21. 6. 2015

Zvony, zvony a zvony

Velmi pěkná a cenná bibliofilie se nám dostala do ruky díky dr. F. Skopcovi, CSc. Ten vydal malou knížku s historií, popisy, technickými nákresy a fotografiemi zvonů a hodinových cimbálů na Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Pan dr. Skopec je hlavním organizátorem Dnů zvoníků. Tato akce se v blízké budoucnosti rozšíří i na země Visegrádské čtyřky a jistě nám přinesou další a další zajímavé historické materiály, včetně těch filatelistických.
B. J.