19. 1. 2020

124. výstavka Známkové tvorby již zítra

Pozvánka na 124. výstavku Známkové tvorby

Vydávané emise: Tradice české známkové tvorby: Bedřich Housa - za přislíbené účasti Bedřicha Housy, autorky Evy Haškové a rytce Martina Srba
Zahájení ražby Jáchymovských tolarů – 500. výročí   za přislíbené účasti autora Karla Zemana a rytce Jaroslava Tvrdoně 
Josef Čapek za přislíbené účasti autora grafické úpravy Jana Kavana a ředitelky Galerie Středočeského kraje Jany Šorfové
Datum akce: 20. 1. 2020  
Místo konání: 1. patro budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou)
Program: 
13 hodin - otevření výstavky pro veřejnost
15 hodin - zahájení s autory, představení nových známek a celin, poté autogramiáda (bez účasti pana Bedřicha Housy)
17 hodin předpokládané ukončení akce
Novými polepy vstupu zve k návštěvě i prodejna známek s kupóny pro přítisky. V té samé hale – viz foto.
B. J.