7. 8. 2016

World Heritage 2016: 8 stamps from the United Nations and the Czechia / Světové dědictví 2016: 8 známek z OSN a Česka

Jak už vyplývá z informací upřesněného emisního plánu i ukázky v Exponet-blogu: http://expo-net.blogspot.cz/2016/07/znamky-osn-o-cesku-vyjdou-7-zari-ve.html je k veletrhu Sběratel připravována emise s poštovními úřadovnami OSN (UNPA) New York, Ženeva a Vídeň. Známky volně zobrazují památky, které jsou zařazeny na seznam světového dědictví. Potěšující je, že tentokráte si OSN vybralo Českou republiku. Česká pošta se k tomuto emisnímu počinu přidala v rámci emise na společné téma (nikoliv společného vydání) a použila dvě fotografie Libora Sváčka, který se fotografováním světových památek věnuje. Známky vycházejí naprosto netradičně ofsetem jako fotoznámky (viz např. Mezinárodní soutěž hasičů CTIF, Ostrava 2009, Jaromír Funke: Umění 2015 anebo připravovaná emise ke známce Umění 2017 k výročí fotografa Tarase Kuščynského). 
Velká propagace České republiky v rámci světové emise OSN (6 známek ve 3 menách + Česko v CZK) je velkou propagační akcí k návštěvě České republiky.
Je těžké nezařadit klenot České republiky, symbol Prahy ale celé země - Pražský hrad s Karlovým mostem. Tím spíše, že známková produkce OSN propadla kouzlu pražských mostů z opačné strany, od Pražského hradu. Věříme, že emise na společné téma Vás zaujme. 
Známky obou vydavatelů si  budete moci zakoupit na veletrhu Sběratel na stáncích OSN Vídeň (známky OSN) a na stánku České pošty (české známky).
B. J.