7. 1. 2017

Nové FDC jsou příjemnější k rytině i razítku

Aktuální a první ukázka nového typu obálky dne vydání.
Líc nové obálky s rytinou letadla AERO A-14 ČSA Bohumila Šneidera.
Obálka je bílá a výrazně vhodnější pro otisky ručních příležitostných razítek. Obálka je méně "vrypovaná" než dosavadní typy, což je velmi příjemné a umožní kvalitnější tisk. Na nové FDC je tištěn již letošní emisní plán 2017.
Rub nové obálky, v pravé části je patrný tlak ocelotiskového lisu na papír.
B. J.