6. 5. 2008

Známkový sešitek – 11. 11. 2011 Ukončení zemského analogového televizního vysílání


Český telekomunikační úřad vydal 29. dubna 2008 známkový sešitek číslo 06/2008 s názvem "ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD / 11. 11. 2011 Ukončení zemského analogového vysílání / 28. 4. 2008 TPP schválen vládou ČR".
Známkový sešitek má formát 150 x 105 mm (pro obálku A6 na šířku). Známkové sešitky jsou provedeny tzv. digitálním tiskem na bílém matovém kartonu. První strana a čtvrtá strana je čtyřbarevná (CMYK) a volně zpracována v souladu s vizuálním stylem Českého telekomunikačního úřadu – v pravých rozích náznak kmitočtového spektra formou barevných gilošů, mapa republiky rozdělená na oblasti postupné digitalizace televizního vysílání a logo ČTÚ. Na 2. straně (ČB) je popis co vláda schválila: Technický plán přechodu (TPP). Na straně 3. (ČB) je copyright vydavatele s číslem sešitku (06/2008). Text je: "Známkový sešitek 06/2008 vydal © Český telekomunikační úřad, Praha 2008". Na 4. straně je schválený harmonogram přeměny analogového na digitální příjem televizního vysílání.Sešitky mají 2 varianty s nízkým garantovaným celkovým nákladem 700 ks. Tentokráte byly použity obě varianty: 1. s vylepením TL pro přítisky v počtu 350 ks tiskových listů >>>>> http://www.japhila.cz/exponet/pictures/ctu/zs_ctu06_2008_tl.jpg a 2. s vylepením desetipásky (2x5) známky hodnoty 2,50 Kč (Pof. č. 0537 – Krása květů – Kokarda). Všechny desetipásky jsou přilepeny za archový okraj. Známky vylepené v sešitku tedy mají i služební údaje na okrajích a barevné soutiskové značky.
>>>>> http://www.japhila.cz/exponet/pictures/ctu/zs_ctu06_2008rub.jpg

Autorem grafického návrhu ZŠ je Břetislav Janík, jsou použity podklady úřadu – mapa oblastí ČR a harmonogram digitalizace, firemní vizualizace (giloše) ČTÚ.

Český telekomunikační úřad vydal tyto známkové sešitky výhradně pro mezinárodní a tuzemské reprezentační účely a známkové sešitky nejsou v prodeji.
Břetislav Janík