12. 3. 2012

Inaugurace známek Kuks


Vážení přátelé, o sobotní inauguraci poštovních známek, emise Krásy naší vlasti s tématikou Kuksu (vydaných 7. 3. 2012) jsme Vás informovali v našich e-mailových zprávách z 8. 2. a 2. 3. 2012. Nyní máme k dispozici sken pamětního listu, který byl vydán při této příležitosti. Jako soubor Vám jej posíláme v příloze a děkujeme p. Pavlu Janatovi z Trutnova za jeho poskytnutí. Na naskenovaném pamětním listě vidíme vpravo od vylepených známek podpis autora výtvarných návrhů známek i pamětního listu prof. Zdeňka Zieglera (rytec Václav Fajt na této akci nebyl přítomen); autogram v levé horní části pamětního listu je Antonína Šporka, potomka Františka Antonína Šporka.

K doplnění informací o činnosti příležitostné poštovní přepážky sdělujeme, že doporučené zásilky byly přeci jenom přijímány. Přepážka měla k dispozici samolepicí R-nálepky s čárovým kódem.

Tato akce si jistě zaslouží daleko větší odezvu, ale to necháme na pořadatelích a přímých účastnících (do dnešního dopoledne jsme na internetu nic v tomto směru nenašli). Věříme ovšem, že uvítáte několik zajímavých souvisejících odkazů, které připojujeme za naši zprávu.

Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze, a správce klubové e-mailové schránky  kf0015@centrum.cz


Související odkazy:
Příspěvek "Křest známek 10. března v Hospitalu Kuks" na stránkách Revitalizace Kuks, o.p.s., konkrétně:

Heslo "Kuks" na Wikipedii na adrese:

Oficiální stránky Hospitalu Kuks:

Heslo "Matyáš Bernard Braun" na Wikipedii na adrese:

Heslo "František Antonín Špork" na Wikipedii na adrese:

Článek "Hrabě František Antonín Špork a Kuks" na adrese:

Článek "František Antonín hrabě Špork" na oficiálních stránkách obce Hlavenec:

Pozvánka na přednášku Jindřicha Koldy z Hospitalu v Kuksu o životě F. A Šporka FRANTIŠEK ANTONÍN ŠPORK A JEHO DOBA, která se bude konat 20.3.2012 ve Dvoře Králové nad Labem - na stránce:

Straré pohlednice a fotografie na stránkách:

Kluby filatelistů býv. Východočeského kraje na stránkách Svazu českých filatelistů:

K činnosti a významu sdružení KF Východočeského regionu - na stránce blogu Svazu českých filatelistů: