2. 6. 2015

Postcrossing Stats: June 2nd 2015 / Statistika Postcrossingu 2. června 2015

554,909 members / členů
215 countries / zapojených zemí
30,015,180 postcards received / přijatých a zaregistrovaných
452,387 postcards traveling / pohlednic zatím na cestě
151,991,671,195 km traveled / vzdálenost, kterou všechny pohlednice procestovaly
3,792,681 laps around the world  / "x" okolo zeměkoule
--
Czech Republic / Česká republika
11,823 users / uživatelů
582,448 sent postcards / poslaných pohlednic
597,478 postcards received / přijatých a zaregistrovaných
13th ranking country (by sent postcards) / 13. v pořadí podle odeslaných pohlednic
--
http://www.postcrossing.com/
Congratulations / Blahopřejeme
B. J.