1. 5. 2018

Nové vlastní známky - VZ TL 0083, vlastní známky číslo 0777-0801: Svět filatelie

VZ TL 0083, VZ 0777 – 0801
Nominální hodnota: 475 Kč 
Orientace známek: 25 kruhových známek
Datum vydání: plánované vydání 6. 5. 2018; Postfila známky zákazníkovi distribuovala 27. 4. 2018
Náklad VZ TL: 600 ks archů čistých známek + 400 ks razítkovaných známek (válečkovým razítkem), VZ: 15 000 ks + 10 000 ks razítkovaných
Autor známek: NEWSPHILA z.s., známky jsou v prodeji u zákazníka
Další informace budou zveřejněny zde: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek