19. 9. 2017

Česká pošta vzdává hold Rodu Laverovi

Česká pošta při příležitosti prvního ročníku Laver Cupu, který se koná tento víkend v Praze, představuje ve středu 20. září příležitostnou poštovní dopisnici, spíše známou pod označením korespondenční lístek.
Australská tenisová legenda Rod Laver převzala od generálního ředitele České pošty Martina Elkána na hlavní poště v Jindřišské ulici v Praze 200 kusů příležitostných korespondenčních lístků. Na nich je vyobrazen Rod Laver s pohárem pro vítěze tenisové soutěže, která nese jméno právě po australském tenistovi.
„Tenistky a tenisti České republiky, respektive Československa patří a patřili mezi nejlepší světové hráčky a hráče. Domácí publikum bude mít to privilegium vidět první ročník hvězdně obsazeného Laveru Cupu. Jsem hrdý na to, že Česká pošta mohla této soutěži a zejména Rodu Laverovi složit poklonu v podobě unikátní poštovní dopisnice, která si jistě najde místo ve sbírkách suvenýrů nejednoho tenisového fanouška,“ říká generální ředitel České pošty Martin Elkán.
„V golfu se utkávají nejlepší hráči Evropy a světa na Ryder Cupu. Tenisu podobný formát klání chyběl. Mám radost, že v tak nádherném městě, jako je Praha, se poprvé představí nejlepší tenisté světa a Evropy na turnaji, který zase posune tenis o krok dál. A samozřejmě jsem velice poctěn tím, že turnaj nese mé jméno, je to pro mě nepopsatelný pocit,“ říká Rod Laver.
--
Informace o příležitostné poštovní dopisnici:
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. září 2017 příležitostnou poštovní dopisnici „LAVER CUP“ s natištěnou písmenovou známkou „E“ s graficky zpracovaným motivem tenisového míčku v nákladu 2 700 kusů. Známka s písmenem „E“ odpovídá nominální ceně pro prioritní obyčejné zásilky do 50 g do evropských zemí, ve výši 32 Kč.
V levé části dopisnice je Rod Laver spolu s pohárem pro vítěze LAVER CUPu. Laver Cup je tenisová soutěž dvou šestičlenných mužských týmů, která se bude konat každoročně od sezóny 2017 (vyjma let s probíhající letní olympiádou). Soutěž byla pojmenována po australské tenisové legendě Rodu Laverovi, který jako jediný tenista historie vyhrál kalendářní Grand Slam dvakrát, a to v letech 1962 a 1969.
Úvodní ročník LAVER CUPUu proběhne mezi 22. a 24. zářím 2017 v Praze.
Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. plnobarevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek. Pod známkou se nachází mikrolinka s mikrotextem Česká pošta, PTC, 2017.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice bez razítka je 37 Kč a s jedním denním razítkem 38 Kč.
Zdroj: https://www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-vzdava-hold-rodu-laverovi
--

Filatelie 9/2017

Exponát z jednoho z nejcennějších klapačkových dopisů pražského Poštovního muzea je na internetu zde: http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=505&lng=CZ

Zpřesněný emisní plán letošního roku (2017)

Obsahem emisního plánu nejsou tzv. výplatní poštovní známky, sloužící zejména k hromadnému zásobování poštovních úřadů známkami.
B. J.

Podrobnosti k emisnímu plánu českých poštovních známek na rok 2017

Laver Cup začíná vlastně již dnes

Příležitostná dopisnice spatřila světlo světa díky součinnosti, osobní iniciativě a sběratelského nasazení legendárního československého a českého tenisty Ing. Jana Kodeše. Tenisté tak patří v naší zemi mezi nejagilnější skupinu kolektivního sportu. Dopisnice bude k dispozici na vybraných poštách od zítra, středy 20. 9. 2017. Na výstavce Známkové tvorby bude dopisnice prezentována. Turnaj bude v pražské O2 aréně zahájen v pátek 22. 9. 2017. Finále prvního ročníku Laver Cupu bude v neděli 24. 9. 2017.
B. J.

Pošta v rukou podnikatelů se stává hitem venkova

Každý týden vzniknou tři nové pobočky pošty Partner provozované smluvními partnery České pošty. Dva podnikatelé z deseti na venkově uvažují o tom, že by si ke svému podnikání přibrali také provozování pošty Partner, přičemž většina obyvatel tuto službu vítá. Po vzoru Rakouska nebo Německa se začíná poštovní přepážka propojovat s malým koloniálem nebo jiným drobným prodejem. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) představuje u příležitosti akce Rok venkova 2017 nezávislý průzkum toho, jak poštu Partner vnímají místní obyvatelé, a jak podnikatelé. Šetření prováděla výzkumná agentura Ipsos.
Celkově funguje k 1. 9. na principu pošta Partner již 384 provozoven. Do roku 2025 by jich celkově mohlo být až 2500. To představuje více než 75 % z celkového počtu pošt a v takovém případě půjde o jednu z nejdynamičtěji rostoucích živností na venkově. Stejný podíl mimochodem odpovídá sousednímu Rakousku, přičemž v Německu je ještě vyšší. Z doposud otevřených pošt Partner jich 54 % provozují přímo obce a 46 % podnikatelé, obvykle OSVČ. Průzkum zmapoval v srpnu 2017 postoje jak obyvatel, tak podnikatelů z obcí s 250 až 5000 obyvateli, celkový počet respondentů byl 560.
Z šetření vyplývá, že přesně polovina lidí by provoz pošty Partner uvítala, čtvrtina obyvatel se vyjádřila neutrálně. Pouze 6 % oslovených obyvatel by před variantou využívání pošty Partner ve vlastní obci upřednostňovalo dojíždění do obce na tradiční pobočku České pošty. O tom, že poštovní provozovna je pro obyvatele venkova důležitá, svědčí fakt, že 30 % dotázaných chodí dle průzkumu na poštu jednou za tři měsíce, 23 % jednou za čtrnáct dní a každý pátý dokonce každý týden.
Z průzkumu dále vyplynulo, že 45 % obyvatel venkova považuje za nejvhodnější typ provozovny pošty Partner místní obecní úřad, 38 % si přeje, aby byla spojena s místním koloniálem.  Pouhá 2 % respondentů by přivítala poštovní provozovnu ve spojení s hotelem nebo penzionem.
O zajišťování poštovních služeb začíná být zájem i mezi podnikateli. Každý desátý oslovený živnostník v obcích o tento typ provozovny projevil zájem, dalších 8 % o tom uvažuje, ale nejsou rozhodnuti. Největší zájem projevují provozovatelé koloniálů, následují obecní úřady, necelá pětina ze všech oslovených podnikatelů současně připouští, že spojení jejich současného podnikání s provozováním pošty by jim zvýšilo tržby.
Třetina z oslovených podnikatelů požaduje minimální garantovaný příjem z provozování pošta Partner alespoň 10 tisíc korun, 11 % by si představovala rozpětí minimální odměny 11 tisíc až 20 tisíc korun. 13 % podnikatelů považuje za minimum více jak 20 tisíc korun, přičemž v tomto případě se jedná zejména o firmy, které již v současnosti zaměstnávají pět a více pracovníků. Podle informací České pošty je současná minimální odměna pro pošta Partnery je nastavena na 10 tisíc korun, průměrně si každý provozovatel přijde na 16 tisíc korun měsíčně.
Jan Foubík, ředitel České pošty pro obchod a marketing uvádí: „Jsem rád, že jsme překonali počáteční nedůvěru k projektu Pošta Partner. Zaznamenáváme zvyšující se zájem o tuto službu ze strany provozovatelů i obyvatel. Zákazníci nejvíce oceňují rozšířenou otevírací dobu a nově vybavené provozovny. Často zmiňovanou výhodou je také propojení poštovních služeb s jinými, ať už komerčními nebo těmi, které poskytují obce.  Česká pošta vychází vstříc i provozovatelům pošt Partner, zajišťuje veškeré vybavení i odbornou pomoc.“
Karel Havlíček, předseda AMSP ČR nový trend poštovního podnikání v obcích komentuje: „Zájem o poštovní podnikání roste rychleji, než jsme přepokládali. Naším cílem je podchytit tento trend a provázat při té příležitosti podnikatelské poštovní provozovny s malým obchodem. Pro koloniál je to jedna z šancí, jak se ve spojení s poštovní službou uživit a pro obyvatele malých obcí je to příležitost, jak zachovat základní obslužnost. Takovýto koncept spojení sociální služby a malého podnikání má smysl podporovat, navíc podobný model funguje úspěšně v řadě jiných zemí.“
Jiří Krist, předseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR doplňuje: „Spolupráce místního podnikatele či veřejné správy s Českou poštou je logickým spojením výhod na obou stranách. Pokud se vyskytnou problémy, a ty se mohou vyskytnout vždy, je třeba o nich jednat na partnerském principu, chápat se navzájem, někdy i ustoupit, ale celkově postupovat k společnému cíli – zachování veřejných služeb, které u nás byly a snad i dále budou běžné.“
Celý text: https://www.ceskaposta.cz/-/posta-v-rukou-podnikatelu-se-stava-hitem-venkova

