je denně k dispozici na českých poštách a může být pro Vás velkou inspirací. Pro českou filatelii pak může být dobrou nadějí dalšího rozvoje >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0376/index0376a.htm
B. J.

22. 3. 2008

Nový blog: Kosmická filatelie
Samozřejmě máme na mysli nový filatelistický web a druhý v pořadí (první byla Euro-Phila http://euro-phila.blogspot.com/), který byl v dobrém slova smyslu "vyprovokován" seminářem SČF Vývoj a trendy ve filatelii (Brno, 1. 3. 2008). Jeho autorem je známý filatelista, funkcionář, vystavovatel a vydavatel Petr Fencl.

I tento web je v době hájení a zaslouží si nejen Vaši návštěvu, ale také aktivní zapojení všech, kteří se tentokráte zajímají o námětovou , respektive kosmickou filatelii. Blog doporučujeme k Vaší návštěvě, spolupráci a zadání do Vašich oblíbených: http://space-phila.blogspot.com/

B. J.

20. 3. 2008

Bolívie - polovina 20. stoletíSedmým exponátem Bolívie je "Bolívie - polovina 20. století". Vystavuje Carlos Royuela. Bolivijský klasický exponát ve třídě tradiční filatelie má opět jistě vzácné kousky. Na reprodukci je zkušební tisk tiskárny Bradbury a Wilkinson. Exponát je k dispozici jako 375. v pořadí na tomto místě >>>>> ttp://www.japhila.cz/hof/0375/index0375a.htm

B. J.

Bolívie - počátky 20. stoletíNedávno jsme představovali exponát Kolumbie (Kolumbijská poštovní historie), nyní máte možnost listovat novým pětirámovým exponátem Bolívie. Nám známý Carlos Royuela z La Pazu v něm filatelisticky dokumentuje počátky 20. století.Carosl Royuela je vysokým funkcionářem bolivijského národního filatelistického svazu a není bez zajímavosti, že skenovat se naučil e-mailovým rychlokursem právě kvůli Exponetu. V této chvíli je to již šestý Royuelův exponát na Exponetu >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0374/index0374a.htm


B. J.

18. 3. 2008

Chorvatské národní parky a přírodní rezervace

Druhým námětovým exponátem B. B. Kopaniho je dvourámový exponát výše zmíněného názvu. Zajímavé jsou doklady "Zastavte válku v Chrovtasku" s ohledem na zvěř žijící v národních parcích a rezervacích. Shlédnout můžete >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0373/index0373a.htm

B. J.

Třetí návštěva svatého otce v Chorvatsku

Malý námětový exponátek Boruta-Borjy Kopaniho z chorvatské Rjeky se věnuje filatelistickým dokladům cesty papeže do Chorvatska. Ke shlédnutí je zde: http://www.japhila.cz/hof/0372/index0372a.htm

B. J.

17. 3. 2008

Česká Euro-Phila na webu


Prezentace "Elektronická literatura" našla své posluchače a čtenáře. Byla první elektronickou prezentací a jako taková byla i vystavena. Našly se však hlasy které tvrdí, že je vůči některým vydavatelům filatelistických tiskovin nelichotivá. Někteří ji hodnotí výrazně jinak a vzali ji jako výrazný signál - jako vzor jak internet zadarmo tvořit ve své režii.

Přiznám se, že pan Jan Regula z Jižní Moravy patří k těm druhým a překvapil mně velmi mile. Seminář skončil odpoledne v sobotu 1. 3. 2008 a již 3. 3. 2008 jsme informovali, že jsme motivovali aktivního sběratele evropských emisí ke vzniku blogu "EURO-PHILA". Po dvou týdnech má blog 9 příspěvků a na to, že vznikl na zelené louce jako reakce na seminář je to vynikající úspěch.

Jsitě by pan Regula přivítal spolupracovníky, hlídat evropské vydavatele známek, skenovat a tvořit web je pro něj novinka, ale jistě stojí za to, aby se myšlenka další české internetové prezentace uchovala.

