9. 12. 2012

Den rakouské poštovní známky

V sobotu 1. prosince v 10:00 hodin byla v sídle rakouských filatelistů v centru Vídně (Getreidemarkt 1) zahájena oslava rakouské poštovní známky. Přítomen byl nejen předseda Spolku rakouských filatelistů (Vereine Östrerreichsiche Philatelisten) pan Anton Tetínek, ale i pan Erich Bober, místopředseda VÖPh a předseda světové výstavy WIPA.
Jedním ze slavnostních bodů bylo také předání GRAND PRIX WIPA za rok 2010 České poště, s.p. za nejkrásnější poštovní známku roku 2010 - "Poštovní muzeum Praha". Na místě byla i výstava poštovních známek a poštovní historie. Sběratelé měli k dispozici připravené příležitostné obálky s personalizovanými známkami, které připomínaly historickou cestu známkové tvroby Rakouska Uherska až do současnoti. Na ukázce 3 z obálek.
B. J.