1. 6. 2015

Volba nejkrásnější známky "Hračky" Evropy

Která známka je nejkrásnější na téma společných emisí "EUROPA"?
Pro tentokráte se volí nejkrásnější známka na téma Národní hračky. Máte možnost sami zvolit tu nejhezčí, na adrese:  http://www.posteurop.org/europa2015