18. 5. 2020

Klan sběratelů Sběratele a vlastní známky Aleš Brichta

Být členem Klanu sběratelů při Veletrhu Sběratel Vás nic nestojí, ale přesto můžete získat. Například můžete získat i neobvyklé suvenýry z různých oblastí sběratelství, či v našem případě filatelistické vydání, která je za relativně nízkou cenu (350 Kč) nabízeno jenom členům Klanu sběratelů. 
Na reprodukci jsou (v pořadí odshora dolů): 
1. Obálka perfektně zabalené a skvostně vypravené zásilky (A5), včetně dvou zpevněných prokladů s kašetem k 60. narozeninám svérázného rockera Aleše Brichty (vydáno pro zákazníka jako vlastní známka v loňském roce); 
2. Pamětní list s vlastnoručním podpisem, nalepenou (a tím pro další použití "listovně") znehodnocenou známkou a s kašetem. Plus osvědčení o vydání 500 podepsaných kusů. Děkujeme jednatelům Sběratele (Jindrovi a Petrovi Jiráskům) za nápad, a paní Jiřince Jiráskové za vynikající servis pro členy Klanu sběratelů.
Informace o členství v Klanu Sběratelů: http://www.sberatel.info/veletrh-sberatel/ 
B. J.