23. 10. 2016

Galerie U lávky: Š. Trčková - Cesta ze školy

Cesta ze školy
Výstava akademické malířky Šárky Trčkové je ohlédnutím za její výtvarnou činností, od konce studia na AVU v Praze až po její poslední práce, již přerušil její předčasný odchod. Vystavené práce charakterizuje autorčina konfrontace nebo také koexistence dvou výtvarných oborů, kterými prošla při studiu na AVU v Praze. Začínala v ateliéru malby, kde si osvojila základy malířské techniky i obecné principy zpodobnění skrze osobitě se rozvíjející výtvarnou formu. V závěru studia na AVU v ateliéru grafiky zesílil její vztah k experimentu v použití netradičních materiálů a jejich následném uplatnění v obraze tištěném. Tento zcela specifický fenomén se později projevil nejvýrazněji v kombinaci s klasickými grafickými technikami a novými technologiemi, které vycházely z oblasti počítačové grafiky, serigrafie a fotopolymeru. Zkušenost s barvou uplatnila ve volné malířské interpretaci, nejčastěji olejomalbou a stále výrazněji akvarelem, které konfrontovala s technikami rozměrného barevného dřevořezu a hlubotisku. Nacházela tak uplatnění pro nekonečnou řadu možností barevného soutisku, který jak v otisku, tak v působení samotné matrice vytvářel zcela autonomní výraz. Dával tak autorce prostor hledat obsah svých prací v jednotlivých příbězích ovlivněných vlastním okolím, hlavně synem Davidem a rodinou, ale i souvislost obecně platnou, v pátrání po smyslu zobrazeného.
Dalibor Smutný 
15. 10. 2016