18. 9. 2017

Pozvánka na 91. výstavku Známkové tvorby - 20. 9. 2017

Srdečně Vás zveme na 91. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, ve středu 20. září 2017 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou). Budete mít neopakovatelnou a výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC a dopisnic, které vycházejí 20. 9. 2017. 
U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu.
--
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení akce
15:05 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin
- Příležitostná známka „Sdružení českých umělců grafiků Hollar – 100 let“, nominální hodnota 20,- Kč, autor zn. Jan Kavan, autor FDC Pavel Sivko, rytec Martin Srb.
- Příležitostná dopisnice „LAVER CUP“, nominální hodnota E (32,- Kč), autor zn. a grafická úprava Martin Srb.
16:30 hod. ukončení akce
Účast přislíbili: Jan Kavan, Pavel Sivko a Martin Srb.
Tradičními hosty budou zástupci Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s.
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora! 
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1

Nová známka: 0944 - Sdružení českých umělců grafiků Hollar - 100 let

Příležitostná dopisnice Rod Laver: Laver Cup Praha 22.-24. 9. 2017

Příležitostná dopisnice „LAVER CUP“ (CDV178), nominální hodnota “E” (32 Kč), autor zn. a grafická úprava Martin Srb. Vydání související s prvním ročníkem soutěže „Laver Cup“ - začátek budované tradice tenisových okruhů, která proběhne ve dnech 22. – 24. 9. 2017 v Praze. Laver Cup je tenisová soutěž dvou šestičlenných mužských týmů, která se bude konat každoročně od sezóny 2017 (vyjma let s probíhající letní olympiádou). Soutěž byla pojmenována po australské tenisové legendě Rodu Laverovi, který jako jediný tenista historie vyhrál kalendářní Grand Slam dvakrát, a to v letech 1962 a 1969. Mimochodem byl Rod Laver vítězem v Praze v roce 1961.
B. J.

První den použití známek Pošta Partner: doporučeně z Pošty Partner Vestec

Velmi děkujeme za ukázku, která ukazuje jen jednu z mnoha set možností. Další fotografie zde: https://www.kf0015.cz/?p=47015
B. J.

Pošta Partner na italském webu Vaccari: Repubblica Cecca, omagio ai partner

Italský filatelistický tisk si všiml naší známky "Pošta Partner" a informoval své odběratele takto: http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=23393
B. J.

170 let pražského plynového osvětlení

Nová poštovní známka, veletržní přivítání s ředitelem "Plynárenského muzea" ing. Janem Žákovcem a publikace "Plynové lampy" společnosti GAS na dané téma. Vydavatel: pražská společnost GAS s.r.o.
Další informace: https://expo-net.blogspot.cz/2017/09/privitani-znamek-170-let-prazskeho.html

Svaz českých filatelistů: Filatelistické motivy 2016

148 stran textů a reprodukcí. Velmi vyčerpávající brožura k vydaným poštovním známkám, dopisnicím a razítkům. Vydavatel: Svaz českých filatelistů: http://www.informace-scf.cz/

47. Písemná aukce celin a poštovní historie / 47th Mail Auction of Postal Stationery and Postal History

Praga 2018

Burda Auction: 30. 9. a 1. 10. 2017

V. Bulant & J. Dobrovolný: "Zajímavosti protektorátních pamětních razítek a tisků"

Klub filatelistů KF 00-65 Apollofila pořádá 19. září 2017 od 17:00 hod. odbornou přednášku, která se uskuteční v prostorách Domu Filatelie, Klimentská 6, Praha 1: "Zajímavosti protektorátních pamětních razítek a tisků". Přednáší: Vilém Bulant a Jan Dobrovolný.
Hosté jsou samozřejmě vítáni. Klub filatelistů 00-65 Apollofila Praha se těší na Vaši účast.
V. M.

