11. 11. 2018

Pozvánka na 108. výstavku Známkové tvorby

Srdečně Vás zveme na 108. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, ve středu 14. listopadu 2018 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vycházejí 14. 11. 2018.
U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu. Vstup je volný.
--
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení akce
15:05 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin a následná autogramiáda
- Příležitostná známka „Umělecká díla na známkách: Stanislav Libenský“, nominální hodnota 27,- Kč, grafická úprava Otakar Karlas.
- Příležitostná známka „Umělecká díla na známkách: Vladimír Komárek“, nominální hodnota 33,- Kč, rytina Miloš Ondráček.
- Příležitostná známka „Umělecká díla na známkách: Paulus Pontius“, nominální hodnota 41,- Kč, rytina Martin Srb.
- Příležitostná známka „T. G. Masaryk“, nominální hodnota A /19,- Kč, autor Zdeněk Netopil, rytec Miloš Ondráček.
- Aršík „T. G. Masaryk“, nominální hodnota A /19,- Kč, autor Zdeněk Netopil, rytec Miloš Ondráček.
16:30 hod. ukončení akce
--
Účast přislíbili: Miloš Ondráček, Martin Srb a Zdeěk Netopil. Hosté: tradičními hosty budou zástupci Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s.
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora! 
-
Marie Chábová, vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby, Jindřišská 14, Praha 1
Poštovní přihrádka 13, 111 21 Praha 1

10. 11. 2018

Poštovní muzeum 16. 11. 2018 - 20. 3. 2018

Vlastní známky poděbradského Krematoria již podruhé z listovního provozu

Již podruhé vycházejí známky s kulturní památkou Krematorium Pardubice. Známky se liší přestože zpovzdálí zobrazují tu samou budovu. Pardubice jsou známy stavbou budovy pardubického rondokubistického krematoria, architekta Janáka, které bylo dokončeno v roce 1923 a stalo se prvním krematoriem v Československu. V Pardubickém krematoriu byl natočen diváky ceněný film Spalovač mrtvol podle knihy Ladislava Fukse s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli. Film má na CSFD vysoké hodnocení 89 %.
Nám se dostala opět do ruky sada listovních zásilek v zapsané (doporučené) formě a ve standardní podobě. 
Velmi děkujeme.
B. J.

Nové vlastní známky Mladé fronty VZ ZS 0089

Detaily nového vydání VZ ZS 0089, vlastních známek čísel 0858 – 0865 zde: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek

170 let Kroměřížského sněmu na příležitostném razítku

První příležitostné poštovní razítko na československém území v rámci Rakouska-Uherska se objevilo v Kroměříži před 170 lety. Nyní ho připomenulo jihomoravské vedení ČP na místě samém. Níže v detailu:.

Slovenské známky se představují

Další ukázky z Bratislavy - jde o "Euchorit".
Děkujeme. B. J.

Fotoreportáž ze 107. výstavky v budově Hlavní pošty Praha 1 – 24. 10. 2018

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 24. 10. 2018 uskutečnila 107. výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC a dopisnic, které vyšly 24. 10. 2018. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba... https://www.kf0015.cz/?p=53236

Aktivní jihomoravské vedení České pošty vydává svou řadu pamětních listů k akcím v regionu

Poštovní noviny 9. 11. 2018

4. 11. 2018

Horácká galerie: 25 let české známkové tvorby

Slovenské známky: Libethenit

 
Pan Ivo Gaža ze Žiliny, kterého si většina filatelistů pamatuje z aktivního Svazu československých filatelistů nám poslal na ukázku i slovenskou známku o minerálech. Známka vyšla v emisi Ochrana přírody: Slovenské minerály: Libethenit
Děkujem
B. J.

"200 years of the National Museum in Prague" stamp on FDC from Czech Republic / Timbre "200 ans du Musée national à Prague" sur FDC de République tchèque

Le 10 octobre 2018, la poste tchèque a mis en circulation un joli timbre (19 CZK) consacré au 200ème anniversaire du Musée national ("Národní muzeum") à Prague, le plus grand musée du pays.
Comme dans le reste de l'Europe, l'histoire de ce Musée national a commencé avec les donations de grandes collections privées, principalement consacrées aux sciences naturelles.
Un groupe d'aristocrates, dirigé par le comte et naturaliste Kaspar Maria von Sternberg (1761-1838), a également participé à la création de cette institution culturelle, à travers leur déclaration du 15 avril 1818, acceptée en 1820 par le gouvernement et le monarque autrichiens.
Depuis 150 ans, le musée occupe un imposant bâtiment néo-Renaissance (architecte : Josef Schulz) situé en haut de la place Venceslas, la principale de Prague... http://timbredujura.blogspot.com/2018/11/200-years-of-national-museum-in-prague.html
--
On October 10, 2018, the Czech Post put into circulation a nice stamp (19 CZK) dedicated to the 200th anniversary of the National Museum ("Národní muzeum") in Prague, the largest museum in the country.
As in the rest of Europe, the history of this National Museum started with the donations of large private collections, mainly devoted to the natural sciences.
A group of aristocrats, led by the count and naturalist Kaspar Maria von Sternberg (1761-1838), also participated in the creation of this cultural institution, through their declaration of April 15, 1818, accepted in 1820 by the Austrian government and monarch.
For 150 years, the museum is housing an imposing neo-Renaissance building (architect: Josef Schulz) located at the top of Prague's main Wenceslas Square... http://timbredujura.blogspot.com/2018/11/200-years-of-national-museum-in-prague.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Slovensko: 100. výročí Česko-Slovenska

Děkujeme do Žiliny panu Ivanu Gažovi za slovenskou příležitostnou poštovní známku ke 100. výročí Česko-Slovenska.
Sokol v letu nedává váhat v pochybnostech, že jde o variaci na Muchovy Sokoly  v letu.
Děkujeme.
B. J.

Vlastní známky: Muži 28. října 2018 podruhé

Nedávno jsme o této emisi psali a nyní můžeme reprodukovat jednu z vlastních známek s příležitostným razítkem Praha 1.
Velmi děkujeme i za tuto celistvost.
Původní informace zde: https://expo-net.blogspot.com/2018/10/nove-vlastni-znamky-v-listovnim-provozu.html
B.

Burda Auction: 58. Aukční katalog