1. 10. 2012

Pamětní listy Známkové tvorbyPamětní list známkové tvorby České pošty, s.p. - PLZ č. 24 „90 let České obchodní akademie v Teplicích“ bude v prodeji od pátku 5. října 2012. Na PLZ je použita příležitostná známka „Malý státní znak ČR“ (Pof. č. 1), nominální hodnoty 3,- Kčs, s otiskem příležitostného razítka. Autor a rytina známky: Josef Herčík; autor razítka: Petr Fišer; rytec razítka: Miloslav Bláha. Náklad 2.200 ks, pořadová čísla 52901 - 55100. Prodejní cena 30,- Kč. Distribuce: a) abonentům Pamětního listu ČP za 30 Kč; b) ve volném prodeji za 30 Kč v místech obvyklých: a) Závazná objednávka - abonenti se přihlásí písemně na libovolné z dodacích či e-mailových adres: Písemně na adrese - pokud např. již odebíráte na dobírku filatelistické zboží prostřednictvím Služeb filatelistům, Česká pošta, s.p., Služby filatelistům, Nákladní 29, 362 07 Depo Karlovy Vary 70; e-mailem: filatelie.kv@cpost.cz   b) Závazná objednávka - abonenti se přihlásí osobně a vyplní abonentní lístek na místě na adrese: Česká pošta, s.p., Jindřišská 14, Praha 1 - přepážky č. 29 nebo č. 30 anebo prostřednictvím internetu - kliknutím zde:
http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/znamky/pametni-listy-s-ochrannymi-prvky-id32730/  c) Ve volném prodeji prozatím jen na adrese (pokud není uvedeno jinak):  Česká pošta, s.p., Jindřišská 14, Praha 1 - přepážky č. 29 nebo č. 30.
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1
Tel.: +420 221 131 420
GSM:  +420 605 220 617
Česká pošta, s.p.
Prodejna známkové tvorby
pošt. příhrádka 99
225 99 Praha 025