Výstava Jiřího Slívy končí 1. 10. 2017

 Pozvánka na výstavu v Poštovním muzeu Praha, Nové mlýny 2, Praha 1.
B. J.

Zoological gardens II - new Czech miniature sheet / Parcs zoologiques II - nouveau bloc-feuillet tchèque

Après un 1er bloc-feuillet émis en 2016, consacré à des espèces animales emblématiques des zoos de Jihlava, Olomouc, Dvůr Králové et Prague, la poste tchèque a mis en circulation, le 6 septembre 2017, un 2ème bloc-feuillet "Protection de la nature" (4 timbres + 4 vignettes centrales) avec cette fois un focus sur les parcs zoologiques de Chomutov, Hodonín, Brno et Plzeň.
J'ai eu la chance de recevoir ce splendide bloc-feuillet, ainsi que les 4 FDC, 4 cartes maximum et 4 feuillets commémoratifs associés. 
Ce bloc-feuillet a à nouveau été conçu par les graphistes Libuše et Jaromír Knotek et partiellement gravé par Martin Srb... http://timbredujura.blogspot.com/2017/09/zoological-gardens-ii-new-czech.html
--
After a first miniature sheet issued in 2016, devoted to emblematic animal species from the zoological gardens of Jihlava, Olomouc, Dvůr Králové and Prague, the Czech Post put into circulation on September 6, 2017, a second similar sheet entitled "Protection of Nature" (4 stamps + 4 central coupons) with a focus this time on the zoological parks of Chomutov, Hodonín, Brno and Plzeň.
I was lucky enough to receive this beautiful miniature sheet, as well as the four associated FDCs, maxicards and commemorative sheets. 
This miniature sheet was again designed by Libuše and Jaromír Knotek and partially engraved by Martin Srb... http://timbredujura.blogspot.com/2017/09/zoological-gardens-ii-new-czech.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Křest knihy, známky a aršíku na veletrhu Sběratel 2017

Česká pošta představila na veletrhu Sběratel novou poštovní známku „Mauritius v Česku“, která vyšla u příležitosti 170. výročí vydání nejslavnější známky světa a také známkový aršík „Ochrana přírody: Zoologické zahrady II.“. Akce byla zakončena autogramiádou tvůrců – Libuše a Jaromíra Knotkových, rytce Martina Srba a Kamila Knotka (syna Knotkových), který se podílel na známce Mauritius v Česku: https://www.kf0015.cz/?p=47245
Autorem fotografií je Tomáš Chudoba

Přivítání známek "170 let pražského veřejného osvětlení plynových ulic" a dopisnice "Praga Piccola" na veletrhu Sběratel 2017

Na veletrhu Sběratel 2017 se dne 8. 9. 2017 uskutečnilo uvedení nové poštovní známky České pošty s motivem historické plynové lampy, jež připomíná 170 let veřejného plynového osvětlení ulic. Slavnostního křtu se společně s autorem, výtvarníkem Pavlem Sivkem, zúčastnil také Ing. Jan Žákovec (viceprezident Cechu lampářů a vedoucí Plynárenského muzea, které se nachází v areálu Pražské plynárenské v Praze 4 – Michli), a to dokonce v uniformě lampáře s lampářskou tyčí.
Následně proběhl křest dopisnice s nostalgickým motivem ve stylu art deco 20. let, kterou vydává u příležitosti filatelistické výstavy Praga Piccola Česká pošta, s.p. – autorem dopisnice je výtvarník Roman Sedlák.
Celá akce byla zakončena společnou autogramiádou: https://www.kf0015.cz/?p=47136
Autorem fotografií je Tomáš Chudoba.

