30. 12. 2010

4. Valná hromada SČF

V sobotu 4. prosince 2010 zvolili delegáti pražské valné hromady v Domě odborových svazů na příští pětileté období předsedou Svazu českých filatelistů (SČF) Ing. Lumíra Brendla, místopředsedou SČF pro vnitrosvazovou činnost Ing. Waltra Müllera, místopředsedou SČF pro mezinárodní činnost Ing. Víta Vaníčka a tajemníkem SČF Mgr. Jaroslava Malečka. Všichni jmenovaní byli v těchže funkcích i v minulém volebním období.

V tajných volbách pak bylo zvoleno dalších 19 členů předsednictva SČF (uvádím v pořadí podle počtu obdržených hlasů): RNDr. Zdeněk Okáč, Ing. Jiří Sedlák, MUDr. Bedřich Helm, Ing. Petr Fencl, Ing. Julius Cacka, Ing. Josef Běloubek, JUDr. ing. František Beneš, CSc., PaedDr. Josef Šolc, RNDr. Zdeněk Töpfer, CSc., JUDr. Pavel Matoušek, Mgr. Vladimír Münzberger, Ing. Milan Černík, Jan Starec, Josef Fronc, Ing. David Schiller, Doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc., MVDr. Václav Svoboda, Ing. Jaroslav Punčochář a Mgr. Michal Musil.

Tříčlenná revizní komise SČF bude pracovat ve složení:
předseda PhMr. Vladislav Beneš, členové prom. mat. Pavel Aksamit a Ing. Petr Vychron. S výjimkou funkce tajemníka, kterým byl opět zvolen zkušený a uznávaný Mgr. Maleček, jsou všechny funkce vykonávány bezplatně, jak je tradicí naší organizace.Delegáti schvalují program Valné hromady


Diskutuje František Beneš, dále zleva Jaroslav Maleček, Waltr Müller, Vít Vaníček a Zdeněk Okáč


Zleva: Zdeněk Okáč, Lumír Brendl, Vladislav Beneš a Josef Šolc


Diskutuje ředitel odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Břetislav Janík, uprostřed Jiří Sedlák, v pozadí Václav Kopecký


O přestávkách se pilně diskutovalo


Příjemné bylo i obsazení příležitostné poštovní přepážky: z pošty Praha 35 a paní Marie Chábová (vzadu) - vedoucí pošty Praha 016

Nelehkým, ale nezbytným úkolem předsednictva bude hledání způsobů, jak získávat nové členy v době, kdy politikové svoji úlohu zjevně nezvládají a „utahování opasků“ ve státě nekončí, ale naopak intenzivně pokračuje. Filatelie nežije ve vzduchoprázdnu a tato neblahá situace se na ní podepisuje. Bez volných peněz ji lze totiž pěstovat jen velmi skromně. Jako záliba má však i řadu výhod a specifických vlastností.

Po úspěších našich vystavovatelů v mezinárodní filatelii a po zařazení mnoha českých organizovaných filatelistů do struktur FIP, FEPA, AIJP a dalších, bude třeba více se soustředit na vyhledávání možností, které by se daly nabídnout našim klubům a jejich členské základně.

Text a foto: Josef Šolc

Další informace: http://www.cpost.cz/cz/filatelie/razitka/4-valna-hromada-scf-id31737/
http://informace-scf.blogspot.com/2010/12/usneseni-4-valne-hromady-scf-4-12-2010.html

Vernisáž výstavy "Bedřich Housa"Pozvánka KF "Vysočina" Jihlava na vernisáž výstavy a autogramiádu "ak. mal. Bedřich Housa - grafik, rytec, malíř" - 6. ledna 2011 v Jihlavě.

21. 12. 2010

Změny cen poštovních služeb platné od 1. ledna 2011

Veřejnost a uživatelé poštovních služeb České pošty, s.p. obdrželi na konec první dekády prosince 2010 informaci o změnách ceníku od 1. ledna 2011 - viz: http://www.japhila.cz/pdf/Zmena_ceniku_1_1_2011.pdf

Kompletní ceník lze stáhnout v pdf souboru: http://www.japhila.cz/pdf/Cenik_CP_1_1_2011.pdf

B. J.

19. 12. 2010

Propagační výstava KF 00-65 v Poštovním muzeu v Praze pokračuje

V pražském Vávrově domě, sídle Poštovního muzea, právě probíhá druhá část Propagační výstavy KF 00-65 Apollofila.