Jste tedy vítáni nejen k návštěvě nového blogu, ale také ke spolupráci >>>>> http://euro-phila.blogspot.com/

B. J.

14. 3. 2008

Elektronická literatura na semináři Vývoj a trendy ve filatelii

V sobotu 1. března se v brněnské Vinárně u královny Elišky konal zajímavý seminář Současný vývoj a trendy ve filatelii. Více než 3 desítky filatelistů se sešly v 10.00 dopoledne a končili s bohatým programem kolem 15.00 hodiny. Potěšila delegace mladých filatelistů z agilního znojemského KMF Fero Horniaka, zastoupena byla však i "cizina" - z Bratislavy přijel a aktivně se zapojil Miroslav Bachratý. Jednou z přednášek byla Elektronická literatura včera dnes a zítra a tu Vám můžeme zprostředkovat pomocí power pointové prezentace. Soubor je v pdf formátu a má velikost 595 kB >>>>> http://www.japhila.cz/pdf/seminar_brno_010308_janik.pdf
Popis a hodnocení akce přinese Filatelie.

B. J.

10. 3. 2008

Kolumbijská poštovní historie 1886 - 1899


Desetirámový exponát klasiky - poštovní historie jihoamerické Kolumbie a to z let 1886 - 1899. Exponát zaslal James Cross ze Spojených států amerických.
Velmi vzácné a u nás nevídané kousky máte možnost shlédnout na Exponetu v těchto místech >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0371/index0371a.htm
B. J.

28. aukce celin a poštovní historie

Dnes, 10. 3. 2008, byla ve 12:00 hod. na adrese www.pac-auction.com <http://www.pac-auction.com> zpřístupněna nová, již 28. aukce celin a poštovní historie. Obsahuje téměř 4000 zajímavých položek z celého světa, s důrazem především na státní útvary na území Čech, Moravy a Slovenska, ale i dalších zemí. Všechny položky jsou na webových stránkách zobrazené.

Několik ukázek z nabízených čs. položek:
ČSR předběžné: Těžký firemní dopis (váha 180gramů) přepravený kurýrní službou z Budapešti do Štúrova, zde přích. DR Parkány-Nana P.U. Poplatek za kurýrní službu 3K uhrazen vhotovosti. Ze Štúrova do Bratislavy přepraven poštou jako nevyplacená zásilka, zatíženo doplatným 1.20K (= 2x 60h) - smíšená frankatura uherských doplatních známek 2x 50f černé číslo + 20f červené číslo (použité jako čs. souběžné), DR Pozsony 10 MAR 1919. Vzácné 3-řádkové kurýrní razítko Budapest. Unikátní celistvost, ozdoba každé sbírky <http://www.pac-auction.com/pict.php?pict=1334>

Použití cizích známek na území ČSR: Firemní obálka "Buchdruckerei Kutzer & Cie, Teschen", vypl. polskými 3+10H Znak, DR Teschen 2/ Cieszyn 2 - 29. 10. 1919. Vyznačeno doplatné "25", nalepené 15h Znak (přetisk PORTO) + 10h Doplatní, Trzynietz/ Trzyniec 1. 11. 1919. Unikátní smíšená frankatura během dočasné polské správy <http://www.pac-auction.com/pict.php?pict=1351>

Skautské: R-dopis vypl. rakouskými 20+25H Karl, Horní Bečva/ Ober Betschwa 4. 11. 1918, adresováno "Národní výbor, Praha". Zde 20H Skautská (SK2), znehodnoceno "N.V." & "Pošta skautů/ Praha 1918" s vepsaným datem . Řádkové "Dopis od skauta…/ Převzal…" Rare, expertised by Karásek <http://www.pac-auction.com/pict.php?pict=1350>

Böhmen und Mähren: Bildpostkarte 60H Prag/ Altstädter Ring (CDV6, Mi. P6) + Rohrpost -ZuFr 40+50H, Prag 2 - 18. 9. 1942, Prag 22 - 18. 9. 1942. <http://www.pac-auction.com/pict.php?pict=0645>

Karpaten-Ukraine: Formulář "Doručenka k platobnej poukázke pošt. Šekového úradu" , DR Poroškovo - 16. 4. 1923 + úřední razítko "Obec Poroškovo/ Župa Užhorodská"; vzadu 2x 20h Doplatní (přetisk na 3h Hradčany), DR Poroškovo 20. 4. 23 http://www.pac-auction.com/pict.php?pict=2183

Spojené typy: Hradčany: R-dopis vypl. 3-páskou 25h Hradčany (Nr. 11E, spojené spirálové typy); DR Praha 1 - 16. 10. 1919, zasl. do Rakouska <http://www.pac-auction.com/pict.php?pict=1370>

