13. 5. 2018

Klub filatelistů 00-15 Praha

Vážení přátelé, ve čtvrtek 3. 5. t.r. se v sále Dřevák Domu Portus konala slavnostní klubová schůzka k 75. výročí založení klubu, jejíž součástí byla přednáška, resp. beseda na téma "Tradice Klubu filatelistů 00-15 ve sbírání specializovaných oborů" (viz též https://www.kf0015.cz/?p=51027).

Založení klubu v roce 1943 (jako Odbor filatelie při Sportovním klubu zaměstnanců hlavního města Prahy dne 13. 5. 1943 v Obecním domě) a význačné osobnosti klubové historie připomněli předseda klubu Ing. Ivan Leiš a jednatel Ing. Pravoslav Kukačka. Ing. Leiš ve své části přednášky vyzdvihl významný přínos našeho někdejšího člena RNDr. Karla Všetečky k poštovně-historickému bádání (exponát poštovních razítek Prahy RNDr. Všetečky můžeme nyní obdivovat v Poštovním muzeu). Ing. Kukačka doplnil přednášku o projekci skenů filatelistických materiálů z klubové výstavy konané v roce 1983 a fotografií z vernisáže výstavy "Pošta a doporučený dopis Praha 1986". Přednáška byla předposlední akcí našeho 38. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti, připraveného naším "vzdělavatelem" Ing. Ladislavem Čechákem.

Mezi 31 přítomnými jsme mohli přivítat Mgr. Jaroslava Malečka, místopředsedu Svazu českých filatelistů, z.s. (SČF), paní Naděždu Hanzlovou, pracovnici sekretariátu SČF, Mgr. Jana Lormana, ředitele z.ú. Život 90 (https://www.zivot90.cz/), který provozuje Dům Portus.

Všichni účastníci přednášky a členové přicházející pro připravené novinky poštovních známek obdrželi ukázkový lístek s otiskem strojového razítka Postalia používaného poštou Praha 1 u příležitosti našeho klubového výročí (viz https://www.kf0015.cz/?p=51069 a https://www.kf0015.cz/?p=51186)

Po vlastní přednášce následovala vernisáž klubové minivýstavky ve vestibulu Domu Portus, která ukazuje předměty našeho sbírání a bádání a některé výsledky publicistické práce našich členů. Výstavka potrvá až do 28. 6. t.r. a bude tak propagovat činnost našeho klubu, jehož přednáškové cykly jsou rovněž součástí programu Domu Portus.

V závěru našeho setkání proběhlo představení brožurky vydané k našemu výročí (nyní ke stažení na https://www.kf0015.cz/?p=51202) se slavnostním přípitkem číší vína a občerstvením. Účastníci akce poté poseděli a o klubovém dění a své sběratelské praxi debatovali v sále Dřevák.

V přílohách si dovolujeme připojit několik fotografií, které připomínají naše slavnostní setkání. Ucelená fotogalerie bude publikována v následujících dnech na klubovém webu. Za pořízení fotodokumentace děkujeme Ing. Tomášovi Chudobovi.

Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha Vás zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel