21. 11. 2014

Výplatní písmenové známky - vzor vlastní známky kruhové - Jára Cimrman "A" a "Z"

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 26. listopadu 2014 výplatní písmenovou známku s natištěným písmenem „A“. Tyto známky vydané v tiskovém listu slouží jako vzor Vlastních známek tištěných v této úpravě. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 13 Kč.
V obrazové části známek je vyobrazena jedna z možných podob Járy Cimrmana – vynálezce kruhové známky. Pod obrazem známky se nachází pole s těmito povinnými údaji: „A“, Česká republika, mikrolinka s textem ČESKÁ POŠTA • VLASTNÍ ZNÁMKA.  
V hlavním informačním poli zákazníka na levé straně tiskového listu je u úvodního vydání Vlastní známky České pošty, s.p. textové pole s povídkou „Jára Cimrman – vynálezce kruhové známky“.
Pole pro Vlastní známky obsahuje 25 ks kruhových známek. V úvodním vydání Vlastní známky kruhové je 25 stejných obrazů známek, různě natočených. U zákaznických objednávek může být max. 25 různých obrazů známek na jednom TL.
V poli pro standardní označení je u úvodního vydání Vlastní známky bezpečnostní prvek – hologram s motivem ČP, název TL  „Vlastní známka (vzor): Jára Cimrman „A“, www.ceskaposta.cz a text „VZ VZOR“. U zákaznických objednávek bude bezpečnostní prvek – hologram s motivem ČP, název TL (stanoví zákazník, pokud tak neučiní, doplní název Česká pošta), www.ceskaposta.cz a text „VZ VZOR“ bude nahrazen 6 alfanumerickými znaky, z nichž první dva alfabetické znaky budou označovat iniciály produktu (VZ = vlastní známka) a další 4 numerické znaky budou tvořeny pořadovým číslem objednávky.
Obrazová část známky má průměr 35 mm. Povinné pole s názvem státu a písmenovou hodnotou má rozměr 23 mm x 4 mm. Jednotlivé VZ jsou odděleny speciálním zoubkovaným násekem, který je po obvodu známky doplněn o čtyři unikátní atypické modifikace, sloužící jako bezpečnostní prvky. Známky na TL jsou mezi zoubkovaným násekem odděleny průsekem pro jejich jednodušší možnost vytržení z TL.
Autorem grafické úpravy typografie písma Vlastních známek je akademický malíř a grafik Petr Foltera, autory návrhu obrazových částí známek a TL jsou Jaroslav a Michal Weigelovi.
Známka má katalogové číslo 829 a platí od 26. listopadu 2014 do odvolání.
--
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 26. listopadu 2014 výplatní písmenovou známku s natištěným písmenem „Z“. Tyto známky vydané v tiskovém listu slouží jako vzor Vlastních známek tištěných v této úpravě. Písmeno „Z“ odpovídá ceně služby pro prioritní Obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 g – mimoevropské země dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 30 Kč.
V obrazové části známek je vyobrazena jedna z dalších možných podob Járy Cimrmana – vynálezce kruhové známky. Pod obrazem známky se nachází pole s těmito povinnými údaji: „Z“, Česká republika, mikrolinka s textem ČESKÁ POŠTA • VLASTNÍ ZNÁMKA.  
V hlavním informačním poli zákazníka na levé straně tiskového listu je u úvodního vydání Vlastní známky České pošty, s.p. textové pole s povídkou „Jára Cimrman – vynálezce kruhové známky“.
Pole pro Vlastní známky obsahuje 25 ks kruhových známek. V úvodním vydání Vlastní známky kruhové je 25 stejných obrazů známek, různě natočených. U zákaznických objednávek může být max. 25 různých obrazů známek na jednom TL.
V poli pro standardní označení je u úvodního vydání Vlastní známky bezpečnostní prvek – hologram s motivem ČP, název TL  „Vlastní známka (vzor): Jára Cimrman „Z“, www.ceskaposta.cz a text „VZ VZOR“. U zákaznických objednávek bude bezpečnostní prvek – hologram s motivem ČP, název TL (stanoví zákazník, pokud tak neučiní, doplní název Česká pošta), www.ceskaposta.cz a text „VZ VZOR“ bude nahrazen 6 alfanumerickými znaky, z nichž první dva alfabetické znaky budou označovat iniciály produktu (VZ = vlastní známka) a další 4 numerické znaky budou tvořeny pořadovým číslem objednávky.
Obrazová část známky má průměr 35 mm. Povinné pole s názvem státu a písmenovou hodnotou má rozměr 4,5 mm x 8,75 mm. Jednotlivé VZ jsou odděleny speciálním zoubkovaným násekem, který je po obvodu známky doplněn o čtyři unikátní atypické modifikace, sloužící jako bezpečnostní prvky. Známky na TL jsou mezi zoubkovaným násekem odděleny průsekem pro jejich jednodušší možnost vytržení z TL.
Autorem grafické úpravy typografie písma Vlastních známek je akademický malíř a grafik Petr Foltera, autory návrhu obrazových částí známek a TL jsou Jaroslav a Michal Weigelovi.
Známka má katalogové číslo 830 a platí od 26. listopadu 2014 do odvolání.
Česká pošta, s.p.