8. 9. 2009

Kašet 140 let POŠTA LOCHOVICE


Sběratele razítek upozorňujeme na kašet, který má používat pošta Lochovice vobdobí 7. 9. - 30. 11. 2009 (viz též soubor - obrázek). Kašetem rozumíme (většinou gumové) příležitostné nebo propagační razítko, které je umisťováno na poštovní zásilky zásadně mimo poštovní známky. Může souviset s nějakou událostí, s určitou lokalitou nebo se zvláštním způsobem přepravy nebo podání zásilky. Je-li takto zásilka orazítkována před podáním subjektem mimo poštu (např. organizátoři výstav, muzea, správy památek a turistických míst, letecké společnosti), jde sice o ceněnou zajímavost, ale nejedná se o razítko poštovní. Pokud je však kašet používán zaměstnancem pošty, jedná se vždy o poštovní razítko, třebaže kašet nebyl poštou pořízen (vyroben, objednán). Ve spojení s denním razítkem tvoří v tomto případě celek příležitostného poštovního razítka. Někdejší znalec příležitostných razítek Ing. Jiří Pohorecký nazýval kašety užívané poštou razítky přídavnými. V historii známe několik případů používání kašetů poštou, např. v sedmdesátých letech to byly kašety propagující litoměřickou výstavu Zahrada Čech, které používaly různé pošty v litoměřickém okrese (gumová razítka užívaná ve fialové barvě).

Marie Chábová a Ing. Pravoslav Kukačka