"Resistance group Three Kings" stamp on Czech FDC / Timbre "Groupe de la Résistance des Trois Rois" sur FDC tchèque

Le 6 septembre 2017, la poste tchèque a mis en circulation un timbre (16 CZK) consacré aux "Trois Rois", le nom d'un groupe de la Résistance anti-Nazi ("Odbojová skupina Tři králové") pendant la 2ème guerre mondiale.
C'est ce timbre (conception : Karel Zeman), incluant le portrait de ces "Trois Rois", Josef Balabán, Václav Morávek et Josef Mašín, qui figure sur le FDC officiel ci-dessous (tirage : 3500), avec TAD de Prague. La gravure à gauche (par Jaroslav Tvrdoň) représente une composition avec 3 revolvers et l'emblème de l'armée tchécoslovaque au centre... http://timbredujura.blogspot.com/2017/09/resistance-group-three-kings-stamp-on.html 
--
On September 6, 2017, the Czech Post issued a stamp (16 CZK) dedicated to the "Three Kings", the name of a group of the anti-Nazi Resistance ("Odbojová skupina Tři králové") during World War II.
It is that stamp (design: Karel Zeman), including the portrait of these "Three Kings", Josef Balabán, Václav Morávek and Josef Mašín, appearing on the official FDC below (print run: 3,500).
The engraving on the left (by Jaroslav Tvrdoň) represents a composition with 3 guns and the emblem of the Czechoslovak Army in the center... http://timbredujura.blogspot.com/2017/09/resistance-group-three-kings-stamp-on.html 
--
--

Fotoreportáž z 90. výstavky Známkové tvorby na Hlavní poště, Praha 1 – 7. 9. 2017

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 6. 9. 2017 uskutečnila 90. výstavka Známkové tvorby České pošty, s.p. Mohlli jste si prohlédlnout výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC, které vyšly 6. 9. 2017. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba... https://www.kf0015.cz/?p=47015

14. 9. 2017

PLZ 76: 185. výročí narození Dr. Tyrše

Dne 17. 9. 2017 budete mít připravený k osobnímu odběru nebo poštou na dobírku – PLZ č. 76: „Dr. Miroslav Tyrš - 185. výročí narození“, s nalepenou známkou nominální hodnoty 14,- Kč, „150. výročí založení Sokola“, a otiskem příležitostného razítka „185. výročí narození, Dr. Miroslav Tyrš, spoluzakladatel Sokola, Praha“. Autor návrhu příležitostného razítka je Miloslav Bláha. Prodejní cena 30,- Kč, poř. č. 159501 - 161500, náklad 2000 ks.
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/ostatni-produkty-se-znamkami/pametni-listy 
B. J.

Přivítání nových známek v Zooparku Chomutov

12. 9. 2017

Beautiful Czech cover with new stamps issued on September 6, 2017 / Splendide lettre tchèque avec nouveaux timbres émis le 6 septembre 2017

Un grand merci pour cette nouvelle splendide lettre envoyée en recommandé (134 CZK) de Prague le 6 septembre 2017, premier jour d'émission de plusieurs séries de nouveaux timbres tchèques !
Parmi ces timbres, les 4 utilisés en haut à droite sur cette enveloppe évoquant respectivement le groupe de résistance contre les Nazis "Trois Rois" (Josef Balabán, Václav Morávek et Josef Mašín), le 170ème anniversaire de l'émission du célèbre "Post Office - Two Pence" bleu de Maurice et du 1er éclairage public au gaz à Prague, et le déploiement du réseau "Partenaire Postal" à travers le pays.
Ce réseau propose des services postaux implantés dans des commerces, en partenariat avec la poste tchèque... http://timbredujura.blogspot.com/2017/09/beautiful-czech-cover-with-new-stamps.html
--
A big thank for this splendid new letter sent by registered mail (134 CZK) from Prague on September 6, 2017, the first day of issue of several series of new Czech stamps!
Among these stamps, the four ones used in the top right-hand corner of this envelope, respectively referring to the "Three Kings" anti-Nazi resistance group (Josef Balabán, Václav Morávek and Josef Mašín), the 170th anniversary of the famous Blue "Post Office - Two Pence" stamp from Mauritius and of the first public street gas lighting in Prague, and deployment of the "Partner Post Office" network across the country.
This network offers postal services in shops (a third party other than Czech Post), in partnership with the Czech Post... http://timbredujura.blogspot.com/2017/09/beautiful-czech-cover-with-new-stamps.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--