Diplomatická pošta: Obálka "American Legation, Office of the Military Attache, Prague" vypl. 2x 50h Hradčany, SR Washington 8 MAR 1920. Diplomatická pošta doručená do Washingtonu kurýrem a zde podána k poštovní přepravě. Správně vypacená čs. známkami. V USA dosíláno, DR Buffalo. Mimořádné <http://www.pac-auction.com/pict.php?pict=1472>

Olympijský kongres 1925: R-dopis do Německa vypl. 50+100+200h Kongres (180-2) + 100h HaV + vzadu dalších 7 známek (celkově vyplaceno 5.75K, přesný tarif pro těžší R-dopis), DR Praha 1 - 12. 6. 1925. Vlevo svisle přeloženo. Mimořádná frankatura <http://www.pac-auction.com/pict.php?pict=1532>

Portréty 1935: TELEGRAM vypl. 8x 1Kč TGM (303), Praha 31 - 14. 1. 1936 <http://www.pac-auction.com/pict.php?pict=1598>

SO 1920: Malá obálka vypl. 20h Hradčany/ SO 1920, DR Karvín/ Karwina - 19. 7. 1920, do Lucemburska (!!) na poste restante. Vzadu přích. DR Luxembourg-Gare 26. 7. 1920. Mimořádné; KVP/ Sold AS IS. Odesilatelem byl pravděpodobně voják nebo člen mezinárodní repatriační komise <http://www.pac-auction.com/pict.php?pict=1694>

Celiny - Rakouská zálepka 45H pro potrubní poštu dofr. 40h Hradčany, vylámané DR Praha 2 - 10. 6. 1919, vzadu Praha Tgf 10. 6. 1919 + (špatně čitelné) Král. Vinohrady 1. Mimořádná celistvost, uvnitř bez textu. Přesný tarif 25h + 60h příplatek za spěšné doručení potrubní poštou <http://www.pac-auction.com/pict.php?pict=0029>

B.u.M.: Luftpostbrief nach Argentina frankiert 1K Masaryk + 1.50K B.Bystrica + 5K Olomouc + 10K Bratislava, Náchod 22. 4. 1939, Kaschet "Deutsche Luftpost/ e". Rs. Transit Berlin SW11 - 26. 4. 39, AkSt Buenos Aires 30. 4. 1939. Seltener Katapultbeleg, Bedarfserhaltung (Haberer Nr. 744) <http://www.pac-auction.com/pict.php?pict=1868>

Legien in Siberia: Cover addressed to " School for infant volunteers, Vladivostok", sent from 10th Gunner Regiment of Jan S. Kozina, canceled at Polní pošta 3/ Poste militaire (rubber cancel). On reverse franked by Lion stamp (PP5), canceled at Polní pošta čs. vojsk na Rusi/ Poste militaire. <http://www.pac-auction.com/pict.php?pict=3593>

Slovakia 1919: Pohled (Kassa), odesilatelem je Generál Hennocque (!!!), vrchní velitel východní vojenské skupiny. Kašety "Le General/ Division Tchecoslovaque", "Mission Francaise in Prague/ La General" & "Mission militaire Francaise/ Prague" , na obrazové straně DR Kassa 13 JUL 1919 + Polní pošta 12 - 13. 7. 1919. <http://www.pac-auction.com/pict.php?pict=3610>

Dopisnice německé polní pošty odeslaná příslušníkem SS (slovenské národnosti) z koncentračního tábora Flosseburg, kde pravděpodobně sloužil ve strážní jednotce. Adresováno do Bratislavy, DR Ústredňa poľných pošt/ Odbočka - 4. 5. 1943, německá cenzura "As" (= Auslandprüfungsstelle). Lehce natrženo. Zcela mimořádný dokument <http://www.pac-auction.com/pict.php?pict=3637>

Milan Černík

9. 3. 2008

Přes 90 nových fotografií ve filatelistické fotogaleriiPředevším momentky ze světových výstav PRAGA 1988, PRAGA 1968 a PRAGA 1962 obohatily filatelistickou fotografickou dokumentaci naší záliby na Japhile.

Pele-mele fotografií čeká na spolupráci s Vámi - mnohde už mi nestačí paměť a těžko se vybavují zejména místa, akce, jména. Tam kde by nebyl výčet úplný, chybí raději vůbec. Ale to není ideální stav - mohou pomoci s doplňováním pamětníci s lepší pamětí? Napište číslo fotografie a jakékoliv doplnění.

