18. 6. 2018

A. Khunová: Konvalinka - nová česká známka

Dvě internetové adersy na jednom známkovém archu? "Proč ne?" / "Why not?" / "Warum nicht?" / ...
Nahoře producent českých poštovních známek + vpravo Poštovní tiskrna cenin Praha, a.s.
Velmi dlouhá serie českých poštovních známek a poprvé ofsetový tisk! Jednokorunové nominále je stále velmi vyžadované, protože doplňuje starší hodnoty ve sbírkách filatelistů. Vydáním této výplatní známky vzniknou velmi pěkné poštovně historické celistvosti. Pojďte se o nich s námi podělit.
Děkujeme B. J.