Návštěvníci na ní mohou shlédnout zajímavé exponáty členů klubu, mezi nimi i studijní soubor padělků ke škodě sběratelů, který je poprvé představen veřejnosti. Jde o nejnebezpečnější dosud u nás zjištěné padělky čs. i zahraničních známek zejména z let 1918 - 1945, takzvané skupiny K (podle jména jejich distributora), odhalené teprve koncem 90. let. Řadu z nich ověřili někteří tehdejší znalci jako pravé a sběratelé i obchodníci v důsledku toho utrpěli značné škody - řádově minimálně za mnoho milionů korun. Na výstavě jsou představeny i dosud nepublikované varianty těchto padělků, včetně řady atestů na jejich údajnou pravost. Členové KF 00-65, z nichž někteří jsou i členy Komise znalců SČF, chystají z tohoto souboru exponát srovnávacího materiálu, který by byl dlouhodobě vystaven právě v Poštovním muzeu, aby se s těmito nebezpečnými padělky mohli podrobně seznámit všichni zájemci o tuto problematiku. Vy to však můžete učinit hned – pokud výstavu KF Apollofila navštívíte do 9. ledna 2011, kdy tato její část končí.

Ale i poté tu bude co k vidění. Výstava totiž pokračuje třetí částí, v jejímž rámci budou představeny další mimořádně nebezpečné padělky ke škodě sběratelů, tentokrát tzv. skupiny P. V tomto případě jde o výrobky zhotovené pardubickým padělatelem (odtud označení „P“), který byl nejen zkušeným filatelistou, ale současně i chemikem a odborníkem v polygrafii. Tato nebezpečná kombinace způsobila, že v poměrně dlouhém údobí, až do 90. let, zhotovil velké množství padělků známek, zkusmých tisků a celistvostí zejména z období ČSR II, které byly odhaleny až po jeho smrti, po roce 2000. Svými výrobky oklamal mnoho sběratelů (i některé znalce), v jejichž sbírkách a exponátech se mnohdy nacházejí dodnes. Jde například o zdánlivě dokonale změněné barvy známek a aršíků, obtisky, přenesené tisky na jiný papír, zkusmé tisky s údajnými úředními atributy, změněné optické vlastnosti papíru známek a řadu dalších padělků. Vystavený soubor pochází z jeho pozůstalosti, a i z něj chystá KF Apollofila exponát materiálu, který by byl dlouhodobě vystaven v Poštovním muzeu, aby tu sběratelům, obchodníků a znalcům sloužil jako srovnávací materiál.

Součástí této třetí části výstavy bude i expozice z díla předčasně zesnulého tvůrce čs. a českých poštovních známek a celin Oldřicha Pošmurného, člena KF 00-65 Apollofila. Jeho dílo připomene i příležitostné razítko, které bude používáno 26.2. 2011 na příležitostní poštovní přepážce zřízené na jeden den v Poštovním muzeu. Následující den, 27.2. 2011, výstava končí.

A ještě zvláštní upozornění: Z mimořádně vzácných materiálů svých členů přichystal klub i Speciální výstavní den, a to na neděli 6.2., v jehož rámci představí dva jeho členové nejvzácnější součásti svých exponátů. Vedle toho zde bude vystaven i rozsáhlý unikátní soubor původních návrhů na nejvyšší čs. i české státní vyznamenání – Řád bílého lva, spolu se zkusmými tisky čs. známky a FDC, jejichž byl předlohou.

František Beneš, předseda KF Apollofila

Filatelistická výstava v Poštovním muzeu v Praze

Od 23. listopadu 2010 probíhá v Poštovním muzeu v Praze výstava pořádaná pražským klubem filatelistů 00-65 Apollofila. Výstava připomíná slavnou minulost tohoto klubu, jeho významné členy, kteří již bohužel nejsou mezi námi, a představuje ukázky ze sbírek jeho současných členů.
Výstava potrvá do 27. února 2011 a bude průběžně několikrát obměňována v následujících termínech:
23. 11. - 12. 12. 2010;
14. 12. 2010 - 9. 1. 2011;
11. 1. - 5. 2. 2011
6. 2. 2011 (neděle) - speciální výstavní den
8. 2. - 27. 2. 2011
K výstavě byla vydána příležitostná dopisnice s přítiskem (v rámci řady dopisnic Poštovního muzea)... http://informace-scf.blogspot.com/2010/12/filatelisticka-vystava-v-postovnim.html