Novou rubrikou můžeme zahájit fotografie významných československých sběratelů... Začínáme znalcem československých známek - ing. Janem Karáskem ze Šlapanic u Brna. Kdo se přidá, kdo pošle další fotografie?

Filatelistickou fotogalerii najdete >>>>> http://www.japhila.cz/philagallery/index.htm

Břetislav Janík

Kocourkovské kolečko

Na letošní podzim jsem se opravdu těšil. A to z několika důvodů – jedním z hlavních nich měla být vídeňská výstava WIPA, kde jsem plánoval vystavit svůj exponát odpovědních dopisnic (http://www.japhila.cz/hof/0001/index0001a.htm ). Původní záměr vystavovat v Praze mi nevyšel, neboť zde nebyla vypsána soutěžní třída celin. Ale v Rakousku je sbírání celin také populární, filatelie je zde na podobně vysoké úrovni a tak jsem se těšil a doufal, že budu přijat zde.

Bohužel, přijatý jsem nebyl. Chápu to, zájemců bylo moc a já jsem tento exponát vystavoval v předešlých letech na dvou světových výstavách (Washington a Petrohrad). A i když jsem jej plánoval výrazně obměnit, respektuji rozhodnutí vídeňské komise zařadit spíš exponáty třeba méně okoukané nebo více lahodící oku tuzemského návštěvníka.

A teď se konečně dostávám k tomu, proč jsem se rozhodl tohle sepsat. Všichni jste měli možnost přečíst si článek „Revoluce v Jurování: Australani jurují EXPONET“ ( http://expo-net.blogspot.com/2008/01/revoluce-v-jurovn-australan-juruj.html ), kde mi mezinárodní jurymani doporučují vystavovat raději ve třídě poštovní historie, ke které má tento exponát mnohem blíž. Díky tomu i hodnocení v PH by mělo být vyšší. A tak jsem po vídeňském odmítnutí pojal „geniální“ plán – když nemohu vystavit celiny ve Vídni, co kdybych zkusil (s týmž exponátem) poštovní historii v Praze? Ta zde vypsaná je. Teoreticky by to mělo vyjít.


Ale pro jistotu jsem se zkusil pozeptat, zda uvažuji správně…. A hned jsem narazil. Ve třídě PH prý vystavovat nemohu. Výstavní řád údajně stanoví, že kvalifikace exponátu platí pouze v té třídě, ve které byla získaná, takže přestup z jedné výstavní třídy do druhé není možný. Pokud bych chtěl tento exponát vystavit ve třídě PH, musím znovu začít od premiéry. Ale to mi připadá (vzhledem k získaným 2 velkým pozlaceným medailím na světových výstavách) paradoxní. Vždyť se stále jedná o tentýž exponát. Je to obdobná situace, kterou nedávno popisoval Vladimír Dražan: ten svůj exponát Měnová reforma tak dlouho vystavoval v mimosoutěžní Čestné třídě, až mu kvalifikace z časových důvodů propadla. A pokud by jej chtěl znovu vystavit, musí také začít od píky – a zabírat místo novým perspektivním exponátům a (vzhledem k jeho mimořádným kvalitám) i ubírat chuť soutěžit začínajícím sběratelům.

A tak jsem se podíval jsem do Výstavního řádu SČF. O zákazu změny výstavní třídy ani o ztrátě kvalifikace při této změně jsem nenašel ani slovo. Jestliže to není zakázané, proč to tedy nejde? Neargumentuje někdo zákazem, který neexistuje? Naopak zde v kvalifikačních omezeních mj. stojí, že na výstavu typu premiéra nemůže být přijatý exponát, který obdržel na předchozích národních výstavách jednu pozlacenou medaili. O výstavě světové zde není ani slovo, a o dvou už vůbec ne. Ale logicky předpokládejme, že mne také nepřijmou. A jsme v bludném kruhu: pokud chci vystavovat v PH, musím na premiéru. Ale na premiéru mne nepřijmou, protože by byla porušena kvalifikační omezení. Stranou ponechávám, zda bych byl vůbec ochoten podstoupit takové absurdní řešení.

