19. 7. 2009

Zemřel Adolf Andělín

Dovoluji si Vám oznámit, že zemřel přítel, člen našeho klubu, dlouholetý propagátor filatelie, obětavý a nezištný člen našeho klubu, nositel čestného uznání I. třídy, dobrý člověk, pan Andělín Adolf.
S úctou
Jaromír Eliáš,
předseda KF 05-75.
V Ústí nad Orlicí dne 19. 7. 2009