14. 10. 2016

P. Švejnar: „Úřední psaní osvobozená od základního poštovného“

V úterý dne 18. 10. 2016 se uskuteční přednáška Pavla Švejnara „Úřední psaní osvobozená od základního poštovného“.
Přednáška začíná v 17 hodin v prostorách Domu Filatelie, Klimentská 6, Praha 1.
Hosté jsou samozřejmě vždy vítáni. Těšíme se na Vaši účast.
Za KF-00-65 Vladimír Münzberger