Někdo by mohl namítnout, že v jiné třídě chci vystavit jiný exponát. Ale není to tak, opakuji – jedná se o stále stejný exponát, který chci oproti předchozím výstavám pouze zkvalitnit. Postrádám definici, co to je exponát resp. tentýž (nebo jiný) exponát. Stane se exponát novým, bude-li přeřazen do jiné třídy? Nebo změnou názvu? Anebo tím, že v něm vyměním (zkvalitním) třeba všechny listy? Jako laik to vidím tak, že rozhodujícím kritériem, zda se jedná o tentýž či o jiný exponát, musí být nosná myšlenka exponátu a její filatelistické zdokumentování, nikoli administrativní zatřídění. Smyslem kvalifikace přece není omezovat vystavování, ale stanovit řád pro zachování kvality a regulérnost soutěžních podmínek.


Nechtěl bych, aby tyto řádky vyzněly tak, že se mermomocí snažím vystavovat, to určitě ne. Nesbírám medaile. Vystavuji proto, abych udělal radost sobě i návštěvníkům a abych trošičku přispěl k propagaci československé filatelie. Takže když vystavovat nebudu, vcelku nic se nestane. Ani se necítím ukřivděný, ani se na nikoho nezlobím. Naopak doufám, že mi moji přátelé (i funkcionáři SČF) odpustí, že jim jejich podporu odplácím kritickými řádky…

Ale třeba se mi podaří poopravit nesprávný výklad či nelogičnost výstavního řádu.

A co na závěr? Napadá mne jediné řešení patové situace. Pokud bych ještě někdy příště vystavil ve třídě celin a podařilo by se mi organizační výbor přesvědčit, že se stala chyba a aby mne přesunuli do PH, získám tím onu potřebnou kvalifikaci. Tím porazíme úředního šimla jeho vlastní zbraní. Jsem na sebe pyšný, v Kocourkově by to nevymysleli lépe. Tam by ten Výstavní neřád navíc ještě zavřeli do šatlavy.

PS:
Ale i tohle řešení má háček: Pokud by můj exponát přeřadili z celin do PH, měli by mne správně ihned poté ze soutěže vyloučit, neboť nemám dostatečnou kvalifikaci pro účast v dané třídě na výstavě vyššího řádu. Vskutku zapeklitá situace.

Milan Černík

Literatura: Osvobozená republika - 1. TD tete-beche ŘZ 13 3/4Útlá brožurka vysoké specializace je exponát třídy filatelistické literatury Exponetu - Pražáka Josefa Chvalovského: "Osvobozená republika 50h zelená - 1. tisková deska protichůdných dvojic (tete-beche) - řádkové zoubkování 13 3/4".

Desetiletí sběratelské specializace na knihtisková vydání I. republiky přináší plody. Ač jde o pouhých 18 stran, každý specializovaný sběratel knihtiskového Československa a speciálně této emise bude v sedmém nebi. Pojďte s námi >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0370/index0370a.htm

B. J.

Cenné nálepky APOST České poštyChce se mi říci "konečně"! A proč to také neříci! Prvním mládežnickým exponátem na mezinárodní výstavě Exponet je exponát Jakuba Macouna z agilního Kroužku mladých filatelistů 56-83 Znojmo.

Šestirámový exponát (podle německého systému 84 listů) věnovaný Apostům České pošty je vynikajícím příspěvkem naší filatelistické mládeže. Jakub Macoun má celý exponát v angličtině, což z něj dělá současně mezinárodně ("fipovsky") použitelný exponát.

Najdete ho zde >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0369/index0369a.htm

B. J.

Výstava PREMIÉRA Hluboš

Výstava se bude konat ve dnech 26. – 29. června 2008 v prostorách Galerie T.G. Masaryka na zámku Hluboš, který leží asi 10 km od Příbrami ve směru Zdice – Beroun.

Přihlášky lze vyzvednout v sekretariátu SČF Holečkova 10 – Praha 5 nebo na internetových stránkách SČF www.informace-scf.cz Vyplněné přihlášky musí být zaslány na adresu: JUDr. Jaromír ČEŘOVSKÝ, Milínská 140, 261 01 Příbram 3, telefon 318 628 163 do 10.4. 2008. Nejpozději do 30. dubna 2008 musí vystavovatelé uhradit výstavní poplatek ve výši 100 Kč za výstavní rám na účet, který jim bude sdělen ve výstavních propozicích v první polovině měsíce dubna. V případě, že bude pro nedostatek výstavních ploch některý exponát hodnocen v trezoru, tak po skončení výstavy bude jeho majiteli výstavní poplatek vrácen.

