26. 11. 2018

Nová vlastní známka VZ TL 0090: JUDr. Emil Hácha

Známka číslo VZ 0866 vychází v pátek 30. 11. 2018. Objednavatelé přislíbili, že známka s bývalým prezidentem bude k dispozici prostřednictvím městského kulturního a informačního střediska v Trhových Svinech.
Další informace: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/vlastni-znamky/prehled-vlastnich-znamek

B. J.