30. 6. 2016

Upřesněný Emisní plán příležitostných poštovních známek 2016

Novinkou jsou zde dvě poštovní známky "Světové dědictví: Praha a Lednicko-valtický areál - vydání na společné téma".
Poštovní správa OSN (UNPA) se rozhodla vydat 6 poštovních známek na téma "Světové dědictví: Česká republika". Známky ponesou pokaždé jiný motiv a vyjdou ve 3 sídlech Poštovní správy OSN - v New Yorku, v Ženevě a ve Vídni. Budou mít 3 různé měny: dvě v dolarovém nominále, dvě ve švýcarských francích a dvě v eurech. Po dohodě s Českou poštou vyjdou i 2 české poštovní známky v přibližně stejné grafické úpravě. Česká pošta vydá i ryté FDC k emisi od Jana Kavana a Miloše Ondráčka.
Budou poprvé představeny na výstavce Známkové tvorby 7. 9. 2016 na Hlavní poště v Praze. Jejich společné uvítání bude na letošním Sběrateli (8.-10. 9. 2016), kde budou všechny známky OSN i České republiky k dispozici na stánku Poštovní správy OSN - Vídeň.
B. J.