V průběhu výstavy bude fungovat poštovní přepážka s příležitostným razítkem a orážecím razítkem s propagačním textem k 95. výročí skautingu na Příbramsku. Vstupné je dobrovolné, mládež má přístup na výstavu zdarma. Vernisáž je ve čtvrtek 26. června v 15.00 hodin. Soutěží se ve všech třídách dle Výstavního řádu SČF. Palmáre bude v pátek 27. června , rovněž v 15.00 hodin.

Mgr. Jaroslav Maleček, gestor výstavy

5. 3. 2008

29. 04. 2008 - 80 Jahre Flugverkehr Praha - Amsterdam - Praha, 1928 - 2008, CSA-KLM


Briefumschläge werden frankiert mir 2 Sonderbriefmarken „Historische Flugzeuge“ / Ausgabetermin: 09.10.1996 / Nominalwert 7,- und 10,- Kronen / neues Porto ab 01. 01. 2008 für einen Brief bis 20 Gramm nach Ausland.

- Praha – Amsterdam - Bestätigungstempel blau
- Amsterdam – Praha - Bestätigungstempel schwarz

Bestellung an: Klub moravskych filatelistu, P.O.Box 20, CZ - 790 70 Javornik u Jeseniku
Preis pro Stück 2,00 € - Stempelgebühr 0,50 € - In Zusammenarbeit mit De Vliegende Hollander

AIR BERLIN fliegt nach ChinaAIR BERLIN eröffnet mit zwei Verbindungen nach China den interkontinentalen Linienverkehr. Ab Düsseldorf werden ab 1. Mai 2008 Peking und Shanghai angeflogen. Für die Strecke nach Peking kann Post eingeliefert werden:
- AB 1682 Düsseldorf – Peking mit A330-300.

Hinflugpost (kein Einschreiben) soll folgende Anschrift haben:
(Eigener Name)
c/o Traveler Inn Huaqiao
No.5 Santiao Beixinqiao
Dongcheng District
BEIJING, China P.R.

Einsendungen können bis zum 12. April erfolgen an Horst Teichmann, Jahnstrasse 6, 08236 Ellefeld. Mit einzusenden sind -,50 € Stempelgebühr pro Beleg und ein freigemachter Rücksendeumschlag. Zu diesem Erstflug sind postalische Zuleitungen aus dem Inland und Ausland (kein Einschreiben) möglich, die folgende Anschrift haben müssen:

Erstflug AB 1682 am 1. Mai 2008
c/o Deutsche Post
AGBZ 40
z. Hd. Herren Edges,
TrantElisabeth-Selbert-Str. 6-8
D - 40764 Langenfeld, Deutschland

Diese Zuleitungen müssen bis zum 19. April in Langenfeld eintreffen. Auch hierfür sind an Herrn Teichmann gesondert -,50 € pro Beleg Stempelgebühr einzusenden sowie ein frankierter Rückumschlag. Vergessen Sie bitte bei allen Belegen nicht die Absenderangabe. Die Zuleitungspost erhält in Düsseldorf einen Durchgangsstempel. Alle Belege werden mit dem hier abgebildeten Flugbestätigungsstempel versehen. Im Stempel befindet sich der Hinweis „Noch 100 Tage bis zum Beginn der Olympische Sommerspiele“.

Rückflug Peking – Düsseldorf kann ebenfalls eingesandt werden, bis zum 19. April an Herrn Teichmann. Die Frankatur sollte etwa 6 yuan betragen. Folgende Anschrift sollte verwendet werden:
(Eigener Name)
c/o Deutsche Post
AGBZ 40
D - 40764 Langenfeld

Hierfür sind ebenfalls -,50 € Stempelgebühr und ein frankierter Rückumschlag einzusenden.Ggf. genügt ein Rückumschlag für alle der Arten der Erstflugpost.Für den Rückflug wird unverbindlich ein Frankier-Service angeboten, für 1,50 € pro Beleg.

KOREKTUR zu newslewtter 3/2008

Die korrekte Anschrift von Herrn Schepers lautet:
Karl-Jürgen Schepers
Krokusweg 23
D - 53819 Neunkirchen (sorry die Postleitzahl war falsch angegeben!)

--

Dr. Volkmar Mehlitz
Geschäftsführer / Schatzmeister APCD
a také díky Dr. Bedřichu Helmovi, který nám informace zprostředkoval.
B. J.

