29. 6. 2015

"Delikomat slaví 20 let" - 2. vydání ve stejném roce (2015)

Na této adrese: https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/499618/Vlastn%C3%AD+zn%C3%A1mky-2015.pdf/9638e396-d46b-45db-8e8e-7787afb542a2
se můžete seznámit s neobvyklou situací u vlastních známek - platných státních cenin ČR. Objednavateli nestačil pro své marketingové účely základní náklad známek (15.000 ks) a během půl roku objednal náklad ještě jednou vyšší. Protože se stále jedná o rok vydání 2015, známky se obrazem nijak neliší - vročení 2015 je stále platné. Jediný rozdíl je patrný v celkovém archu, kde úplně nejníže uvedené (standardní) původní lednové vydání má číslo: VZ TL 0033, VZ 0288 – 0288 a červnové 2. vydání má číslo VZ TL 0037, VZ 0325 – 0325. Pro sběratele známek se nic nemění, pro specializované sběratele kompletních tiskových listů ano. Najednou musejí mít oba.
Situace je podobná, jako kdyby výplatní známka - řekněme výplatní "Růže 10 Kč" - která se po léta tiskla beze změny - a zůstala stále bez obrazové změny, může být jiná, protože se měnil během roku (i během jednoho letopočtu) datum tisku (vročení)... Běžná situace - ale u vlastních známek se stává poprvé...
--
Co se připravuje na nejbližší období? Lipno - Stezka v korunách stromů!
B. J.