16. 2. 2019

Fotoreportáž ze 111. výstavky v budově Hlavní pošty Praha 1 – 14. 2. 2019

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) a ve dvoraně Hlavní pošty se ve čtvrtek 14. 2. 2019 uskutečnila 111. výstavka oddělení známkové tvorby České pošty, s.p. Měli jste možnost si prohlédlnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, známkového sešitku, FDC a razítka na FDC, které vyšly 14. 2. 2019. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba … https://www.kf0015.cz/?p=54433

12. 2. 2019

Erlebachova a Josefova Bouda počtvrté - VZ 0091

Nové vlastní známky VZ 0091 vydává společnost již po čtvrté a zřejmě se těší velké oblibě. Zákazník je převezme 13. 2. 2019.

11. 2. 2019

Otevřený dopis: Vážené vedení České pošty, s.p., vážení přátelé,

Vážené vedení České pošty, s.p., vážení přátelé, náš Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha, který ve svých řadách sdružuje sběratele otisků poštovních příležitostných razítek, již v několika případech prostřednictvím Vaší centrální adresy elektronické pošty vyjádřil poděkování pracovníkům poštovních příležitostných přepážek za kvalitní razítkování příležitostnými razítky a příkladný vztah ke klientům. Opatřování odesílaných zásilek kvalitními otisky je pro sběratele skutečně prioritou. Dopisy a dopisnice se stávají ozdobou našich sbírek a zasílané pozdravy od příležitostných přepážek jistě přinášejí radost adresátům.
V současné době vrcholí mj. anketa České pošty, s.p., a časopisu Filatelie s hlasováním o nejkrásnější ruční příležitostné razítko roku 2018 a sběratelé probírají své sbírky a kromě krásy návrhů hodnotí také kvalitu provedení otisků.
A ve všech těchto souvislostech bychom chtěli poděkovat pracovníkům, resp. týmům některých pošt, jejichž otisky patří k nejzdařilejším a svojí kvalitou tedy umocňují veškeré úsilí i prostředky, které byly do zadání, přípravy a výroby razítek vloženy. V závěru roku 2018 a na začátku roku 2019 jsme oceňovali práci těchto pracovních kolektivů či týmů:
-  osvědčená dvojice pracovnic příležitostných přepážek pošty Praha 1 paní Lenka Škarková a paní Hana Křivková (přepážka v Poštovním muzeu a v historickém vagonu na pražském Hlavním nádraží) a rovněž dvojice paní Lenka Škarková a pan Vladimír Šeda, která zvládla neobyčejný nápor sběratelů a dalších zájemců o otisk razítka k 100. výročí vzniku Československa.
-  tým pošty Praha 012 Hrad, který rovněž čelil značnému zájmu sběratelů i návštěvníků Hradu o otisk dalšího razítka k 100. výročí vzniku Československa i o razítko s přáním PF 2019. Kvalitní otisky dovede např. sl. Tereza Klusoňová a celý tým pošty také vyniká neobyčejně vzorným přístupem ke klientům a jazykovou vybaveností k zahraničním návštěvníkům.
-  tým Pošty Partner Boží Dar, který jako každoročně zvládá nápory vánoční pošty s rovněž vynikající kvalitou otisků příležitostného razítka.
-  v neposlední řadě je to tým pracovnic pošty Brno 1 paní Martina Drahovzalová, paní Dagmar Kubíková a paní Iveta Sečkařová, které se starají o vzorné služby příležitostných přepážek této pošty a kvalitní orážení příležitostnými razítky. Takové otisky dělají sběratelům při zařazování do sbírek jen radost.
Dovolujeme si požádat touto cestou vedoucí pracovníky na jednotlivých stupních řízení České pošty, s.p., aby výše uvedeným pracovním týmům zprostředkovali naše poděkování. Jsme přesvědčeni, že vyjadřujeme i názor dalších sběratelů a klubů filatelistů.
S pozdravem, za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha, pobočného spolku Svazu českých filatelistů, z.s.:
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel

10. 2. 2019

Nové poštovní známky: 0119 a 0120 - Století Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda

Nová poštovní známka: 0121 - Rudolf Tomáš Jedlička

Pozvánka na 111. výstavku Známkové tvorvy - 14. 2. 2019


Srdečně Vás zveme na 111. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, ve čtvrtek 14. února 2019 - v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vycházejí 14. 2. 2019.
U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu.
--
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení akce
15:05 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin a následná autogramiáda
-          Aršík „Století Jiřího Hanzelky A Miroslava Zikmunda“, nominální hodnota 90,- / 2 x 45,- Kč, autoři Eva Hašková a Jan Maget, rytec Václav Fajt
-          příležitostná známka „Osobnosti: Rudolf Tomáš Jedlička“, nominální hodnota 19,- Kč, autor Jan Kavan, rytec FDC Bohumil Šneider.
16:30 hod. ukončení akce
Účast přislíbili: Eva Hašková, Jan Maget, Jan Kavan, Bohumil Šneider.
Hosté: Tradičními hosty budou zástupci Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s.
--
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora!
--
Marie Chábová, vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby, Jindřišská 14, Praha 1
Poštovní přihrádka 13, 111 21 Praha 1

3. 2. 2019

P. Ptáček: Grafika a známková tvorba

J. Borůvka: Poštovní historie Jaroměře

Zveme Vás na šesté klubové odpoledne přednáškového cyklu 2018 – 2019 s tématem Poštovní historie Jaroměře 7. února 2019 (čtvrtek) od 16:30 hod. přednáší: Jaroslav Borůvka. Přednáška se koná v Domě PORTUS (Život 90, z.ú.) v Praze 1, ul. Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou).

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2018