3. 3. 2008

Jan Regula: Euro-Phila blogPrvním a novým "kolegou blogistou" v české filatelii je Jan Regula a jeho filatelistický blog věnovaný euroemisím Vás zve k návštěvě a k inspiraci stát se jednoduše filatelisticým webmasterem >>>>> http://euro-phila.blogspot.com/

B. J.

2. 3. 2008

Americké konzulární kolky a jejich užití: půlené, vícenásobné a neobvyklé použití


Další exponát pro Exponet zaslal Ravi R. Vora. Je věnován fiskální filatelii a podle názvu také neobvyklému použití.
Ač exponát jednorámový, velmi zajímavý a v našich končinách jistě nevídaný. Zveme Vás ke studiu >>>>> http://www.japhila.cz/hof/0368/index0368a.htm
B. J.

Jiřík Bejsta: Poštovny České pošty - malý, ale zajímavý úsek poštovního provozu

Ve čtvrtek 6. 3. 2008 od 16.30 hod. se koná přednáška Mgr. Jiříka Bejsty, dlouholetého předsedy KF 03-1 Domažlice, na téma "Poštovny České pošty - malý, ale zajímavý úsek poštovního provozu", která je součástí 28. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti, který pořádá náš klub. Přednáška se koná v sále "Dřevák" Domu Portus (občanské sdružení Život 90), ul. Karolíny Světlé 18, Praha 1 - Staré Město. Srdečně zveme všechny zájemce o poštovní historii a filatelii. Klubové odpoledne s výdejem novinek účastníkům novinkové služby klubu v sále "Dřevák" začíná již od 16.00 hod. Pro všechny účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.

Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15

Základní informace o výstavě PRAGA 2008

Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008 se koná ve dnech 12. až 14. září 2008
Místo konání:
- Výstaviště Holešovice v Praze 7
- Soutěžní část výstavy:
- třída tradiční filatelie;
- třída poštovní historie;
- třída jednorámových exponátů;
- ukázka z Královské sbírky Alžběty II. a zvané exponáty.
- Prezentace poštovních správ
- Veletrh „Sběratel“ – obchodníci z oblasti filatelie a dalších sběratelských oborů
- Salon české mládeže (národní výstava mladých filatelistů)
- Dětská pošta
- EXPONET – virtuální internetová filatelistická výstava (počítače s možností seznámit se s touto obdivuhodnou výstavou budou umístěny přímo na výstavišti)

- Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, Praha 1
- Soutěžní část výstavy:
- třída filatelistické literatury;
- Stálá expozice Poštovního muzea
Poštovní muzeum také připravuje výstavku filatelistických materiálů vydaných k výstavě PRAGA 2008. Organizační výbor předpokládá, že u příležitosti výstavy PRAGA 2008 se podaří uskutečnit řadu dalších zajímavých akcí. Informace o nich budeme průběžně podávat, jakmile bude jejich pořádání upřesněno.

Otevírací hodiny pro veřejnost:
- pátek a sobota 10 – 18 hodin
- neděle 10 – 16 hodin

Vstupné na výstavu:
Jednodenní vstupné činí - 80,- Kč
Permanentní vstupenka po celou dobu výstavy činí - 200,- Kč
Mládež do 18 let a ženy - vstupné zdarma
Každá vstupenka platí na všechny části výstavy včetně veletrhu Sběratel a doprovodných akcí.

Všichni členové SČF, kteří včas zaplatili příspěvky na rok 2008, obdrží permanentní vstupenku na celou dobu výstavy zdarma. Tato vstupenka se bude lišit od běžně prodávané permanentní vstupenky a bude mít charakter filatelistického suvenýru, který se jistě stane předmětem zájmu filatelistů. Tyto vstupenky budou distribuovány výhradně prostřednictvím SČF a mimo členskou základnu nebudou dostupné.

Analogicky, jako v předchozích letech, obdrží pravidelní předplatitelé odborných sběratelských časopisů volné jednodenní vstupenky. Pro filatelisty se to týká časopisů Filatelie a Merkur. Čtenáři těchto časopisů, kteří jsou zároveň členy SČF tak budou moci pozvat na tuto mimořádnou výstavu i některé své známé a umožnit jim nahlédnout do tajů a záhad filatelie.


Vladimír Muenzberger, PRAGA 2008
secretariat@praga2008.cz