11. 4. 2016

Eurospace 2016 Praha slaví 55. výročí letu prvního člověka do vesmíru

K zítřejšímu slavnostnímu otevření národní výstavy s mezinárodní účastí EUROSPACE 2016 Praha (účast na vernisáži je podmíněna písemnou pozvánkou z důvodu omezeného prostoru), vychází i katalog výstavy. Jeho přílohou se stává otisk původního štočku příležitostné poštovní známky. Tou je dnes již neplatná letecká známka s nominální hodnotou 1,80 Kčs Pof. L49 z roku 1961. Z původní známky Cyrila Boudy byla převzata pouze liniová kresba Jana Mráčka a nebyl převzat (domoletován) dobový text a z pochopitelných důvodů ani barvy hlubotiskových válců. Nominální hodnota není přeškrtnuta, protože jde o dnes neplatnou měnu neexistujícího státu. Je použito "grafického" kartonu pro zajištění kvalitního otisku ocelové destičky z roku 1961.
"Černotisk", podobně jako u mezistátní výstavy Chomutov 2015, vychází v nákladu převyšujícím 1.200 ks (konkrétně 1.265 ks). Otisk původní rytiny je použit, v souladu s objednávkou SČF a po dohodě s Českou poštou, pro národní výstavy poštovních známek (a výše) s mezinárodní účastí. 
Prodej katalogu zajišťuje výhradně Svaz českých filatelistů z.s. (SČF) .
B. J.
--
Kontakty:
Svaz českých filatelistů, z. s. 
Opletalova 1337/29 
110 00 Praha 1 
e-mail: sekretariat@informace-scf.cz
telefony: +420 222 541 395 (sekretariát); +420 224 212 292 (tajemník)